Byla 2-1128-463/2012
Dėl 560,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. S. dėl 560,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB “4finance” prašo priteisti iš atsakovo R. S. 560,00 Lt skolos, kurią sudaro 200,00 Lt paskola, 360,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant minėtos atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tekintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Pagal šalių 2010-11-29 sudarytą paskolos sutartį pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (toliau – Sutartis) ieškovas suteikė atsakovui 200,00 Lt kreditą terminui iki 2010-12-29, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir kredito negrąžino.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.).

8Pagal CK 6.63 str. 2 d., nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, kuriais, pagal CK 6.249 str. 1 d., pripažįstamos turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos. Atsakovo įsiskolinimas ieškovo paskaičiavimu ieškinio padavimo dieną sudarė 560,00 Lt, t.y. 200,00 Lt paskolos ir 360,00 Lt delspinigių. Kadangi atsakovas kreditoriui negrąžino 200,00 Lt paskolos, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 200,00 Lt paskolą pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas.

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

12Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2. punkte nurodyta, kad jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį, už kiekvieną vėlavimo dieną moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų. Tokios sutartyje numatytos netesybos, mokamos kiekvieną dieną, sudaro net 365 procentus per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

13Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

14Minėta, kad pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2. punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovui, moka 1 procento delspinigių nuo visų uždelstų mokėjimų už kiekvieną vėlavimo dieną. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus darytina išvada, kad tokios netesybos yra aiškiai per didelės, todėl yra mažintini.

15Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovės neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl įvertinus byloje esančius duomenis bei skolos susidarymo aplinkybes, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

16Iš ieškovo pateikto delspinigių paskaičiavimo, matyti, kad atsakovui priskaičiuota pagal Sutartį 360,00 Lt delspinigių, kuriuos ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 18,00 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

17Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), t. y. 19,46 Lt (50,00 Lt x 38,93 proc.) žyminio mokesčio.

18Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje sudaro mažiau nei 10 litų, todėl vadovaujantis CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.200, 6.205, 6.210, 6.881 str. str., CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262, 270 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas,

Nutarė

20ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo R. S., 200,00 Lt (du šimtai litų 00 ct) paskolos, 18,00 Lt (aštuoniolika litų 00 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 218,00 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-03-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,46 Lt (devyniolika litų 46 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB “4finance”.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteisti.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi... 2. ieškovas UAB “4finance” prašo priteisti iš atsakovo R. S. 560,00 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymų nustatyta tvarka –... 4. Ieškinys tekintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Pagal šalių 2010-11-29 sudarytą paskolos sutartį pagal bendrąsias paskolos... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Pagal CK 6.63 str. 2 d., nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu... 9. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas... 11. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 12. Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2. punkte nurodyta, kad jei paskolos gavėjas... 13. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 14. Minėta, kad pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2. punktą atsakovas, laiku... 15. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl... 16. Iš ieškovo pateikto delspinigių paskaičiavimo, matyti, kad atsakovui... 17. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 18. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.37, 6.38,... 20. ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo R. S., 200,00 Lt (du šimtai litų 00 ct) paskolos,... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...