Byla 2-1188-395/2011
Dėl negrąžinto kredito sutartinių palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Alfonsui Masiliūnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams P. L. ir A. L., trečiajam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Elvaista“ dėl negrąžinto kredito sutartinių palūkanų ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti jam iš atsakovų P. L. ir A. L., kaip iš bankrutuojančios UAB „Elvaista“ laiduotojų, solidariai 294637,94 Lt negrąžintos kredito sumos, įskaitant sutartines palūkanas, delspinigius bei baudas, taip pat ieškovas prašo priteisti jo sumokėtas 6893 Lt dydžio žyminio mokesčio išlaidas. Nurodo, kad ieškovas 2005 m. gegužės 25 d. sudarė su UAB „Elvaista“ (buvusia atsakovės A. L. įmone „Elvaista“) kreditavimo sutartį Nr. 1850507110437 – 04, pagal kurią Bankas kreditavimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka suteikė kredito gavėjui – UAB „Elvaista“, kreditą, o kredito gavėjas įsipareigojo grąžinti gautą kreditą, sumokėti nustatytas palūkanas ir tinkamai įvykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles.

3Ieškovo atstovas nurodo, jog kol UAB „Elvaista“ tinkamai vykdė atsiskaitymus su ieškovu pagal kreditavimo sutartį ir vėlesnius jos pakeitimus ir papildymus nebuvo būtinybės imtis papildomo prievolių užtikrinimo priemonių, tačiau atsakovo atsikaitymams sutrikus, tarp ieškovo ir atsakovų buvo sudarytos šios laidavimo sutartys: tarp ieškovo ir atsakovės A. L. 2007 m. kovo 19 d. Laidavimo sutartis Nr. 1, kuri abipusiu sutarties šalių sutikimu 2009 m. rugpjūčio 11 d. pakeitimu Nr. 2 buvo pakeista nauja redakcija (priedas Nr. 3.2); taip pat tarp ieškovo ir atsakovo P. L. sudaryta 2009 m. rugpjūčio 11 d. Laidavimo sutartis Nr. 183109 – 005 (priedas Nr.3.3). Atsakovai abiem laidavimo sutartimis laidavo už savo įmonę – kredito gavėją UAB „Elvaista“, ir įsipareigojo solidariai visu savo turtu atsakyti bankui ta pačia suma kaip ir tretysis asmuo kredito gavėjas UAB „Elvaista“, t. y. užtikrino tinkamą kredito ar bet kurios jo dalies grąžinimą, palūkanų ir netesybų (delspinigių, baudų) mokėjimą, nuostolių atlyginimą ir kitų Kreditavimo sutartyje numatytų įmokų sumokėjimą, jeigu kredito gavėjas, už kurį laiduojama, neįvykdys Bankui, kaip kreditoriui, visų savo ar jų dalies pagal 2005 m. gegužės 25 d. kreditavimo sutartį. Kadangi atsakovai, pasirašydami aukščiau paminėtas laidavimo sutartis sutiko Banko reikalavimus tenkinti pirmumo tvarka bei gera valia atsisakė CK 6.80 straipsnyje nustatytos teisės reikalauti, kad Bankas išieškojimą pirmiausiai nukreiptų į konkretų kredito gavėjo turtą, o UAB „Elvaista“ 2010 m. liepos 30 d. iškelta bankroto byla dėl nemokumo, ieškovo atstovas prašo priteisti iš atsakovų solidariai neįvykdytą kredito dalies grąžinimo prievolę, įskaitant sutartines palūkanas ir baudą vadovaujantis laidavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis, t. y. iš viso 294637,94 Lt ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, taip pat žyminio mokesčio išlaidas.

4Atsakovai savo atsiliepimų į ieškovo ieškinį nepateikė, jiems apie teismo posėdžio laiką vietą bei procesinių dokumentų esmę yra pranešta CPK 130 straipsnio 1, 4 -5 dalyse nustatyta tvarka (b. l. 173-174 ir b. l. 183-184), todėl byla nagrinėtina iš esmės atsakovams nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas.

6Kaip matyti iš byloje esančios 2005 m. gegužės 25 d. Kredito sutarties Nr. 1850507110437 – 04 (b. l. 21 – 26) bei vėlesnių papildomų susitarimų prie šios sutarties Nr. 1 ir Nr. 2 (b. l. 27 – 29 ir b. l. 33) ieškovas AB SEB bankas ir atsakovė A. L. įmonė „Elvaista“ sudarė sutartį dėl trumpalaikio kredito pasiskolinimo sąlygų ir terminų, kuriais atsakovės įmonė, o vėliau, t. y. po šios sutarties 2007-03-03 pakeitimų Nr. 1 ir 2008-03-21 d. Nr. 2 sudarymo, tretysis asmuo UAB „Elvaista“ įsipareigojo vykdyti, įskaitant ir sutartinių palūkanų mokėjimą bei netesybų skaičiavimą ne ginčo tvarka, jeigu kredito gavėjas nevykdys kreditavimo sutarties ir papildomų susitarimų sąlygų. Aplinkybę, kad tretysis asmuo UAB „Elvaista“, turėjęs vykdyti visas prievoles pagal 2009 – 08 – 11 kreditavimo sutarties pakeitimą Nr. 4 (b.l.69, 70 – 83 ir b. l. 84, 85, 86) laiku ir tinkamai nevykdė savo prievolių ieškovui, patvirtina ieškovo pranešimų skolininkui ir antstoliui turinys (b. l. 14,15, 16,133), todėl akivaizdu, kad ieškovas negrąžinto kredito sumos su palūkanomis ir sutartinėmis netesybomis reikalauja pagrįstai (CK 6.37 straipsnis, 6.63 straipsnis).

7Atsakovų atsakomybę už netinkamą trečiojo asmens UAB „Elvaista“ prievolių vykdymą be 2007-03-19 Laidavimo sutarties Nr. 1 (b. l. 125 – 128), šios sutarties 2008-03-21 pakeitimo Nr. 1 (b. l. 121 – 124) bei 2009-08-11 atsakovų laidavimo sutarčių, sudarytų tarp šalių (b. l. 117 – 120 ir b. l. 129 – 132), pilnai patvirtina ir ieškovo atstovo teismui pateikta 2010 m. spalio 15 d. įsiteisėjusi Kauno apygardos teismo nutartis UAB „Elvaista“ bankroto byloje, kuria nustatytas ieškovui negrąžinusios UAB „Elvaista“ negrąžintos sumos bei netesybų dydis, todėl šioje dalyje detaliau ieškinio dydžio pagrįstumas neanalizuotinas (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

8Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, jog aukščiau paminėtose tarp šalių sudarytose laidavimo sutartyse, kaip numato CK 6.81 straipsnio 1 dalies nuostatos, įtvirtinta prezumpcija, kad laiduotojų, t. y. atsakovų atsakomybė yra solidari, ieškinys laikytinas pagrįstu bei pilnai tenkintinas ir CK 6.6 straipsnio 4 dalies pagrindu.

9Pagrįstu pripažintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovų įstatymines palūkanas už kredito sutartimi įsiskolintą ieškovui sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nes be aukščiau nurodytų prievolės neįvykdymo priežasčių iš UAB “Elvaista“ vienintelio akcininko 2009 m. liepos 16 d. sprendimo matyti, jog skolininko nemokumą be kitų veiksnių sąlygojo ir atsakovo P. L. sprendimas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, ieškovo ieškinys atsakovų atžvilgiu laikytinas pagrįstu ir pilnai tenkintinas.

11Ieškinį patenkinus, sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostata, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovui jo turėtos žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidos bei vadovaujantis CPK 92 straipsnio nuostatomis iš atsakovų priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 ir 269 – 270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti.

14Priteisti solidariai iš atsakovų P. L. (asmens kodas ( - ) ir A. L. (asmens kodas ( - ) ieškovui AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a. s. Nr. LT74 7044 0630 0000 0022, AB SEB bankas, banko kodas 70440) 294637,94 Lt (du šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt septynis litus, 94 ct) skolos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti ieškovui AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a. s. Nr. LT74 7044 0630 0000 0022, AB SEB bankas, banko kodas 70440) iš atsakovų P. L. (asmens kodas ( - ) ir A. L. (asmens kodas ( - ) po 3446,50 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt šešis litus, 50 ct) iš kiekvieno žyminio mokesčio.

16Priteisti iš atsakovų P. L. (asmens kodas ( - ) ir A. L. (asmens kodas ( - ) po 18,10 Lt (aštuoniolika litų, 10 ct) iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai