Byla 1-740-486/2018
Dėl M. S. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį paskirtos bausmės pakeista, paskirtąją 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę sumažinant iki 6 mėnesių laisvės atėmimo, vadovaujantis BK 641 straipsniu, ši bausmė sumažinta vienu trečdaliu, paskiriant galutinę – 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas J. J., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei A. R., dalyvaujant prokurorui V. G., kaltinamajam M. S., jo gynėjui advokatui V. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. S., asmens kodas ( - )

31) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalį (3 nusikalstamos veikos), 180 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 92 straipsnio 1, 2 dalimis paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą, įpareigojant visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį M. S. kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, mokytis arba dirbti, arba būti registruotam darbo biržoje;

42) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 180 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos), 180 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, taikant dalinį sudėjimą, bausmės subendrintos tarpusavyje ir su bausme, paskirta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. nuosprendžiu, paskiriant galutinę 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, vadovaujantis BK 92, 83, 87 straipsniais, bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą, elgesio apribojimą, įpareigojant visu bausmės vykdymo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu, mokytis arba dirbti, arba būti registruotam darbo biržoje, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-07 nutartimi panaikintas M. S. bausmės vykdymo atidėjimas ir vykdyta Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo 2 metams 3 mėnesiams bausmė;

53) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 9 mėnesių laisvės atėmimo bausme, kuri vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 9 dalimis subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiu paskirta bausme, paskiriant galutinę bausmę - laisvės atėmimą 2 metams 5 mėnesiams, vadovaujantis BK 92, 83, 87 straipsniais bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą, elgesio apribojimą, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu būti namuose nuo 22.00 iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, ir iki 2016-09-01 pradėti mokytis arba dirbti, ar užsiregistruoti darbo biržoje;

64) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu ir paskirta suamžinta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams, Vilniaus apygardos teismo 2017-04-25 nuosprendžiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžio dalis dėl M. S. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį paskirtos bausmės pakeista, paskirtąją 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę sumažinant iki 6 mėnesių laisvės atėmimo, vadovaujantis BK 641 straipsniu, ši bausmė sumažinta vienu trečdaliu, paskiriant galutinę – 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

75) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2 nusikalstamos veikos), vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 metams;

86) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2 nusikalstamos veikos), 180 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu ir paskirta suamžinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams;

97) Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (3 nusikalstamos veikos), vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu ir paskirta suamžinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 2 mėnesiams, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės 2016 m. birželio 27 d., Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 23 d., Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 metams;

10Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, M. S. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžiu (baudžiamoji byla Nr. N1-1648-891-2016) (pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nuosprendžiu) paskirta 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d. nuosprendžiu paskirta 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta 3 (trejų) metų 2 (dviejų) mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

118) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 9 mėnesiams, vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu ir paskirta suamžinta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams, paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d. nuosprendžiu M. S. skirta ir Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartimi subendrinta trijų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme, prie Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d. nuosprendžiu M. S. skirtos ir Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartimi subendrintos trijų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridedant dalį - tris mėnesius šiuo nuosprendžiu M. S. skirtinos laisvės atėmimo bausmės, ir M. S. skirta subendrinta 3 (trejų) metų ir 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

129) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (5 epizodai), 180 straipsnio 1 dalį (3 epizodai) – 2 metams laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi M. S. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu paskirtą trijų metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžiu paskirta vienerių metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme ir M. S. nustatyta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 (ketveriems) metams ir 2 (dviem) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose (šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę),

13kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje (3 nusikalstamos veikos), 138 straipsnio 2 d. 9 p. padarymu.

14Teismas

Nustatė

15M. S. atvirai pagrobė svetimą turtą, o būtent:

16jis 2015-10-11, apie 12.00 val., prie parduotuvės „Maxima“, esančios tikslu pagrobti svetimą turtą, priėjo prie nepilnamečio V. D., , ir paprašė V. D. mobilaus ryšio telefoną „S. G. S6“, 600 eurų vertės, duoti paskambinti, nukentėjusiajam davus prašomą telefoną, jis apsimetęs, kad pokalbis privatus staigiai atsitraukė nuo nukentėjusiojo, po ko iškart pasišalino, tokiu būdu tyčia aiškiai suvokdamas atvirai pavogė nukentėjusiajam V. D. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną. Šiais veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

17Taip pat jis grasindamas panaudoti fizinį smurtą pavogė svetimą turtą, o būtent:

18jis 2015-10-14, apie 19.40 val., prie namo Nr. 8, esančio Vilniuje, tikslu pagrobti svetimą turtą, priėjo prie nukentėjusiojo nepilnamečio M. G.,., veikdamas tyčia, pasinaudojęs kitų 7 (septynių) asmenų sudaryta bauginančia aplinka pagrasino panaudoti dujų balionėlį ir pareikalavo iš nukentėjusiojo M. G. duoti paskambinti mobiliojo ryšio telefonu „LG L Bello D331“, 200 eurų vertės ir nukentėjusiajam išsigandus, kad gali būti panaudotas fizinis smurtas davė mobilaus ryšio telefoną, po ko jis pasišalino, tokiu būdu pasinaudojus bauginančia aplinka bei grasinimu tuoj pat panaudoti fizinį smurtą atėmė nukentėjusiajam M. G. galimybę priešintis ir pagrobė nukentėjusiajam M. G. priklausantį 200 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais M. S. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 180 straipsnio 1 dalyje.

19Taip pat M. S. panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą, o būtent:

20jis, 2015-10-25, apie 17.15 val., prie įėjimo į maisto prekių parduotuvę „Aibė“, esančia tikslu pagrobti svetimą turtą panaudojo fizinį smurtą, tai yra priėjo prie nukentėjusiojo R. V. ir sudavė nukentėjusiajam R. V. ne mažiau 5 kartų rankų kumščiais į galvos sritį, po ko A. S. sugriebus nukentėjusiajam už peties ir pastūmus pastarąjį, dėl ko nukentėjusysis nukrito ant žemės, M. S. vieną kartą koja spyrė nukentėjusiajam R. V. į galvos sritį ir nutraukė nuo gulinčio nukentėjusiojo peties rudos spalvos vyrišką rankinę, 30 eurų vertės, kurioje buvo vyriška juodos spalvos piniginė, 10 eurų vertės, R. V. vardu išduotas tarnybinis pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, darbovietės durų atrakinimo kortelė, SEB banko mokėjimo kortelė, Citadele kreditinė kortelė, 20 eurų grynųjų pinigų bei įvairios nuolaidų kortelės, ir panaudojo smurtą, ko pasėkoje padarė nukentėjusiajam R. V. nežymų sveikatos sutrikdymą, kuris pasireiškė odos nubrozdinimais kaktoje, nosies nugarėlėje, plaštakose (dešinėje, ties 3-4-5-u kairėje; ties 2-u, 4-u krumpliais), kairiame kelyje, poodine kraujosruva viršugalvyje, odos įbrėžimu su aplinkine poodine kraujosruva kairiame skruoste, muštine žaizda kairėje plaštakoje 3-o delnakaulio srityje, tokiu būdu panaudojo fizinį smurtą ir taip atėmė galimybę nukentėjusiajam pasipriešinti, pagrobė nukentėjusiajam R. V. priklausantį turtą, bendros 60 eurų vertės ir padarė nukentėjusiajam R. V. nežymų sveikatos sutrikdymą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 straipsnio 1 dalyje.

21Taip pat M. S. panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą ir dėl savanaudiškų paskatų padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, o būtent:

22jis, 2016-04-15, apie 21.30 val., netoli prekybos centro „Iki“, esančio Kapsų g. 22, Vilniuje, veikdamas kartu su dviem ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, priėjęs iš nugaros sudavė vieną smūgį į galvą nukentėjusiajam N. A., dėl ko pastarasis nugriuvo ant žemės, ir ne mažiau dviejų kartų koja spyrė N. A. į įvairias kūno vietas, po ko specialisto buvo konstatuota, kad nukentėjusiajam N. A. padaryta: kairės akies apatinio voko ir skruosto, nosies nugarėlės, dešinės akies apatinio voko ir skruosto, dešinio žando poodines kraujosruvas, nosikaulių lūžis, viršutinio 7-o danties iš dešinės pusės išnirimas, dešinio žando ir abiejų lūpų gleivinių žaizdos su aplinkine kraujosruva, kas buvo vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, ir po panaudoto fizinio smurto atėmė iš nukentėjusiojo N. A. tašę, iš kur ištraukė N. A. priklausančią juodą odinę piniginę, kurioje buvo 155 eurų, 10 JAV (8,86 eurų) dolerių, SEB banko debeto kortelę, išduotą N. A. vardu, nuolaidų kortelės, Lazdynų baseino metinį abonementą, išduota N. A. vardu, po ko iš gulinčio nukentėjusio N. A. vidinės kišenės ištraukė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung G. C.“, mobiliojo ryšio telefoną Nokia 210, 20 eurų vertės, tokiu būdu panaudojus fizinį smurtą ir atėmus nukentėjusiajam N. A. galimybę priešintis, pagrobė nukentėjusiajam N. A. priklausantį bendros 183.86 eurų vertės turtą ir dėl savanaudiškų paskatų padarė nukentėjusiajam N. A. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Šiais savo veiksmais M. S. padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalyje 9 punkte, 180 straipsnio 1 dalyje.

23Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis M. S. kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pripažino visiškai ir parodė, kad 2015 m. spalio 11 d. prie parduotuvės „Maxima“, esančios Pelesos gatvėje, paprašė nukentėjusiojo nepilnamečio V. D. mobilaus telefono paskambinti S. G. S6“, duoti paskambinti, nukentėjusiajam davus prašomą telefoną, jis apsimetęs, kad pokalbis privatus staigiai atsitraukė nuo nukentėjusiojo, po ko iškart pasišalino, tokiu būdu tyčia aiškiai suvokdamas atvirai pavogė nukentėjusiajam V. D. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną. Tada telefoną pardavė, o pinigus kur išleido, šiuo metu neatsimena. Dėl 2015-10-14 epizodo, Tyzenhauzų gatvėje. Jis tada buvo su draugais, reikėjo pinigų, todėl grasindamas dujiniu balionėliu pavogė nepilnamečio M. G., mobilųjį telefoną, LG L Bello D331“. Telefonas gali būti 200 eurų vertės. Dėl 2015-10-25 epizodo Dzūkų gatvėje nuo veiksmų nukentėjo R. V.. Tas vyriškis buvo išgėręs. Kaltinamasis tai pamatęs paprašė cigaretės. Tuomet M. S. jam sudavė smūgius ir pavogė piniginę. Pinigus ištraukė, o dokumentus išmetė. Dėl 2016-04-15 epizodo, tai jis priėjo iš nugaros prie nukentėjusiojo N. A., sudavė jam į galvą, dėl ko nukentėjusysis pargriuvo ant žemės. Po to spyrė kojomis į įvairias kūno vietas. Vėliau atėmė nukentėjusiojo tašę iš kur ištraukė juodą odinę piniginę bei iš gulinčio nukentėjusiojo kišenės ištraukė mobiliojo ryšio telefoną.

24M. S. pripažįsta visų nukentėjusiųjų pareikštus civilinius ieškinius.

25Taigi kaltinamasis M. S. visiškai prisipažino kaltu įvykdęs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir po kaltinamojo akto paskelbimo pageidavo duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami. Nusikalstamų veikų aplinkybės nekelia abejonių, prokuroras ir kaltinamojo gynėjas sutiko su sutrumpintu įrodymų tyrimu, todėl baudžiamoji byla nagrinėtina sutrumpintų įrodymų tyrimo tvarka (LR ( - ) str.).

26K. M. Stankevičiaus kaltę, be jo visiško prisipažinimo, patvirtina ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai.

27Vagystė iš nukentėjusiojo V. D..

28Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis V. D. parodė, kad 2015 m. spalio 11 d., apie 12.00 val., jis ėjo aplankyti močiutės, gyvenančios. Vilniuje, prie parduotuvės "Maxima" prie jo priėjo vaikinas 16 - 18 m. amžiaus, apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, plaukai šviesiai rusvi, trumpi. Jis buvo apsirengęs juodos spalvos striukę, šviesios spalvos kelnėmis, ant dešinės rankos pirštų buvo ištatuiruotos Uis juodos spalvos raidės. Vaikinas kalbėjo lietuviškai ir paklausė jo ar gali duoti telefoną, sakė labai reikia paskambinti mamai. Jis padavė telefoną "S. G. S6, kuriame buvo SIM kortelę "Ežys" Nr.869380335. Vaikinas paėmė telefoną ir pasakė eina į "Maxima“. „Maximoje“ vaikinas pasakė, kad negali prisiskambinti motinai, todėl parašys "SMS" pranešimą. Vaikinas būdamas parduotuvėje nusipirko butelį "Coca cola" ir po to jie išėjo iš parduotuvės. Vaikinas pasakė, kad bandys dar kartą paskambinti motinai. Visą laiką jis laikėsi šalia vaikino ir nepaleido vaikino iš akių. Vaikinas rinkdamas numerį pasakė, kad pokalbis privatus ir traukėsi nuo jo, duodamas suprasti, kad jis nesiklausytų ir nuėjo už namo kampo, šalia parduotuvės. 10 sekundžių jis vaikino nematė po to priėjo prie kampo ir pažiūrėjo, tačiau vaikino jau niekur nebuvo. Jis suprato, kad vaikinas pabėgo ir pavogė jo telefoną, todėl kreipėsi į pro šalį pravažiuojančius policijos pareigūnus. Užėjus į parduotuvę apsaugos darbuotojas pasakė, kad vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, kuris pavogė jo telefoną, įrašą pateiks policijai. Apsaugos darbuotojas minėjo, kad tas vaikinas jų parduotuvėje buvo sulaikytas už vagystę. Vaikiną pavogusį telefoną atpažinti galėtų (t. 1, b.l. 53).

292015-11-05 nukentėjusysis V. D. atpažino iš nuotraukos M. S. kaip asmenį pavogusį iš jo mobiliojo ryšio telefoną (t. 1, b. l. 64 - 66).

302016-08-16 nukentėjusysis V. D. atpažino M. S. kaip asmenį, pavogusį iš jo mobiliojo ryšio telefoną (t. 1, b.l. 67 – 70).

312015-10-15 buvo apžiūrėtas CD kompaktas su vaizdo įrašu iš parduotuvės (t.1, b.l. 61-62.).

32Plėšimas iš nukentėjusiojo M. G..

33Nukentėjusioji L. G. parodė, kad 2015-10-24, apie 16.20 val., jos sūnus M. G. jai parašė, kad yra su draugu pas pažįstamą draugę. Ji apie 18.50 val. parašė, kad jis grįžtų namo. Sūnus apie 19.25 val. parašė, kad gerai ir grįžo apie 20.20 val. Sūnus grįžęs pasakė, kad išėjus iš draugės prie jų priėjo 8 asmenys. Jie sūnaus paprašė paskambinti. Sūnui davus šie paskambino ir grąžino. Po ko dar kartą paprašė paskambinti. Sūnus pasakė, kad neduos, nes nėra sąskaitoje pinigų. Šie pasakė, kad jeigu neduos vis tiek atims. Draugas išėjo su keturiais asmenimis, tačiau šie netrūkus grįžo prie sūnaus. Ji įtaria, kad sūnaus draugas viską suorganizavo. Iš sūnaus atėmė mobilaus ryšio telefoną „LG L Bello D331“, 200 eurų vertės (t. 1, b.l. 77).

34Nukentėjusysis M. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-14, apie 19.25 val., kartu su savo draugu, klasioku R. K., apie 16 metų amžiaus, gyv. Naujininkuose, išėjo iš Roberto draugės namų ir nuėjo link geležinkelio stoties. Apie 19. 45 val., būnat Stoties g., netoli Makdonaldo, prie jų priėjo 8 jaunuolių kompanija, 16 - 18 metų amžiaus. Iš šių jaunuolių labiausiai įsiminė vienas, kuris buvo apie 16 - 17 metų, apie 167 ūgio, stambaus kūno sudėjimo, stambaus veido, apsirengęs tamsios spalvos drabužiais. Tą asmenį galėtų atpažinti. Labiausiai įsiminęs asmuo paprašė mobilaus ryšio telefono paskambinti. Jis davė telefoną. Jaunuolis paėjo į šoną ir lyg kažkam skambino, jis pokalbio negirdėjo. Po 2 minučių jis priėjo ir paprašė sugrąžinti telefoną. Jam telefoną grąžino. Po ko jis pamatė kaip draugas nueina link savo pažįstamos namų. Jis taip pat ten ėjo, o 8 asmenys ėjo paskui juos. Eidami šie kalbėjo rusiškai. Tas pats jaunuolis, kuriam jis buvo davęs telefoną vėl pradėjo jo prašyti paskambinti. Jaunuolis kreipėsi ir rusiškai ir lietuviškai. Priėjus merginos namo laiptinę Robertas ten įėjo. Paskui šį įėjo 4 asmenys. 4 jaunuoliai liko prie durų ir neleido jam įeiti. Po keletas minučių 4 asmenys, tarp kurių buvo ir gerai įsidėmėtas jaunuolis, išėjo ir tas jaunuolis vėl pradėjo prašyti mobilaus ryšio telefono. Šis pasakė, kad geruoju duotų paskambinti, nes jeigu jie norėtų pavogti, tai ir taip atimtų, pasakė, kad turi dujų. Nenorėdamas nukentėti jis davė tam jaunuoliui telefoną. Vaikinas paėmęs telefoną nuėjo į šalį. Kiti jaunuoliai nuėjo šiam iš paskos, o vienas liko prie jo, kad niekur jis neitų. Jis po 2 min. priėjo prie tų jaunuolių ir pasakė, kad atiduotų telefoną. Vaikinas, kuriam jis davė telefoną pasakė, kad išmetė telefoną į krūmus. Kelis kartus jam paprašius grąžinti telefoną, vaikinas liepė jam eiti į krūmus ir ten ieškoti. Po ko tas vaikinas nuėjo link stoties. Jis vėliai kalbėjo su Robertu ir šis pasakė, kad tuos vaikinus pažįsta iš matymo, o tas vaikinas dažnai lankosi stotyje (t. 1, b.l. 89).

35L. R. Klijevs parodė, kad M. G. yra jo klasiokas. Prieš 3-4 savaites nuo 2015-11-09 dienos, kai buvo paklausiamas, vakare, apie 19.20 val., kartu su Martynu buvo pas draugę Emiliją, gyv. Tyzenhauzų g. 8-36, Vilnius. Išėję jie ėjo į stotelę, esančią stotyje. Jiems būnant prie Makdonaldo pamatė pažįstamą D. G., 17 m. Šis buvo kartu su vaikinu vardu Modestas, tikėtina šis yra „čigonas“ bei kiti vaikinai, kurių jis nepažino. Buvo gal 5 vaikinai. Jie priėjo prie Deivido ir pasisveikino, tą padarė ir su kitais vaikinais. Būnant stotyje jis pasigedo mobilaus ryšio telefono ir nusprendė grįžti pas Emiliją, tai pasakė ir Martynui, kuris sutiko. Jiems einat iš paskos pradėjo eiti ir tie vaikinai. Jis girdėjo, kaip Modestas prašė Martyno parodyti šio mobilaus ryšio telefoną. Jiems priėjus laiptinę Modestas paprašė Martyno likti kartu su šiuo, o jis su D. pakilo pas E.. Jie užtrūko apie 20 min. ir grįžus lauke jau nieko nebuvo. Kitą dieną mokykloje sužinojo, kad M. išprašė iš M. šio mobilaus ryšio telefoną ir pavogė. J. M. gali atpažinti (t. 1, b.l. 102).

362016-08-16 nukentėjusysis M. G. atpažino M. S., kaip asmenį, atėmusį iš jo mobiliojo ryšio telefoną (t. 1, b.l. 94-98).

372015-11-09 liudytojas R. K. atpažino M. S., kaip asmenį, atėmusį iš M. G. telefoną (1 t., b.l. 103 – 105).

38Plėšimas iš nukentėjusiojo R. V..

39N. R. Vilkanauskas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25, apie 16.50 val., išėjo iš namų į parduotuvę “Aibė”, esančią Dzūkų g. 10 A, Vilniuje. Einant link parduotuvės nepastebėjo, kad jį kažkas sektų iš paskos. Apie 17.00 val. jau buvo parduotuvėje. Parduotuvėje jis užtruko apie 2 minutes ir nusipirkęs cigarečių išėjo iš parduotuvės. Tuo metu kai apsipirkinėjo neatkreipė dėmesio ar parduotuvėje dar yra žmonių. Kai išėjo iš parduotuvės priėjimo pamatė stovint apie aštuonis jaunuolius apie 18 metų amžiaus, tarp kurių vienas buvo tamsaus gymio panašus į Romų tautybės. Jis bandė praeiti, tačiau jaunuoliai jį apsupo ratu ir tuomet pajuto 4-5 smūgius rankomis į galvos sritį. Jis bandė apsiginti, tačiau po vieno iš smūgių nukrito ant žemės ir tuomet pajuto dar vieną smūgį iš kojos į galvos sritį ir kažkuris iš jaunuolių, apibūdinti negali nutraukė jam nuo peties jo rudos spalvos odinę vyrišką rankinę, 30 eurų vertės. Tuomet atsistojo ir nuėjo į namus, iš kur iškvietė policiją. Jam nueinant jaunuoliai buvo toje pačioje vietoje, niekur nebėgo. Jis įsiminė du jaunuolius iš grupės, kurie sudavė jam smūgius į galvą, t.y. vienas iš jų apie 18 metų amžiaus, panašus į Romų tautybės, apie 1,70 m ūgio, liekno kūno sudėjimo, išskirtinių požymių nepastebėjo Vaikinas buvo apsirengęs pilkos spalvos sportiniu kostiumu ir avėjo sportiniais batais. Kitas jaunuolis buvo panašios išvaizdos, tamsesnės odos, tačiau nepanašus į Romų tautybės asmenį. Taip pat buvo apsirengęs sportiniu kostiumu, spalvos neatsiminė. Šiuos jaunuolius jis galėtų atpažinti. Visi jaunuoliai buvo panašaus sudėjimo ir su sportine apranga, tarpusavyje kalbėjo taisyklinga rusų kalba. Ką jaunuoliai kalbėjo jis neįsidėmėjo. Rankinėje, kurią iš jo pagrobė, buvo automobilio draudimas ir jo juodos spalvos odinė piniginė, kurios viduje buvo jo vardu išduotas tarnybinis pažymėjimas ir vairuotojo pažymėjimas, darbovietės durų atrakinimo kortelės, bankų “SEB” mokėjimo kortelė ir “Citadele” kreditinė kortelė, 20 eurų ir įvairios nuolaidų kortelės. Po to kai jis iškvietė policiją jis su žmona išėjo į lauką. Kadangi jo veidas buvo kruvinas ir sumuštas, prie jo priėjo trys vaikinai su šuniu, kuriems jis papasakojo, kas nutiko, o vaikinai pasiūlė duoti jiems savo telefono numerį, tuo atveju jeigu jie vaikščiodami su šuniu rastų jo rankinę. Praėjus apie pusei valandos jo žmonai paskambino (tel.864637861), minėti vaikinai ir pasakė, kad vaikų darželio teritorijoje, adresu Pelesos g. 15, Vilniuje, rado jo rankinę. Vaikinai rankinę perdavė jo žmonai. Apžiūrėjęs rankinę pastebėjo, kad nėra jo piniginės, banko kortelių ir darbovietės durų įėjimo kortelių, o visi kiti daiktai buvo sumesti į rankinės vidų, t. y. tarnybinis pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, automobilio techninis pasas ir apžiūra. Dėl įvykio patyrė sumušimus ir žalą 30 eurų (t. 1, b. l. 127).

40Liudytoja L. B. parodė, kad ji dirbo maisto prekių parduotuvėje “Maisto prekės” adresu Dzūkų g. 10A, Vilnius. 2015-10-25 darbo metu, apie 17.00 val., į parduotuvę atėjo neblaivus vyriškis, kuris pirko cigaretes. Ant vyriškio kaktos matėsi nubrozdinimai. Vyriškis per petį turėjo pasikabinęs vyrišką rankinę. Apsipirkęs vyriškis išėjo iš parduotuvės. Kai vyriškis išėjo iš parduotuvės praėjus kelioms minutėms ji išgirdo lauke kažkokį triukšmą, riksmus, šurmulį. Išėjusi į lauką pažiūrėti, kas atsitiko, prie parduotuvės kampo ant šaligatvio pamatė sėdintį tą vyriškį, kuriam kraujavo kakta. Buvo panašu į pažeistą seną žaizdą. Tuo metu priešais parduotuvę stovėjo būrelis jaunuolių ir kitų žmonių autobuso sustojime. Vyriškis priėjo prie jos ir susvyravo, todėl šį sulaikė, kad nenukristų. Tuo metu vienas iš jaunuolių pakėlė nuo žemės vyriškio rankinę ir pašaukęs vyriškį atidavė rankinę. Po to ji grįžo atgal į parduotuvę. Būdama parduotuvėje daugiau jokių įtartinų garsų negirdėjo. Parduotuvės patalpos yra filmuojamos (t. 1, b.l. 140).

41Liudytojas E. V. parodė, kad 2015-10-25, apie 17.30 val., kartu su broliu T. V., 13 m. amžiaus, ir draugais: Edvinu, pavardės neatsimena, 14 m. amžiaus, Patriku, pavardės neatsimena, 13 m. amžiaus, Edgaru, pavardės nežino, 16 m. amžiaus, Gintaru, pavardės nežino, 14 metų amžiaus, buvo prie maisto prekių parduotuvės, esančios Dzūkų g. 10, Vilniuje. Jis trumpam buvo užėjęs į parduotuvę apsipirkti ir jam stovint prie kasų prieš jį stovintis vyras atsisuko ir netikėtai paklausė jo ar yra vietinis. Jis pasiteiravo vyriškio, gal kas nors atsitiko. Šis pasakė, kad nieko neatsitiko. Matėsi, tuomet apsipirkęs išėjo iš parduotuvės. Parduotuvėje buvo vienas. Išėjo iš parduotuvės ir nuėjo link savo draugų kompanijos. Jiems stovint netoli parduotuvės pamatė kaip kompanija jaunuolių, apie 16-17 metų ėjo link tos parduotuvės. Šie buvo keturi ar penki, tiksliai neprisiminė. Tarp šių buvo jam iš matymo pažįstamas jaunuolis, vardu Andrejus, pavardės nežino, apie 16 m. amžiaus, kuris gyvena netoli jo, adresu Alšėnų g. Artūras, pavardės nežino, 16 m., gyvena Dzūkų g. Jiems stovint prie parduotuvės pamatė kaip iš parduotuvės išėjo tas vyras, rankose laikė vieną cigarečių pakelį, o ant peties buvo vyriškas rankinukas, rudos spalvos. Vyras sustojo ir norėjo ištraukti cigaretę iš pakelio, tuo metu prie šio priėjo du jaunuoliai iš aprašytos anksčiau kompanijos. Tai buvo jaunuolis, apie 15-16 m. amžiaus, panašus į romų tautybės asmenį, apie l65 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, tamsių trumpai kirptų plaukų, ant dešinės rankos pirštų buvo tatuiruotė, o būtent kažkokios tai raidės ištatuiruotos. Vaikinas buvo apsirengęs juodą pūstą striukę su gaubtu, šviesias sportines kelnes, toliau Nr. 1. Kitas jaunuolis, apie 14-15 m. amžiaus, apie 160 cm ūgio, normalaus kūno sudėjimo, tamsesnės odos, ar tai buvo romų tautybės asmuo pasakyti negali, vilkėjo tamsią pūstą striukę, juodos spalvos kelnes, toliau Nr. 2. Vaikinas Nr. 1 užkalbino tą vyrą, kalbėjo lietuvių kalba, pastarasis paprašė vyro cigaretės. Jis ne viską gerai galėjo išgirsti. Vyras ištraukė cigaretę ir padavė jaunuoliui. Vaikinas Nr. 2 tuo metu stovėjo šalia ir tylėjo. Vyras toliau sau ėjo link Dzūkų g., Vilniuje, ir nuėjo apie 3-4 metrus. Jis tuo metu vienas užėjo į parduotuvę ir kas vyko lauke nematė. Jo draugai liko stovėti lauke. Parduotuvėje jis buvo apie 2 min. ir išėjus iš parduotuvės pamatė kaip vaikinas Nr. 1 rankomis sugriebė už striukės ir pargriovė šį ant žemės, kojomis spardė gulinti vyrą, spyrė ne daugiau 6 kartų į įvairias kūno vietas. Tuo metu to vaikino draugų kompanija stovėjo atokiau, apie 5 metrus nuo tos vietos, kur gulėjo vyras. Jo draugai tuo metu stovėjo už parduotuvės. Vaikinas Nr. 1 vyrui nutraukė rankinę nuo peties ir pradėjo bėgti už parduotuvės, link Dzūkų g., o jo draugų kompanija irgi bėgo paskui šį, jie bėgo link vaikų darželio “Du gaideliai”, esančio Dzūkų g., Vilniuje. Jis pakvietė savo draugus ir jie nubėgo link tos pusės, kur nubėgo minėti vaikinai ir 20 metrų atstumu nuo parduotuvės ant žemės jie rado tą vyrišką rankinę, kurią vaikinas Nr. 1 nuplėšė nuo vyro peties. Jis pakėlė rankinę nuo žemės, jos netikrino, nežiūrėjo, kas yra viduje, ir grįžo atgal prie vyro, kuris stovėjo prie parduotuvės durų ir kalbėjo su pardavėja. Jis kartu su draugais priėjo prie to vyro ir jam atidavė rankinuką. Vyras paėmė rankinuką. Pardavėja matė kaip jie atidavė rankinuką. Jis kartu su draugais liko stovėti prie minėtos parduotuvės. 2015-06-26 jis pats pasiūlė sutiktam pareigūnui, kurio nei pavardės nežino, kad galėtų duoti parodymus dėl to įvykio, nupasakoti kas atsitiko. Jam būnant Antrame PK pareigūnas per vaizdo kameras parodė 4 ar penkis vaikinus, tarp kurių jis atpažino vaikiną Nr. 1, kuris sumušė vyrą ir atėmė iš šio rankinę (t. 1, b.l. 143 - 145).

42L. T. Vaitiulionis ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad kartu su broliu E. V. 2015-10-25 dienos metu, tikslaus laiko neatsiminė atėjo prie parduotuvės, esančios Dzūkų g., Vilniuje. M. S. ir E. S. taip pat atėjo prie tos parduotuvės. M. S. yra jo brolio draugas. Jis nuėjo į parduotuvės vidų, nieko ten nepirko. Parduotuvėje pastebėjo vyriškį, kuris buvo neblaivus, vos pastovėjo ant kojų, stovėjo prie kasos. Jis pirmas išėjo iš parduotuvės ir priėjęs prie brolio E. V. pasakė, kad parduotuvėje yra neblaivus vyriškis. Ernestas nieko nepasakė, tylėjo. Jis broliui šiaip papasakojo apie neblaivų vyriškį, jokių planų nekūrė dėl apiplėšimo. Iš parduotuvės išėjo vyriškis, M. S. ir E. V. pradėjo kalbėti su tuo vyru ir jis tuo momentu apsisuko ir nuėjo namo. Jis nematė, kas ten paskui vyko, papasakoti negali. Brolis papasakojo, kad tas vyras „gavo malkų“, tačiau nepasakė nuo ko, daugiau nieko neklausinėjo (t. 2, b.l. 50).

43Liudytojas A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, 2015-10-25, dienos metu, laiko neprisimena, kartu su draugais, M. S., E. S. atėjo prie parduotuvės, esančios Džūkų g. 10, Vilniuje. Prie tos parduotuvės stovėjo apie 8 nepilnamečiai, kuriuos jis pažįsta iš matymo, nei vardų nei pavardžių pasakyti negali. Jis su E. S. nuėjo porą metrų iki autobuso stotelės. M. S. su E. V. stovėjo prie parduotuvės ir kalbėjo. Iš parduotuvės išėjo vyras, kuris buvo neblaivus, kadangi koordinacija buvo sutrikusi, svirduliavo. Kažkas iš nepilnamečių, kas tiksliai pasakyti negali, priėjo prie minėto vyro ir užkabino. Kažkas iš vaikinų, sugriebė tam vyrui už peties, kas tiksliai pasakyti negali ir bandė pargriauti. Jis supratęs, kad muša žmogų, pasitraukė ir kartu E. S. nuėjo link vaikų darželio, kas toliau vyko su vyru jis nežino. Jis prie to vyro priėjęs nebuvo, nemušė, iš pastarojo nieko nepavogė (t. 2, b.l. 90 - 92).

44Liudytojas A. R. parodė, kad įvykio metu su A. S., apie 16.00 val., buvo Dzūkų g., Vilniuje, tiesiog stovėjo netoli viešojo transporto sustojimo „Rudaminos“. Kitoje gatvės pusėje matėsi maisto prekių parduotuvė, jis kartu su A. S. iš tos vietos ėjo link anksčiau aprašytos maisto prekių parduotuvės. Prie jų priėjo E. V. ir A. S., romų tautybės jaunuolis, jie paskui liko kartu su jais. Lauke netoli maisto prekių parduotuvės stovėjo jam pažįstamų vaikinų kompanija, o būtent A. S., M. S. ir kiti apie 10 nepilnamečių, kurių jis nepažįsta, vardų ir pavardžių nežino, kur gyvena taip pat nurodyti negali. Apie 17.00 val. jis pamatė, kaip iš maisto prekių parduotuvės išėjo vyras, kuris svirduliavo. Vyras išeidamas vos nenugriuvo, matėsi, kad buvo neblaivus. Ar vyras ką nors turėjo rankose ir ant peties nematė. Iš parduotuvės paskui tą vyrą išėjo du ar trys nepilnamečiai, kurių jis nepažįsta. Prie jo kompanija nepilnamečių priėjo ir pradėjo vyrą kalbinti, kalbino visi, kas pirmas pradėjo klabėti jis nežino. Vyras šiems sakė, kad atstotų. Kažkas iš jaunuolių vyrą sugriebė už striukės rankovės ir pradėjo stumdyti į visas puses, kas konkrečiai stumdė jis pasakyti negali, nes buvo daug jaunuolių, iki 8 žmonių jaunuolių. A. S.paėmė jį už rankos ir suprasdamas, kad tuoj bus muštinės, siūlė jam eiti iš ten, nes nenorėjo veltis į tą situaciją. Jis pamatė, kad M. S. pradėjo mušti tą vyrą, mušė šį stovintį kumščiais. Kiek kartų M. S.sudavė smūgių jis nematė, kadangi tuo metu vyrą mušė ir kiti vaikinai. Kas dar iš vaikinų mušė tą vyrą jis nežino, tų vaikinų nepažįsta. Jis to vyro nemušė, jo draugas A. S. vyro taip pat nemušė, jie stovėjo nuo to vyro apie 3 metrų atstumu, arčiau nėjo. A. S. to vyro už peties nelaikė. A. S., E. V. vyro nemušė. Prasidėjus muštinėms jis kartu su E. V., A. S. išėjo ir ėjo link miesto centro. Jis nematė to momento, kas pavogta kadangi su A. S. ir E. V. prasidėjus muštinėms išėjo (2 t., b.l. 53 - 54).

45Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. G3625/15(01), nurodyta, kad nukentėjusiajam R. V. nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas ( t. 1, b.l. 133-134).

46Parodymų patikrinimo vietoje metu, kaltinamasis M. S. nurodo vietą, kur buvo užpultas nukentėjusysis ir kur išmėtė pagrobtus daiktus (t. 2, b.l. 118 - 139).

47N. A. nesunkus sveikatos sutrikdymas ir plėšimas.

48Nukentėjusysis N. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-04-15, apie 21.30 min., Kapsų g., Vilniuje, nepažįstami vaikinai jį sumušė ir pagrobė: iš rankinės juodą odinę piniginę, kurioje buvo 155 eurai, 10 JAV dolerių, SEB banko debeto kortelė, nuolaidų kortelės, Lazdynų baseino metinis abonementas, išduotas jo vardu, bei iš vidinės kišenės tarnybinį mobilaus ryšio telefoną "Samsung G. C.", Nr. 868737538, asmeninį "Nokia 210" - 860983907, vertė 20 eurų. Papildomai parodė, kad 2016-04-15, apie 21.30 val., jis iš darbovietės vyko namo. Dienos matu bankomate nuo sąskaitos buvo nuėmęs 150 eurų. Prieš namus užėjo į parduotuvę, adresu Šaltkalvių g. 2, Vilniuje. Išėjęs ėjo Kapsų g. link namų. Praėjus parduotuvę "Iki", Kapsų gatvėje, pajuto smūgį iš nugaros į galvą. Jis griūdamas dar spėjo atsisukti ir pamatė tris vaikinus. Šių apibūdinti negali, buvo apie 20 metų, apsirengę tamsiai ir su gaubtais. Vaikinai pradėjo šį spardyti kojomis ir pataikė į veidą, kurį jis dengė. Vienas vaikinas griebė už jo tašės ir ištraukė piniginę, kurioje buvo 155 eurai, 10 JAV dolerių, SEB banko debeto kortelė, nuolaidų kortelės, Lazdynų baseino metinis abonementas, išduotas jo vardu. Tas pats asmuo iš vidinės kišenės ištraukė tarnybinį mobilaus ryšio telefoną „Samsung G. C.“, Nr. 868737538, asmeninį „Nokia 210“. Pagrobę tuos daiktus asmenys pabėgo link "M?ximos". Jis dar pagulėjo ir nuėjo namo, kur sūnus išvežė jį į ligoninę. Jam buvo nustatytos nosies ir lūpų muštinės žaizdos. Jis viską užblokavo, patyrė 190 eurų turtinę žalą (t. 2, b. l., 2, 6 ).

49Liudytojas L. B. parodė, kad 2016 m. pavasario sezono metu, kovo-balandžio mėnesiais, į UAB "Meivida" priklausantį lombardą, esantį Sodų g. 20 c-8, Vilniuje, ateidavo dažnai jaunuolis, kurį jis atpažino iš nuotraukų, Nr. 1, iš tyrėjos žodžių tai yra M. S., kuris siūlydavo pirkti įvairius brangius mobiliojo ryšio telefonus, planšetes, kompiuterius. Tas vaikinas neturėdavo asmens dokumento arba jam netikdavo jo kaina. Jis klausdavo to vaikino, iš kur šis gavo minėtus telefonus ir kitus daiktus. Jaunuolis atsakydavo, kad minėti telefonai ir kiti daiktai priklauso šiam ir nėra įsigyti nusikalstamu būdu. Tas jaunuolis į lombardą užsukdavo ne vienas, su vaikinu, kuris atrodė kaip nepilnametis, panašus į romų tautybės jaunuolį, kalbėjo rusų kalba, koks to jaunuolio vardas nežino (t.2, b.l. 12).

50Parodymų patikrinimo vietoje protokole, fotolentelėje matyti, kad kaltinamasis M. S. parodo, kaip ir kur buvo įvykdytą nusikalstama veika prieš nukentėjusį N. A. (t. 2, b.l. 148 - 156).

51Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G1061/2016, nurodyta, kad nukentėjusiajam N. A. nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes lūžęs nosikaulis (t. 2, b.l. 34, 35).

52Šių byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėtų įrodymų visuma, visiškai patvirtino kaltinamajam M. S. pareikštų kaltinimų pagrįstumą. Kaltinamojo parodymai yra nuoseklūs, sutampa su kita bylos medžiaga, atitinka nustatytas faktines bylos aplinkybes, taip pat yra pagrįsti byloje surinktais įrodymais.

53Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo M. S. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, 180 straipsnio 1 dalį (3 nusikalstamos veikos), 138 straipsnio 2 dalies 9 punktą.

54Dėl bausmės skyrimo.

55Teismas, priimdamas nuosprendį ir skirdamas kaltinamajam bausmę, vadovaujasi LR BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, nusikalstamų veikų stadiją, kaltės formą, veikų padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

56K. M. Stankevičiaus atsakomybę lengvinanti aplinkybė byloje yra tai, kad jis prisipažino, jog padarė nusikalstamas veikas ir dėl įvykdyto nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

57K. M. Stankevičiaus atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

58Teismas, skirdamas kaltinamajam M. S. bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, į tai, jog kaltinamasis padarė 5 (penkis) apysunkius nusikaltimus, kaltės formą ir rūšį, kad kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia. Taip pat atsižvelgtina į kaltinamojo asmenybę. Nepaisant jauno amžiaus, M. S. šių nusikalstamų veikų padarymo metu buvo 2 (du) kartus teistas, o šiuo metu yra teistas net 9 kartus iš jų ir už analogiškas veikas, šiuo metų atlieka realią laisvės atėmimo bausmę, iki sulaikymo niekur nedirbo. Teismas įvertina ir tai, kad kaltinamasis yra pakankamai jauno amžiaus, dalį veikų padarė būdamas nepilnametis, šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju LR BK 41 straipsnyje reglamentuota bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam skiriant vieną iš sankcijose numatytų bausmės rūšių – laisvės atėmimą.

59LR BK 64 1 str. numato pareigą teismui sumažinti skirtą bausmę vienu trečdaliu, išnagrinėjus baudžiamąją bylą atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą bei kaltinamajam pilnai pripažinus kaltę. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra visos LR BK 64 1 straipsnyje numatytos sąlygos, M. S. skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

60Dėl civilinių ieškinių.

61Dėl žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam ar už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti patirtą žalą. Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus pobūdžio reikalavimas, siejantis nukentėjusįjį ir įtariamą ar kaltinamą nusikalstamos veikos padarymu asmenį. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas yra sudėtinė baudžiamojo proceso dalis, neatskiriama nuo įstatyme įvirtintų baudžiamojo proceso tikslų (LR BPK 1 straipsnio 1 dalis). Pagal LR ( - ) straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau, kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui, tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 111, 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo specifiką, civilinis ieškinys ikiteisminio tyrimo metu gali būti pareiškiamas bet kurioje tyrimo stadijoje, net ir nenustačius nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens ar dalies jų, taip pat visų nusikalstamos veikos padarymo faktinių aplinkybių. Todėl civilinio ieškinio pagrindas ar dalykas gali būti tikslinami iki įrodymų tyrimo teisiamajame posėdyje pradžios. Tam tikrais atvejais ieškinio reikalavimų tikslinimas galimas ir įrodymų tyrimo metu (Lietuvos A. T. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526-693/2015, 2K-7-124-648/2016).

62Ikiteisminio tyrimo metu A. D. 2016 m. rugpjūčio 16 pateikė prašymą pripažinti ją civiline ieškove ir pateikė 600 eurų ieškinį, kurio sumą sudaro pavogto mobilaus ryšio telefono suma (t. 1, b.l. 75-76). A. D. ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamojo teisme duotais parodymais, nukentėjusiojo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, todėl laikytinas įrodytu ir turtinė žala atlyginama visiškai.

63Ikiteisminio tyrimo metu L. G. pareiškė 200 eurų civilinį ieškinį. L. G. civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamojo teisme duotais parodymais, M. G., L. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jį pripažįsta kaltinamasis, taip pat mobiliojo telefono pirkimo dokumentais, todėl laikytinas įrodytu ir turtinė žala atlyginama visiškai (t. l, b.l. 92-93).

64Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis R. V. pareiškė 360 eurų civilinį ieškinį (civilinį ieškinį sudaro 60 eurų padaryta turtinė žala, bei 300 eurų neturtinė žala). Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamojo teisme duotais parodymais, nukentėjusiojo parodymais, kitais byloje surinktais duomenimis.

65Turtinės žalos dydį sudaro, suplėšyta rankinė - 30 eurų vertės, kurioje buvo vyriška juodos spalvos piniginė, 10 eurų vertės, 20 eurų grynųjų pinigų. Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo laikytinas įrodytu, todėl turtinė žala nukentėjusiajam priteistina visiškai.

66Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į veikos padarymo aplinkybes bei motyvus, žalos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

67Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma, todėl turi būti siekiama kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinę ir fizinę skriaudą.

68Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, nustatydamas atlygintiną neturtinės žalos dydį, turi įvertinti visą reikšmingų aplinkybių kompleksą, nustatyti teisingą ir protingą kompensaciją nukentėjusiajam, įvertinęs ir kaltojo asmens interesus, siekiant teisingos ir protingos interesų pusiausvyros. Be to, aiškindami ir taikydami neturtinės žalos nustatymo kriterijus, teismai turi atsižvelgti ir į Lietuvos A. T. formuojamą teismų praktiką ir, esant tapačioms ar iš esmės panašioms faktinėms bylų aplinkybėms, paisyti jau sukurtų teismo precedentų dėl priteistino neturtinės žalos atlyginimo dydžio. Kita vertus, atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėl sveikatos sužalojimo padarytos neturtinės žalos dydžių visiškai suvienodinti teismų praktikos šioje srityje iš esmės neįmanoma, nes kiekvienu konkrečiu atveju būtina vertinti kriterijų neturtinės žalos dydžiui nustatyti visumą, o individualioje byloje šie kriterijai, jų reikšmė ir tarpusavio santykis gali skirtis.

69Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, paisant jau sukurtų teismo precedentų dėl priteistino neturtinės žalos atlyginimo dydžio, įvertinant visą reikšmingų aplinkybių kompleksą, nustatant teisingą ir protingą kompensaciją nukentėjusiesiems, įvertinęs ir kaltojo asmens interesus, siekiant teisingos ir protingos interesų pusiausvyrą, mano, kad šiuo atveju nukentėjusysis neabejotinai patyrė neturtinę žalą, nes dėl patirtų sužalojimų gydėsi, jautė diskomfortą, todėl 300 eurų prašoma suma teismui atrodo teisinga ir proporcinga, todėl jo civilinis ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai.

70Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR ( - )298 str., str., 301-305 str., str., 307 str., teismas,

Nutarė

71M. S., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti 8 (aštuoniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

72M. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 straipsnio 1 dalyje dėl 2015 m. spalio 14 d. nusikalstamos veikos, ir nuteisti 10 (dešimčiai) mėnesių laisvės atėmimo.

73M. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 straipsnio 1 dalyje dėl 2015 m. spalio 25 d. nusikalstamos veikos ir nuteisti 1 (vieneriems) metams laisvės atėmimo.

74M. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 straipsnio 1 dalyje dėl 2016 m. balandžio 15 d. nusikalstamos veikos ir nuteisti 1 (vieneriems) metams ir 2 (dviem) mėnesiams laisvės atėmimo.

75M. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 straipsnio 2 dalies 9 punkte ir nuteisti 1 (vieneriems) metams laisvės atėmimo.

76Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos griežtesnės bausmės iš dalies pridėti švelnesnes bausmes ir paskirti M. S. subendrintą bausmę - 2 (dvejus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

77Vadovaujantis LR BK 64 (1) str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) ir paskirti M. S. galutinę bausmę - 1 (vienerius) metus ir 8 (aštuonis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

78Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę iš dalies pridėti prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi, kuria subendrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-14 ir 2017-09-26 nuosprendžiai, paskirtos 4 (ketverių) metų ir 2 (dviejų) mėnesių laisvės atėmimo bausmės, ir paskirti M. S. galutinę subendrintą bausmę - 5 (penkerius) metus laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

79Kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, kadangi M. S. šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę.

80Bausmės pradžią M. S. skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo 2018-05-23.

81Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., 66 str., M. S. visiškai įskaityti bausmės laiką, atliktą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartį, kuria subendrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-14 ir 2017-09-26 nuosprendžiai.

82Nukentėjusiosios A. D. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

83Priteisti iš kaltinamojo M. S. nukentėjusiosios A. D. naudai 600 (šešis šimtus) eurų, turtinei žalai atlyginti.

84Nukentėjusiosios L. G. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

85Priteisti iš kaltinamojo M. S. nukentėjusiosios L. G. naudai 200 (du šimtus) eurų, turtinei žalai atlyginti.

86N. R. Vilkanausko civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

87Priteisti iš kaltinamojo M. S. nukentėjusiojo R. V. naudai 60 (šešiasdešimt) eurų turtinei žalai atlyginti bei 300 (tris šimtus) eurų, neturtinei žalai atlyginti, iš viso priteisti 360 (tris šimtus šešiasdešimt) eurų.

88Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas J. J., sekretoriaujant teismo... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M.... 3. 1) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. nuosprendžiu pagal... 4. 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiu pagal... 5. 3) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžiu... 6. 4) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžiu... 7. 5) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu pagal... 8. 6) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nuosprendžiu... 9. 7) Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 19 d. nuosprendžiu... 10. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartimi,... 11. 8) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu pagal... 12. 9) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžiu pagal... 13. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 14. Teismas... 15. M. S. atvirai pagrobė svetimą turtą, o būtent:... 16. jis 2015-10-11, apie 12.00 val., prie parduotuvės „Maxima“, esančios... 17. Taip pat jis grasindamas panaudoti fizinį smurtą pavogė svetimą turtą, o... 18. jis 2015-10-14, apie 19.40 val., prie namo Nr. 8, esančio Vilniuje, tikslu... 19. Taip pat M. S. panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą, o... 20. jis, 2015-10-25, apie 17.15 val., prie įėjimo į maisto prekių parduotuvę... 21. Taip pat M. S. panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą ir dėl... 22. jis, 2016-04-15, apie 21.30 val., netoli prekybos centro „Iki“, esančio... 23. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis M. S. kaltę dėl jam inkriminuojamų... 24. M. S. pripažįsta visų nukentėjusiųjų pareikštus civilinius ieškinius.... 25. Taigi kaltinamasis M. S. visiškai prisipažino kaltu įvykdęs jam... 26. K. M. Stankevičiaus kaltę, be jo visiško prisipažinimo, patvirtina ir kiti... 27. Vagystė iš nukentėjusiojo V. D..... 28. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis V. D. parodė, kad 2015 m. spalio 11... 29. 2015-11-05 nukentėjusysis V. D. atpažino iš nuotraukos M. S. kaip asmenį... 30. 2016-08-16 nukentėjusysis V. D. atpažino M. S. kaip asmenį, pavogusį iš jo... 31. 2015-10-15 buvo apžiūrėtas CD kompaktas su vaizdo įrašu iš parduotuvės... 32. Plėšimas iš nukentėjusiojo M. G..... 33. Nukentėjusioji L. G. parodė, kad 2015-10-24, apie 16.20 val., jos sūnus M.... 34. Nukentėjusysis M. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-14, apie... 35. L. R. Klijevs parodė, kad M. G. yra jo klasiokas. Prieš 3-4 savaites nuo... 36. 2016-08-16 nukentėjusysis M. G. atpažino M. S., kaip asmenį, atėmusį iš... 37. 2015-11-09 liudytojas R. K. atpažino M. S., kaip asmenį, atėmusį iš M. G.... 38. Plėšimas iš nukentėjusiojo R. V..... 39. N. R. Vilkanauskas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-10-25, apie 16.50... 40. Liudytoja L. B. parodė, kad ji dirbo maisto prekių parduotuvėje “Maisto... 41. Liudytojas E. V. parodė, kad 2015-10-25, apie 17.30 val., kartu su broliu T.... 42. L. T. Vaitiulionis ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad kartu su broliu E. V.... 43. Liudytojas A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, 2015-10-25, dienos metu,... 44. Liudytojas A. R. parodė, kad įvykio metu su A. S., apie 16.00 val., buvo... 45. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada... 46. Parodymų patikrinimo vietoje metu, kaltinamasis M. S. nurodo vietą, kur buvo... 47. N. A. nesunkus sveikatos sutrikdymas ir plėšimas.... 48. Nukentėjusysis N. A. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-04-15, apie... 49. Liudytojas L. B. parodė, kad 2016 m. pavasario sezono metu, kovo-balandžio... 50. Parodymų patikrinimo vietoje protokole, fotolentelėje matyti, kad... 51. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje... 52. Šių byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo... 53. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 54. Dėl bausmės skyrimo.... 55. Teismas, priimdamas nuosprendį ir skirdamas kaltinamajam bausmę, vadovaujasi... 56. K. M. Stankevičiaus atsakomybę lengvinanti aplinkybė byloje yra tai, kad jis... 57. K. M. Stankevičiaus atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 58. Teismas, skirdamas kaltinamajam M. S. bausmę, atsižvelgia į padarytų... 59. LR BK 64 1 str. numato pareigą teismui sumažinti skirtą bausmę vienu... 60. Dėl civilinių ieškinių.... 61. Dėl žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka... 62. Ikiteisminio tyrimo metu A. D. 2016 m. rugpjūčio 16 pateikė prašymą... 63. Ikiteisminio tyrimo metu L. G. pareiškė 200 eurų civilinį ieškinį. L. G.... 64. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis R. V. pareiškė 360 eurų civilinį... 65. Turtinės žalos dydį sudaro, suplėšyta rankinė - 30 eurų vertės, kurioje... 66. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.250 straipsnio 1 dalyje... 67. Neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas... 68. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, nustatydamas atlygintiną neturtinės... 69. Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, paisant jau sukurtų teismo... 70. Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR ( - )298 str., str.,... 71. M. S., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR... 72. M. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180... 73. M. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180... 74. M. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180... 75. M. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138... 76. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., bendrinant bausmes dalinio... 77. Vadovaujantis LR BK 64 (1) str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu... 78. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., bendrinant bausmes dalinio... 79. Kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 80. Bausmės pradžią M. S. skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y.... 81. Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., 66 str., M. S. visiškai... 82. Nukentėjusiosios A. D. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 83. Priteisti iš kaltinamojo M. S. nukentėjusiosios A. D. naudai 600 (šešis... 84. Nukentėjusiosios L. G. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 85. Priteisti iš kaltinamojo M. S. nukentėjusiosios L. G. naudai 200 (du šimtus)... 86. N. R. Vilkanausko civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 87. Priteisti iš kaltinamojo M. S. nukentėjusiojo R. V. naudai 60... 88. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti...