Byla 2S-1198-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Petro Jaržemskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Tikroji turto kaina“ atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Tikroji turto kaina“ ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusai“ dėl skolos bei palūkanų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Tikroji turto kaina“ 2009-05-14 kreipėsi į Druskininkų miesto apylinkės teismą su ieškiniu (b.l.1-5), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Druskininkų autobusai“ 1022,64 Lt skolos, 25,89 Lt palūkanų ir 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas „Tikroji turto kaina“ 2009-06-23 pateikė Druskininkų miesto apylinkės teismui prašymą (b.l.37), kuriame nurodė, kad atsakovas UAB „Druskininkų autobusai“ reikalavimą dėl prašomos priteisti skolos ir palūkanų įvykdė, todėl prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti 64 Lt žyminio mokesčio išlaidų ir 1500 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-06-25 nutartimi bylą nutraukė, priėmęs ieškovo atsisakymą nuo ieškinio (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.), priteisė iš atsakovo UAB „Druskininkų autobusai“ ieškovo UAB „Tikroji turto kaina“ naudai 64 Lt žyminio mokesčio ir 18,50 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas konstatavo, jog ieškovas nepateikė finansinių dokumentų, kurie patvirtintų 1500 Lt už teisinę pagalbą šioje byloje sumokėjimą, todėl šio ieškovo prašymo netenkino (b.l.34).

6Ieškovas „Tikroji turto kaina“ atskiruoju skundu (b.l.45-46) prašo pakeisti Druskininkų m. apylinkės teismo 2009-06-25 nutartį ir priteisti iš atsakovo UAB „Druskininkų autobusai“ ieškovo naudai 1500 Lt pagal 2009-05-04 kasos pajamų orderį, serija TTK Nr. 2656, už ieškinio surašymą ir teisines konsultacijas. Nurodo, kad skundžiama nutartis neteisėta, priimta pažeidžiant materialines bei procesines teisės normas. Byloje nėra nei vieno įrodymo, kad ieškovas atsisakė nuo ieškinio, 2009-06-23 teismui pateiktame prašyme buvo reikalaujama tenkinti ieškinį iš dalies ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, todėl teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas nuo ieškinio atsisako ir tuo pagrindu bylą nutraukė. Ieškovas niekada neteigė, kad 1500 Lt sumokėjo advokatui. Pinigai turi būti priteisti už jų pačių sau suteiktas teisines paslaugas. Be to, tuo atveju, jeigu teismas vertino, kad jų pateiktas kvitas 1500 Lt sumai yra netinkamai išrašytas, privalėjo priimti atitinkamą nutartį trūkumams šalinti dar pasiruošimo bylos nagrinėjimo stadijoje ir nepriimti pateikto ieškinio. Tačiau teismas jokių nurodymų dėl minėto kvito nepateikė, tuo preziumuodamas, kad pateiktas kvitas yra tinkamas.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą ir atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas ydingai įvertino aplinkybes, susijusias su ieškovo prašymo turiniu, netinkamai aiškino susiklosčiusią teisinę situaciją, dėl to nepagrįstai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio atsisakymą ir bylos nutraukimą (CPK 293 str. 4 d.) ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Tokiu atveju skundžiama nutartis naikintina, o byla pagal kompetenciją perduotina spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo, atsižvelgus į pateiktus išaiškinimus (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

10Dispozityvumo principo (CPK 13 str.) civiliniame procese realizavimo išraiška – CPK 42 str. įtvirtinta ieškovo teisė atsisakyti pareikšto materialiojo teisinio reikalavimo (ieškinio). Tokiu atveju įstatymų leidėjas neriboja ieškovo teisės atsisakyti ieškinio bet kurioje proceso stadijoje. Tai jis gali padaryti tiek žodžiu teismo posėdyje, tiek ir raštu. Atsisakant ieškinio žodžiu teismas turi išaiškinti ieškovui ieškinio atsakymo padarinius, o atsisakant ieškinio raštu, rašytiniame pareiškime turi būti nurodoma, kad ieškovui yra žinomi ieškinio atsakymo padariniai (CPK 111 str. 3 d.). Jeigu tokio nurodymo nėra, teismas siunčia ieškovui pranešimą, kuriame nurodomi procesiniai ieškinio atsisakymo padariniai. Negavus ieškinio atsisakymo atšaukimo per septynias dienas nuo teismo pranešimo išsiuntimo dienos, laikoma, jog ieškovas ieškinio neatsisakė (CPK 140 str. 1 d.).

11Teisėjų kolegija sutinka su apelianto skundo argumentu, jog jis neprašė teismo bylą nutraukti dėl atsisakymo nuo ieškinio. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2009-06-23 kreipėsi į teismą su rašytiniu prašymu, kuriame nurodė, jog atsakovas sumokėjo ginčo sumą ir tuo pagrindu prašė ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti 64 Lt žyminio mokesčio ir 1500 Lt už teisines paslaugas (b.l 37). Nors atskirajame skunde ieškovas tvirtina, kad minėtu prašymu jis atsisakė tik nuo dalies ieškinio, pats prašymo turinys aiškiai patvirtina, kad ieškovas iš esmės nepalaikė savo materialiojo teisinio reikalavimo atsakovui, prašydamas priteisti tik jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nepaisant to, tokioje teisinėje situacijoje, kuomet ieškovas savo materialiojo teisinio reikalavimo atsisakymą klaidingai vertina tik kaip dalies ieškinio atsisakymą, ir, juo labiau, siekia tolesnio bylos nagrinėjimo, tik jam pačiam posėdyje nedalyvaujant, pirmosios instancijos teismas, nesant aiškiai išreikštos ieškovo valios dėl tokios bylos procesinės baigties (bylos nutraukimo, atsisakius nuo ieškinio), ieškovo pozicijos per procesinių dokumentų trūkumų pašalinimo institutą nepasitikslino (CPK 115 str.). Teismo posėdyje išklausęs tik priešingos šalies nuomonę, nepagrįstai ieškovo prašymą įvertino kaip ieškinio atsisakymą ir bylą nutraukė, tuo pažeisdamas dispozityvumo (CPK 13 str.), proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.) bei teisės į tinkamą teismo procesą (EŽTK 6 str.) principus.

12Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą bylą nagrinėti iš esmės ir priimti sprendimą dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo ar nepagrįstumo (CPK 259 str.), ir, priklausomai nuo bylos išnagrinėjimo rezultato, tik tuomet paskirstyti šalims bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str., 96 str., 98 str. ).

13Vertinant kitą apelianto skundo argumentą, susijusį su atstovavimo išlaidų pagrįstumu, teisėjų kolegija pažymi, jog CPK imperatyviai įpareigoja šalį, kuri pretenduoja į išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti teismui ne tik prašymą dėl jų priteisimo, bet ir turėtų išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus (CPK 98 str. 2 d.). Taigi privaloma sąlyga tokias išlaidas kompensuoti jas patyrusiai ir ginčą laimėjusiai šaliai yra atitinkamo prašymo teismui laiku pateikimas, tinkamos formos bei turinio išlaidų dydį pagrindžiančių dokumentų pateikimas. Vien šios sąlygos neįvykdymas pats savaime suponuoja galimybės jas prisiteisti iš ginčą pralaimėjusios šalies praradimą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui pateiktas kasos pajamų orderis, serija TTK Nr. 2656, patvirtina, jog ieškovo „Tikroji turto kaina“ direktorius S. V. į jo vadovaujamos įmonės kasą įmokėjo 1500 Lt už konsultacijas ir ieškinio atsakovui UAB „Druskininkų autobusai“ surašymą. Pinigus priėmė direktoriaus pavaduotoja G. Ž. (b.l. 18). Tačiau pats S. V. nėra bylos šalimi (ieškovu). Taigi ieškovo teismui pateiktas kasos pajamų orderis, priešingai nei tvirtinama atskirajame skunde, patvirtina ieškovo, t.y. prašančios kompensuoti patirtas už konsultacijas ir ieškinio surašymą išlaidas bylos šalies gautas pajamas, o ne išlaidas, kaip to reikalauja CPK 98 str. nuostatos. Trūkumų šalinimo institutas tokiu atveju netaikytinas, priešingas traktavimas neatitiktų rungimosi, dispozityvumo ir procesinio lygiateisiškumo principų ( 12 str., 13 str., 17 str.).

14Iš atsakovo valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 7,15 Lt (b.l. 52) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

15Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

17Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą pagal UAB „Tikroji turto kaina“ ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusai“ dėl skolos bei palūkanų priteisimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Priteisti iš UAB „Druskininkų autobusai“ 7 (septynis) litus 15 centų pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai