Byla 2A-294-601/2014
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Žibutės Budžienės, Dalės Burdulienės ir Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Rasai Juronienei, Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės atstovėms D. G., adv. D. Ž., atsakovui A. V., jo atstovei adv. U. M., trečiajam asmeniui J. G., trečiajam asmeniui S. U., jo atstovei adv. K. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. V. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimo ir 2012 m. spalio 30 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-856-713/2012 pagal UAB „D. G. ir partneriai“ ieškinį atsakovui A. V., tretiesiems asmenims antstoliui S. U., UAB „Pakavimo technika“, BTA „Insurance Company“ SE, D. G., J. G. dėl žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė

5Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 68 900,67 Lt sumą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant jas už arbitražo priteistą 74 849,53 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007 m. rugsėjo 20 d. iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo (t. 1, b. l. 3-6).

6Ieškinyje nurodė, kad 2004 m. rugpjūčio 18 d. su trečiuoju asmeniu UAB „Pakavimo technika“ sudarė sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovo vadovaujama įmonė įsipareigojo sukurti ir pagaminti koldūnų fasavimo kompleksą, o ieškovė įsipareigojo už jį sumokėti 98 445 Lt. Ieškovė, vykdydama sutarties 2.3.1. punktą, per tris kartus sumokėjo iš viso 74 849,53 Lt. 2005 m. balandžio 14 d. paaiškėjus, kad UAB „Pakavimo technika“ koldūnų fasavimo kompleksas pagamintas nekokybiškai ir neatitinka techninės užduoties TU 04/16 reikalavimų, ieškovė atsisakė priimti netinkamai pagamintą daiktą ir pareikalavo UAB „Pakavimo technika“ grąžinti avansu sumokėtus 74 849,53 Lt, tačiau UAB „Pakavimo technika“ to nepadarius, ieškovė pareiškė ieškinį Kauno miesto apylinkės teisme dėl šios sumos ir netesybų priteisimo. Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartimi areštavo 74 849,53 Lt sumai UAB „Pakavimo technika“ priklausančias pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ieškinio reikalavimo dydžio sumai. Vykdydamas šią teismo nutartį, antstolis S. U. sudarė areštuoto UAB „Pakavimo technika“ turto apyrašą, jo saugotoju paskyrė atsakovą. Antstolis turto įkainojimo neatliko, turtas įvertintas pagal atsakovo pareiškimą 70 000 Lt, atsakovas pasirašė turto arešto akte, nepareiškė pastabų, neginčijo areštuoto turto apimties lyginant su ieškinio suma. Ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, nes byla teisminga arbitražui. Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražinis teismas 2008 m. vasario 15 d. sprendimu ieškinį patenkino, Lietuvos apeliacinis teismas šį sprendimą patvirtino 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi. Lietuvos apeliaciniam teismui 2008 m. rugsėjo 4 d. išdavus vykdomąjį raštą ir pradėjus skolos išieškojimą, paaiškėjo, jog atsakovas neišsaugojo dalies jam patikėto saugoti areštuoto turto. Dėl areštuoto turto iššvaistymo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. apkaltinamuoju nuosprendžiu atsakovas buvo pripažintas kaltu padarius BK 246 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, paskirta 10 MGL dydžio bauda, tuo pačiu pripažinta ieškovės teisė į ieškinio patenkinimą civilinio proceso tvarka. Antstoliui iš UAB „Pakavimo technika“ pavyko išieškoti 5 948,86 Lt. Dėl areštuoto turto neišsaugojimo ieškovė patyrė 68 900,67 Lt žalą, nes liko neįvykdytas teismo sprendimas.

 1. Pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimu ieškinį tenkino pilnai. Priteisė iš atsakovo ieškovei 68 900,67 Lt žalai atlyginti, 2 420 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, valstybei 108 Lt pašto išlaidų (t. 2, b. l. 23-26).

8Teismas vertino Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražinio teismo 2008-02-15 sprendimą, kuriuo nutraukta tarp UAB „D. G. ir partneriai“ ir UAB „Pakavimo technika“ sudaryta 2004-08-18 produkcijos sukūrimo sutartis Nr. ( - ) priteista iš UAB „Pakavimo technika“ UAB ,,D. G. ir partneriai“ 74 849,53 Lt turėtų išlaidų avansiniams mokėjimams atlyginti, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo 2007-09-20 iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas pažymėjo, kad 2008-08-19 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino Arbitražinio teismo sprendimą ir tokiu būdu priėmė galutinį sprendimą, Lietuvos apeliacinis teismas 2008-09-04 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2A-443. Pažymėjo, kad iš Arbitražinio teismo 2008 m. vasario 15 d. sprendimu priteistų 74 849,53 Lt ieškovei atlyginta 5 948,86 Lt, o dėl atsakovo kaltų veiksmų pasidarė neįmanomas tolimesnis išieškojimas iš trečiojo asmens UAB „Pakavimo technika“. Sprendė, kad šioje byloje nėra svarbu iš naujo nustatinėti, kiek kainavo koldūnų pakavimo technika, kadangi jos kaina ir sumokėtų pinigų suma yra nustatyta įsiteisėjusiu arbitražo sprendimu ir patvirtinta teismo. Atsakovas A. V. kaltais veiksmais iššvaistė jam patikėtą saugoti turtą, padarė žalą trečiajam asmeniui UAB „Pakavimo technika“ ir ieškovei, todėl ieškovė pagrįstai reikalauja likusią 68 900,67 Lt sumą priteisti iš atsakovo, kurio kaltė, neteisėtas veikimas įrodytas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nuosprendžiu, baudžiamojoje byloje Nr. ( - ). Atsakovo neteisėti veiksmai yra priežastiniame ryšyje su atsiradusia 68 900,67 Lt žala. Žalingi padariniai nebūtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto atsakovo veiksmo. Žalos dydis yra nustatytas Arbitražinio teismo sprendimu – 74 849,53 Lt ir patvirtintas Lietuvos apeliacinio teismo, išieškota tik 5 948,86 Lt, todėl 68 900,67 Lt išieškotina iš atsakovo. Nustatęs, kad sprendime nebuvo pasisakyta dėl ieškinio reikalavimo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas ir žyminio mokesčio valstybei, 2012 m. spalio 30 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovo ieškovei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistosios žalos atlyginimo sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. balandžio 15 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, valstybei – 2 067 Lt žyminio mokesčio.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 15 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tikslu nustatyti žalos dydį, t. y. kokia dalimi negali būti įvykdytas Arbitražo teismo sprendimas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų – areštuoto turto neišsaugojimo (t. 2, b. l. 175-182).

 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentai:

10Atsakovas (apeliantas) apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-856-713/2012 panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti (t. 2, b. l. 41-44).

11Taip pat prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. papildomą sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-856-713/2012 visą ir priimti naują sprendimą – priteisti iš ieškovo visas teismo ir bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 71-72).

12Motyvuose nurodė:

 1. Nesuprantama, kaip teismas nustatė areštuotino turto vertę 85 000 Lt sumai ir, kad atsakovas nereiškė pretenzijų dėl tokio turto įkainavimo. Areštuoto turto apyraše nebuvo areštuoto turto įkainavimo, todėl nebuvo pagrindo jį ginčyti. Areštuoto turto apyraše buvo nurodyta, kad viso areštuoto turto kainai nustatyti bus kviečiamas ekspertas, tačiau iki šiol nėra eksperto išvadų dėl turto vertės ir kainos.
 2. Byloje nėra jokio įrodymo, kad apeliantas neišsaugojo, neteisėtai perleido didesnės nei 250 MGL vertės turtą. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nuosprendyje nurodė, jog nėra nustatyta areštuoto turto vertė, todėl šiuo metu nustatyti vertę (kainą) turto, kuris kaltinamajam 2006 metais buvo perduotas saugoti, nėra jokios galimybės. Dėl to negalima pagrįstai manyti, kad kaltinamasis neišsaugojo (neteisėtai perleido, paslėpė, sunaikino, sugadino) didesnės nei 250 MGL vertės turtą. Dėl šių priežasčių kaltinamojo padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina ne pagal BK 246 str. 2d., o pagal BK 246 str. l d.
 3. Koldūnų fasavimo komplekso išbandymas įvyko 2005-04-14, tačiau jis nebuvo techniškai išbaigtas, jis buvo neveikiantis, todėl nėra aiški šio neveikiančio ir neužbaigto komplekso vertė.
 4. Nepagrįstai teigiama, jog turto aprašymo metu apeliantas žodžiu pareiškė, kad turtas vertas 70 000 Lt, kadangi tokio pareiškimo nebuvo. Turto vertė nustatoma ne pagal skolininko paaiškinimus ar pareiškimus, o CPK reglamentuota tvarka.
 5. Nepagrįstai spręsta, kad aprašomo turto vertė buvo lygi tuo metu pareikšto 74 849,53 Lt ieškinio sumai. Šiam teiginiui pagrįsti nebuvo pridėti ieškinyje nurodyti internetiniai ar kiti duomenys.
 6. Reikalavimą priteisti visą iš UAB „Pakavimo technika“ negautą skolą su palūkanomis pareiškė ne civilinė ieškovė baudžiamojoje byloje D. G., o kitas, baudžiamajame procese nedalyvavęs juridinis asmuo.
 7. Ieškovė ir trečiasis asmuo antstolis S. U. nuslėpė Kauno miesto apylinkės teismo 2010-11-29 nutartį civilinėje byloje Nr. P2-25461-364/2010, kuria buvo patvirtintas 2010-11-10 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas, kuriuo antstolis S. U. pats pardavė visą 2006-09-22 areštuoto turto apyraše nurodytą turtą, tame tarpe už 120 Lt koldūnų fasavimo mašiną (išardytą, iškomplektuotą, neveikiančią, be numerio).

13Ieškovė ir tretieji asmenys D. G., J. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo A. V. apeliacinius skundus atmesti ir Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimą bei 2012 m. spalio 30 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus (t. 2, b. l. 77-81).

14Motyvuose nurodė, kad areštuoto turto apyraše nebuvo nurodyta kiekviena areštuotino daikto vertė, niekam nekilo abejonių, kad areštuotų daiktų vertė atitinka teismo nutartyje dėl arešto nurodytai areštuotino turto vertei. 2012 m. rugpjūčio 28 d. teismo posėdžio metu visos šalys, tarp jų ir apeliantas, pripažino, kad vien koldūnų fasavimo mašinos vertė buvo 85 000 Lt. Apeliantas teigė, kad koldūnų fasavimo mašina 2006 metais buvo tinkama ir jis ją iškomplektavo tik po bylos Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėjimo 2008 m. rugpjūčio 19 d. Apeliantas 2006 m. birželio 19 d. teigė, kad sukurto koldūnų fasavimo įrenginio vertė 84 350 Lt. UAB „Pakavimo technika“ per įstatymo nustatytą terminą neskundė areštuoto turto apyrašo, kas reiškia, kad ji sutiko su areštuotino turto verte, nurodyta 2006 m. birželio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-09475-199/2006. Tai, kad apeliantas neišsaugojo areštuoto ir jam patikėto saugoti turto, kad dėl to jis yra kaltas, patvirtina apkaltinamasis nuosprendis. Apeliantas nesaugojo jam patikėto saugoti turto, jį pats gadino, skolino kitiems, išardė. Aplinkybė, kad baudžiamojoje byloje per klaidą civiline ieškove buvo įtraukta ne UAB „D. G. ir partneriai“, su kuria buvo sudaryta techninės produkcijos sukūrimo sutartis, kuri atsiskaitydavo su vykdytoju, o šios bendrovės direktorė D. G., neatima teisės minėtai bendrovei kreiptis į teismą ir ginti savo pažeistas teises. 2010 m. lapkričio 10 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu buvo parduotas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui ir atsiskaityta su ieškove, 2008 m. spalio 10 d. grąžinant 5 278,86 Lt, o 2010 m. gruodžio 17 d. – 670 Lt. Šia suma yra sumažintas ieškovės reikalavimas šioje byloje.

 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

17Nustatyta, kad 2004 m. rugpjūčio 18 d. tarp ieškovės UAB „D. G. ir partneriai“ ir trečiojo asmens UAB „Pakavimo technika“ (direktorius atsakovas A. V.) sudaryta techninės produkcijos sukūrimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Pakavimo technika“ įsipareigojo sukurti ir pagaminti koldūnų fasavimo kompleksą (toliau – kompleksas), o ieškovė įsipareigojo už jį sumokėti 116 165,10 Lt. Ieškovė trečiajam asmeniui avansu sumokėjo 74 849,53 Lt. 2005 m. balandžio 14 d. komplekso išbandymo metu paaiškėjo, kad jis tinkamai neveikia, nes sušaldytų koldūnų nefasuoja (pritaikytas birių natūralių produktų, o ne sušaldytų miltinių gaminių, fasavimui; arbitražinė byla b. l. 13-14). Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. birželio 20 d. nutartimi buvo areštuotas UAB „Pakavimo technika“ turtas 83 808,48 Lt sumai. Vykdydamas šią nutartį, antstolis S. U. 2006 m. rugsėjo 22 d. aprašė: 1) tekinimo stakles, 2) frezavimo stakles, 3) metalo valcavimo stakles, 4) kompresorių, 5) gręžimo stakles Nr. ( - ), 6) gręžimo stakles Nr. ( - ), 7) du šmirgelius, 8) du suvirinimo aparatus – Žara ir Invectec, 9) hidraulinį vežimėlį Nr. ( - ), 10) koldūnų fasavimo mašiną iš dviejų dalių, išardyta, iškomplektuota, neveikianti, be numerio, o šio turto saugotoju paskyrė atsakovą A. V. (t. 1, b. l. 19-20). Aprašytas turtas nebuvo įvertintas. Tekinimo stakles, frezavimo stakles, metalo valcavimo stakles ir suvirinimo aparatą „Žara“ atsakovas A. V. buvo išsinuomojęs, todėl grąžino savininkui UAB „Norta“. 2008 m. vasario 15 d. sprendimu Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis arbitražo arbitražinis teismas priteisė iš UAB „Pakavimo technika“ ieškovės sumokėtą avansą (74 849,53 Lt). Šį arbitražo teismo sprendimą Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi paliko nepakeistą. Vykdant išieškojimą buvo nustatyta, kad atsakovas aprašyto turto neišsaugojo, likęs turtas ekspertų buvo įvertintas 1 470 Lt ir 2010 m. lapkričio 10 d. antstolio parduotas (t. 2, b. l. 45-46). 2010 m. gruodžio 17 d. antstolis surašė išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nurodyta, kad per išieškojimo laikotarpį iš UAB „Pakavimo technika“ buvo išieškota 5 948,86 Lt (t. 1, b. l. 31). 2010 m. rugsėjo 9 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu atsakovas buvo nuteistas už tai, kad neišsaugojo 2006 m. rugsėjo 22 d. antstolio aktu aprašyto turto ir pripažinta D. G. teisė į civilinio ieškinio patenkinimą, klausimą dėl civilinio ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka (t. 1, b. l. 32-37). 2011 balandžio 12 d. ieškovė UAB „D. G. ir partneriai“ pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovo 68 900,67 Lt (priteista 74 849,53 Lt – išieškota 5 948,86 Lt) žalą, kuri atsirado dėl to, jog atsakovas neišsaugojo areštuoto (antstolio aprašyto) turto.

18Ginčo esmė – kokios vertės turtas buvo areštuotas ir neišsaugotas, ar buvo galimybė šį turtą realizuoti ne mažesne, negu ieškinio suma (68 900,67 Lt), t. y. kokia dalimi, dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (areštuoto turto neišsaugojimo), negalima įvykdyti arbitražo teismo sprendimo.

19Taigi, būtina nustatyti, koks gi turtas buvo areštuotas, kokia jo buvo vertė arešto metu (2006 m.) ir, koks gi turtas turėjo būti (galėjo būti) realizuojamas, vykdant arbitražo teismo sprendimą, kokia jo vertė jo pardavimo metu (2010 m.).

20Byloje nustatyta, kad dalies areštuotų daiktų (tekinimo staklės, frezavimo staklės, metalo valcavimo staklės ir suvirinimo aparatas „Žara“) savininku nebuvo UAB „Pakavimo technika“, šie daiktai buvo išsinuomoti iš UAB „Norta“, todėl teisėjų kolegija, nustatinėdama areštuoto turto vertę, šių daiktų nevertina. Laikytina, kad areštuotas turtas, kuris turėjo būti realizuotas vykdant teismo sprendimą, yra kompresorius, gręžimo staklės Nr. ( - ), gręžimo staklės Nr. ( - ), du šmirgeliai, suvirinimo aparatas Invectec, hidraulinis vežimėlis Nr. ( - ), koldūnų fasavimo mašina iš dviejų dalių, išardyta iškomplektuota, neveikianti, be numerio. Iš areštuoto turto apyrašo (t. 1, b. l. 19-20), turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto (t. 2, b. l. 46), kilnojamojo turto vertės ekspertizės aktų (vykdomoji byla, b. l. 80-87), byloje esančių 2006 m. rugsėjo 22 d. darytų nuotraukų (t. 1, b. l. 129-136) ir baudžiamojoje byloje esančio papildomo apžiūros protokolo su nuotraukomis (t. 2, b. l. 83-95) matyti, kad antstolio aprašytas turtas atitinka parduotą turtą (už šį turtą gauta pinigų suma sumažintas ieškinys), išskyrus koldūnų fasavimo mašiną, todėl toliau nagrinėtinos aplinkybės, susijusios tik su koldūnų fasavimo mašina.

21Byloje nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 22 d. buvo areštuota koldūnų fasavimo mašina iš dviejų dalių, išardyta iškomplektuota, neveikianti, be numerio, kurios vertė arešto metu nebuvo nustatyta. 2009 m. rugpjūčio 19 d. šio turto vertė ekspertų nustatyta – 120 Lt (ekspertė nurodė, kad vertino kaip metalo laužą, nes įrenginys iškomplektuotas). Pažymėtina, kad ginčo objektas - koldūnų fasavimo mašina - nėra (nebuvo) masinis gaminys, nėra duomenų apie analogiško gaminio sukūrimą ir pardavimą Lietuvoje (t. 3, b. l. 33-36), atsakovas nepateikė jokių duomenų apie jo kainą, gaminys neišlikęs, todėl teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovė negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio dėl neišsaugoto gaminio, tačiau tai nereiškia, kad nuostolių dydis neturi būti nustatytas ir atlygintas, nes tokiu atveju teismui tenka pareiga nustatyti nuostolių dydį (CK 6.249 str. 1 d.).

22Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

23Taigi, nagrinėjamu atveju, teismas nuostolių dydį turi nustatyti, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą, pagal vidinį savo įsitikinimą, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nustatytos aplinkybės tokios kaip:

 1. pagal techninės produkcijos sukūrimo sutartį Nr. ( - ), koldūnų fasavimo mašina šalių buvo įvertinta 116 165,10 Lt;
 2. koldūnų fasavimo mašinos išbandymo metu, ji veikė, tačiau neatitiko techninės užduoties, nes buvo pritaikyta birių natūralių produktų fasavimui, o ne šaldytų miltinių gaminių fasavimui, t. y. kompleksas buvo pagamintas ir veikiantis, tik neatitiko sutarties tam tikrų sąlygų;
 3. UAB „Pakavimo technika“ 2006 m. birželio 19 d. rašte ieškovei (arbitražinė byla, b. l. 33), nurodė, kad kompleksas pilnai pagamintas, sukomplektuotas ir parengtas priėmimo ir perdavimo bandymams; komplekso sukūrimui buvo sunaudota apie 84 350 Lt;
 4. Pagal turto apyrašą, areštuotas buvo visas kompleksas, o ne jo kelios dalys, kaip tvirtina atsakovas. Pirma, atsakovas pripažįsta, kad arešto metu buvo visas (neiškomplektuotas) kompleksas. Antra, antstolis S. U. paaiškino, kad areštuotas buvo visas kompleksas, o turto apyraše esantis įrašas „koldūnų fasavimo mašina iš dviejų dalių, išardyta iškomplektuota, neveikianti, be numerio“ fiksavo faktinę komplekso būklę, t. y. buvo atskirta į dvi dalis, dėl ko buvo nurodyta, kad neveikianti. Trečia, antstolio paaiškinimus patvirtina ieškovo atstovė D. G. ir trečiasis asmuo J. G., dalyvavęs aprašant kompleksą. Ketvirta, pažymėtina, kad atsakovas, būdamas verslininkas, neabejotinai suprato, jog yra areštuojamas visas kompleksas, o ne dvi komplekso kažkokios (nenurodant) dalys, neva paliekant teisę atsakovui pasirinkti, kurias dvi iš jų saugoti, o likusias perleisti. Tokia atsakovo pozicija neatitinka ne tik kad apdairiam ir rūpestingam verslininkui keliamų reikalavimų, bet ir elementarios logikos, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų;
 5. tiek baudžiamojo proceso metu (baudžiamoji byla, t. 2, b. l. 158), tiek civilinio proceso metu (t. 3, b. l. 45) atsakovas pripažino, kad kompleksas kainavo apie 112 000 Lt,

24- leidžia daryti išvadą, kad 2006 m. rugsėjo 22 d. (komplekso arešto metu) šio areštuoto komplekso vertė buvo apie 112 000 Lt. Be to, atsižvelgiant į tai, kad areštuoto komplekso vertė 2006 m. buvo apie 112 000 Lt (ieškovė buvo įsipareigojusi sumokėti 116 165,10 Lt), kad areštuotas buvo visas kompleksas (veikiantis, tik arešto metu buvo atskirtas į dvi dalis), o rasta tik kai kurios išardytos jo dalys (vertos 120 Lt), į tai, kad atsakovas 2010 m. birželio 15 d. teisiamojo posėdžio metu (baudžiamoji byla, t. 2, b. l. 158) teigė, jog „2006 m. buvo truputį mažesnės kainos, bet panašios“, darytina išvada, kad, net įvertinant galimą tam tikrą kainos sumažėjimą dėl jo ilgo laikymo (nors duomenų, jog dėl ilgo laikymo galėjo realizavimo kaina sumažėti, nėra) ir priverstinį pardavimą, šio komplekso realizavimo vertė galėjo būti ne mažesnė kaip 68 900,67 Lt.

25Nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, kad nėra jokių įrodymų, jog jis neišsaugojo didesnės nei 250 MGL vertės turto, nes tai patvirtinta 2010 m. rugsėjo 9 d. teismo nuosprendžiu. Pažymėtina, kad baudžiamajame procese ir civiliniame procese vyrauja skirtingos įrodinėjimo procesą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančios taisyklės, t. y. baudžiamajame procese visos abejonės yra traktuojamos įtariamojo naudai, o civiliniame procese, kaip jau minėta, vadovaujamasi įrodymų pakankamumo taisykle, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, ir tai, kad asmens veikoje nėra baudžiamosios atsakomybės požymių, nereiškia, kad asmeniui netaikytina civilinės atsakomybė.

26Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

27Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, pirmosios instancijos teismo sprendimas ir papildomas sprendimas yra teisėti ir pagrįsti, naikinti (keisti) jų apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Bylinėjimosi išlaidos.

29Apeliacinius skundus atmetus, iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei. Ieškovė prašo priteisti 4 315 Lt (1 815 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, 2 000 Lt už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą, 500 Lt už dalyvavimą teismo posėdžiuose) išlaidų turėtų advokatės pagalbai apmokėti apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose (CPK 98 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (už atsiliepimą į apeliacinius skundus 1 275 Lt), į bylos sudėtingumą, advokatės darbo ir laiko sąnaudas (surašė du procesinius dokumentus, dalyvavo 4 teismo posėdžiuose) sprendžia, kad prašomos priteisti išlaidos už advokato pagalbą mažintinos iki 3 775 Lt.

30Taip pat iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 96 str.), kurias sudaro 121 Lt (39,53 Lt apeliacinės instancijos teisme ir 81,33 Lt kasacinės instancijos teisme).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

32Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimą ir 2012 m. spalio 30 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

33Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) ieškovei UAB „D. G. ir partneriai“, į. k. ( - ), 3 775 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) 121 Lt (šimtą dvidešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. V.... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 4.
 1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 68 900,67 Lt... 6. Ieškinyje nurodė, kad 2004 m. rugpjūčio 18 d. su trečiuoju asmeniu UAB... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas vertino Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražinio... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi Kauno... 10. Atsakovas (apeliantas) apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo... 11. Taip pat prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d.... 12. Motyvuose nurodė:
 1. Nesuprantama, kaip teismas nustatė... 13. Ieškovė ir tretieji asmenys D. G., J. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą... 14. Motyvuose nurodė, kad areštuoto turto apyraše nebuvo nurodyta kiekviena... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Nustatyta, kad 2004 m. rugpjūčio 18 d. tarp ieškovės UAB „D. G. ir... 18. Ginčo esmė – kokios vertės turtas buvo areštuotas ir neišsaugotas, ar... 19. Taigi, būtina nustatyti, koks gi turtas buvo areštuotas, kokia jo buvo vertė... 20. Byloje nustatyta, kad dalies areštuotų daiktų (tekinimo staklės, frezavimo... 21. Byloje nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 22 d. buvo areštuota koldūnų fasavimo... 22. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 23. Taigi, nagrinėjamu atveju, teismas nuostolių dydį turi nustatyti,... 24. - leidžia daryti išvadą, kad 2006 m. rugsėjo 22 d. (komplekso arešto metu)... 25. Nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, kad nėra jokių įrodymų, jog... 26. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi reikšmės... 27. Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į nustatytų... 28. Bylinėjimosi išlaidos.... 29. Apeliacinius skundus atmetus, iš apelianto priteistinos bylinėjimosi... 30. Taip pat iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 96... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 32. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimą ir 2012 m.... 33. Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) ieškovei UAB „D. G. ir... 34. Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) 121 Lt (šimtą dvidešimt vieną...