Byla 2-862-259/2007
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Marijampolės statyba“ ieškinį atsakovui G. D. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas bankrutuojanti UAB „Marijampolės statyba“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo G. D. 4 722 Lt skolą ir 573,74 Lt palūkanas.

3Ieškovas nurodė, kad 2005 m. liepos 4 d. su atsakovu sudarė statybos rangos sutartį Nr.07.04.01, pagal kurią ieškovas atliko atsakovo sandėlio dalies patalpų remontą ( - ). Atsakovas neapmokėjo statybos sutarties pagrindu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų LEC Nr.0996291 - 2 515,00 Lt sumai ir LEC Nr.0996317 - 2 207,00 Lt sumai (neįskaitant PVM). Iš atsakovo 573,74 Lt metinės palūkanos priteistinos vadovaujantis LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu. 2005-12-21 Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla. Ieškovas neprieštarauja, kad CPK numatytais atvejais būtų priimtas teismo sprendimas už akių.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir 2007-05-29 teismo nutarties nuorašas, kurioje nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovo žmonai J. D. 2007-06-01 (b.l.19). Sutinkamai su CPK 123 str. 3 d., pripažintina, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, todėl atsakovas iki 2007-06-21 turėjo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, tačiau nustatytu terminu, teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių atsiliepimo nepateikimo nenurodė. Vadovaujantis LR CPK 142 str. 4 d. atsakovui be pateisinamos priežasties nepateikus atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, byloje priimtinas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad tarp šalių 2005 m. liepos 4 d. buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr.07.04.01 (toliau Sutartis), pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo nuo 2005-07-06 iki 2005-08-31 atlikti sandėlio dalies, esančios ( - ) remontą, pritaikant jį administracinėms patalpoms, o atsakovas (užsakovas) priimti atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Atsakovui (užsakovui) už atliktą sandėlio dalies remontą ieškovas (rangovas) išrašė šias PVM sąskaitas faktūras: 2005-07-29 LEC Nr.0996291 - 2 956 Lt ( 2 515 Lt ir 453 Lt PVM) sumai ir 2005-08-31 LEC Nr.0996317 – 2 604 Lt (2 207 Lt ir 397 Lt PVM) sumai bei pateikė 2005-08-31 pažymą apie atliktų darbų vertę F-3 (b.l.7,8).

7Teismas atlieka formalų ieškovo byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, kadangi atsakovas be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Bylos medžiaga įrodyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2005 m. liepos 4 d. statybos rangos sutarties Nr.07.04.01 (b.l. 10) pagrindu susiklostė statybos rangos teisiniai prievoliniai santykiai (LR CK 6.681 str.). Ieškovas (rangovas) įsipareigojo per sutartyje nustatytą terminą atlikti remonto darbus, o atsakovas (užsakovas) priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Sutarties 8 p. numatyta, kad atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindas yra pažyma apie atliktų darbų vertę F-3 bei PVM sąskaita faktūra, o 10 p., kad užsakovas per 3 dienas priima atliktus darbus ir grąžina rangovui pasirašytą pažymą bei sąskaitą faktūrą (b.l. 4). Ieškovo pateikta pažyma apie atliktų darbų vertę F-3 ir PVM sąskaitos faktūros patvirtina, kad Sutartyje numatytus darbus ieškovas (rangovas) atliko, o atsakovas (užsakovas) juos priėmė (b.l.9). Sutarties 12.5 p. bei LR CK 6.687 str. 1 d. numato užsakovo pareigą priimti iš rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Ieškovo pateiktos PVM sąskaitos faktūros 2005-07-29 LEC Nr.0996291 ir 2005-08-31 LEC Nr.0996317 patvirtina, kad neįskaitant PVM atsakovas nesumokėjo ieškovui 4 722 Lt (2 515 Lt ir 2 207 Lt). Byloje nėra pateikta įrodymų, kad atsakovas minėtas sąskaitas yra apmokėjęs, todėl pripažintina, kad atsakovas neįvykdė Sutarties 12.5 p. ir LR CK 6.687 str. 1 d. numatytos pareigos sumokėti už atliktus darbus (LR CK 6.205 str.), todėl yra skolingas ieškovui 4 722 Lt. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ieškovo reikalavimas priteisti 4 722 Lt skolą iš atsakovo pripažintinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

8Ieškovas reikalaujamas priteisti palūkanas bei jų dydį grindžia Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau MAPKSVPĮ). Tačiau šio įstatymo 1 str. 2 d. nurodyta, kad jis yra taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Ūkio subjektai – asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla (MAPKSVPĮ 2 str. 6 d.). Pagal LR CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsakovas yra fizinis asmuo, ieškovas rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas statybos rangos teisiniuose santykiuose veikia kaip ūkio subjektas, nepateikė. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis, pripažintina, kad MAPKSVPĮ ieškovo su atsakovo sudarytai Sutarčiai negali būti taikomas, todėl nėra įstatymo nustatyto pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 573,74 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovo.

9Sutinkamai su LR CPK 96 str. 1 d., žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas LR CPK 83 str. 1 d. 8 p. nustatytu pagrindu yra atleistas, išieškotinas iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškininių reikalavimų daliai. 3, 10 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu išieškotinos į valstybės biudžetą iš atsakovo (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., CPK 93 str. 2 d.).

10Vadovaudamasis LR CPK 270 str., 285-287 str. , teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo G. D. (a/k ( - ) gyv. ( - )) 4 722,00 Lt (keturis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt du litus) skolą ieškovo bankrutuojančios UAB „Marijampolės statyba“ (įm.k. ( - ), buveinė ( - ), a/s ( - ) SEB Vilniaus bankas, b/k ( - )) naudai.

13Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Priteisti iš atsakovo G. D. (a/k ( - ) gyv. ( - )) 141,66 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt vieną litą 66 ct) žyminį mokestį, 3,10 Lt (tris litus 10 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

15Atsakovas G. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas bankrutuojanti UAB „Marijampolės statyba“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai