Byla 2-328-758/2011
Dėl žalos atlyginimo atsakovams Ž. B., a.k. (duomenys neskelbtini), ir A. B., a.k. (duomenys neskelbtini), gyvenantiems (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Latvijos Respublika

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, rašytinio proceso tvarka, susipažinęs su ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, įm.k. ( - ), buveinė – ( - ), ieškiniu dėl žalos atlyginimo atsakovams Ž. B., a.k. ( - ), ir A. B., a.k. ( - ), gyvenantiems ( - ), ( - ), Latvijos Respublika,

Nustatė

2Visagino miesto apylinkės teisme 2011-02-09 gautas ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinys atsakovams Ž. B. ir A. B. dėl žalos atlyginimo, kuriuo ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 185,30 Lt žuvų ištekliams padarytai žalai atlyginti. Ieškovas savo ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad 2009-08-06 atsakovai buvo sulaikyti po žvejybos draudžiamaisiais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais – šešiais statomaisiais tinklaičiais Drūkšių ežere. Neteisėtu žvejybos būdu atsakovai padarė 185,30 Lt žalą žuvų ištekliams.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai nėra Lietuvos respublikos gyventojai ar piliečiai, jie yra Latvijos Respublikos gyventojai. Sprendžiant bylos teismingumo klausimą būtina vadovautis 2008-11-27 Europos Tarybos sprendimu dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir sudarymo (2009/430/EB) (oficialus leidinys L147, 10/06/2009 p. 0001-0043) patvirtinta Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir sudarymo (toliau – Konvencija). Šios Konvencijos 5 straipsnio (Speciali jurisdikcija) 3 dalyje yra nustatyta, jog šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje nuolat gyvenančiam asmeniui kitoje šios konvencijos privalančioje laikytis valstybėje byla dėl civilinės teisės pažeidimų, delikto ar kvazidelikto gali būti iškelta vietos, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar jis gali įvykti, teismuose. Pagal šią Konvencijos nuostatą, byla teisminga Lietuvos Respublikos teismui.

5Nustačius, kad byla teisminga Lietuvos Respublikos teismui, būtina nustatyti, kokiam Lietuvos Respublikos teismui ji yra teisminga. Lietuvos Respublikos CPK 30 straipsnio 6 dalyje yra nustatyta, jog ieškinys dėl žalos, padarytos asmenų turtui, gali būti pareiškiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą (buveinę) arba žalos padarymo vietą. Kadangi atsakovų neteisėtais veiksmais žala yra padaryta Lietuvos Respublikos valstybei, tai yra taikant įstatymo analogiją gali būti taikomas Lietuvos Respublikos CPK 30 str. 6 dalis nustatant šio ieškinio teismingumą Lietuvos Respublikos teismuose. Įvykis dėl kurio atsirado žala įvyko Drūkšių ežere, kuris randasi Zarasų rajono savivaldybėje (Lietuvos Respublikos Visagino miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo (2002-09-26 įstatymas Nr. IX-1100) 2 straipsnis). Zarasų rajono savivaldybė yra Zarasų rajono apylinkės teismo veiklos teritorijoje. Byloje ieškovas yra Lietuvos Respublika, kuriai atstovauja Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Lietuvos Respublikos CPK nėra numatyta galimybė reikšti ieškinį pagal atstovo buveinės vietą, todėl ieškinys turi būti reiškiamas pagal žalos padarymo vietą.

6Esant šioms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad ieškinys neteismingas Visagino miesto apylinkės teismui ir turi būti atsisakytinas priimti. Byla ieškovo pasirinkimu teisminga Zarasų rajono apylinkės teismui.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 2 p., teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys yra neteismingas tam teismui.

8Ieškovui nurodytina, kad pateiktas ieškinys turi trūkumų. Ieškinio priede pateikti dokumentai surašyti nevalstybine (lietuvių) kalba, nėra išversti į valstybinę kalbą (CPK 113 str. 3 d.)

9Teismas, esant nurodytoms aplinkybėms ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 2 p., 3 d. ir 5 d. ir 290-291 straipsniais,-

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovams Ž. B. ir A. B. dėl žalos atlyginimo.

11Pasiūlyti ieškovui su pareiškimu kreiptis į Zarasų rajono apylinkės teismą.

12Ieškinį ir jo priedus grąžinti ieškovui.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai