Byla 2FB-2242-845/2015

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų M. K. ir R. K. bankroto administratoriaus M. T. pareiškimą baigti fizinių asmenų M. K. ir R. K. bankroto proceso pabaigos, ir

Nustatė

2pareiškėjų M. K. ir R. K. bankroto administratorius pateikė prašymą priimti nutartį dėl pareiškėjų bankroto proceso pabaigos. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-38944-101/2014 M. K. ir R. K. buvo iškelta fizinių asmenų bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirtas M. T. (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 977) bei nustatytas 4 mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. 2015 m. vasario 27 d. nutartimi teismas patvirtino (2016-11-22, 2017-03-03, 2017-08-10, 2018-02-27 nutartimis patikslino) kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. 2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino bankrutuojančių M. K. ir R. K. mokumo atkūrimo ir jų kreditorių reikalavimų tenkinimo planą. Teismui nutartimi nustačius 2 metų plano įgyvendinimo trukmę, pasibaigus plano vykdymo terminui ir atlikus visus plane numatytus mokėjimus, - bankroto administratorius teismui pateikė mokumo atkūrimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo plano įgyvendinimo aktą, kurį Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) nustatyta tvarka pasirašė bankroto administratorius, bankrutuojantys asmenys ir kreditorių susirinkimo pirmininkas.

3Pareiškimas dėl bankroto proceso pabaigos tenkintinas.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-38944-101/2014 M. K. ir R. K. buvo iškelta fizinių asmenų bankroto byla. 2015 m. vasario 27 d. nutartimi teismas patvirtino (2016-11-22, 2017-03-03, 2017-08-10, 2018-02-27 nutartimis patikslino) kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. 2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino bankrutuojančių M. K. ir R. K. mokumo atkūrimo ir jų kreditorių reikalavimų tenkinimo planą. Pažymėtina, kad pareiškėjų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas buvo parengtas pagal FABĮ nustatyta tvarka ir išsiųstas kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti. Bankroto procese nebuvo nustatyta FABĮ 10 straipsnio 1 dalimi nurodytų sąlygų, dėl kurių fizinio asmens bankroto byla galėtų būti nutraukta. Teismo nutartimi patvirtintas mokumo atkūrimo planas yra pilnai įvykdytas.

5FABĮ 30 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad kai yra atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalimi nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis). Bankroto administratorius, vadovaudamasis FABĮ 30 straipsnio 1 dalimi, atliko visus būtinus ir reikiamus veiksmus, kad būtų priimtas sprendimas baigti pareiškėjų bankroto bylą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pasibaigus plano vykdymo terminui ir atlikus visus plane numatytus mokėjimus, bankroto administratorius teismui pateikė mokumo atkūrimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašė bankroto administratorius, bankrutuojantys asmenys ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Iš mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto matyti, kad bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo planas yra įgyvendintas. Bankroto administratoriaus pateikė teismui mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame nėra duomenų, kad pareiškėjai plane būtų pateikę neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Taip pat, nenustatė, kad jie tapo nemokūs iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėtų atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl kreditorių teises pažeidžiančių sandorių sudarymo ar žalingų įpročių, jog po bankroto bylos iškėlimo pareiškėjai būtų nuslėpę bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį. Be to, kad jie nevykdė kitų įstatymo reikalavimų.

7Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad remiantis bankroto administratoriaus pateiktais duomenimis, mokumo atkūrimo planas yra įvykdytas, duomenų apie netinkamą mokumo atkūrimo plano vykdymą/neįvykdymą byloje nėra, prieštaravimų iš byloje dalyvaujančių suinteresuotų asmenų negauta, ir nenustatyta FABĮ 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, dėl kurių fizinių asmenų bankroto byla negalėtų būti nutraukta. Tokiu būdu teismas sprendžia, jog M. K. ir R. K. bankroto bylą yra baigta.

8Pažymėtina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

10patenkinti bankroto administratoriaus M. T. prašymą baigti fizinių asmenų M. K., a. k. ( - ) ir R. K., a. k. ( - ) bankroto bylą.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai