Byla e2S-74-262/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės (atsakovės) I. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės I. P. (pradinio ieškovo UAB „W12 Invest“) netiesioginį ieškinį atsakovei I. P. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys BUAB „Franki vyninė“, atstovaujama bankroto administratoriaus MB „Bankroto paslaugos“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Liviko“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, antstolis V. M., bendrovė „Gold cup“, Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA), UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AB „Telia Lietuva“, MB „Vyno Guru“, UAB „Senamiesčio ūkis“, UAB „Bennet Distributors“, UAB „Riamona“, UAB „Juozapas pas žurnalistus“, UAB „Olkusjana“, UAB „Eurohorecana“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pradinis ieškovas UAB „W12 Invest“ patikslintu netiesioginiu ieškiniu prašė iš atsakovės I. P. priteisti iš atsakovės trečiojo asmens BUAB „Franki vyninė“ naudai 37 148,04 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

42. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 20 d. nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis.

53. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi pradinis ieškovas UAB „W12 Invest“ pakeistas jo teisių perėmėja I. P..

64. Trečiasis asmuo BUAB „Franki vyninė“, atstovaujamas bankroto administratoriaus MB „Bankroto paslaugos“ pateikė pareiškimą, kuriuo prašė: išduoti vykdomąjį raštą dėl 8000 Eur sumos, kurią pagal taikos sutartį I. P. įsipareigojo sumokėti į BUAB „Franki vyninė“ sąskaitą.

75. I. P. atsiliepime į pareiškimą prašė: atsisakyti išduoti BUAB „Franki vyninė“ vykdomąjį raštą bei pakeisti taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymą, nustatant, kad I. P. privalo mokėti po 400 Eur kiekvieną mėnesį iki visiško 8000 Eur skolos sumokėjimo.

86. BUAB „Franki vyninė“ 2018 m. lapkričio 5 d. papildomu paaiškinimu nurodė, kad neišdavus teismui vykdomojo rašto šioje byloje, bus pažeisti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai bei bankroto proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo principai. Atsakovės prašymas dėl 8 000 Eur skolos išdėstymo dalimis bei šios sumos dengimo iš atsakovės gaunamo darbo užmokesčio negali būti tenkinamas, nes į bylą nėra pateikta įrodymų apie atsakovės gaunamą darbo užmokestį.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

107. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi netenkintas I. P. prašymas dėl taikos sutarties vykdymo tvarkos pakeitimo; tenkintas prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo ir trečiajam asmeniui BUAB „Franki vyninė“, atstovaujamai bankroto administratoriaus MB „Bankroto paslaugos“, išduotas vykdomasis raštas pagal 2018-07-20 nutartimi patvirtintos šalių sudarytos taikos sutarties 1 punktą dėl nesumokėtos 8 000 Eur įsiskolinimo sumos iš skolininkės I. P..

118. Teismas nurodė, kad I. P. iš esmės pripažino, kad ji negali įvykdyti įsipareigojimų pagal taikos sutartį. Byloje duomenų, kad atsakovė, neturėdama finansinių galimybių sumokėti sutartyje nurodytą sumą, būtų bandžiusi susitarti su trečiojo asmens BUAB „Franki vyninė“ bankroto administratoriumi MB „Bankroto paslaugos“ dėl taikos sutartyje nustatytos 8000 Eur sumos mokėjimo atidėjimo, nėra. Nesant jokio susitarimo, atsakovė privalo vykdyti taikos sutartį griežtai laikydamasi joje nurodytų sąlygų. I. P. pagal taikos sutartį nėra sumokėjusi jokios dalies taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl nėra pagrindo tikėti, kad teismui pakeitus taikos sutarties sąlygų vykdymo tvarką ir išdėsčius mokėjimą, toks taikos sutarties vykdymo pakeitimas būtų vykdomas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

139. Ieškovė (atsakovė) I. P. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės: pakeisti taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymą, nustatant, kad I. P. privalo mokėti po 400 Eur kiekvieną mėnesį iki einamojo kalendorinio mėnesio 25 dienos iki visiško 8000 Eur skolos sumokėjimo.

1410. Nurodė, kad ji aktyviai ieškojo galimybių sumokėti visą 8000 Eur įsipareigojimą iš karto: prašė teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones tam, kad galėtų pastatą įkeisti ar parduoti ir atsiskaityti su išieškotoju iš karto. I. P. domėjosi kredito įstaigose apie galimybes įkeisti daug didesnės vertės, negu yra įsiskolinimas, pastatą su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, tačiau kredito įstaigos davė neigiamus atsakymus, kadangi netgi nedidelės nekilnojamojo turto dalies areštas (ar laikinosios apsaugos priemonės) laikomas kliūtimi įkeisti tą nekilnojamąjį turtą hipoteka ir išduoti paskolą. Dėl to iki išieškotojo kreipimosi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo I. P. aktyviai ieškojo, tačiau nerado, jokios galimybės grąžinti visą ar kokią nors dalį skolos. Dėl šios priežasties ji ir pateikė teismui realų ir įvykdomą pasiūlymą sumokėti skolą dalimis periodinėmis įmokomis po 400 Eur kiekvieną mėnesį.

1511. Trečiasis asmuo BUAB „Franki vyninė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pasirašydama taikos sutartį apeliantė su tokia mokėjimo tvarka sutiko, jokių pretenzijų ar derybų dėl piniginių lėšų mokėjimo pakeitimo trečiojo asmens bankroto administratoriui nepareiškė. Tik suėjus mokėtinos sumos terminui, apeliantė pareiškė, jog ji negalės sumokėti 8000 Eur sumos, nes neturi tam pakankamai lėšų. Nebuvo padaryta net dalinė įmoka siekiant padengti įsiskolinimą, todėl tikėtina, jog apeliantė apskritai nenori vykdyti taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir ieško būdų išvengti taikos sutartimi nustatytos sumos mokėjimo.

1612. Trečiasis asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovė savanoriškai būtų bandžiusi nors iš dalies įvykdyti taikos sutartį. Tokie atsakovės veiksmai leidžia teigti, kad skolininkė nesiekia įvykdyti šalių sudarytą taikos sutartį. Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens manymu, sprendimo vykdymo atidėjimas pažeistų bankrutuojančios įmonės lūkesčius, teisėtus interesus, šalių interesų pusiausvyrą, paneigtų sprendimo privalomumo principą, sumenkintų teisminės gynybos efektyvumą.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmetamas.

1913. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

2014. Apeliantė teigia, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ji negali nei realizuoti turto, nei gauti paskolų. Taigi, apeliantė galėtų iš gaunamo darbo užmokesčio su BUAB „Franki vyninė“ atsiskaityti dalimis. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės teiginiais nesutinka.

2115. Pažymėtina, kad taikos sutartyje labai aiškiai yra nurodyta, kad apeliantė per 20 dienų nuo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos trečiajam asmeniui turi sumokėti 8000 Eur. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad apeliantė derėdamasi dėl taikos sutarties sudarymo turėjo tinkamai įvertinti savo finansinę padėtį. T. y. apeliantė turėjo suprasti ar ji galės, ar negalės iš karto atsiskaityti su trečiuoju asmeniu. Sudarydama taikos sutartį apeliantė turėjo galimybę derėtis dėl kitokios 8000 Eur sumos sumokėjimo tvarkos, pavyzdžiui ją išdėstant ilgesniam laikotarpiui, prašyti į taikos sutartį įtraukti sąlygą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Tačiau viso to apeliantė nepadarė. Šalys taikos sutarties 10 punkte nurodė, kad taikos sutartis atitinka jų valią. Niekas nevertė apeliantės pasirašyti būtent tokio turinio taikos sutarties, todėl laikytina kad apeliantę tokios taikos sutarties sąlygos tenkino. Be to, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, su trečiojo asmens administratoriumi net nebuvo deramasi dėl skolos išdėstymo. Taigi, vien tik dėl tik dėl čia išvardintų priežasčių nėra pagrindo išdėstyti taikos sutartyje nurodytos 8000 Eur sumos sumokėjimo periodinėmis išmokomomis dvejų metų laikotarpiui.

2216. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad apeliantė nebuvo pateikus jokių įrodymų apie jos gaunamas pajamas, todėl negalima daryti išvados, jog net ir išdėsčius skolos sumokėjimą, apeliantė laiku atsiskaitys su trečiuoju asmeniu. Pažymėtina, kad su atskiruoju skundu apeliantė taip pat nepateikė jokių įrodymų nei apie gaunamas pajamas, nei apie turtinę padėtį apskritai. Taigi, net ir apeliacinės instancijos teismas negali objektyviai įvertinti apeliantės padėties ir daryti išvados, kad bus užtikrintas nuolatinis ir tinkamas atsiskaitymas su trečiuoju asmeniu. Todėl ir dėl šios priežasties nėra pagrindo išdėstyti 8000 Eur skolos išmokėjimo dvejų metų laikotarpiui.

2317. Pažymėtina, kad trečiajam asmeniui UAB „Franki vyninė“ yra iškelta bankroto byla, todėl šiuo atveju yra būtina atsižvelgti ir į jo kreditorių interesus. Reikia siekti, kad procedūros bankroto byloje neužsitęstų nepagrįstai ilgą laiką, taip pat, kad būtų kiek įmanoma operatyviau atsiskaitoma su įmonės kreditoriais. Skolos sumokėjimo išdėstymas dviem metams, trukdytų pasiekti minėtus tikslus. Taigi, ir dėl šios priežasties nėra pagrindo išdėstyti skolos išmokėjimo.

2418. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino apeliantės prašymo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pradinis ieškovas UAB „W12 Invest“ patikslintu netiesioginiu ieškiniu... 4. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 20 d. nutartimi buvo... 5. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. nutartimi pradinis... 6. 4. Trečiasis asmuo BUAB „Franki vyninė“, atstovaujamas bankroto... 7. 5. I. P. atsiliepime į pareiškimą prašė: atsisakyti išduoti BUAB... 8. 6. BUAB „Franki vyninė“ 2018 m. lapkričio 5 d. papildomu paaiškinimu... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi... 11. 8. Teismas nurodė, kad I. P. iš esmės pripažino, kad ji negali įvykdyti... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. 9. Ieškovė (atsakovė) I. P. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto... 14. 10. Nurodė, kad ji aktyviai ieškojo galimybių sumokėti visą 8000 Eur... 15. 11. Trečiasis asmuo BUAB „Franki vyninė“ atsiliepimu į atskirąjį... 16. 12. Trečiasis asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas atmetamas.... 19. 13. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 20. 14. Apeliantė teigia, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ji... 21. 15. Pažymėtina, kad taikos sutartyje labai aiškiai yra nurodyta, kad... 22. 16. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos... 23. 17. Pažymėtina, kad trečiajam asmeniui UAB „Franki vyninė“ yra iškelta... 24. 18. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti...