Byla 2-900-802/2011
Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovei V. K., jos atstovui, adv. Vytautui Šilingui, atsakovui T. V., jo atstovei adv. S.Staniukynienei, institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės sav. administracijos VTAS atstovei Ritai Strazdienei, viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovui T. V., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS, dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo,

Nustatė

2Ieškovė 2011-02-04 teismui pateiktu ieškiniu prašė pakeisti išlaikymo dydį nepilnametės dukters A. K., gim. ( - ), išlaikymui nuo ieškinio padavimo dienos iki mergaitės pilnametystės priteisiant iš atsakovo išlaikymą dukrai periodinėmis išmokomis kas mėnesį, po 250 Lt, nustatant ieškovei uzufrukto teisę į šias lėšas (b.l.2-3).

3Parengiamajame teismo posėdyje šalys susitarė vaikui priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą išspręsti taikiai, sudarė taikos sutartį, kuria išsprendė visų ieškovės iškeltų reikalavimų tenkinimo klausimus, prašė patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti.

4Ieškovė nurodė, kad taikos sutartis jos ir dukters interesus atitinka, prašė ją tvirtinti. Jos perskaityta, suprasta ir pasirašyta. Išlaikymo dydis suderintas šalių tarpusavio sutarimu.

5Atsakovas nurodė, kad supranta, jog ši išlaikymo suma bus indeksuojama kasmet. Nurodė, kad sutartis jo valią ir interesus atitinka, prašė ją tvirtinti ir bylą nutraukti.

6Marijampolės sav. VTAS atstovė R.Strazdienė šalių prašymą tvirtinti taikos sutartį palaikė ir prašė ją tvirtinti. Nurodė, kad ieškovės dukters poreikiai pasikeitę, todėl yra pagrindas padidinti išlaikymo dydį. Atsižvelgiant į atsakovo sveikatos būklę, teiktinas 200Lt išlaikymo dydis nors ir nėra didelis, tačiau adekvatus atsakovo galimybėms.

7Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

8Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės iškeltų reikalavimų tenkinimo klausimus. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia šalių, jų dukters teisių ar interesų. Ššalims išaiškintos ir jų yra suprastos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama (LR CPK 42 str. 1 d., 2d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5p.).

9Bylą nutraukus dėl to, kad šalys sudarė taikos sutartį iš atsakovo remiantis LR CPK 85 str. 1d. 6 p., 93 str., 96 str. 1d., 87 str. 2 d., priteistina 25 proc. mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 4,14 Lt (200 Lt – 154 Lt = 46 Lt x 12 mėn. x 3 proc. x 25 proc. = 4,14 Lt).

10Taip pat iš atsakovo, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais valstybei priteistina 6,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 3 str. 7 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., pažyma apie išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, b.l.1). Viso iš atsakovo 10,54 Lt.

11Byloje ieškovė naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis pagal Kauno garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2010-11-26 sprendimą Nr.TP-2-(2.2.)-10-T-3282-4085, pagal kurį ieškovei nutarta teikti antrinę teisinę pagalbą valstybei garantuojant ir apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, skirti advokatą Vytautą Šilingą. Teismui taip pat pateikta Tarnybos 2011-02-15 išrašyta pažyma dėl patirtų advokato išlaidų pagal kurią už procesinių dokumentų paruošimą – 240 Lt, už advokatės atstovavimą – 160 Lt, viso 400Lt. Įvertinus aplinkybę, kad šalys dar parengiamajame teismo posėdyje ginčą išsprendė taikiai, tarpusavio nuolaidų būdų ieškinys tenkintas tik iš dalies, vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais iš atsakovo priteistina pusė išlaidų valstybės garantuojamai teisinei pagalbai apmokėti, t.y. 200 Lt.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 d., 290-291str., 293 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

13Patvirtinti ieškovės V. K. (a.k( - ) ir atsakovo T. V. (a.k( - ) taikos sutartį civilinėje byloje Nr.2-900-802/2011 šiomis sąlygomis:

14Pakeisti 2004-08-23 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr.2-1209-11/2004 priteistą išlaikymą šalių dukrai A. K. periodinėmis išmokomis po 125Lt ir priteisti iš atsakovo T. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) materialinį išlaikymą jo nepilnametei dukrai A., gimusiai ( - ), po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. 2011 m. vasario 4 d., iki mergaitės pilnametystės, indeksuojant šią sumą kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant V. K. (a.k( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

15Civilinę bylą Nr.2-900-802/2011, pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovui T. V., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS, dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, nutraukti.

16Priteisti iš atsakovo T. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) 10,54 Lt (dešimt litų, 54 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Priteisti iš atsakovo T. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) valstybei 200 Lt (du šimtus litų) advokato išlaidas sumokant jas į VMI prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, AB "Hansabankas", b.k. 73000, įmokos kodas 5630, paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

18Nutartis, per 7 d., nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai