Byla T-20/2018
Dėl įpareigojimo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už atliktus darbus, trečiasis asmuo T. K

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), l. e. p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Panevėžio apygardos teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai apeliacinį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Biržų šilumos tinklai“ dėl įpareigojimo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už atliktus darbus, trečiasis asmuo T. K.,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Buities rojus“ ir partneriai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę UAB „Biržų šilumos tinklai“ išrašyti ir pateikti ieškovei PVM sąskaitą faktūrą 10 019,30 Eur sumai už atliktus pastato, esančio (duomenys neskelbtini), statybos rangos darbus, tenkančius patalpai Nr. (duomenys neskelbtini). Ieškovė nurodo, kad 2013 m. balandžio 30 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pagrindu iš trečiojo asmens T. K. nuomojasi negyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). Nuomos sutartimi ieškovė įsipareigojo savo lėšomis atlikti nuomojamųjų patalpų einamąjį ir kapitalinį remontą. Atsakovė Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) buvo paskirta vykdyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (paskirta programos administratore). Daugiabučio namo, esančio (duomenys neskelbtini), savininkai 2013 m. spalio 21 d. sprendimu patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir projekto administravimą pavedė atsakovui, todėl daugiabučio namo savininkų bendrija su atsakove sudarė 2013 m. spalio 21 d. pavedimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), kuria pavedė atsakovei pasirašyti statybos rangos darbų sutartį. Minėtos sutarties pagrindu atsakovė su UAB „Gedsta“ sudarė 2014 m. sausio 27 d. statybos rangos sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu UAB „Gedsta“ atliko daugiabučio namo statybos rangos darbus už 219 593,68 Eur. Atsakovė paskaičiavo, kad pastato atnaujinimo (modernizavimo) kaina, tenkanti ieškovės nuomojamai patalpai Nr. (duomenys neskelbtini), yra 10 019,30 Eur. Ieškovė nurodo, kad atsakovės atsisakymas išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už statybos rangos darbus, tenkančius patalpai Nr. (duomenys neskelbtini), sukelia ieškovei nuostolius, nes ieškovė negali į atskaitą įtraukti PVM įsigytų paslaugų pirkimo PVM sumos (1 738,89 Eur) bei negali statybos rangos darbų išlaidų (8 280,41 Eur), tenkančių jo nuomojamai patalpai, įtraukti į leidžiamus atskaitymus ir atitinkamai sumažinti pelno mokestį.

4Biržų rajono apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Teismas nusprendė, kad sąskaita faktūra už modernizavimo darbus ieškovei turėtų būti išrašyta, jei sutartis dėl šių darbų pirkimo būtų sudaryta būtent su ieškove (nuomininke), t. y. jei darbų pirkimas būtų vykdomas nuomininkės vardu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nėra paslaugos užsakovė, o darbai įsigyti patalpų savininko vardu, be to jos su atsakove nesieja civiliniai sutartiniai santykiai, teismas konstatavo, kad atsakovei nekyla pareiga ieškovei išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už statybos rangos sutarties pagrindais suteiktas paslaugas trečiajam asmeniui. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimą, nurodydama, kad atsakovė PVM sąskaitą faktūrą už atliktus statybos rangos darbus privalo išrašyti bet kuriuo atveju: arba patalpų savininkui, arba, patalpų nuomininkei - ieškovei. Ieškovė nurodo, kad apie tarp patalpų savininko ir ieškovės sudarytą nuomos sutartį atsakovė žinojo, todėl atsakovė, veikdama kaip administratorė, privalėjo elgtis ypatingai atidžiai ir apdairiai, t. y. išsiaiškinti kas (nuomotojas ar nuomininkas) privalo atlikti patalpų remontą ir už jį apmokėti.

5Panevėžio apygardos teismas, nagrinėdamas šią bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Panevėžio apygardos teismas nurodo, kad, vertinant nagrinėjamos bylos aplinkybių visumą, matyti, jog ginčo pobūdį sudaro administracinis teisinis santykis, kadangi ieškovė reiškiamu reikalavimu siekia į ataskaitą įtraukti PVM įsigytų paslaugų pirkimo PVM sumą bei įtraukti statybos rangos darbų išlaidas į leidžiamus atsiskaitymus, atitinkamai sumažinant pelno mokestį. Atsižvelgiant į tai, Panevėžio apygardos teismui kilo abejonių, kad ši byla gali būti teisminga administraciniam teismui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio a dalies 1 punktas), todėl kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos rūšinio teismingumo klausimo išsprendimo.

6Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

8Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo teismo įpareigoti atsakovę išrašyti ir pateikti ieškovei PVM sąskaitą faktūrą už atliktus pastato, esančio (duomenys neskelbtini), statybos rangos darbus, tenkančius patalpai Nr. (duomenys neskelbtini).

9Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nėra reiškiama jokių administracinio teisinio pobūdžio reikalavimų. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo tarp dviejų civilinių teisinių santykių subjektų dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo už atliktus pastato atnaujinimo darbus patalpų nuomininkui. Atsižvelgdama į tai, Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš nagrinėjamoje byloje ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnis).

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

11Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

12Bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai apeliacinį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Biržų šilumos tinklai“ dėl įpareigojimo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už atliktus darbus, trečiasis asmuo T. K., grąžinti Panevėžio apygardos teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai