Byla A-1347-629/2020
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. N. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 2019 m. vasario 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. N. skundą atsakovui Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas A. N. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2018 m. birželio 26 d. raštą Nr. (4)-V3-945(7.13) (toliau – ir Raštas); 2) panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2018 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą Nr. 3R-370(AG-303/07-2018) (toliau – ir Sprendimas); 3) panaikinti pareiškėjo miškui uždėtus apribojimus „Natura 2000“ ir IIA kategoriją.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad Komisija ginčą išsprendė šališkai. Pareiškėjo teigimu, jo tėvui priklausiusiam miškui jokių apribojimų nebuvo, todėl, pareiškėjui atkūrus nuosavybės teises į šį mišką, jokių apribojimų taip pat negali būti. Visi apribojimai miškui nustatyti slapta, jam nežinant. Atsakovas leido kirsti tik supuvusius medžius, tačiau tokių medžių jam nereikia.

93.

10Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

114.

12Atsakovas paaiškino, kad teritorija, į kurią patenka žemės sklypas (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini) nuo 1992 m. rugsėjo 24 d. yra Varnių regioniniame parke, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos nutarimu Nr. 1-2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ įsteigus saugomą teritoriją – Varnių regioninį parką. Nuo 1996 m. teritorija, kurioje yra minėtas žemės sklypas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 443 „Dėl Asvejos, Aukštadvario, Dubysos, Kauno marių, Labanoro, Neries, Pagramančio, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Varnių, Vištyčio regioninių parkų zonavimo schemų“, patenka į Varnių regioniniame parke esantį Biržulio zoologinį draustinį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1055 „Dėl Varnių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ buvo koreguojamos ne tik Varnių regioninio parko išorinės ribos, bet ir Varnių regioninio parko funkcinio prioriteto zonų ribos, tačiau teritorija, į kurią patenka pareiškėjo žemės sklypas, ir po šių korekcijų liko Varnių regioniniame parke, Biržulio botaniniame–zoologiniame draustinyje.

135.

14Atsakovas pažymėjo, jog apribojimai miško kirtimams susiję su Varnių regioniniame parke esančiu Biržulio botaniniu–zoologiniu draustiniu ir jame nustatyta IIA miškų grupe dar prieš pareiškėjui atkuriant nuosavybės teises į žemės sklypą. „Natura 2000“ statuso suteikimas teritorijai, kurioje yra pareiškėjo sklypas, papildomų suvaržymų dėl miško kirtimų valdai neuždėjo.

156.

16Tarnyba skundžiamu Raštu atsakė į pareiškėjo 2018 m. gegužės 16 d. pareiškimą aplinkos ministrui, kuriame pareiškėjas teigė, kad yra „užgrobtas“ jo nuosavas miškas, neleidžiama kirsti miško malkoms, jam nėra niekaip atlyginama, nesudaroma sutartis. Tarnyba taip pat pateikė papildomą informaciją apie galimybes gauti kompensacines išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, kadangi pareiškėjo miško valda patenka į „Natura 2000“ teritoriją ir kurioje dėl taikomų miškų ūkinės veiklos apribojimų IIA miškų grupei galima gauti kompensacines išmokas. Raštas, atsakovo nuomone, yra informacinio pobūdžio, jame pareiškėjui nėra nustatytų papildomų įpareigojimų ar draudimų, todėl jis pareiškėjui jokių pasekmių nesukelia.

177.

18Tarnybos vertinimu, Komisijos Sprendimas yra objektyvus, pagrįstas visomis faktinėmis aplinkybėmis ir galiojančiais teisės aktais.

19II.

208.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 6 d. sprendimu pareiškėjo A. N. skundą atmetė.

229.

23Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2018 m. gegužės 16 d. su pareiškimu kreipėsi į aplinkos ministrą. Pareiškime nurodė, kad yra užgrobtas jo miškas, jam neleidžiama kirsti malkų, išskyrus supuvusias, jam nėra niekaip atlyginta ir nėra sudaryta jokia sutartis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2018 m. gegužės 25 d. raštu Nr. (12-3)-D8-2827 minėtą pareiškėjo pareiškimą persiuntė pagal kompetenciją išnagrinėti Tarnybai, kuri Rašte nurodė, jog pareiškėjo deklaruotas žemės sklypas patenka į Varnių regioninio parko Biržulio botaninį–zoologinį draustinį ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbią teritoriją „Biržulio-Stervo pelkių kompleksas“, pareiškėjo miško valdos daliai taikomi miškų ūkinės veiklos apribojimai, už kuriuos jis gali gauti kompensacines išmokas, tačiau plotą (kuriam taikomi apribojimai) turi deklaruoti Varnių seniūnijoje. Pareiškėjas, nesutikdamas su Raštu, kreipėsi į Komisiją, kuri ginčijamu Sprendimu, pareiškėjo skundą atmetė.

2410.

25Teismas, įvertinęs Rašto turinį, nurodė, jog jame tinkamai atsakyta pareiškėjui, todėl jo nėra jokio teisinio pagrindo naikinti.

2611.

27Kadangi Komisija Sprendime analogiškai teismui vertino Rašto turinį, todėl, teismo vertinimu, šia apimtimi Komisijos sprendimo, kaip teisėto ir pagrįsto, nėra jokio teisinio pagrindo naikinti. Teismas pažymėjo, kad Komisija taip pat pagrįstai vertino, jog tarp pareiškėjo ir Tarnybos nėra ginčo dėl apribojimų sklypui panaikinimo, nes pareiškėjas 2018 m. gegužės 16 d. pareiškime neprašė panaikinti apribojimų sklypui. Atitinkamai, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimo panaikinti pareiškėjo miškui uždėtus apribojimus „Natura 2000“ ir IIA kategoriją, nes tokio reikalavimo jis nekėlė administracinėse institucijose.

28III.

2912.

30Pareiškėjas A. N. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 6 d. sprendimą ir jo skundą tenkinti.

3113.

32Pareiškėjas teigia, kad apribojimai jam priklausančiam miškui slapta buvo įvesti nepagrįstai ir jų išvis negali būti. Pareiškėjo nuomone, teismas bylą išnagrinėjo šališkai.

3314.

34Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

3515.

36Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad apribojimai jo sklype buvo įvesti slapta ir pažymi, jog teritorija, į kurią patenka žemės sklypas (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini) nuo 1992 m. rugsėjo 24 d. yra Varnių regioniniame parke, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. 1-2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ įsteigus saugomą teritoriją – Varnių regioninį parką. Nuo 1996 m. teritorija, kurioje yra minėtas žemės sklypas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 443 „Dėl Asvejos, Aukštadvario, Dubysos, Kauno marių, Labanoro, Neries, Pagramančio, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Varnių, Vištyčio regioninių parkų zonavimo schemų“, patenka į Varnių regioniniame parke esantį Biržulio zoologinį draustinį.

3716.

38Apribojimai miško kirtimams susiję su Varnių regioniniame parke esančiu Biržulio botaniniu–zoologiniu draustiniu ir jame nustatyta IIA miškų grupe dar prieš pareiškėjui atkuriant nuosavybės teises į žemės sklypą. „Natura 2000“ statuso suteikimas teritorijai, kurioje yra pareiškėjo sklypas, papildomų suvaržymų dėl miško kirtimų valdai neuždėjo.

3917.

40Pareiškėjo žemės įsigijimo pagrindas yra 2000 m. birželio 1 d. apskrities viršininko sprendimas Nr. 78-9626 ir Telšių apskrities viršininko administracijos 2000 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 987. Vadinasi, žemės sklypui tuo metu jau galiojo visi su buvimu Varnių regioninio parko Biržulio zoologiniame draustinyje susiję apribojimai, o apribojimų neįrašymas ar neteisingas įrašymas dokumente negali ir neturi būti traktuojamas kaip apribojimų negaliojimas (ar nebuvimas) konkrečioje vietoje.

4118.

42Tarnyba Raštu informavo pareiškėją apie galimybes gauti kompensacines išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, kadangi pareiškėjo miško valda patenka į „Natura 2000“ teritoriją ir kurioje dėl taikomų miškų ūkinės veiklos apribojimų IIA miškų grupei galima gauti kompensacijas. Taigi pareiškėjui buvo suteikta visa informacija, susijusi su situacija jo sklype.

43Teisėjų kolegija konstatuoja:

44IV.

4519.

46Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2018 m. birželio 26 d. rašto Nr. (4)-V3-945(7.13), kuriuo pareiškėjas informuotas apie jam priklausančio miško daliai taikomus apribojimus, teisėtumo ir pagrįstumo.

4720.

48Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, konstatavęs, kad Rašte tinkamai atsakyta pareiškėjui, todėl jo nėra jokio teisinio pagrindo jo naikinti.

4921.

50Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, jog apribojimai jam priklausančiam miškui slapta buvo įvesti nepagrįstai ir jų išvis negali būti. Be to, jo nuomone, teismas, nagrinėdamas bylą, buvo šališkas.

5122.

52Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

5323.

54Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Ši teisės norma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu savo praktikoje taip pat yra išaiškinęs, kad skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.). Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą VAĮ 8 straipsnio taikymo aspektu turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialiosios teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-899-438/2019).

5524.

56VAĮ 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. lapkričio 23 d.) (toliau – ir Taisyklės) 35 punktas nustato, kad atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį. Į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (Taisyklių 35.2 papunktis).

5725.

58Pagal VAĮ 8 straipsnio 1 dalį individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. Minėtos įstatymo nuostatos įpareigoja viešojo administravimo subjektus priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ir kt.).

5926.

60Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. pareiškėjas su pareiškimu kreipėsi į aplinkos ministrą, kuriame nurodė, jog buvo užgrobtas jo miškas ir pareiškėjui neleidžiama kirsti miško malkoms, už tai nėra atlyginama, nesudaroma jokia sutartis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2018 m. gegužės 25 d. raštu Nr. (12-3)-D8-2827 pareiškėjo pareiškimą persiuntė Tarnybai, kuri ginčijamu Raštu pateikė jam atsakymą. Rašte nurodyta, kad pagal saugomų teritorijų kadastro duomenis pareiškėjui priklausantis žemės sklypas patenka į Varnių regioninio parko Biržulio botaninį-zoologinį draustinį ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbią teritoriją Biržulio-Stervo pelkių kompleksą, bei, kad už jo miško daliai taikomus miškų ūkinės veiklos apribojimus galima gauti kompensacines išmokas, tačiau šį plotą reikia deklaruoti Varnių seniūnijoje.

6127.

62Iš bylos duomenų matyti, kad teritorija, į kurią pateko pareiškėjui priklausantis žemės sklypas (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) yra Varnių regioniniame parke nuo 1992 m. rugsėjo 24 d. Nuo 1996 m. minėta teritorija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 443 „Dėl Asvejos, Aukštadvario, Dubysos, Kauno marių, Labanoro, Neries, Pagramančio, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Varnių, Vištyčio regioninių parkų zonavimo schemų“ pateko į Varnių regioniniame parke esantį Biržulio zooologinį draustinį. Varnių regioninio parko Biržulio botaniniam-zoologiniam draustiniui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. Nutarimu Nr. 399 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo“ suteiktas paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Biržulio-Stervo pelkių kompleksas“ statusas. Dėl šių paukščių apsaugos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ pagrindiniai miško kirtimai nėra leidžiami. Taigi, kaip teisingai pažymėjo atsakovas, apribojimai miško kirtimams yra susiję su Varių regioniniame parke esančiu Biržulio botaniniu-zoologiniu draustiniu ir jame nustatyta miškų grupe. Kadangi pareiškėjas nuosavybės teises į minėtą žemės sklypą įgijo 2000 m., t. y., jau po to kai buvo įsteigtas Varnių regioninis parkas, todėl jam šie ribojimai turėjo būti žinomi.

6328.

64Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau – ir Saugomų teritorijų įstatymas) 27 straipsnio 5 dalis nustato Tarnybos funkcijas, viena iš jų – informuoti žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkus, valdytojus ir naudotojus apie steigiamas ar nustatomas šios dalies 1 punkte nurodytas teritorijas, skelbiamus gamtos paveldo objektus, apie priimtus sprendimus dėl nurodytų teritorijų įsteigimo ar nustatymo ir dėl gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais (Saugomų teritorijų įstatymo 27 str. 5 d. 4 p.). Šiuo atveju pareiškėjui pasikreipus į Aplinkos ministeriją, jo pareiškimas buvo persiųstas Tarnybai, kuri, vadovaudamasi įstatymu savo kompetencijos ribose, informavo pareiškėją apie jo žemės sklypui taikomus apribojimus ir galimybę gauti kompensacines išmokas. Teisėjų kolegijos vertinimu, Tarnyba išsamiai paaiškino pareiškėjui dėl jo žemės sklype taikomų apribojimų, kokiu pagrindu jie yra taikomi, ir kokiu būdu pareiškėjas gali gauti kompensaciją už nustatytus apribojimus, prieš tai atlikęs tam tikrus veiksmus. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, bei įvertinusi ginčijamo Tarnybos Rašto turinį, teisėjų kolegija sprendžia, kad šis aktas atitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl nei jo, nei Komisijos Sprendimo tiek pareiškėjo skunde nurodytais motyvais, tiek kitais motyvais panaikinti nėra pagrindo.

6529.

66Dėl pareiškėjo apeliacinio skundo teiginio, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nenustatė pirmosios instancijos teismo šališkumo. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pakankamai detaliai, išsamiai, remdamasis bylos medžiaga, atitinkamų teisės aktų nuostatomis, pasisakė dėl pareiškėjo skunde teismui nurodytų argumentų, susijusių su netinkamomis laikymo sąlygomis, ir juos įvertino. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad teismas vadovaudamasis laisvo įrodymų vertinimo principu, įtvirtintu ABTĮ 56 straipsnyje, įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, todėl jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Nors proceso šalys turi teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jų reikalavimus, dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant nuomonę dėl įrodymų galios, vertinti įrodymus – teismo prerogatyva. Būtent teismui yra suteikiami įgaliojimai įvertinti įrodymų įrodomąją reikšmę ir iš jų visumos daryti išvadą apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Todėl teigti, kad teismas buvo šališkas nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo. Apeliaciniame skunde pareiškėjas jokių naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs pirmosios instancijos teismas, iš esmės nenurodė.

6730.

68Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

70Pareiškėjo A. N. apeliacinį skundą atmesti.

71Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

72Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas A. N. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Komisija ginčą išsprendė šališkai.... 9. 3.... 10. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.... 11. 4.... 12. Atsakovas paaiškino, kad teritorija, į kurią patenka žemės sklypas... 13. 5.... 14. Atsakovas pažymėjo, jog apribojimai miško kirtimams susiję su Varnių... 15. 6.... 16. Tarnyba skundžiamu Raštu atsakė į pareiškėjo 2018 m. gegužės 16 d.... 17. 7.... 18. Tarnybos vertinimu, Komisijos Sprendimas yra objektyvus, pagrįstas visomis... 19. II.... 20. 8.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 6 d. sprendimu... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2018 m. gegužės 16 d. su pareiškimu... 24. 10.... 25. Teismas, įvertinęs Rašto turinį, nurodė, jog jame tinkamai atsakyta... 26. 11.... 27. Kadangi Komisija Sprendime analogiškai teismui vertino Rašto turinį, todėl,... 28. III.... 29. 12.... 30. Pareiškėjas A. N. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 31. 13.... 32. Pareiškėjas teigia, kad apribojimai jam priklausančiam miškui slapta buvo... 33. 14.... 34. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį... 35. 15.... 36. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad apribojimai jo sklype buvo... 37. 16.... 38. Apribojimai miško kirtimams susiję su Varnių regioniniame parke esančiu... 39. 17.... 40. Pareiškėjo žemės įsigijimo pagrindas yra 2000 m. birželio 1 d. apskrities... 41. 18.... 42. Tarnyba Raštu informavo pareiškėją apie galimybes gauti kompensacines... 43. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 44. IV.... 45. 19.... 46. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valstybinės saugomų teritorijų... 47. 20.... 48. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, konstatavęs, kad... 49. 21.... 50. Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, jog apribojimai jam priklausančiam... 51. 22.... 52. Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo sprendimo... 53. 23.... 54. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8... 55. 24.... 56. VAĮ 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymų ir skundų nagrinėjimo ir... 57. 25.... 58. Pagal VAĮ 8 straipsnio 1 dalį individualus administracinis aktas turi būti... 59. 26.... 60. Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. pareiškėjas su pareiškimu... 61. 27.... 62. Iš bylos duomenų matyti, kad teritorija, į kurią pateko pareiškėjui... 63. 28.... 64. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau... 65. 29.... 66. Dėl pareiškėjo apeliacinio skundo teiginio, kad bylą nagrinėjęs pirmosios... 67. 30.... 68. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 70. Pareiškėjo A. N. apeliacinį skundą atmesti.... 71. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 6 d. sprendimą... 72. Nutartis neskundžiama....