Byla 2S-939-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Petro Jaržemskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. Š. ir O. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3594-821/2010 pagal ieškovų V. Š. ir O. P. ieškinį atsakovei Vilniaus miesto 21 – ojo notarų biuro notarei Violetai Šeškevičienei, tretiesiems asmenims UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Orinata“ dėl notaro atlikto vykdomojo įrašo pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai V. Š. ir O. P. 2010-02-01 pateikė ieškinį, prašydami pripažinti Vilniaus miesto 21 notarų biuro notarės V. Šeškevičienės 2009-10-29 atliktą vykdomąjį įrašą Nr. VŠ-2163 neteisėtu ir jį panaikinti. Nurodė, kad 2007-06-27 UAB „Lazdijų transekspedicija“ su UAB Medicinos banku pasirašė paprastąjį vekselį, už kurį ieškovai laidavo ir prisiėmė solidarią atsakomybę. Kauno apygardos teismo 2009-09-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2606-510/2009 UAB „Lazdijų transekspedicija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Orinata“. Iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Lazdijų transekspedicija“ UAB Medicinos bankui grąžino dalį pagal sutartį paimto kredito sumos. Likusios kredito dalies grąžinimas po bankroto bylos iškėlimo sustabdytas. 2009-10-29 notarė išdavė ginčijamą vykdomąjį dokumentą dėl 57854,09 Lt ir 6 procentų palūkanų išieškojimo solidariai iš ieškovų UAB Medicinos bankas naudai. Notarė vykdomąjį dokumentą išdavė neteisėtai ir nepagrįstai, neišanalizavo aplinkybių, trukdančių išduoti vykdomąjį dokumentą pagal UAB „Lazdijų transekspedicija“ pasirašytą vekselį, už kurį laidavo ieškovai. Išduodama vykdomąjį dokumentą, notarė pažeidė imperatyvias bankroto įstatymo normas, netinkamai vadovavosi Įskaitomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo normomis, nevykdė Notarų daromų vykdomųjų įrašų tvarkos numatytų pareigų (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 82 str.).

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-02-11 nutartimi nustatė ieškovams V. Š. ir O. P. 7 kalendorinių dienų terminą nuo nutarties gavimo dienos jų ieškinio trūkumams, nurodytiems nutarties motyvuojamojoje dalyje, pašalinti, sumokant trūkstamą žyminį mokestį bei pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką tokia linkme, jog nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo, reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Vekselis, kaip vertybinis popierius, yra dokumentas, patvirtinantis nepriklausančią nuo jokių juridinių faktų teisėto vekselio turėtojo subjektinę turtinę teisę, t.y. reikalavimo teisę į jame nurodytą sumą. Teismas konstatavo, kad ginčydami notaro vykdomąjį įrašą, ieškovai ginčija ir paties vekselio teisėtumą, t. y. abstrakčią vekselio turėtojo turtinę teisę. Teismas padarė išvadą, kad ieškovų reikalavimas dėl notarės vykdomojo įrašo panaikinimo yra turtinis ginčas. Kadangi ginčas yra turtinis, ieškinyje turi būti nurodyta ieškinio suma. Ieškovai yra sumokėję 131 Lt žyminio mokesčio. Teismas nustatė, kad, nurodžius ieškinio sumą bei patikslinus ieškinio reikalavimus, ieškovams nustatytas terminas sumokėti ir trūkstamą žyminį mokestį. Teismas pažymėjo, jog ieškovai nurodė, kad tretysis asmuo šioje byloje yra UAB „Orinata“, tačiau ieškinyje nenurodoma kaip šios bylos išsprendimas gali įtakoti UAB „Orinata“ teises ir pareigas, todėl ieškovai įpareigotini nurodyti šias aplinkybes arba patikslinti byloje dalyvaujančius asmenis ir nurodyti tik tuos, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos būsimas bylos išsprendimas ir šių asmenų duomenis įrašyti į ieškinį pagal CPK nuostatas. Teismas išaiškino, jog teismo nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 111 str. 2 d. 2 p., 135 str. 1 d. 1 p. ir 2 d.).

5Ieškovai V. Š. ir O. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-02-11 nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, kadangi teismas neteisingai aiškino materialinės ir proceso teisės normas, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos. Teismas nepagrįstai ieškovų suformuluotą reikalavimą įvertino kaip turtinį. Pateikdami ieškinį, ieškovai neginčijo vekselio teisėtumo, neprašė pripažinti jo negaliojančiu ir jo neginčijo. Ieškiniu reikalaujama pripažinti neteisėtu notarės atliktą vykdomąjį įrašą ir jį panaikinti dėl to, kad jis atliktas, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t.y. jis atliktas įmonei iškėlus bankroto bylą, kai visų prievolių vykdymas yra priverstinai sustabdytas. Pareikšto ieškinio reikalavimas nėra susijęs su pinigų sumos ar turto priteisimu, taip pat nėra susijęs su bandymu išvengti turtinės prievolės. Ieškiniu yra prašoma pripažinti neteisėtu notaro atliktą vykdomąjį įrašą ir jį panaikinti, t.y. konstatuoti tam tikrą teisinės reikšmės turintį faktą. Toks reikalavimas nelaikytinas turtiniu, kadangi tokio reikalavimo dalykas nėra išreikštas pinigine verte. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai ieškinio reikalavimą sieja su vekselio galiojimo klausimu. Ieškinio reikalavimu siekiama, kad prievolė, atsiradusi ieškovams laiduojant už UAB „Lazdijų transekspedicija“ pasirašytą vekselį, būtų vykdoma, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Ieškinio reikalavimas dėl notarės atlikto vykdomojo įrašo pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo laikytinas neturtiniu reikalavimu, todėl už jį turėtų būti mokamas žyminis mokestis, numatytas CPK 80 str. 1 d. 2 p.

6Atskirasis skundas tenkintinas. Ieškovams pateikus teismui ieškinį, prasideda pirmoji civilinio proceso stadija, kai atliekami veiksmai dėl civilinės bylos iškėlimo. Teismas, nustatęs, kad pateikto ieškinio forma ir turinys atitinka keliamus reikalavimus, priėmimo klausimą gali išspręsti CPK nustatyta tvarka. Iškeliant civilinę bylą, teismas formaliai patikrina, ar ieškovų pateiktas ieškinys atitinka bendruosius procesinio dokumento formai ir turiniui keliamus reikalavimus. Tai, kad ieškinio reikalavimas kildinamas iš vekselio, savaime nereiškia, kad ginčas yra turtinis. Pagal suformuotą Lietuvos teismų praktiką ginčas dėl prievolių vykdymo yra turtinio pobūdžio tais atvejais, kai šalis siekia pakeisti ar panaikinti pačią turtinio pobūdžio prievolę, kylančią iš vekselio. Kiekvienu atveju būtina nustatyti, kokių teisinių pasekmių siekia ieškovai, pateikdamas ieškinį dėl vykdomojo įrašo panaikinimo. Šiuo atveju ieškovai siekia teismine tvarka pripažinti Vilniaus miesto 21 notarų biuro notarės V. Šeškevičienės 2009-10-29 atliktą vykdomąjį įrašą Nr. VŠ-2163 neteisėtu ir jį panaikinti dėl ieškovų įvardintų išdavimo tvarkos pažeidimų. Pažymėtina, kad pateiktu ieškiniu nėra reiškiamas reikalavimas dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, 2010-02-11 nutartimi nustatydamas 7 dienų terminą nuo nutarties nuorašo gavimo trūkumams šalinti, nutarties rezoliucinėje dalyje neįvardino, kokius konkrečius trūkumus ir kokiu būdu turi pašalinti ieškovai, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina visa apimtimi dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, siekiant užtikrinti viešąjį interesą – teisingumo vykdymą šalyje. Apeliacinės instancijos teismas nevertina ieškinio pagrįstumo, nes tai nėra apeliacinio apskundimo dalykas, sprendžiant klausimą dėl ieškinio priėmimo. Teismo siekis išvengti ilgo pasiruošimo bylos nagrinėjimui negali užkirsti kelio asmenims kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. Negalima riboti ieškovų procesinių teisių formaliu pagrindu, kai ieškovai siekia išspręsti ginčą teisme ir jų interesų gynybai yra reikšmingas civilinės bylos iškėlimas (LR Konstitucijos 6 str., 30 str., CPK 2 str., 5 str., 7 str., 8 str., 80 str. 1 d. 2 p., 82 str., 111 str., 115 str., 137 str., 138 str., 313 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

8Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai