Byla 2-1545-476/2016
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,B.“ ieškinį atsakovui UAB ,,H.“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,H.“ 1311,94 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 29,38 Eur palūkanų, 40,00 Eur išieškojimo išlaidas pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d., 45,00 Eur žyminio mokesčio ir 121,00 Eur ikiteisminio skolų išieškojimo išlaidų.

4Ieškinyje ieškovas nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas pirkimo – pardavimo santykių pagrindu. Ieškovas turėjo perduoti prekes, o atsakovas atsiskaityti už gautas prekes pagal ieškovo PVM sąskaitose - faktūrose nurodytus kiekius, kainas ir sumas.

5Ieškovas išrašė atsakovui 2015-10-08 PVM sąskaitą faktūrą, serija BAU Nr. 0006788, 2015-10-16, PVM sąskaita faktūra serija BAU Nr. 0006812, 2016-06-27 d., PVM sąskaitą faktūrą Serija BAU Nr. 0007189, kurios buvo pateiktos atsakovui elektroniniu būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" nuostatas ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 8 d., pagal kurią PVM sąskaitų - faktūrų pasirašyti nereikia. Remiantis šių įstatymų nuostatomis PVM sąskaita-faktūra, laikoma kliento priimta ir pasirašyta, jeigu nebuvo gauta raštiško kliento atsisakymo priimti (pasirašyti) nurodytą elektroninę sąskaitą - faktūrą per 5 kalendorines dienas nuo jos išsiuntimo. Atsakovas nepateikė ieškovui atsisakymo priimti elektroniniu būdu 2015-10-08, PVM sąskaitos faktūros Serija BAU Nr. 0006788, 2015-10-16 d., PVM sąskaitos faktūros Serija BAU Nr. 0006812, 2016-06-27 d., PVM sąskaitos faktūros Serija BAU Nr. 0007189. Ieškovas, remiantis elektroniniu būdu pateiktomis PVM sąskaitomis – faktūromis 2016 rugpjūčio 18 d. su atsakovu pasirašė Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriuo atsakovas skolą pripažino, tačiau iki šios dienos su ieškovu iki galo neatsiskaitė, todėl atsakovo skola ieškovui šiai dienai sudaro 1311,94 Eur.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, Atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant

7Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „H.“ turėjo apmokėti šias UAB ,,B.“ sąskaitas – faktūras: 2015-10-08, serija BAU Nr. 0006788, suma su PVM 37,51 Eur už stiklo plastikinius ryšius (armatūrą SBA) 450 mm, fiksatorių BAUT, pirkėjas UAB ,,H.“. 2015-10-16, serija BAU Nr. 0006812, suma su PVM 399,30 Eur už ryšį A4 WB 400x4.0, kaištį ML 6x60, pirkėjas UAB ,,H.“. 2015-06-27, serija BAU Nr. 0007189, suma su ( - )64 Eur už ryšį A4 WB 500x4.0, fiksatorių CLIP, ventiliacinę dėžutę BAUT, pirkėjas UAB ,,H.“ (b. l. 9, 10, 11). Iš AB SEB bankas išrašo matyti, kad UAB „H.“ 2015-10-08 apmokėjo PVM sąskaitą – faktūrą BAU Nr. 0006788, kurios suma 37,51 Eur (b. l. 12). Iš tarpusavio skolų suderinimo akto matyti, kad UAB „H.“ neapmokėjo UAB ,,B.“ išrašytų sąskaitų – faktūrų serija BAU Nr. 0006812 ir serija BAU Nr. 0007189 ir yra skolinga UAB ,,B.“ iš viso 1311,94 Eur (b. l. 13). Iš 2016-08-25 PVM sąskaitos – faktūros Nr. 02027 ir AB SEB bankas sąskaitos išrašo matyti, kad už ikiteisminį skolos išieškojimą UAB ,,B.“ 2016-08-25 sumokėjo UAB „CREDIT ISCO“ 121,00 Eur (b. l. 14, 15). AB SEB bankas mokėjimo nurodymas patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 45,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 8).

9Sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai (LR CK 6.2 str.). LR CK 6.38 str. nustato, kad prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai ir laiku. LR CK 6.344 str. 1 d. numato, kad pirkėjas privalo sumokėti daikto kainą per sutartyje numatytą laiką. Tarp ieškovo ir atsakovo sutartis sudaryta nebuvo. Kad juos sieja prievoliniai santykiai matyti iš pateikiamų PVM sąskaitų-faktūrų, kur nurodoma pirktos prekės, apmokėjimo už prekes suma, apmokėjimo terminas. Duomenų apie sumokėjimus byloje nepateikiama. Nesumokėjus už perduotus daiktus laiku, pardavėjas turi teisę reikalauti sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas (LR CK 6.314 str. 5 d.). Atsakovas savo prievolės neįvykdė ir ją pažeidė, nes nesusimokėjo laiku sumos už prekes. Iš atsakovo priteistina nesumokėta kaina už prekes 1311,94 Eur.

10LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys, todėl iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat LR CK 6.210 str. 1 d., numato, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, kai sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, šešių procentų dydžio metinės palūkanos, už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Atsižvelgiant į tai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 29,38 Eur dydžio palūkanos.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas tinkamai nevykdė savo sutartinio įsipareigojimų, t. y. laiku neatsiskaitė su ieškovu už jam suteiktas prekes pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras. Pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 (nauja įstatymo redakcija nuo 2013-03-01 Nr. XI-2287) 7 straipsnio 1 dalį, kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Byloje konstatuota, kad atsakovas pažeidė savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus, todėl ieškovas įgijo teisę į įstatyme nustatytas palūkanas. Tokiu būdu ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 40,00 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Kaip matyti iš mokėjimo nurodymo ieškovas yra sumokėjęs 45,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškinio suma 1311,94 Eur, palūkanos 29,38 Eur. Pagal ieškinio sumą, žyminis mokestis yra 40,00 Eur. Nustatyta, kad žyminio mokesčio permoka yra 5,00 Eur. Atsižvelgiant į tai ieškovui grąžintina 5,00 Eur žyminio mokesčio permoka (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.; 87 str. 1 d. 1 p.).

13Pagal CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi atsakovas prievolę įvykdė tik po to, kai ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 40,00 Eur žyminio mokesčio ir 121,00 Eur skolos išieškojimo išlaidas, iš viso – 161,00 Eur (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.) yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Iš atsakovo taip pat priteistinos ir teismo patirtos bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurios sudaro 4,30 Eur.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17Iš atsakovo UAB ,,H.“, į. k. ( - ), buveinė Raseinių r. sav., ( - ), priteisti ieškovo UAB ,,B.“ į. k. ( - ), Vilnius, ( - ), a/s ( - ), AB SEB bankas bankas, naudai 1311,94 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus vienuolika eurų, 94 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-09-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 29,38 Eur (dvidešimt devynis eurus, 38 ct) palūkanų, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų, 00 ct) išieškojimo išlaidų pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. IX-1873 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d., 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų, 00 ct) žyminio mokesčio ir 121,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą, 00 ct) ikiteisminio skolų išieškojimo išlaidų.

18Ieškovui UAB „B.“ grąžinti 5,00 Eur. žyminio mokesčio permoką. Sprendimą dalyje dėl žyminio mokesčio permokos grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

19Priteisti iš atsakovo UAB ,,H.“, į. k. ( - ), 4,30 Eur teismo turėtų pašto išlaidų valstybei, įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,H.“ 1311,94 Eur skolą, 6... 4. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko... 5. Ieškovas išrašė atsakovui 2015-10-08 PVM sąskaitą faktūrą, serija BAU... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 7. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 8. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „H.“ turėjo... 9. Sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai (LR CK 6.2... 10. LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 11. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas... 12. Kaip matyti iš mokėjimo nurodymo ieškovas yra sumokėjęs 45,00 Eur žyminio... 13. Pagal CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos... 14. Iš atsakovo taip pat priteistinos ir teismo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268 str., 270 str.,... 16. Ieškinį patenkinti.... 17. Iš atsakovo UAB ,,H.“, į. k. ( - ), buveinė Raseinių r. sav., ( - ),... 18. Ieškovui UAB „B.“ grąžinti 5,00 Eur. žyminio mokesčio permoką.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB ,,H.“, į. k. ( - ), 4,30 Eur teismo turėtų... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...