Byla P2-90-1007/2016
Dėl vykdymo procese mirusio skolininko V. D. pakeitimo jo teisių perėmėja – Lietuvos Respublika vykdomojoje byloje, kurioje išieškotojas – biudžetinė įstaiga Ventos socialinės globos namai, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VĮ „Turto bankas“

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Domeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės prašymą dėl vykdymo procese mirusio skolininko V. D. pakeitimo jo teisių perėmėja – Lietuvos Respublika vykdomojoje byloje, kurioje išieškotojas – biudžetinė įstaiga Ventos socialinės globos namai, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VĮ „Turto bankas“,

Nustatė

2Išieškotojo prašymu antstolė pradėjo išieškojimą iš skolininko V. D. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2009-10-26 vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1710-61/2009 dėl 386,77 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo biudžetinės įstaigos Ventos socialinės globos namai naudai. Vykdymo eigoje iš Gyventojų registro tarnybos buvo gautas išrašas, iš kurio matyti, kad skolininkas V. D. mirė ( - ). Liko neišieškota 386,77 Eur skola ir vykdymo išlaidos. Testamentų registro duomenimis, V. D. palikimą 2016-09-19 priėmė Lietuvos Respublika. Pareiškėja prašo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pakeisti ( - ) mirusį skolininką V. D. jo teisių perėmėja – Lietuvos Respublika.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje civilinio proceso stadijoje tais atvejais, kai viena ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos. CPK 596 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

5Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad skolininkui mirus jo palikimas perėjo valstybei, patvirtina nagrinėjamoje byloje esantys rašytiniai įrodymai – Gyventojų registro tarnybos išrašas apie V. D. mirtį ( - ), Testamentų registro išrašas apie palikimo priėmimo faktą, kurio identifikavimo kodas ( - ), Akmenės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Stasės Martinaitienės 2016-09-19 išduotas paveldėjimo byloje Nr. ( - ) Palikimo perėjimo valstybei liudijimas, kurio Notarinio registro Nr. ( - ). Iš šių dokumentų matyti, kad valstybė priėmė V. D. palikimą, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-09-19 pateikus Akmenės rajono 2-ojo notaro biuro notarei Stasei Martinaitienei pareiškimą dėl V. D. palikimo priėmimo.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Pagal CK 5.3 straipsnio 1 dalį palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Taigi nagrinėjamu atveju palikimas atsirado ( - ), mirus palikėjui V. D. Nepraleidusi CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino, antstolė Elena Miliauskienė 2014-02-11 raštu Nr. ( - ) kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl palikimo perėjimo valstybei, kartu informuodama apie išieškotojo Ventos socialinės globos namų kreditorinį reikalavimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir pareikšdama kreditorinį reikalavimą dėl vykdomosiose bylose, užvestose išieškant iš skolininko V. D., susidariusių vykdymo išlaidų. Darytina išvada, kad valstybė, kuriai perėjo V. D. palikimas, apie išieškotojo Ventos socialinės globos namų ir antstolės Elenos Miliauskienės kreditorinius reikalavimus šioje vykdomojoje byloje informuota tinkamai.

7Be to, valstybė, esant CK 5.62 straipsnyje numatytoms aplinkybėms, neturi teisės pasirinkti priimti palikimą ar jo nepriimti, nes palikimas pereina valstybei paveldėjimo teise nepriklausomai nuo jos valios. Dėl turto perėjimo paveldėjimo teise valstybei negresia jokie neigiami finansiniai padariniai, nes pagal CK 5.62 straipsnio 3 dalį valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-09-27 nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-359/2011). Dėl nurodytų priežasčių šiuo atveju vykdymo išlaidų išieškojimo dalyje nėra kliūčių pakeisti mirusį skolininką į valstybę, kuriai perėjo palikimas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 ir 596 straipsniais, teismas

Nutarė

9Prašymą patenkinti.

10Pakeisti vykdomosios bylos Nr. ( - ) vykdymo procese ( - ) mirusį skolininką V. D., asmens kodas ( - ), jo teisių perėmėja – Lietuvos Respublika.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai