Byla e2S-1536-254/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. D. ir O. D. atskiruosius skundus dėl Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Klausučių kredito unijos patikslintą ieškinį dėl sandorio pripažinimo iš dalies negaliojančiu ir restitucijos taikymo atsakovams O. D. ir A. D., tretieji asmenys byloje B. S. ir V. B.; atsakovės O. D. priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ieškovei Klausučių kredito unijai; trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, B. S. ieškinį pirminei ieškovei Klausučių kredito unijai dėl laidavimo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ginčas byloje kilo dėl nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo teisėtumo ir pagrįstumo.

62.

7Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose nagrinėjama civilinė byla, kurioje ieškovė prašo teismo pripažinti negaliojančia 2016-03-24 Dovanojimo sutartį Nr. RP-2214, sudarytą tarp atsakovų O. D. ir A. D. dalyje dėl 5 žemės sklypų: 2.0000 ha žemės sklypo, esančio ( - ).; 2.0000 ha žemės sklypo, esančio ( - ); 2.3800 ha žemės sklypo, esančio ( - ); 3.3000 ha žemės sklypo, esančio ( - ) ir 12.4000 ha žemės sklypo, esančio ( - ), perleidimo, taikyti restituciją ir grąžinti iš atsakovo A. D. atsakovei O. D. ginčo turtą natūra.

83.

9A. O. D. byloje pareikštu priešieškiniu prašo teismo pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2013-01-04 paskolos sutartį Nr. 13-00001, sudarytą tarp ieškovės Klausučių kredito unijos ir atsakovės O. D., ir priteisti iš ieškovės atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

104.

11Trečiasis asmuo B. S., byloje pareiškusi savarankiškus reikalavimus, prašė teismo pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2013-01-04 laidavimo sutartį Nr. 201301-00002, sudarytą tarp Klausučių kredito unijos ir trečiojo asmens B. S..

125.

132018 m. gegužės 11 d. byloje vykusio teismo posėdžio metu ieškovės Klausučių kredito unijos atstovas advokatas E. J. pateikė teismui pakartotinį prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Prašymą motyvavo tuo, kad 2018 m. gegužės 10 d. atsakovui A. D. Marijampolės apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamame ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-31815016 buvo pareikšti įtarimai, galimai dėl sukčiavimo. Ikiteisminio tyrimo metu tiriamos aplinkybės, susijusios su ginčo paskolos sutarties sudarymu, pinigų pagal sutartį išmokėjimu ir jų panaudojimu. Pažymėjo, kad atsakovai šioje byloje yra pateikę priešieškinį, kuriame ginčija paskolos sutartį. Nagrinėjimo dalykas šioje byloje yra paskolos sudarymas ir pinigų gavimas. Šiuo atveju kilo abejonė kas pasirašė paskolos sutartį. Ieškovė siekia įrodyti, kad O. D. ginčo pinigus yra gavusi ir dalimi jų padengė ankstesnę 2010 m. gruodžio 16 d. paskolą. Todėl šiuo atveju yra pagrindas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

146.

15Atsakovo A. D. atstovas nesutiko su pareikštu prašymu. Nurodė, kad dėl atsakovui A. D. pareikštų įtarimų bus sprendžiama ikiteisminiame tyrime, tačiau tai neturi nieko bendro su paskolos sudarymo ar nesudarymo faktu. Byloje nėra atskleista aplinkybė kaip atsakovei O. D. buvo perduoti pinigai.

167.

17A. O. D. atstovė prieštaravo bylos sustabdymui dėl civilinės bylos nagrinėjimo ribų.

188.

19Trečiojo asmens B. S. atstovė palaikė atsakovų atstovų išsakytas pozicijas dėl bylos sustabdymo ir prašė ieškovės prašymą atmesti.

209.

21Trečiasis asmuo V. B. bylos stabdymo klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra.

22II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2310.

24Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmai 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr. e2-35-829/2018 nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-31815-16.

2511.

26Teismas nustatė, kad ieškovė Klausučių kredito unija patikslintu ieškiniu prašo pripažinti iš dalies negaliojančia 2016 m. kovo 24 d. Dovanojimo sutartį Nr. RP-2214, sudarytą tarp atsakovų O. D. bei A. D., ir taikyti restituciją. Ieškinio reikalavimą grindžia tarp ieškovės ir atsakovės O. D. 2013 m. sausio 4 d. sudaryta Paskolos sutartimi Nr. 13-00001, pinigų gavimo faktu ir daliniu skolos grąžinimu. A. O. D. priešieškiniu prašo pripažinti niekine ir negaliojančia 2013 m. sausio 4 d. sudarytą Paskolos sutartį Nr. 13-00001. A. O. D. reikalavimą grindžia paskolos nepasirašymo ir pinigų negavimo faktu. Trečiasis asmuo B. S. savarankišku reikalavimu prašo pripažinti niekine ir negaliojančia 2013 m. sausio 4 d. laidavimo sutartį Nr. 201301-00002. Reikalavimą grindžia laidavimo sutarties nepasirašymo faktu.

2712.

28Bylos duomenimis teismas nustatė, kad Marijampolės apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-31815-16, kurioje D. G. yra pareikštas įtarimas pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį. IBPS duomenimis, įtarimai pagal tuos pačius baudžiamojo kodekso straipsnius paminėtoje byloje yra pareikšti ir atsakovui A. D.. Ikiteisminio tyrimo metu yra atliktas objektų tyrimas, kurio 2017 m. balandžio 21 d. išvada Nr. 11-2730(16) pateikta į šią civilinę bylą. Byloje nėra pateikta duomenų kokioje stadijoje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, kada jį planuojama užbaigti, tačiau IBPS duomenimis, terminas ikiteisminio tyrimui pabaigti numatytas 2018 m. liepos 7 d.

2913.

30Teismas, pažymėjęs, kad kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, darė išvadą, kad civilinę bylą sustabdyti vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punktu nėra teisinio pagrindo.

3114.

32Teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, atsižvelgė į tai, kad: byloje reiškiamas prieškieškinis dėl 2013 m. sausio 4 d. sudarytos Paskolos sutarties Nr. 13-00001 pripažinimo niekine ir negaliojančia; ieškovė ginčo sutarties sudarymą įrodinėja pinigų perdavimo atsakovei O. D. faktu ir jų daliniu grąžinimu bei padengimu 2010 m. gruodžio 16 d. paskolos sutarties Nr. 10-00076; atsakovai O. D., A. D. bei liudytoja D. G., pasinaudodami jiems CPK 191 straipsnio 2 dalyje suteikta teise, atsisakė duoti parodymus šioje civilinėje byloje (liudytoja D. G. parodymus sutiko duoti tik tokiu atveju, jei šiuos duos atsakovas A. D.); į prieštaringus kitų proceso šalių bylos nagrinėjimo metu duotus paaiškinimus; į tai, kad ginčo pinigus ieškovė išdavė ir jie vėliau buvo grąžinami ne bankiniais pavedimai, o surašant kasos kvitus; į byloje nustatytą gan didelį galimai suklastotų dokumentų kiekį; į tai, kad rengiantis bylos nagrinėjimui ir susipažinus su baudžiamosios bylos medžiaga matyti, jog joje yra apklausta daugiau asmenų, susijusių su įvykiu, surinkta daugiau rašytinių dokumentų, kurių šioje byloje proceso šalys apklausti ar pateikti nepageidauja, tame tarpe ir atsakovės O. D. 2011 m. vasario 8 d. įgaliojimas sūnui A. D., suteiktas iki 2020 m. vasario 8 d. tvarkyti ir valdyti ūkį, duomenys apie trečią laiduotoją K. M., kuri vėliau buvo pakeista; į tai, kad šios kategorijos bylose teismas negali savo iniciatyva rinkti įrodymų. Vertindamas minėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad tik ikiteisminio tyrimo byloje yra galimybė nustatyti, ar ginčo pinigus atsakovė O. D. gavo ar ne, ir tai būtų reikšmingas įrodymų šaltinis šiame civiliniame procese. Teismas konstatavęs, kad pagal byloje surinktus duomenis negalima išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylos, todėl bylos nagrinėjimą sustabdė iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas ir priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-31815-16.

33III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

3415.

35Atskiruoju skundu atsakovas A. D. prašo teismo Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3615.1.

37Teismas nepagrįstai sprendimą dėl bylos sustabdymo motyvavo tuo, kad ikiteisminio tyrimo byloje yra galimybė nustatyti, ar ginčo pinigus atsakovė O. D. gavo ar ne, ir, kad tai būtų reikšmingas įrodymų šaltinis šiame civiliniame procese. Atsakovas pažymi, kad byloje nėra jokių duomenų, kad ikiteisminiame tyrime būtų tiriama, ar O. D. fiziškai gavo pinigus. Ikiteisminiame tyrime kiti asmenys nei O. D. yra įtariami ginčo pinigų užvaldymu nusikalstamu būdu, o tai savaime reiškia, jog O. D. negalėjo gauti pinigų.

3815.2.

39Teismas neįvardino jokių ikiteisminiame tyrime pareigūnų atliekamų procesinių veiksmų ar jų galimo rezultato, kuris galėtų būti įrodymų šaltinis šiame civiliniame procese. Todėl neaišku, ar bylos stabdymas padės geriau ir teisingiau išspręsti šią bylą.

4015.3.

41Teismas nenurodė, kodėl pats negali civilinio proceso tvarka rinkti ir/ar ištirti įrodymus, kurie galimai tiriami ikiteisminiame tyrime. Nenurodė, kodėl tam tikrus įrodymus būtų ekonomiškiau leisti surinkti ir/ar ištirti ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Atsakovo nuomone, bylą nagrinėjantis teismas civilinio proceso tvarka gali nustatyti visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, reikalingas teisingam bylos išnagrinėjimui. Nagrinėjamo ginčo išsprendimui esminės reikšmės turi aplinkybė, ar tarp ieškovo ir O. D. susiklostė civiliniai teisiniai paskolos santykiai. Tuo tarpu ginčai dėl civilinių teisinių santykių egzistavimo sprendžiami civilinio proceso tvarka, todėl šioje byloje nėra jokių kliūčių rinkti ir/ar vertinti 2013-01-04 paskolos sutarties Nr. 13-00001 sudarymą pagrindžiančius/paneigiančius įrodymus. Apeliantas pažymi, kad ieškovė net neįrodinėja, kad pinigus perdavė O. D.. M. O. D. ir sūnus A. D. yra savarankiški civilinės teisės subjektai, todėl sūnaus galimai atlikti veiksmai motinai negali sukelti teisinių pasekmių, o tai leidžia spręsti apie ginčo santykių egzistavimą. Taigi, yra visos galimybės ginčą išspręsti civilinio proceso tvarka.

4215.4.

43Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodoma, kad teismas neturi galimybės surinkti bylos teisingam išsprendimui reikšmingų įrodymų. Vadovaujantis CPK 179 straipsnio nuostatomis, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus, jeigu pateiktų įrodymų neužtenka. Jeigu šalis nereaguoja į tokį teismo pasiūlymą, atsižvelgiant į rungimosi principą (CPK 12 straipsnis) turėtų būti laikoma, kad ta šalis neįrodė aplinkybės, kuriai pagrįsti teismas siūlė pateikti įrodymus. Be to, teismas savo iniciatyva turi teisę į bylą įtraukti trečiuosius asmenis, nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų, todėl tai negali būti priežastimi stabdyti bylą.

4415.5.

45Skundžiamoje nutartyje teismas neįvertino, kiek laiko gali trukti ikiteisminis tyrimas ir baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Todėl toks bylos stabdymas nesuderinamas su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais.

4616.

47Atskiruoju skundu atsakovė O. D. prašo teismo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4816.1.

49Teismas nepagrįstai sprendė dėl nagrinėjamos civilinės bylos ir ikiteisminio tyrimo sąsajumo. Pažymi, kad pagal ieškinį, bylos nagrinėjimo ribas iš esmės sudaro paskolos sutarties sudarymo, vykdymo, pinigų perdavimo paskolos gavėjui nustatytinos aplinkybės. Atsakovė pažymi, kad ikiteisminiame tyrime atsakovei nėra pareikšti jokie įtarimai. Tuo tarpu trečiųjų pašalinių asmenų dokumentų klastojimo faktas ar kiti nusikalstami veiksmai ikiteisminiame tyrime, nesukels ir negali sukelti teisėtų pasekmių pagal paskolos sutartį O. D., nes jeigu trečiasis asmuo suklastojo O. D. parašą ir jos vardu paėmė paskolą, atsakovės atsakomybė pagal suklastotą O. D. parašą negali atsirasti.

5016.2.

51Teismas nepagrįstai suabsoliutino liudytojų parodymus. Atsakovė pažymi, kad byloje nustatytinos faktinės aplinkybės – pinigų dalimis grąžinimo finansinei institucijai faktas, paskolos gavimo iš finansinės institucijos faktas negali būti nustatinėjami tik liudytojų parodymais.

5217.

53Atsiliepimu į atsakovo A. D. atskirąjį skundą atsakovė O. D. su juo ir jame išdėstytais argumentais pilnai sutinka.

54IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5518.

56Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

5719.

58Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis CPK 164 straipsnio 4 dalies nuostatomis, t. y. fakultatyviuoju bylos sustabdymo pagrindu, sustabdė civilinės bylos Nr. e2-35-829/2018 nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-31815-16.

5920.

60Pagal CPK 1623 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymą, byla gali būti sustabdyta dėl objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios.

6121.

62CPK 164 straipsnyje nustatytais atvejais teismui suteikiama teisė, bet ne pareiga sustabdyti bylą, tokiais atvejais byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių bylos asmenų iniciatyva. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 straipsnis). Dėl to teismas, spręsdamas bylos fakultatyviojo sustabdymo klausimą, net formaliai esant įstatyme įtvirtintam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes. Teismas turi įvertinti ir, tik įsitikinęs, kad jis, šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys šių veiksmų negali atlikti ar neekonomiška tai daryti, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma ar netikslinga tai daryti civilinėje byloje, gali konstatuoti būtinumą sustabdyti bylą, kol vyksta tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje. Jeigu tokios aplinkybės gali būti nustatomos operatyviau civilinio proceso tvarka, tai procesą sustabdyti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo yra pernelyg abstraktu, ypač nemotyvuojant, kokių duomenų rinkimui ir kuriam laikui civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008; 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012; 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448-219/2016). Be to, jeigu civilinė byla sustabdoma dėl konkrečių įrodymų gavimo, konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo, tai tokiomis aplinkybėmis turi būti ir motyvuojama. Kitu atveju motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą.

6322.

64Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė Klausučių kredito unija patikslintu ieškiniu prašo teismo pripažinti iš dalies negaliojančia 2016 m. kovo 24 d. Dovanojimo sutartį Nr. RP-2214, sudarytą tarp atsakovų O. D. bei A. D., ir taikyti restituciją. Ieškinio reikalavimą grindžia tarp ieškovės ir atsakovės O. D. 2013 m. sausio 4 d. sudaryta Paskolos sutartimi Nr. 13-00001, pinigų gavimo faktu ir daliniu skolos grąžinimu. A. O. D. priešieškiniu prašo pripažinti niekine ir negaliojančia 2013 m. sausio 4 d. sudarytą Paskolos sutartį Nr. 13-00001, pareikštą reikalavimą grindžiant paskolos nepasirašymo ir pinigų negavimo faktu. Trečiasis asmuo B. S., pareiškianti savarankiškus reikalavimus, reikšdama savarankišką reikalavimą prašo pripažinti niekine ir negaliojančia 2013 m. sausio 4 d. laidavimo sutartį Nr. 201301-00002. Reikalavimą grindžia laidavimo sutarties nepasirašymo faktu.

6523.

66Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad teisingam bylos išnagrinėjimui yra reikšmingos ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-31815016 nustatinėjamos aplinkybės, susijusios su nagrinėjamo ginčo paskolos sutarties sudarymu, pinigų pagal sutartį išmokėjimu ir jų panaudojimu. Minėtame ikiteisminiame tyrime pareikšti įtarimai D. G. (pakviestai byloje liudytoja) ir A. D. (atsakovui) pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 2 dalį. Teismas pažymėjo, kad civilinėje byloje šalys ir liudytojai pasinaudojo teise atsisakyti duoti parodymus, tuo tarpu ikiteisminiame tyrime aiškinantis minėtas aplinkybes, bus apklausta daug liudytojų, surinkta daugiau rašytinių dokumentų, kurių šioje byloje proceso šalys apklausti ar pateikti nepageidauja. Be to, teismas pastebėjo, kad byloje nustatytas didelis kiekis galimai suklastotų duomenų. Todėl teismas sprendė, kad tik ikiteisminio tyrimo byloje yra galimybė nustatyti, ar ginčo pinigus atsakovė O. D. gavo ar ne, ir tai būtų reikšmingas įrodymų šaltinis šiame civiliniame procese. Su šiomis teismo išvadomis apeliantai nesutinka, teigiant, kad byla nepagrįstai sustabdyta neapibrėžtam terminui, nesant tam pagrindo, pažeidžiant proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principus. Apeliantų nuomone, visas bylai reikšmingas aplinkybes teismas gali nustatyti bylą nagrinėjant civilinio proceso tvarka, bylos nesustabdžius.

6724.

68Iš byloje esančių duomenų, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą dėl bylos sustabdymo pagrindo, matyti, kad ikiteisminiame tyrime atsakovei O. D. nėra pareikšti įtarimai. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ikiteisminio turimo metu būtų tiriama, ar O. D. fiziškai gavo pinigus. Pirmosios instancijos teismas nekonkretizavo jokių ikiteisminio turimo pareigūnų atliekamų procesinių veiksmų ir jų galimo rezultato, kurie galėtų būti įrodymų šaltinis civilinėje byloje, kurie negalėtų būti gauti bylą nagrinėjant civilinio proceso tvarka. Vien teismo nurodyta aplinkybė, kad civilinėje byloje ikiteisminio tyrimo metu yra apklausta daugiau asmenų, susijusių su įvykiu, surinkta daugiau rašytinių dokumentų, kurių šioje byloje proceso šalys apklausti ar pateikti nepageidauja, nesudaro pagrindo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Pastebėtina, kad bylą nagrinėjant ginčo teisenos tvarka, šalys turi pareigą įrodinėti aplinkybes, kuriomis grindžia savo pareikštus reikalavimus ar atsikirtimus į juos (CPK 178 straipsnis). Todėl iš esmės jie byloje teikia tuos įrodymus ir prašo apklausti tuos liudytojus, kuriuos mano esant reikšmingais, sprendžiant šalių ginčą. Nors teismas nurodė, kad šalys ir liudytojai civilinėje byloje pasinaudojo teise atsisakyti duoti parodymus, 2018 m. gegužės 11 d. teismo posėdžio metu liudytoja D. G. ir L. G. sutiko duoti paaiškinimus po to, kai paaiškinimus teiks atsakovas A. D., kuris parodymus duoti neatsisakė, tačiau nurodė, kad jam reikia laiko pasiruošti (2018-05-11 teismo posėdžio garso įrašo 2 val. 13 min. – 2 val. 16 min.). Be to, liudytojų parodymai byloje yra vertinami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, todėl neturi lemiamos įtakos byloje priimant teismo sprendimą. Tuo tarpu aplinkybė, kad yra pradėtas ikiteisminis turimas dėl vieno iš asmenų, esančių dalyvaujančiu asmeniu civilinėje byloje (šiuo atveju A. D.), nėra pakankamas pagrindas civilinei bylai sustabdyti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012).

6925.

70Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu A. D., kad nagrinėjamo ginčo išsprendimui esminės reikšmės turi aplinkybė, ar tarp ieškovės ir atsakovės O. D. susiklostė civiliniai teisiniai paskolos santykiai. Ginčai dėl civilinių teisinių santykių egzistavimo sprendžiami civilinio proceso tvarka, todėl šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nemato jokių kliūčių, dėl kurių teismas negalėtų pats vertinti 2013-01-04 paskolos sutarties Nr. 13-00001 sudarymą pagrindžiančių/paneigiančių įrodymų civilinėje byloje.

7126.

72Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad minėtas aplinkybes dėl paskolinių pinigų perdavimo O. D. teismas gali išsiaiškinti ir nagrinėdamas civilinę bylą, vadovaujantis bylos nagrinėjimo metu pateiktais ir išreikalautais duomenimis (įrodymais). Pažymėtina, kad byloje yra pateiktas 2018 m. gegužės 10 d. ekspertizės aktas (DOK-17050, t. 5, b. l. 61-63), kurio išvadoje nurodyta, kad 2010-12-16 paskolos sutartis Nr. 10-00076 ir Nr. 10-00034 O. D. vardu pasirašė ne O. D.. Nustačius minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo daryti vienareikšmišką išvadą, kad bylos sustabdymas padės geriau ir išsamiau išnagrinėti civilinę bylą.

7327.

74Pastebėtina ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų, dažniausiai išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012). Pabrėžtina, kad vien ikiteisminio tyrimo sąsajos su civilinėje byloje nagrinėtinomis aplinkybėmis savaime nėra pakankamas pagrindas civilinei bylai sustabdyti.

7528.

76CPK nustatyti civilinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų vilkinti bylą (CPK 2, 7, 72 straipsniai). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas civilinę bylą sustabdė iš esmės neapibrėžtam laikui ir skundžiamoje nutartyje nemotyvavęs kokių veiksmų įrodinėjimo procese šalys ar teismas negali atlikti ar dėl kokių priežasčių tai netikslinga daryti civilinėje byloje (CPK 178, 179 straipsniai). Todėl bylos sustabdymas dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, kurio trukmė yra neaiški, neatitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrintų civilinio proceso operatyvumo.

7729.

78Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi sustabdydamas civilinės bylos Nr. e2-35-829/2018 nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-31815-16, netinkamai taikė Civilinio proceso kodekso nuostatas, reglamentuojančias fakultatyvųjį bylos sustabdymą, todėl yra pagrindas skundžiamą Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartį dėl civilinės bylos Nr. e2-35-829/2018 sustabdymo panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti toliau (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

79Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338-339 straipsniais,

Nutarė

80panaikinti Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartį, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. e2-35-829/2018 nagrinėjimas ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti toliau.

81Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ginčas byloje kilo dėl nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo teisėtumo... 6. 2.... 7. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose nagrinėjama civilinė byla,... 8. 3.... 9. A. O. D. byloje pareikštu priešieškiniu prašo teismo pripažinti niekine ir... 10. 4.... 11. Trečiasis asmuo B. S., byloje pareiškusi savarankiškus reikalavimus, prašė... 12. 5.... 13. 2018 m. gegužės 11 d. byloje vykusio teismo posėdžio metu ieškovės... 14. 6.... 15. Atsakovo A. D. atstovas nesutiko su pareikštu prašymu. Nurodė, kad dėl... 16. 7.... 17. A. O. D. atstovė prieštaravo bylos sustabdymui dėl civilinės bylos... 18. 8.... 19. Trečiojo asmens B. S. atstovė palaikė atsakovų atstovų išsakytas... 20. 9.... 21. Trečiasis asmuo V. B. bylos stabdymo klausimą paliko spręsti teismo... 22. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 23. 10.... 24. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmai 2018 m. gegužės 31 d.... 25. 11.... 26. Teismas nustatė, kad ieškovė Klausučių kredito unija patikslintu ieškiniu... 27. 12.... 28. Bylos duomenimis teismas nustatė, kad Marijampolės apskrities VPK KP... 29. 13.... 30. Teismas, pažymėjęs, kad kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog... 31. 14.... 32. Teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, atsižvelgė į tai, kad:... 33. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 34. 15.... 35. Atskiruoju skundu atsakovas A. D. prašo teismo Marijampolės apylinkės teismo... 36. 15.1.... 37. Teismas nepagrįstai sprendimą dėl bylos sustabdymo motyvavo tuo, kad... 38. 15.2.... 39. Teismas neįvardino jokių ikiteisminiame tyrime pareigūnų atliekamų... 40. 15.3.... 41. Teismas nenurodė, kodėl pats negali civilinio proceso tvarka rinkti ir/ar... 42. 15.4.... 43. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodoma, kad teismas neturi galimybės... 44. 15.5.... 45. Skundžiamoje nutartyje teismas neįvertino, kiek laiko gali trukti... 46. 16.... 47. Atskiruoju skundu atsakovė O. D. prašo teismo panaikinti Marijampolės... 48. 16.1.... 49. Teismas nepagrįstai sprendė dėl nagrinėjamos civilinės bylos ir... 50. 16.2.... 51. Teismas nepagrįstai suabsoliutino liudytojų parodymus. Atsakovė pažymi, kad... 52. 17.... 53. Atsiliepimu į atsakovo A. D. atskirąjį skundą atsakovė O. D. su juo ir... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 55. 18.... 56. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 57. 19.... 58. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas,... 59. 20.... 60. Pagal CPK 1623 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias civilinės bylos... 61. 21.... 62. CPK 164 straipsnyje nustatytais atvejais teismui suteikiama teisė, bet ne... 63. 22.... 64. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė Klausučių kredito unija patikslintu... 65. 23.... 66. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad teisingam... 67. 24.... 68. Iš byloje esančių duomenų, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas,... 69. 25.... 70. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu A. D., kad nagrinėjamo... 71. 26.... 72. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad minėtas aplinkybes dėl... 73. 27.... 74. Pastebėtina ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 75. 28.... 76. CPK nustatyti civilinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas siektų kuo... 77. 29.... 78. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 79. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 80. panaikinti Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2018 m. gegužės 31... 81. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....