Byla eA-3795-1062/2019
Dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ryčio Krasausko ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. Ž. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos kariuomenei dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas D. Ž. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) su 2018 m. spalio 1 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. P-1313 „Dėl drausminės nuobaudos kpt. D. Ž. skyrimo, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ (toliau – ir ginčijamas įsakymas) ir grąžinti pareiškėją į Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono štabo S2 skyriaus viršininko pareigas.

72.

8Pareiškėjas su 2018 m. spalio 26 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir atsakovas, KAM) Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. 3IS-184 išdėstytą sprendimą ir Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. spalio 11 d. rašte Nr. 12-01-1471 išdėstytą sprendimą, įpareigoti Krašto apsaugos ministerijos Generalinį inspektorių išnagrinėti pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 5 d. skundą dėl 2018 m. rugpjūčio 20 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. TP-8 (toliau – ir tarnybinio patikrinimo išvada).

93.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi administracines bylas Nr. eI-5138-208/2018 ir Nr. I-4780-1047/2018, kuriose pareiškėjas buvo D. Ž., sujungė į vieną administracinę bylą.

114.

12Pareiškėjas skunduose nurodė, kad neginčija tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodytų drausmės pažeidimo faktinių aplinkybių esmės. Pareiškėjas paaiškino, kad, sužinojęs, jog nereikės daryti prezentacijos ir bus laiko kitoms užduotims, apsidžiaugė bei šių emocijų vedamas, juokaudamas atsitrenkė į eil. A. S. sportiniu stiliumi, tačiau pastarasis sureagavo neadekvačiai, todėl pareiškėją apėmė spontaniškas pyktis ir kilo konfliktas. Nors pareiškėjas savo elgesio nepateisino, tačiau nemanė, kad jo veiksmai akivaizdžiai sumenkino karo tarnybos autoritetą, diskreditavo krašto apsaugos sistemos institucijas, sugriovė pasitikėjimą krašto apsaugos sistema ar ją sukompromitavo. Pareiškėjo nuomone, ne kiekvienas dviejų karių konfliktas gali būti vertinamas kaip Lietuvos kariuomenės drausmės statuto (toliau – ir Drausmės statutas) 69 straipsnyje numatytos teisinės tvarkos pažeidimas. Pareiškėjas pabrėžė, jog tarnybinio tyrimo išvadoje neatskleidžiama, kokių asmenų akyse (požiūriu) galėjo būti sumenkintas karo tarnybos autoritetas, diskredituotos krašto apsaugos sistemos institucijos, sugriautas pasitikėjimas krašto apsaugos sistema ar ji sukompromituota. Pareiškėjas pažymėjo, kad su A. S. susitaikė, atlygino jam žalą, buvo išspręsti visi buvusio konflikto klausimai. Nors tarnybinio patikrinimo išvadoje teigiama, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos karių etikos kodeksą, pareiškėjo veiksmai neatitiko kario statuso bei visuotinai priimtų moralės nuostatų, tačiau, pareiškėjo nuomone, tai neatitiko Drausmės statuto 69 straipsnio dispozicijos, todėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras šio drausminės atsakomybės pagrindo turėjo netaikyti.

135.

14Pareiškėjas pažymėjo, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 38 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimo ir kario atleidimo iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje pagrindą (jei tarnybos ar ne tarnybos metu karys padarė kario vardą žeminančių teisės pažeidimų) nebuvo rekomenduota taikyti, šių normų dispoziciją sudarančios aplinkybės nebuvo atskirai įrodinėjamos, o ginčijamame įsakyme taip pat visiškai nepagrįstas šios normos taikymas.

156.

16Pasak pareiškėjo, tarnybinio patikrinimo išvadoje nutylėta svarbi atsakomybę lengvinanti aplinkybė, jog pareiškėjas su eil. A. S. susitaikė ir atlygino jam padarytą žalą ir šios šiurkščios klaidos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, spręsdamas drausminės atsakomybės klausimą, nepašalino.

177.

18Taip pat pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo rekomenduota taikyti tik Drausmės statuto 69 straipsnį, kuriame už jame nurodytą pažeidimą numatytos trys alternatyvios nuobaudos, tačiau, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pasekmes (kurių iš esmės nebėra) ir pareiškėjo asmenines savybes, šiuo atveju neturėjo būti skirta griežčiausia nuobauda.

198.

20Be to, pareiškėjas nurodė, kad tarnybinio patikrinimo išvada neatitinka jai keliamų reikalavimų, o tarnybinis patikrinimas buvo atnaujintas nesilaikant Drausmės statuto 28 straipsnio 5 dalies nuostatų, dėl ko tarnybinis patikrinimas ir nušalinimo nuo pareigų laikotarpis nepagrįstai užsitęsė. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras privalėjo įvertinti tarnybinio patikrinimo trūkumus ir dėl to nesivadovauti tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodytomis rekomendacijomis dėl drausminės nuobaudos skyrimo.

219.

22Pareiškėjas nurodė, kad Krašto apsaugos ministerijos Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. raštas Nr. 3IS-184 ir Krašto apsaugos ministerijos ministro 2018 m. spalio 11 d. raštas Nr. 12-01-1471 turi būti panaikinti, nes 2018 m. rugsėjo 5 d. (skundo Krašto apsaugos ministerijos Generalinei inspekcijai padavimo dieną) Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. P-1313 dar nebuvo priimtas, todėl atsisakyti nagrinėti pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 5 d. skundą nebuvo pagrindo. Pagal KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalį pareiškėjo ginčas skundo padavimo dieną turėjo būti nagrinėjamas ne teismo tvarka, o išankstine karo tarnybos ginčų nagrinėjimo tvarka.

2310.

24Pareiškėjo teigimu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A-39-1424/2008 išaiškinimas šioje byloje negalės būti taikomas, nes teismas aiškino ir taikė Vidaus tarnybos statuto, o ne Drausmės statumo nuostatas.

2511.

26Atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepimuose į pareiškėjo skundus prašė skundus atmesti kaip nepagrįstus.

2712.

28Atsakovas nurodė, kad nustačius nusikalstamos veikos požymius tarnybinis patikrinimas dėl pareiškėjo tarnybos metu naudotos fizinės jėgos prieš kitą karį buvo sustabdytas ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduota ikiteisminio tyrimo įstaigai Lietuvos kariuomenės Karo policijai (toliau – ir KP). KP Ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyriui pateikus baudžiamosios bylos kopiją, tarnybinis patikrinimas buvo atnaujintas, todėl nesutiko su pareiškėjo skundo motyvu, kad tarnybinis patikrinimas buvo atnaujintas nesilaikant Drausmės statuto 28 straipsnio 5 dalies nuostatų (dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo terminų praleidimo).

2913.

30Atsakovas pažymėjo, kad Drausmės statuto 69 straipsnyje numatyta pažeidimo sudėtis yra formali ir atsakomybė atsiranda, kai pažeidžiama pati teisinė tvarka, išdėstyta straipsnio dispozicijoje, o joje nurodytos pasekmės yra tik veiką apibūdinantys požymiai. Pareiškėjo panaudotas smurtas prieš j. eil. A. S., KAM nuomone, pagrįstai buvo pripažintas kaip kario vardo pažeminimas ir krašto apsaugos sistemos institucijų diskreditavimas ir tokie veiksmai negali būti pateisinami pareiškėjo skunde nurodytomis aplinkybėmis (kad kitiems asmenims šis konfliktas nesukėlė neigiamų pasekmių, sužalojimų ar turtinės žalos nebuvo padaryta, jog ikiteisminio tyrimo byloje jie susitaikė). Pareiškėjo kaltės forma tarnybinio patikrinimo išvadoje tiesiogiai nenurodyta, tačiau iš nustatytų pažeidimo aplinkybių ir jo pobūdžio, galima nustatyti, kad kaltės forma – tyčia.

3114.

32KAM nuomone, paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš tarnybos, atitinka padaryto pažeidimo pobūdį ir Drausmės statuto 30 straipsnio 2 dalimi nustatytą drausminės nuobaudos paskirtį – auklėti ir sulaikyti karius nuo drausmės pažeidimų, nubausti karį, padariusį drausmės pažeidimą. Pareiškėjo nurodoma atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis gailisi dėl padaryto pažeidimo, ir tai, kas jis baudžiamojoje byloje susitaikė su nukentėjusiuoju ir atlygino žalą, nepaneigia padaryto pažeidimo sunkumo, kad tai yra šiurkštus drausmės pažeidimas.

3315.

34Atsakovas paaiškino, kad nutraukiant profesinės karo tarnybos sutartį ir atleidžiant karį iš tarnybos vadovaujantis KASOKTĮ 38 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu, pakanka nustatyti aplinkybę, kad karys tarnybos ar ne tarnybos metu padarė kario vardą žeminančių teisės pažeidimų. KAM įsitikinimu, pareiškėjo padarytą drausmės pažeidimą vertinti ne kaip šiurkštų nėra pagrindo. Šiuo atveju pareiškėjas, būdamas karininkas, įžūliu elgesiu, patyčiomis ir grasinimais naudojo fizinę jėgą prieš pavaldinį (žemiausio laipsnio karį), matant kitiems kariams, padarė reikšmingą žalą nustatytai karo tarnybos tvarkai, padarė ne vieno teisės akto normų pažeidimą. Nagrinėjamu atveju buvo iš esmės pažeista nustatyta tarnybos tvarka, taigi pareiškėjo palikimas karo tarnyboje nėra galimas ir nėra suderinamas su karo tarnybos interesais, net ir įvertinus pareiškėjo akcentuojamą aplinkybę – gailėjimąsi dėl padaryto pažeidimo.

3516.

36Dėl Krašto apsaugos ministerijos Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. rašto Nr. 3IS-184 ir Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. spalio 11 d. rašto Nr. 12-01-1471 panaikinimo atsakovas pasisakė, kad šioje dalyje byla turi būti nutraukta kaip nepriskirtina administraciniams teismams arba šis pareiškėjo reikalavimas turi būti atmestas kaip nepagrįstas. Pažymėjo, kad skundžiamuose raštuose buvo vadovaujamasi KASOKTĮ 48 straipsnio 2 dalimi ir Drausmės statuto 65 straipsnio 3 dalimi. Be to, atsakovas nurodė, kad teisines pasekmes pareiškėjui sukėlė Krašto apsaugos ministro įsakymas dėl atleidimo iš darbo.

3717.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo, Lietuvos kariuomenė) atsiliepimuose prašė pareiškėjo skundus atmesti.

3918.

40Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad iš tarnybinio patikrinimo metu surinktų įrodymų akivaizdu, kad pareiškėjas kitų karių akivaizdoje nesilaikė visuotinai priimtų elgesio normų, žemino kario vardą ir karininko (viršininko) įvaizdį. Tokiais savo veiksmais pareiškėjas sąmoningai nesilaikė visuomenėje galiojančių įprastinių moralės nuostatų, ciniškai pažeidė teisės aktais nustatytas elgesio taisykles, drausmės pažeidimą padarė aplinkoje, kurioje jis yra pripažįstamas kaip karininkas ir viršininkas. Pareiškėjas asmeniniu elgesiu tarnybos metu pakenkė karininko vardui, krašto apsaugos sistemos institucijos įvaizdžiui bei sumenkino kario autoritetą, t. y. atliko pavojingą (nusikalstamą) veiką, kuri akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis moralės nuostatomis, tarnybos interesais, Drausmės statuto normomis bei visuomenės teisėtais lūkesčiais, kurių visuomenė tikisi iš karių. Toks elgesys Lietuvos kariuomenėje yra netoleruojamas. Lietuvos kariuomenės nuomone, pareiškėjo veikoje pagrįstai buvo nustatyti šiurkštaus drausmės pažeidimo požymiai, jis tinkamai kvalifikuotas, ir skirta pažeidimui proporcinga, teisės aktais numatyta drausminė nuobauda.

4119.

42Lietuvos kariuomenės manymu, tarnybinį patikrinimą atlikęs karininkas nuosekliai motyvavo, kodėl pareiškėjo padarytą neteisėtą veiką kvalifikavo kaip šiurkštų drausmės pažeidimą ir kodėl paskirta griežčiausia nuobauda. Tarnybinis patikrinimas atliktas ir įsakymas priimtas laikantis tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo reikalavimų ir nustatytos tvarkos ir terminų, patikrinimą atliko ir nuobaudą paskyrė tam įgalioti pareigūnai, remdamiesi nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kurias patvirtina įrodymai, surinkti tarnybinio patikrinimo metu. Subjektai, atlikę tarnybinį patikrinimą ir skirdami pareiškėjui tarnybinę nuobaudą, tarnybinių patikrinimų atlikimo ir nuobaudų skyrimo procedūrų nepažeidė.

43II.

4420.

45Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 10 d. sprendimu pareiškėjo D. Ž. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

4621.

47Teismas nustatė, kad 2018 m. gegužės 10 d. tarnybiniu pranešimu Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono I 105 mm ugnies baterijos I ugnies būrio II ugnies skyriaus vairuotojas j. eil. A. S. informavo Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vadą apie nestatutinius santykius ir smurtą tarnybos metu. A. S. nurodė, kad prieš jį psichologinį spaudimą ir fizinį smurtą darbo metu naudojo skyriaus viršininkas kpt. D. Ž., t. y. smaugė už gerklės, keletą kartų trenkė į krūtinės sritį, tampė už lauko uniformos, bei vartojo žeminančius necenzūrinius žodžius. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vadas, atsižvelgdamas į minėtą tarnybinį pranešimą, 2018 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-66 įsakė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl D. Ž. galimai padaryto drausmės pažeidimo. Tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad dėl tiriamų pareiškėjo veiksmų prieš A. S. KP ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyriuje vykdomas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 straipsnio 1 dalyje numatytus nusikalstamos veikos požymius, tarnybinis patikrinimas 2018 m. birželio 11 d. buvo sustabdytas ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduota KP. KP ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyrius 2018 m. liepos 31 d. pateikė Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionui 2018 m. birželio 26 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį pareiškėjo baudžiamojoje byloje. Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. birželio 26 d. nutartimi patvirtino Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės 2018 m. birželio 15 d. nutarimą atleisti D. Ž. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnyje, padarymo, jam susitaikius su nukentėjusiuoju A. S., ir ikiteisminį tyrimą nutraukė. Šiaulių apylinkės teismo nutartyje nurodyta, kad D. Ž. dėl įteikto įtarimo pagal BK 284 straipsnį kaltu prisipažino visiškai. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-99 tarnybinis patikrinimas buvo atnaujintas.

4822.

49Teismas nustatė, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono štabo S1 skyriaus viršininkas kpt. R. B. surašė tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. TP-8, kurioje, atsižvelgdamas į D. Ž., K. M., A. S., S. I. tarnybiniuose pranešimuose ir Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartyje nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad pareiškėjo priešingi teisei veiksmai akivaizdžiai kertasi su visuomenėje galiojančiomis visuotinai priimtomis moralės nuostatomis, nesuderinami su turimu kario statusu. Išvadoje rekomenduota už drausmės pažeidimo, numatyto Drausmės statuto 69 straipsnyje, padarymą pareiškėjui skirti drausminę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos.

5023.

51Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis Drausmės statuto 69 straipsniu, KASOKTĮ 38 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2 punktu, ir atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 20 d. patvirtintą tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. TP-8, 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. P-1313 už šiurkštų karių drausmės pažeidimą, numatytą Drausmės statuto 69 straipsnyje, skyrė pareiškėjui drausminę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos, nutraukė su pareiškėju sudarytą profesinės karo tarnybos sutartį ir išleido pareiškėją iš profesinės karo tarnybos į atsargą, skirdamas atlikti tarnybą rezerve, parengtojo rezervo kariniuose vienetuose.

5224.

53KAM generalinis inspektorius 2018 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 3IS-184 atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 5 d. skundą, kuriuo pareiškėjas apskundė tarnybinio patikrinimo išvadą, nes ginčai dėl atleidimo iš tarnybos nagrinėjami administraciniame teisme, o tais atvejais, kai po tarnybinio patikrinimo išvados priimamas individualus administracinis aktas dėl atleidimo iš darbo tarnybinio patikrinimo išvada traktuojama kaip individualaus administracinio akto dalis, kuri asmeniui pati savaime jokių teisinių pasekmių nesukelia. Pareiškėjui dėl šio atsakymo pateikus skundą KAM, 2018 m. spalio 11 d. raštu Nr. 12-01-1471 atsisakyta panaikinti skundžiamą sprendimą.

5425.

55Teismas vertindamas pareiškėjo teiginius dėl reikalavimų panaikinti KAM Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. raštą Nr. 3IS-184 ir KAM 2018 m. spalio 11 d. raštą Nr. 12-01-1471, nurodė, kad pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 5 d. skundas dėl 2018 m. rugpjūčio 20 d. tarnybinio patikrinimo išvados paduotas, kol dar nebuvo priimtas sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo. Tačiau skundo nagrinėjimo metu (2018 m. rugsėjo 10 d.) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras paskyrė tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos, todėl ginčas tapo dėl atleidimo iš tarnybos ir nagrinėtinu teisme. Taigi KAM generalinis inspektorius pagrįstai ir teisėtai priėmė sprendimą atsisakyti nagrinėti pareiškėjo skundą dėl tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumo. Priešingas aiškinimas (kad svarbus tik skundo KAM generaliniam inspektoriui padavimo momentas) iškreiptų teisinio reguliavimo tikslus (ginčus dėl atleidimo iš tarnybos spręsti teisme), užvilkintų ginčo sprendimą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo teisių gynimas nebuvo pažeistas, nes pareiškėjas gynė savo teises teisme, skųsdamas KAM 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. P-1313, kuriuo jis atleistas iš tarnybos. Taigi, teismas atmetė atsakovo reikalavimą nutraukti administracinę bylą dėl reikalavimų panaikinti KAM Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. raštą Nr. 3IS-184 ir KAM 2018 m. spalio 11 d. raštą Nr. 12-01-1471, kadangi pareiškėjas kelia reikalavimus, kurie nagrinėtini administraciniame teisme.

5626.

57Teismas, pasisakydamas dėl Drausmės statuto 28 straipsnio 5 dalyje nustatytų terminų, nustatė, kad apie 2018 m. birželio 26 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį batalionui, atliekančiam tarnybinį patikrinimą, pranešta tik 2018 m. liepos 31 d. Tą pačią dieną priimtas sprendimas atnaujinti tarnybinį patikrinimą. Šį pranešimą pateikė KP ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyrius. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas būdamas sąžiningas ir rūpestingas, siekdamas greičiau išspręsti savo nušalinimo nuo tarnybos ir tarnybinio patikrinimo klausimus, galėjo pats informuoti batalioną apie baudžiamojo proceso pabaigą, tačiau to nepadarė, todėl batalionas apie 2018 m. birželio 26 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį sužinojo tik 2018 m. liepos 31 d. Kadangi batalionas nedelsiant (tą pačią dieną) ėmėsi aktyvių veiksmų, todėl teismas laikė, kad Drausmės statuto 28 straipsnio 1 ir 5 dalyje įtvirtinti terminai nebuvo pažeisti.

5827.

59Teismas dėl padaryto drausmės pažeidimo nurodė, kad nagrinėjamoje byloje yra įrodyta, kad pareiškėjas, būdamas karo tarnyboje, vartojo smurtą prieš savo pavaldinį, tokie veiksmai pagrįstai buvo pripažinti kaip kario vardo pažeminimas ir krašto apsaugos sistemos institucijų diskreditavimas ir tokie veiksmai negali būti pateisinami džiaugsmu, pykčiu ar kitomis kario asmeniniu vertinimu pateisinančiomis aplinkybėmis. Visos kario emocijos turi būti reiškiamos teisėtu būdu, nesutarimai ar konfliktai turi būti sprendžiami tarnybos organizavimo nustatyta tvarka, vadovaujantis drausmės bei besąlyginio pavaldumo vadui pagrįstais principais. Teismas laikė, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje pasekmės, nors ir nereikalingos pagal teisės normos dispoziciją, bet dėl neteisėtos pareiškėjo veikos atsirado. Pirma, j. eil. A. S. tarnybos metu buvo sukeltas fizinis skausmas. Antra, teismas laikė, kad tokiu savo elgesiu pareiškėjas sukėlė žalą Lietuvos kariuomenei: įvykį matė kiti kariai, jis buvo plačiai aptarinėjamas tarnyboje.

6028.

61Teismas, nustatęs, kad Lietuvos kariuomenės 2018 m. rugpjūčio 20 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. TP-8 kaltės forma nėra nurodyta, tačiau įvertinęs pažeidimo pobūdį, nurodė, kad tai nėra esminis tarnybinio patikrinimo procedūros pažeidimas, dėl kurio būtų pagrindas naikinti paskirtą drausminę nuobaudą, kadangi padarytas drausmės pažeidimas yra tyčinis, jo kvalifikavimas nekelia abejonių ir pats pareiškėjas kaltės formos nenurodymo nesieja su jo teisės į gynybą pažeidimu.

6229.

63Teismas vadovavosi Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartyje nustatytais faktais ir aplinkybėmis, nes baudžiamojoje byloje buvo nagrinėtas tas pats įvykis, dėl kurio pareiškėjas buvo traukiamas tarnybinėn atsakomybėn. Pirmosios instancijos teismas vertino pareiškėjo tarnybinę atsakomybę, o ne baudžiamąją, bet rėmėsi baudžiamojoje byloje priimta nutartimi. Be to, tiek tarnybinio patikrinimo metu, tiek administracinėje byloje teismo posėdyje buvo ištirti įvykiai ir aplinkybės, už kuriuos pareiškėjas traukiamas tarnybinėn atsakomybėn. Tiek tarnybinio patikrinimo metu, tiek teismo posėdyje liudytojai patvirtino iš esmės tas pačias įvykio aplinkybes. Taigi, teismas padarė išvadą, kad Lietuvos kariuomenės 2018 m. rugpjūčio 20 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. TP-8 pagrįstai konstatuota, kad pareiškėjas padarė Drausmės statuto 69 straipsnyje numatytą drausmės pažeidimą, buvo nustatyta pareiškėjo neteisėta veika ir kaltė. Be to, papildomai nustatytos ir kilusios neigiamos pasekmės.

6430.

65Dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos parinkimo, teismas, įvertinęs visus apie pareiškėjo darbą ir asmenybę surinktus įrodymus, laikė, kad byloje nustatyta, jog pareiškėjo darbas buvo vertinamas prieštaringai: vieni asmenys nurodė tik jo darbo ir asmenybės teigiamas savybes, kiti – ir teigiamas, ir neigiamas. Tačiau teismas pabrėžė, kad ši teismo nustatyta aplinkybė nešalina pareiškėjo atsakomybės ir nekeičia jam paskirtos drausminės nuobaudos vertinimo. Pareiškėjo padaryta neteisėta veika buvo tokio pobūdžio ir netinkamumo, kad pareiškėjo darbo vertinimas (ir teigiamas, ir kritiškas) nekeičia pareiškėjui paskirtos tarnybinės nuobaudos rūšies.

6631.

67Taigi, teismas įvertinęs, kad pareiškėjui paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš tarnybos – atitinka padaryto pažeidimo pobūdį ir Drausmės statuto 30 straipsnio 2 dalimi nustatytą drausminės nuobaudos paskirtį, pareiškėjo nurodoma atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis gailisi dėl padaryto pažeidimo, bei pareiškėjo karo tarnybos teigiami rezultatai, prieštaringi atsiliepimai apie pareiškėjo darbą iš kolegų, pareiškėjo neteisėtos veikos motyvai nepaneigia padaryto pažeidimo sunkumo, kad tai yra šiurkštus drausmės pažeidimas, pagrįstai padarė išvadą, jog nuobauda paskirta teisinga ir jos keisti nėra pagrindo. Teismas papildomai pažymėjo, kad analogiškai aplinkybes dėl teigiamo darbinės veiklos vertinimo ir gailėjimosi dėl neteisėtos veikos – smurto – vertina ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2017 m. balandžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3214-261/2017).

6832.

69Teismas nenustatė skundžiamo įsakymo, KAM Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. rašto Nr. 3IS-184 ir KAM 2018 m. spalio 11 d. rašto Nr. 12-01-1471 panaikinimo pagrindų, todėl pareiškėjo reikalavimas juos panaikinti netenkintas. Atitinkamai atmesti ir išvestiniai reikalavimai – grąžinti pareiškėją į Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono štabo S2 skyriaus viršininko pareigas, įpareigoti KAM Generalinį inspektorių išnagrinėti pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 5 d. skundą dėl 2018 m. rugpjūčio 20 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. TP-8.

70III.

7133.

72Pareiškėjas D. Ž. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Taip pat pareiškėjas prašo, prijungti prie bylos su apeliaciniu skundu teikiamus rašytinius įrodymus. Papildomai pareiškėjas 2019 m. kovo 20 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl rašytinių įrodymų prijungimo ir paaiškinimus.

7334.

74Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas vertino tik įrodymus dėl pareiškėjo asmeninių savybių, tarnybos Lietuvos kariuomenėje laiką, tačiau visiškai nevertino galimybių taikyti kitas Drausmės statuto 69 straipsnyje numatytas nuobaudas, o ne griežčiausiąją – atleidimą iš tarnybos. Teismo sprendime, kaip ir ginčijamame įsakyme (ar tarnybinio patikrinimo išvadoje) nėra motyvų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog kitos Drausmės statuto 69 straipsnyje numatytos nuobaudos negalėjo būti pritaikytos.

7535.

76Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo tai, jog buvo ne viena, o dvi Drausmės statuto 41 straipsnyje numatytos atsakomybę už drausmės pažeidimus lengvinančios aplinkybės. Pareiškėjo nuomone, skundo motyvai ir argumentai dėl netinkamai pritaikytos drausminės nuobaudos, nesvarstant kitų Drausmės statuto 69 straipsnyje numatytų alternatyvių nuobaudų taikymo galimybės, visų lengvinančių aplinkybių nenustatymo ir neįvertinimo, buvo vieni esminių pagrindų, kuriais pareiškėjas skundė ginčijamą įsakymą, tačiau pirmosios instancijos teismas jų nevertino.

7736.

78Pareiškėjas tvirtina, kad teismo motyvai dėl padaryto pažeidimo pobūdžio, kuriais siekiama papildomai pagrįsti Drausmės statuto 69 straipsnio taikymą, o ne nagrinėjami tarnybinio patikrinimo išvadoje ar ginčijamame įsakyme nurodomi motyvai ir pagrindai, laikytini nepagrįstais – kadangi pažeidimo sudėtis turėjo būti nustatyta ir motyvuota ne teisme, o tarnybinio patikrinimo išvadoje ir ginčijamame įsakyme. Iš pirmosios instancijos teismo motyvų, pareiškėjo nuomone, seka, kad smurto pavartojimas prieš pavaldinį savaime laikytinas kario vardo pažeminimu ir krašto apsaugos sistemos diskreditavimu, tačiau toks vertinimas neatitinka Drausmės statuto 69 straipsnio dispozicijos. Paminėtame straipsnyje tiesiogiai nenumatyta, jog šis pažeidimas padaromas būtent tokiais veiksmais. Kiekvienu atveju turi būti atliekamas šio straipsnio dispoziciją sudarančių požymių tyrimas. Teismas taip pat nesvarstė pareiškėjo išsakytų motyvų, jog pagal tarnybinio patikrinimo išvados argumentus nėra galimybės spręsti, kodėl pareiškėjo veiksmai negalėjo būti įvertinti kaip kitokio pobūdžio drausmės pažeidimas.

7937.

80Pareiškėjas teigia, kad teismas, vertindamas bylos aplinkybes ir įrodymus, nepagrįstai pagrindinį dėmesį skyrė ne savarankiškam šios administracinės bylos aplinkybių ir įrodymų vertinimui, o rėmėsi Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartimi. Remdamasis Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutarties nuorodomis, pirmos instancijos teismas neįvertino teisenos skirtumų, šios nutarties pobūdžio, tikslų, aplinkybių ir įrodymų tyrimo apimties ir pagrindų. Teismas visiškai netyrė ir nevertino aplinkybių apie galimas konflikto priežastis ir jas patvirtinančių įrodymų, bei nenurodė, „kokiu pagrindu teismas nenustatė tarnybos sąlygų neatitikimo teisės aktų reikalavimams“.

8138.

82Pareiškėjas nurodo, kad teismas didelį dėmesį skyrė pareiškėją charakterizuojančių duomenų ir įrodymų vertinimui, tačiau netinkamai juos susistemino, kadangi ne visas aplinkybes ir įrodymus įvertino. Pareiškėjo nuomone, teismas neturėjo grįsti savo sprendimo tik liudytojos S. I. subjektyviais vertinimais apie pareiškėjo asmenybę, turėjo būti apklausiami ir kiti liudytojai, kurie nebuvo kviečiami liudyti. Taigi teismas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo darbas Lietuvos kariuomenėje buvo vertinamas prieštaringai. Taip pat teismas neįvertino tos aplinkybės, kad pareiškėjas pats informavo atsakovą apie Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutarties priėmimą.

8339.

84Pareiškėjas papildomai pateikia Lietuvos kariuomenės vado padėką už garbingą tarnybą Lietuvos kariuomenėje, kurią gavo 2018 m. lapkričio 23 d., t. y. jau po šioje administracinėje byloje nagrinėjamo įvykio ir ginčijamo įsakymo priėmimo. Ši padėka, jo nuomone, paneigia Drausmės statuto 69 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą bei patvirtina, jog savo veiksmais pareiškėjas nepažemino kario vardo ir nediskreditavo krašto apsaugos sistemos.

8540.

86Pareiškėjo nuomone, pirmos instancijos teismas netyrė ir nevertino atsakovo neveikimo – nenagrinėjimo pareiškėjo skundo iki ginčijamo įsakymo priėmimo teisėtumo. Atsakovas laukė, kol ginčijamos tarnybinio patikrinimo išvados pagrindu bus priimtas administracinis sprendimas, kuris bus teismingas teismui, taip apeidamas KASOKTĮ 48 straipsnio 1 dalyje numatytą ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą ir tokiu būdu vengė tiek pareigų atlikimo, tiek atitinkamos atsakomybės už administracinį sprendimą prisiėmimo, paliekant šiuos klausimus spręsti teismui. Taigi, pirmos instancijos teismas faktiškai neišnagrinėjo pareiškėjo skundo dėl KAM Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. 3IS-184 ir KAM 2018 m. spalio 11 d. rašte Nr.12-01-1471 išdėstytų administracinių sprendimų atsisakyti nagrinėti pareiškėjo skundą dėl tarnybinio patikrinimo išvados.

8741.

88Pareiškėjas taip pat pažymi, kad jo prašymas dėl tarnybinio patikrinimo išvados nagrinėjimo (KASOKTĮ 48 str. 1 d.) KAM Generalinėje inspekcijoje šiuo metu jau negali būti atliekamas, tačiau KAM Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. 3IS-184 ir KAM 2018 m. spalio 11 d. rašte Nr.12-01-1471 išdėstytų administracinių sprendimų atsisakyti nagrinėti pareiškėjo skundą pripažinimas neteisėtais yra svarbus, kadangi tai patvirtintų pareiškėjo skundo šioje dalyje pagrįstumą, o tuo pačiu ir teisę į atitinkamų bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimą.

8942.

90Atsakovas Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

9143.

92Atsakovas nurodo, kad teismas tinkamai nustatė faktines aplinkybes ir pritaikė materialiosios teisės bei proceso normas, tinkamai nustatė bylos nagrinėjimo ribas ir atskleidė bylos esmę, todėl padarė teisingas išvadas ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą.

9344.

94Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė faktines aplinkybes, kurių pareiškėjas neginčijo, nustatytas tiek įsiteisėjusioje Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartyje, tiek tarnybinio patikrinimo išvadoje ir tiesiogiai teismo posėdyje apklausus įvykio liudytojus. Nors pareiškėjas apeliaciniame skunde akcentuoja, kad Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartimi buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, jam susitaikius su nukentėjusiuoju A. S., tačiau pažymi, kad šia teismo nutartimi buvo nustatyta, jog pareiškėjas padarė tyčinę nusikalstamą veiką numatytą BK 284 straipsnyje, kad pareiškėjo padaryta nusikalstama veika nebuvo eliminuota teismo, o jis buvo atleistas tik nuo baudžiamosios atsakomybės. Pareiškėjas sutiko su Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. priimta nutartimi, jos neginčijo, ji įsiteisėjusi, todėl pareiškėjo kvestionavimas šios teismo nutarties, joje nustatytų aplinkybių, yra nepagrįstas.

9545.

96Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino svarbių aplinkybių, jog nei tarnybinio patikrinimo išvadoje, nei ginčijamame įsakyme nebuvo motyvuotas Drausmės statuto 69 straipsnio numatyto pažeidimo sudėties buvimas, kadangi byloje yra įrodyta, kad pareiškėjas, būdamas karo tarnyboje, tarnybos patalpose – viešoje vietoje, vartojo smurtą prieš savo pavaldinį, tokie veiksmai pagrįstai buvo pripažinti kaip kario vardo pažeminimas ir krašto apsaugos sistemos institucijų diskreditavimas ir tokie veiksmai negali būti pateisinami pareiškėjo skunde nurodytomis subjektyviomis aplinkybėmis – džiaugsmu, pykčiu ar kitomis kario asmeniniu vertinimu pateisinančiomis aplinkybėmis. Atsakovo vertinimu, tokio pobūdžio veika negali būti įvertinta tik kaip etikos normų, o ne teisės normų pažeidimas.

9746.

98Atsakovas pažymi, kad padarytas pareiškėjo drausmės pažeidimas yra tyčinis, jo kvalifikavimas nekelia abejonių, pareiškėjo kaltės forma nurodyta 2018 m. birželio 26 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartyje – tyčia, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas tarnybinio patikrinimo išvadoje kaltės formos nenurodymo nelaikė esminiu tarnybinio patikrinimo procedūros pažeidimu.

9947.

100Atsakovo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjas susitaikė su nukentėjusiuoju ir pretenzijų jie vienas kitam nereiškė, nėra drausmės pažeidimą lengvinanti aplinkybė nustatyta Drausmės statuto 41 straipsnio 3 punkte. Be to, Lietuvos kariuomenės vado padėka už garbingą tarnybą Lietuvos kariuomenėje, kurią pareiškėjas gavo Lietuvos kariuomenės atkūrimo ir Nepriklausomybės kovų šimtmečio proga, atsakovo teigimu, nėra susijusi su pareiškėjo padaryta veika ir negali paneigti pirmosios instancijos teismo sprendime padarytų išvadų.

10148.

102Atsakovas, pasisakydamas dėl paskirtos drausminės nuobaudos proporcingumo, nurodo, kad pareiškėjo padarytą drausmės pažeidimą vertinti ne kaip šiurkštų ar tuo labiau mažareikšmiu nėra pagrindo. Šiuo atveju pareiškėjas, karininkas, įžūliu elgesiu, patyčiomis ir grasinimais, naudojo fizinę jėgą prieš pavaldinį j. eil. A. S. (žemiausio laipsnio karį), matant kitiems kariams, padarė reikšmingą žalą nustatytai karo tarnybos tvarkai, kaip buvo minėta, jis padarė ne vieno teisės akto normos pažeidimą. Nagrinėjamu atveju buvo iš esmės pažeista nustatyta tarnybos tvarka. Taigi, atsakovas vertina, kad pagal padarytas pažeidimo aplinkybes, jų pobūdį, kaltės formą, kitas aptartas aplinkybes pareiškėjo palikimas karo tarnyboje nėra galimas ir nėra suderinamas su karo tarnybos interesais, net ir įvertinus pareiškėjo akcentuojamą aplinkybę – gailėjimąsi dėl padaryto pažeidimo.

10349.

104Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad pareiškėjas KAM generaliniam inspektoriui skundė 2018 m. rugpjūčio 20 d. tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. TP-8. Skundas paduotas 2018 m. rugsėjo 5 d., kol dar nebuvo priimtas sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo. Tačiau skundo nagrinėjimo metu (2018 m. rugsėjo 10 d.) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras paskyrė tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos, todėl ginčas tapo ginču dėl atleidimo iš tarnybos ir nagrinėtinu teisme. Taigi KAM generalinis inspektorius pagrįstai ir teisėtai priėmė sprendimą atsisakyti nagrinėti pareiškėjo skundą dėl tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumo. Pareiškėjo teisių gynimas nebuvo pažeistas, nes pareiškėjas gina savo teises teisme, skųsdamas ginčijamą įsakymą, kuriuo jis atleistas iš tarnybos.

10550.

106Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

10751.

108Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad atsakovas, visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėjęs tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo elgesys prieštaravo Drausmės statuto reikalavimams, nesuderinamas su jo duota KASOKTĮ 24 straipsnyje apibrėžta karininko priesaika, toks ciniškas pareiškėjo elgesys tarnybos metu diskredituoja ne tik kario vardą, bet ir krašto apsaugos sistemos institucijas.

10952.

110Pareiškėjo gauta padėka šioje byloje, Lietuvos kariuomenės teigimu, neturėtų būti vertinama kaip įrodymas pagrindžiantis pareiškėjo asmenybės ar tarnybos vertinimą, kadangi padėka buvo siunčiama 1265-iems atsargos ir dimisijos kariams, turintiems teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, ir Lietuvos kariuomenėje ištarnavusiems ne mažiau penkerius metus. Ši padėka yra Lietuvos kariuomenės vado pasveikinimas 100-mečio proga.

11153.

112Lietuvos kariuomenė nurodo, kad byloje yra dokumentai, įrodantys, kad Lietuvos kariuomenės Karo policijos ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyrius 2018 m. liepos 31d. raštu Nr. ITVS-423 persiuntė Batalionui Šiaulių apylinkės teismo nutartį ir pagal Bataliono vado 2018 m. liepos 31 d. įsakymą V-99 buvo atnaujintas tarnybinis patikrinimas. Iš pareiškėjo pridėtų elektroninių laiškų nėra aišku, kam juos siuntė 2018 m. liepos 11 d. ir koks buvo laiško turinys, nes pateikiama redaguotina informacija atvaizduojama 2018 m. liepos 31 d. laiške. Taip pat pareiškėjas nenurodo, ar įsitikino jog jo siųsti elektroniniai laiškai pasiekė adresatą. Todėl pareiškėjo teikiami papildomi įrodymai turėtų būti vertintini kaip nepatikimi ir nereikšmingi.

113Teisėjų kolegija

konstatuoja:

114IV.

11554.

116Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 straipsnio 2 dalis), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

11755.

118Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas teismo prašė: panaikinti ginčijamą įsakymą ir grąžinti jį į Lietuvos kariuomenėje eitas viršininko pareigas, panaikinti KAM Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. 3IS-184 išdėstytą sprendimą ir KAM 2018 m. spalio 11 d. rašte Nr. 12-01-1471 išdėstytą sprendimą, bei įpareigoti KAM Generalinį inspektorių išnagrinėti pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 5 d. skundą dėl tarnybinio patikrinimo išvados.

11956.

120Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo D. Ž. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinis teismo 2019 m. sausio 10 d. sprendimu, pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą.

12157.

122Apeliantas nurodo, jog: pirmosios instancijos teismas nevertino kitų Drausmės statuto 69 straipsnyje nurodytų nuobaudų ir ignoravo atsakomybę už drausmės pažeidimus lengvinančias aplinkybes; pažeidimo sudėtis turėjo būti nustatyta tarnybinio patikrinimo išvadoje ir ginčijamame įsakyme, o ne teisme; teismas nevertino aplinkybių apie galimas konflikto priežastis, o nepagrįstai rėmėsi Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartimi; teismas netinkamai įvertino įrodymus; teismas nevertino atsakovo neveikimo, kuris pasireiškė atsisakymu nagrinėti pareiškėjo skundą dėl tarnybinio patikrinimo išvados.

12358.

124Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. P-1313 „Dėl drausminės nuobaudos kpt. D. Ž. skyrimo, jo išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“, vadovaudamasis Drausmės statuto 69 straipsniu, KASOKTĮ 38 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Karo prievolės įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2 punktu, ir atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 20 d. patvirtintą tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. TP-8, skyrė pareiškėjui drausminę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos, nutraukė su pareiškėju sudarytą profesinės karo tarnybos sutartį ir išleido pareiškėją iš profesinės karo tarnybos į atsargą, skirdamas atlikti tarnybą rezerve, parengtojo rezervo kariniuose vienetuose. Drausminė nuobauda skirta už pažeidėjo padarytą drausmės pažeidimą, numatytą Drausmės statuto II dalies I skyriuje „Šiurkštūs drausmės pažeidimai“.

12559.

126Drausmės statuto 69 straipsnyje nustatyta, kad už tarnybos ar ne tarnybos metu kario vardą žeminančią veiką, kuria akivaizdžiai menkinamas kario autoritetas, arba krašto apsaugos sistemos institucijas diskredituojančią veiką, kuria akivaizdžiai žeminamas karo tarnybos autoritetas, griaunamas pasitikėjimas krašto apsaugos sistema arba ji kompromituojama, privalomosios karo tarnybos kariui skiriamos šiame straipsnyje nurodytos nuobaudos.

12760.

128Tarnybinėje išvadoje buvo pripažinta, kad pareiškėjas savo veiksmais padarė Drausmės statuto 69 straipsnyje nurodytą drausmės pažeidimą (kario vardo pažeminimas arba krašto apsaugos sistemos institucijų diskreditavimas) (I t., b. l. 61).

12961.

130Drausmės statuto 69 straipsnyje nurodytas pažeidimas yra savarankiškas, nes jo dispozicijoje yra išvardinti veikos požymiai, numatyta pažeidimo sudėtis yra formali ir atsakomybė atsiranda, kai pažeidžiama pati teisinė tvarka, išdėstyta straipsnio dispozicijoje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šio pažeidimo atveju materialinės pasekmės šiam pažeidimui, kaip veiką kvalifikuojantis požymis, nėra privalomos ir nėra įrodinėtinos.

13162.

132Pareiškėjo padaryto drausmės pažeidimo motyvai, šio ginčo atveju, pagrįstai buvo tiriami tik tiek, kiek tai galėtų patvirtinti aplinkybes, šalinančias atsakomybę, tačiau tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta ir jų nenurodė pats pareiškėjas. Vertinant įrodymus dėl pareiškėjo padaryto drausmės pažeidimo, Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. birželio 26 d. nutartimi sprendė, kad pareiškėjas padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą ir teismas atleido pareiškėją nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos padarymo, pareiškėjui susitaikius su nukentėjusiuoju A. S. (I t., b. l. 74–76).

13363.

134Vertinant apelianto teiginį, kad pažeidimo sudėtis turėjo būti nustatyta tarnybinio patikrinimo išvadoje ir ginčijamame įsakyme, o ne teisme, pažymėtina, kad Tarnybinio patikrinimo 2018 m., rugpjūčio 20 d. Nr.TP-8 išvadoje nustatyta, jog pareiškėjas 2018 m. gegužės 10 d. savo veiksmais – įžūliu elgesiu, patyčiomis ir grasinimais, naudojo fizinę jėgą prieš pavaldinį (Išvados 5 lapas). Šie veiksmai kvalifikuoti kaip Drausmės statuto 69 straipsnio pažeidimas. Kartu akcentuotina, kad Lietuvos vyriausiais administracinis teismas yra nurodęs, kad nors asmens, padariusio pažeidimą, kaltės forma tarnybinio patikrinimo metu yra įrodinėtina aplinkybė, tačiau tarnybinio patikrinimo metu jos nenustačius, nėra tai vertinama kaip esminis tarnybinio patikrinimo procedūros pažeidimas, dėl kurio būtų pagrindas naikinti paskirtą drausminę nuobaudą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3214-261/2017). Todėl vien expressis verbis kaltės formos nenurodymas tarnybinio patikrinimo išvadoje nagrinėjamu atveju, kai akivaizdžiai iš apklaustų liudytojų parodymų matyti, kad padarytas drausmės pažeidimas yra tyčinis, jo kvalifikavimas nekelia abejonių ir pats pareiškėjas kaltės formos nenurodymo nesieja su jo teisės į gynybą ribojimu, nėra pagrindas naikinti paskirtą drausminę nuobaudą.

13564.

136Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas A. S. tarnybos metu sukėlė fizinį skausmą ir tokiu savo elgesiu sukėlė žalą Lietuvos kariuomenei: įvykį matė kiti kariai, jis buvo plačiai aptarinėjamas tarnyboje. Teisėjų kolegijos vertinimu, savo veiksmais pareiškėjas suteikė pagrindą visuomenei manyti, kad krašto apsaugos kariai gali elgtis neatsakingai bei netinkamai, o visa tai neabejotinai griauna visuomenės pasitikėjimą krašto apsaugos sistema.

13765.

138Pareiškėjas teigia, jog nėra byloje duomenų, jog įvykis buvo plačiai aptarinėjamas tarnyboje ar, kad būtų susiformavęs liudytojų požiūris – griežtai pasmerkiantis smurtą tarnyboje. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką padarytos veikos pasekmių įvertinimui nėra reikšminga tai, ar ji padaryta matant visuomenės atstovams bei ar ji turėjo pakankamą atgarsį visuomenėje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-231/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-106/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį Nr. eA-5358-1062/2018).

13966.

140Teisėjų kolegijos nuomone, tarnybinio patikrinimo išvadoje yra įrodyta, kad buvo padarytas drausmės pažeidimas – kario vardo pažeminimas arba krašto apsaugos sistemos institucijų diskreditavimas, jis padarytas tyčia ir dėl šio pažeidimo kilo neigiamos pasekmės.

14167.

142Lietuvos kariuomenė, gavusi Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartį, turėjo pagrindą atnaujinti tarnybinį patikrinimą, kuris ir buvo sustabdytas iki minėtos bylos išnagrinėjimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo pastangos (Šiaulių apylinkės teismo nutarties pateikimas atsakovui, susitaikymas su nukentėjusiuoju ir neturtinės žalos jam atlyginimas) po padaryto pažeidimo, nepanaikino padaryto šiurkštaus drausmės pažeidimo pavojingumo.

14368.

144Atsakydama į pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus dėl įrodymų vertinimo, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Akcentuotina, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę teismas nustato pagal vidinį įsitikinimą. Teismo įsitikinimas turi būti pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teismas turi įvertinti įrodymų įrodomąją reikšmę ir iš jų visumos daryti išvadą apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Be to, teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais.

14569.

146Pareiškėjas 2019 m. kovo 20 d. pateikė teismui naujus rašytinius įrodymus: Lietuvos kariuomenės vado padėką; elektroninį laišką, kuriuo Lietuvos kariuomenės tyrėjui pareiškėjas išsiuntė Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartį; 2018 m. birželio 13 d. įtariamojo ir nukentėjusiojo susitaikymo protokolą; Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros 2019 m. kovo 4 d. pranešimą ir Lietuvos kariuomenės 2019 m. kovo 4 d. raštą Nr. KVS-62 „Dėl informacijos pateikimo“. Pareiškėjo teigimu, pateikti nauji įrodymai turi įtakos įrodinėjant lengvinančias aplinkybes į kurias turėjo būti atsižvelgta skiriant drausminę nuobaudą, tai, kad pareiškėjas susitaikė su nukentėjusiuoju ir atlygino jam neturtinę žalą, Lietuvos kariuomenės tyrėjui pareiškėjas pats išsiuntė Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartį, bei, kad pareiškėjas buvo apdovanotas.

14770.

148Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo gauta padėka, tai Lietuvos kariuomenės vado pasveikinimas 100-mečio proga, neturėtų būti vertinama kaip įrodymas pagrindžiantis pareiškėjo asmenybės ar tarnybos vertinimą. (II t., b. l. 59).

14971.

150Drausmės statuto 41 straipsnyje yra express verbis numatytos aštuonios atsakomybę už drausmės pažeidimus lengvinančios aplinkybes: 1) kaltininkas pats praneša padaręs drausmės pažeidimą; 2) kaltininkas nuoširdžiai gailisi; 3) kaltininkas užkirto kelią žalingoms drausmės pažeidimo pasekmėms, savo noru pašalino padarytą žalą; 4) drausmės pažeidimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusiojo veiksmai; 5) drausmės pažeidimas buvo padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos, jeigu tokia prievarta nepašalina drausminės atsakomybės; 6) drausmės pažeidimas buvo padarytas pažeidžiant būtinojo reikalingumo sąlygas; 7) drausmės pažeidimas buvo padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas; 8) kitos lengvinančios aplinkybės, krašto apsaugos ministro ar Lietuvos kariuomenės vado pripažintos svarbiomis.

15172.

152Iš nagrinėjamoje byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas, įvertinęs apelianto padaryto nusižengimo pobūdį, vietą, nusižengimo padarymo aplinkybes, Tarnybinio patikrinimo išvadoje nustatė vieną lengvinančią aplinkybę – apeliantas gailisi dėl padaryto pažeidimo. Vertinant tai, kad iš papildomai pateiktų dokumentų matyti, jog pareiškėjas susitaikė su nukentėjusiuoju, savo noru pašalino iš dalies padarytą žalą. Šios aplinkybės negali būti vertinamos kaip aplinkybės, kurios savaime panaikina Krašto apsaugos ministro diskreciją nagrinėjamu atveju už padarytą šiurkštų drausmės pažeidimą atleisti pareiškėją iš tarnybos, kai šis pažeidimas susijęs su smurto panaudojimu tarnyboje. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjas dalyvavo po padaryto pažeidimo smurto valdymo programoje, siekiant ateityje išvengti panašaus pobūdžio pažeidimų.

15373.

154Paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš tarnybos, atitinka padaryto pažeidimo pobūdį ir Drausmės statuto 30 straipsnio 2 dalimi nustatytą drausminės nuobaudos paskirtį – auklėti ir sulaikyti karius nuo drausmės pažeidimų (1 p.), nubausti karį, padariusį drausmės pažeidimą (2 p.).

15574.

156Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime nuosekliai ir išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados, o kurie įrodymai atmetami, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus įrodymus. Todėl apeliacinės instancijos teismas, iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams pareiškėjo skundžiamoje dalyje ir jų nebekartoja. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodė argumentų, kurių pagrindu reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus vertinti iš naujo, keisti ar naikinti ginčijamą sprendimą, pareiškėjo pateikti papildomi įrodymai iš esmės nepaneigia aplinkybių, kurios buvo vertinamos pirmosios instancijos teisme ir nenurodo naujų aplinkybių, kurios būtų teisiškai reikšmingos vertinant ginčijamo įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą.

15775.

158Pareiškėjas apeliaciniame skunde dėl KAM Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. rašto Nr. 3IS-184 ir KAM 2018 m. spalio 11 d. rašto Nr.12-01-1471 teisėtumo, skundžia administracinius sprendimus priėmusių asmenų neveikimą, t. y. atsisakymą nagrinėti pareiškėjo prašymą dėl tarnybinio patikrinimo išvados. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ taikymo prasme, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, tarnybinio patikrinimo išvada negali būti laikoma teisės aktu, tiesiogiai nustatančiu tikrinamam pareigūnui atitinkamas teises ar pareigas, todėl išvada (joje pateikti faktai bei tikrintojo pasiūlymai) negali būti laikomi galimu apskųsti veiksmu, ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu teisės aktu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gruodžio 28 d. nutartį Nr. A11-851/2004). Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju, tol, kol nebuvo priimtas skundžiamas įsakymas, tarnybinio patikrinimo išvada neskundžiama, ji gali būti ginčijama kartu su įsakymu, potvarkiu ar kitu teisės aktu, kuriuo jai pritariama, ji tvirtinama. Dėl šios priežasties, apelianto argumentai dėl atsakovo atsisakymo nagrinėti pareiškėjo prašymą dėl tarnybinio patikrinimo išvados, atmestini.

15976.

160Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Krašto apsaugos ministerijos Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11 d. raštas Nr. 3IS-184 ir Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. spalio 11 d. raštas Nr. 12-01-1471 priimti vadovaujantis teisės aktais, yra teisėti ir pagrįsti, todėl juos naikinti nėra teisinio pagrindo. Nenustatyta, kad pareiškėjo teisių gynimas buvo pažeistas, nes pareiškėjas gindamas savo teises teisme, apskundė ginčijamą įsakymą.

16177.

162Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes, sutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir jų nekartodama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus bei nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

163Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

164Pareiškėjo D. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

165Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

166Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas D. Ž. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) su 2018 m.... 7. 2.... 8. Pareiškėjas su 2018 m. spalio 26 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi... 11. 4.... 12. Pareiškėjas skunduose nurodė, kad neginčija tarnybinio patikrinimo... 13. 5.... 14. Pareiškėjas pažymėjo, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje Lietuvos... 15. 6.... 16. Pasak pareiškėjo, tarnybinio patikrinimo išvadoje nutylėta svarbi... 17. 7.... 18. Taip pat pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog tarnybinio patikrinimo išvadoje... 19. 8.... 20. Be to, pareiškėjas nurodė, kad tarnybinio patikrinimo išvada neatitinka jai... 21. 9.... 22. Pareiškėjas nurodė, kad Krašto apsaugos ministerijos Generalinės... 23. 10.... 24. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 25. 11.... 26. Atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepimuose į... 27. 12.... 28. Atsakovas nurodė, kad nustačius nusikalstamos veikos požymius tarnybinis... 29. 13.... 30. Atsakovas pažymėjo, kad Drausmės statuto 69 straipsnyje numatyta pažeidimo... 31. 14.... 32. KAM nuomone, paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš tarnybos, atitinka... 33. 15.... 34. Atsakovas paaiškino, kad nutraukiant profesinės karo tarnybos sutartį ir... 35. 16.... 36. Dėl Krašto apsaugos ministerijos Generalinės inspekcijos 2018 m. rugsėjo 11... 37. 17.... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė (toliau – ir trečiasis... 39. 18.... 40. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad iš tarnybinio patikrinimo metu... 41. 19.... 42. Lietuvos kariuomenės manymu, tarnybinį patikrinimą atlikęs karininkas... 43. II.... 44. 20.... 45. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 10 d. sprendimu... 46. 21.... 47. Teismas nustatė, kad 2018 m. gegužės 10 d. tarnybiniu pranešimu Lietuvos... 48. 22.... 49. Teismas nustatė, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos kariuomenės... 50. 23.... 51. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis Drausmės... 52. 24.... 53. KAM generalinis inspektorius 2018 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 3IS-184... 54. 25.... 55. Teismas vertindamas pareiškėjo teiginius dėl reikalavimų panaikinti KAM... 56. 26.... 57. Teismas, pasisakydamas dėl Drausmės statuto 28 straipsnio 5 dalyje nustatytų... 58. 27.... 59. Teismas dėl padaryto drausmės pažeidimo nurodė, kad nagrinėjamoje byloje... 60. 28.... 61. Teismas, nustatęs, kad Lietuvos kariuomenės 2018 m. rugpjūčio 20 d.... 62. 29.... 63. Teismas vadovavosi Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d.... 64. 30.... 65. Dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos parinkimo, teismas, įvertinęs visus apie... 66. 31.... 67. Taigi, teismas įvertinęs, kad pareiškėjui paskirta drausminė nuobauda –... 68. 32.... 69. Teismas nenustatė skundžiamo įsakymo, KAM Generalinės inspekcijos 2018 m.... 70. III.... 71. 33.... 72. Pareiškėjas D. Ž. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 73. 34.... 74. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas vertino tik įrodymus dėl... 75. 35.... 76. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo tai, jog buvo... 77. 36.... 78. Pareiškėjas tvirtina, kad teismo motyvai dėl padaryto pažeidimo pobūdžio,... 79. 37.... 80. Pareiškėjas teigia, kad teismas, vertindamas bylos aplinkybes ir įrodymus,... 81. 38.... 82. Pareiškėjas nurodo, kad teismas didelį dėmesį skyrė pareiškėją... 83. 39.... 84. Pareiškėjas papildomai pateikia Lietuvos kariuomenės vado padėką už... 85. 40.... 86. Pareiškėjo nuomone, pirmos instancijos teismas netyrė ir nevertino atsakovo... 87. 41.... 88. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad jo prašymas dėl tarnybinio patikrinimo... 89. 42.... 90. Atsakovas Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija atsiliepime į... 91. 43.... 92. Atsakovas nurodo, kad teismas tinkamai nustatė faktines aplinkybes ir... 93. 44.... 94. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė faktines... 95. 45.... 96. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad pirmosios instancijos... 97. 46.... 98. Atsakovas pažymi, kad padarytas pareiškėjo drausmės pažeidimas yra... 99. 47.... 100. Atsakovo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjas susitaikė su... 101. 48.... 102. Atsakovas, pasisakydamas dėl paskirtos drausminės nuobaudos proporcingumo,... 103. 49.... 104. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad... 105. 50.... 106. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepime į apeliacinį... 107. 51.... 108. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad atsakovas, visapusiškai, išsamiai... 109. 52.... 110. Pareiškėjo gauta padėka šioje byloje, Lietuvos kariuomenės teigimu,... 111. 53.... 112. Lietuvos kariuomenė nurodo, kad byloje yra dokumentai, įrodantys, kad... 113. Teisėjų kolegija... 114. IV.... 115. 54.... 116. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 117. 55.... 118. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas teismo prašė: panaikinti ginčijamą... 119. 56.... 120. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo D. Ž. skundą atmetė kaip... 121. 57.... 122. Apeliantas nurodo, jog: pirmosios instancijos teismas nevertino kitų Drausmės... 123. 58.... 124. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 10 d.... 125. 59.... 126. Drausmės statuto 69 straipsnyje nustatyta, kad už tarnybos ar ne tarnybos... 127. 60.... 128. Tarnybinėje išvadoje buvo pripažinta, kad pareiškėjas savo veiksmais... 129. 61.... 130. Drausmės statuto 69 straipsnyje nurodytas pažeidimas yra savarankiškas, nes... 131. 62.... 132. Pareiškėjo padaryto drausmės pažeidimo motyvai, šio ginčo atveju,... 133. 63.... 134. Vertinant apelianto teiginį, kad pažeidimo sudėtis turėjo būti nustatyta... 135. 64.... 136. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas A. S. tarnybos metu... 137. 65.... 138. Pareiškėjas teigia, jog nėra byloje duomenų, jog įvykis buvo plačiai... 139. 66.... 140. Teisėjų kolegijos nuomone, tarnybinio patikrinimo išvadoje yra įrodyta, kad... 141. 67.... 142. Lietuvos kariuomenė, gavusi Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. birželio 26... 143. 68.... 144. Atsakydama į pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus dėl įrodymų... 145. 69.... 146. Pareiškėjas 2019 m. kovo 20 d. pateikė teismui naujus rašytinius įrodymus:... 147. 70.... 148. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo gauta padėka, tai Lietuvos... 149. 71.... 150. Drausmės statuto 41 straipsnyje yra express verbis numatytos aštuonios... 151. 72.... 152. Iš nagrinėjamoje byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas,... 153. 73.... 154. Paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš tarnybos, atitinka padaryto... 155. 74.... 156. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir... 157. 75.... 158. Pareiškėjas apeliaciniame skunde dėl KAM Generalinės inspekcijos 2018 m.... 159. 76.... 160. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Krašto... 161. 77.... 162. Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 163. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 164. Pareiškėjo D. Ž. apeliacinį skundą atmesti.... 165. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 10 d. sprendimą... 166. Nutartis neskundžiama....