Byla e2S-413-603/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nutarties, kuria nepatenkintas atsakovo R. V. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui R. V. dėl skolos priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. lapkričio 27 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-33935-779/2018 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui R. V. dėl skolos priteisimo, kuriuo nuspręsta ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovo R. V. 1 522,08 Eur skolą, 54,79 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 35 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ naudai.

62.

7Teisme gautas atsakovo R. V. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo atsakovas prašė panaikinti teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

83.

9Pareiškime atsakovas nurodė, kad jam nebuvo tinkamai įteikti procesiniai dokumentai, kadangi jo darbovietės adresu siųsti dokumentai priimti kito darbuotojo ir atsakovui neperduoti. Atsakovas tuo metu buvo vaiko priežiūros atostogose. Atsakovo teigimu, ieškovas, reikšdamas ieškinį veikė nesąžiningai, kadangi nenurodė, kad į bylą turi būti įtraukti tretieji asmenys, kurie yra atsakingi už susidariusią skolą. Už skolos susidarymą atsakingas A. B., kuris parduodamas butą, esantį ( - ), pirkimo-pardavimo sutartyje nurodė, kad visi komunaliniai mokesčiai yra sumokėti, įsipareigojo padengti visus įsiskolinimus. Skola atsirado ne atsakovui, tačiau A. B. nesumokėjus komunalinių mokesčių.

104.

11Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad atsakovui skirtų procesinių dokumentų įteikimas jo darbovietės administracijai laikytinas tinkamu. Terminą atsiliepimui pateikti atsakovas praleido be svarbių priežasčių. Atsakovas buto savininku tapo 2014 m. lapkričio 21 d., o sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo su atsakovu pasirašyta 2015 m. vasario 13 d., tuo tarpu geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenų patikrinimas atliktas 2016 m. sausio 18 d. Patikrinimo ir rodmenų fiksavimo metu butas atsakovui priklausė daugiau kaip vienerius metus, tačiau visą laikotarpį nuo buto įsigijimo iki patikrinimo rodmenys atsakovo nebuvo deklaruojami bei pagal juos nebuvo mokama. Nėra objektyvių duomenų, kokia suvartoto vandens dalis tenka atsakovui ir galimai buvusiam buto savininkui. Atsakovo argumentai yra nepagrįsti ir neatleidžia jo, kaip faktinio paslaugų gavėjo pagal sutartį, nuo prievolės įvykdymo. Atsakovui apie įsiskolinimus buvo ne tik žinoma, tačiau atsakovas juos pats laisva valia apmokėjo. Atsakovas nesiėmė visų reikiamų prevencinių priemonių apsaugoti savo interesus, nepateikė įrodymų, kad ginčijamas vandens suvartojimas atsirado iki jam įgyjant nuosavybės teisę į butą.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13

5.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 14 d. nutarė netenkinti atsakovo R. V. pareiškimo dėl teismo sprendimo už akių, priimto 2018 m. lapkričio 27 d., peržiūrėjimo.

156.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad sprendimas už akių byloje priimtas dėl to, kad atsakovas, kuriam ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo laikyti įteiktais 2018 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (t. y. darbovietės administracijai), teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas nurodė, kad dokumentų įteikimo darbovietei metu jis buvo vaiko priežiūros atostogose, todėl atsiliepimo į ieškinį nepateikė dėl svarbių priežasčių – nebuvo informuotas apie jo atžvilgiu pradėtą civilinį procesą.

177.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui R. V. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), atsakovo darbovietės UAB „M.“ adresu ( - ), tačiau grįžo neįteikti. Procesiniai dokumentai pakartotinai išsiųsti atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos ( - ) adresu ir laikyti įteiktais po 30 dienų nuo jų palikimo atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos pašto dėžutėje. Tokia procesinių dokumentų įteikimo tvarka atitiko teisinį reglamentavimą, pagal kurį jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, jį pristatantis asmuo pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palieka adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodo teismui grąžintinoje pažymoje. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Taigi procesiniai dokumentai atsakovui įteikti ne per darbovietę, bet siunčiant juo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu.

198.

20Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai, laikantis teisės aktų reikalavimų. Atsakovas terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti praleido be svarbių priežasčių.

219.

22Nagrinėjamu atveju, atsakovas sprendimo už akių nepagrįstumą ir neteisėtumą grindė tuo, kad skola, kurią teismas priteisė iš atsakovo ieškovo naudai, susidarė ne dėl atsakovo, tačiau dėl trečiojo asmens – buvusio buto, esančio ( - ), savininko – A. B. veiksmų (neveikimo) nemokant ieškovui už vandens tiekimo ir valymo paslaugas.

2310.

24Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas skolą už butui, esančiam ( - ), apskaičiavo už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio iki 2018 m. kovo. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad nurodytu laikotarpiu buto savininku 2014 m. lapkričio 21 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu buvo atsakovas R. V.. Sutartis tarp ieškovo ir atsakovo dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo, kuria atsakovas įsipareigojo mokėti už butui, esančiam ( - ), ieškovo teikiamas paslaugas, sudaryta 2015 m. vasario 13 d.

2511.

26Kadangi, duomenų apie tai, kad ieškovas su atsakovu iki 2015 m. vasario 13 d. buvo sudaręs viešąją sutartį dėl geriamojo vandens, nėra, o buto, esančio adresu ( - ), geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie komunalinio vandentiekio ir komunalinio nuotėkių šalinimo sistemos, laikyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo nuo buto įsigijimo momento iki rašytinės sutarties sudarymo vandens tiekimo sutartis buvo sudaryta pagal viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas (Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 5 dalis). Laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 13 d. iki šiol atsakovą ir ieškovą sieja sutartiniai įsipareigojimai.

2712.

28Šalys neginčija aplinkybių, kad bute, esančiame ( - ), nuo pat laikotarpio, kai atsakovas jį įsigijo, buvo įrengti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai, dėl ko atsakovas turėjo pareigą atsiskaityti su ieškovu pagal apskaitos prietaisų rodmenis.

2913.

30Atsakovo teigimu, skola, kuri sprendimu už akių priteista iš atsakovo susidarė dėl ankstesnio buto savininko veiksmų (neveikimo). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas po buto įsigijimo, ėmėsi operatyvių priemonių užfiksuoti geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo apskaitos prietaisų duomenis, siekdamas sužinoti, kokie buvo apskaitos priemonių rodmenys buto perėjimo atsakovui momentu. Atsakovas, neužfiksavęs apskaitos priemonių rodmenų buto perėjimo atsakovui momentu elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, veikė savo rizika, sudarė sąlygas, dėl kurių nėra galimybės nustatyti, kokiems apskaitos rodmenims esant atsakovas įsigijo butą. Į bylą nepateikta įrodymų apie tai, kokio dydžio skolos suma ieškovui susidarė dėl ankstesnio savininko veiksmų (neveikimo). Teismas pažymėjo, kad atsakovo nerūpestingumas neužfiksuojant apskaitos prietaisų rodmenų buto įsigijimo metu negali lemti geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo tiekėjo galimybių gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas praradimą.

3114.

32Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nuo buto įsigijimo nebuvo pakankamai rūpestingas ir apdairus, nesiėmė veiksmų užfiksuoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų duomenis, ir jo veiksmai (neveikimas) neatitiko bonus pater familias elgesio standartų, atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ne jis, o ankstesnis buto savininkas, skolingas ieškovui už suteiktas paslaugas, sprendė, kad atsakovui, kaip buto savininkui, kyla pareiga visiškai atsiskaityti už butui suteiktas geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo paslaugas.

3315.

34Atsakovas nurodė, kad jis su ankstesniu buto savininku A. B. buto pirkimo-pardavimo sutartimi susitarė, kad A. B. yra sumokėjęs visus komunalinius mokesčius, įsipareigojo padengti visus įsiskolinimus, kurie atsirado iki buto pardavimo. Atsakovas, manydamas, kad A. B. neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, iš pirkimo-pardavimo sutarties kilusius reikalavimus galėtų reikšti tik sutarties šalimi buvusiam A. B., tačiau ieškovo teisių atsakovo atžvilgiu ši sutartis neįtakoja. Be to, byloje nėra duomenų apie tai, kaip A. B. vykdė ir ar įvykdė savo įsipareigojimus dėl komunalinių paslaugų apmokėjimo, t. y. ar atsiskaitė su ieškovu už paslaugas, suteiktas iki buto pardavimo atsakovui.

3516.

36Taip pat nėra pagrindo sutikti su atsakovo teiginiu, kad sprendimu už akių nuspręsta dėl neįtraukto į bylą A. B. teisių ir pareigų. Pažymėtina, kad sprendimu už akių nuspręsta tik dėl atsakovo pareigų vykdant įsipareigojimus ieškovui apmokėti už suteiktas paslaugas. Klausimai, susiję su A. B. įsipareigojimais ieškovui ar atsakovui, jų tarpusavio teisiniais santykiais, byloje nebuvo sprendžiami, dėl jų sprendimu už akių nebuvo pasisakyta.

3717.

38Kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad teismo sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-33935-779/2018 priimtas neteisėtai ir (ar) nepagrįstai, pagal byloje esančius įrodymus tokiai išvadai taip pat nėra pagrindo, pareiškime pateikti argumentai nepatvirtinta teismo sprendimo už akių neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo, ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nebuvo patenkintas.

39III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4018.

41Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties, kuriame prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir prašymą patenkinti. Atskirajame skunde nurodė, kad teismas ignoravo aplinkybę, jog jam procesiniai dokumentai įteikti tik formaliai, todėl pažeista jo teisė tinkamai atsikirsti į ieškinį.

4219.

43Taip pat nurodo, jog teismas nesiaiškino skolos atsiradimo pasekmių ir realios galimybės, nes tik prisijungus prie vandens ir nuotekų įrenginių, sunaudoti keli šimtai kubinių metrų vandens, o taip negali būti. Teigia, kad teismas neįtraukė į bylą trečiųjų asmenų.

4420.

45Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi. Teigia, kad teismas ėmėsi visų būtinų priemonių, kad atsakovui įteiktų procesinius dokumentus, o ta aplinkybė, jog atsakovas netikrina gautos korespondencijos, nėra pakankama naikinti sprendimą už akių. Atsiliepime prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti galioti sprendimą už akių.

46IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Atskirasis skundas tenkintinas.

4821.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

5022.

51Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria nepatenkintas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

5223.

53Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 1 dalimi, sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Sprendimo už akių priėmimo galimybė nėra teisinė sankcija į teismo posėdį neatvykusiai, ar atsiliepimo nepateikusiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti, todėl tikslas užtikrinti proceso koncentruotumą, įpareigojant civilinio proceso šalis rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnio 2 dalis) ir numatant šios pareigos nesilaikymo padarinius, iš kurių vienas yra sprendimo už akių priėmimo galimybė, derintinas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu, teisminės gynybos principu, nurodytu CPK 7 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2005).

5424.

55CPK 287 straipsnyje numatyta, kad šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (1 dalis). CPK 287 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog pareiškime turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti. Teismas turi teisę atsisakyti priimti pavėluotai pateiktus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti anksčiau ir dėl kurių vėlesnio pateikimo bus vilkinamas bylos nagrinėjimas (3 dalis).

5625.

57CPK 288 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjęs pareiškimą, teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja bent vieną iš šių aplinkybių: 1) šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui; 2) byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių.

5826.

59Teismas, nagrinėjantis pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, turi įvertinti tiek aplinkybes, susijusias su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, tiek su teismo sprendimo už akių pagrįstumu, t. y. spręsti, ar šalis į paskirtą posėdį neatvyko ar nustatytu terminu nepateikė procesinio dokumentu dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir ar pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

6027.

61Apeliantas nurodo, kad jis netinkamai informuotas apie vykstantį teismo procesą, todėl iš jo atimta galimybė apsiginti nuo jam pareikštų reikalavimų. Atskirajame skunde nurodė, kad teismas ignoravo aplinkybę, jog jam procesiniai dokumentai įteikti tik formaliai, todėl pažeista jo teisė tinkamai atsikirsti į ieškinį. Taip pat nurodo, jog teismas nesiaiškino skolos atsiradimo pasekmių ir realios galimybės, nes tik prisijungus prie vandens ir nuotekų įrenginių, sunaudoti keli šimtai kubinių metrų vandens, o taip negali būti. Teigia, kad teismas neįtraukė į bylą trečiųjų asmenų.

6228.

63Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad tinkamas teismo procesas grindžiamas lygybės teismui, viešumo, rungimosi, teisės būti išklausytam teisme ir kitais visuotinai pripažintais demokratiniais principais (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas „Dėl teisės kreiptis į teismą“). Teismui sprendžiant ginčą, konstitucinės teisės į teisingą teismą garantija lygiais pagrindais naudojasi tiek į teismą besikreipiantis, tiek ir nuo jo reikalavimų besiginantis asmuo. Bylą nagrinėjantis teismas jiems turi sudaryti vienodas ir tinkamas galimybes naudotis įstatyme įtvirtintomis procesinėmis teisėmis ginant savo teises ir teisėtus interesus. Teisingas teismo procesas neatskiriamas nuo asmens teisės būti išklausytam teisme, t. y. teisės žinoti apie jam reiškiamus reikalavimus ir pateikti atsikirtimus į juos, o kad pasinaudotų šia teise, asmuo visų pirma turi būti tinkamai, įstatyme nustatyta tvarka informuotas apie pradėtą teismo procesą ir procesinių dokumentų turinį. Asmens teisė būti informuotam apie procesą ir būti išklausytam – neatsiejama jo teisės į teisingą teismą dalis, taip pat tai, kad civilinis procesas turi užtikrinti veiksmingą ir realų teisės į teisingą teismą įgyvendinimą abiem ginčo šalims, todėl civilinio proceso teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad pasiektas rezultatas neprieštarautų šiems principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2012).

6429.

65Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad sprendimas už akių nėra klasikinė ir įprasta teisingumo įgyvendinimo forma; sprendimas už akių yra vienos iš ginčo šalių netinkamo, pasyvaus procesinio elgesio padarinys. Kasacinis teismas, aiškindamas teismo sprendimo už akių institutą įtvirtinančias proceso teisės normas, yra pasisakęs, kad teismo sprendimo už akių instituto specifika ir tikslai lemia, kad šalis, dėl kurios priimtas toks sprendimas, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Tačiau teismo sprendimo už akių priėmimas nėra teisinė sankcija teismo posėdyje nedalyvaujančiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti, todėl ji turi būti suderinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2013; 2018 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-123-421/2018, 28 punktas; kt.).

6630.

67Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovui R. V. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), atsakovo darbovietės UAB „M.“ adresu ( - ), tačiau grįžo neįteikti. Procesiniai dokumentai pakartotinai išsiųsti atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos ( - ) adresu ir laikyti įteiktais po 30 dienų nuo jų palikimo atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos pašto dėžutėje, o per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, realiai informuotas apie pradėtą civilinę bylą atsakovas nebuvo, kadangi teismo procesinių dokumentų įteikimas laikytas tinkamu išnaudojus įstatyme numatytas galimybes informuoti atsakovą apie vykstantį procesą.

6831.

69Nors sprendimo už akių priėmimas ir jo įteikimas tokia forma pirmiau aptartu atveju neprieštarauja įstatymui, tačiau, atsižvelgiant į sprendimo už akių instituto specifiškumą, teismas tokiu atveju turėtų būti ypač atidus, įsitikinti, kad kitu būdu nėra galimybės realiai informuoti apie teismo procesą, ir užtikrinti, kad nebūtų užkirsta teisė kreiptis į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-31-611/2018, 34 punktas).

7032.

71Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog teismas turi teisę priimti sprendimą už akių, esant CPK 285 straipsnyje nustatytiems pagrindams, tik tokiu atveju, kai įsitikina, kad asmuo, dėl kurio priimamas sprendimas už akių, realiai informuotas apie pradėtą civilinę bylą. Kitaip tariant, svarbu užtikrinti, kad asmuo būtų bent vieną kartą tinkamu būdu ir laiku informuotas apie prieš jį pradėtą teismo procesą. Tik tokiu atveju bus užtikrintas šalių lygiateisiškumas ir atitiktis CPK įtvirtintai sprendimo už akių paskirčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-361-611/2018).

7233.

73Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad byloje nebuvo pagrindo priimti sprendimo už akių, kadangi atsakovas realiai nebuvo informuotas apie pareikštą ieškinį, todėl matyti, kad CPK 288 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta sąlyga panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą, egzistuoja. Konstatuotina, kad yra pagrindas panaikinti 2019 m. sausio 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimą už akių ir atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą, bylą nagrinėti perduodant pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovui turi būti sudaryta galimybė pateikti atsikirtimus į ieškovo reikalavimus, taip pat pateikti įrodymus, kuriais atsakovas grindžia savo poziciją.

74Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

75Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4096-779/2019 panaikinti iš išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti apelianto (atsakovo) R. V. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-33935-779/2018 ir atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą, bylą perduodant nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. lapkričio 27 d. priimtas sprendimas... 6. 2.... 7. Teisme gautas atsakovo R. V. pareiškimas dėl sprendimo už akių... 8. 3.... 9. Pareiškime atsakovas nurodė, kad jam nebuvo tinkamai įteikti procesiniai... 10. 4.... 11. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo su pareiškimu... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13.

5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 14 d. nutarė netenkinti... 15. 6.... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad sprendimas už akių byloje priimtas dėl to,... 17. 7.... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui R. V. adresuoti ieškinio pareiškimo... 19. 8.... 20. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad procesiniai dokumentai atsakovui... 21. 9.... 22. Nagrinėjamu atveju, atsakovas sprendimo už akių nepagrįstumą ir... 23. 10.... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas skolą už butui, esančiam ( - ),... 25. 11.... 26. Kadangi, duomenų apie tai, kad ieškovas su atsakovu iki 2015 m. vasario 13 d.... 27. 12.... 28. Šalys neginčija aplinkybių, kad bute, esančiame ( - ), nuo pat laikotarpio,... 29. 13.... 30. Atsakovo teigimu, skola, kuri sprendimu už akių priteista iš atsakovo... 31. 14.... 32. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nuo buto įsigijimo nebuvo... 33. 15.... 34. Atsakovas nurodė, kad jis su ankstesniu buto savininku A. B. buto... 35. 16.... 36. Taip pat nėra pagrindo sutikti su atsakovo teiginiu, kad sprendimu už akių... 37. 17.... 38. Kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad teismo sprendimas... 39. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 40. 18.... 41. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos Vilniaus miesto apylinkės... 42. 19.... 43. Taip pat nurodo, jog teismas nesiaiškino skolos atsiradimo pasekmių ir... 44. 20.... 45. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. Atskirasis skundas tenkintinas.... 48. 21.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 50. 22.... 51. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 52. 23.... 53. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 1 dalimi, sprendimas už akių gali būti... 54. 24.... 55. CPK 287 straipsnyje numatyta, kad šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už... 56. 25.... 57. CPK 288 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad išnagrinėjęs pareiškimą,... 58. 26.... 59. Teismas, nagrinėjantis pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo,... 60. 27.... 61. Apeliantas nurodo, kad jis netinkamai informuotas apie vykstantį teismo... 62. 28.... 63. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad tinkamas teismo... 64. 29.... 65. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad sprendimas už... 66. 30.... 67. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovui R. V. adresuoti ieškinio... 68. 31.... 69. Nors sprendimo už akių priėmimas ir jo įteikimas tokia forma pirmiau... 70. 32.... 71. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog teismas turi teisę... 72. 33.... 73. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad byloje nebuvo... 74. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 75. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nutartį civilinėje...