Byla 1-226-626/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja V. V., sekretoriaujant J. Ž. dalyvaujant: prokurorei V. B., nukentėjusiajam B. L., vertėjai A. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje:

3V. L. (V. L.), a/k ( - ) gimęs ( - ) Vilniaus m., Lietuvos Respublikos pilietis; nevedęs, gyv ( - ) Vilniaus r., administracine tvarka nebaustas, neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,

Nustatė

5V. L. (V. L.) kaltinamas tuo, kad 2010-10-04, apie 18.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto metu su B. L. namuose, esančiuose( - ) tyčia rankomis ir kojomis suduodamas daugybinius smūgius B. L. į įvairias kūno vietas, nukentėjusiajam B. L. padarė žaizdą kaktos dešinėje, poodines kraujosruvas dešinės akies vokuose ir krūtinės dešinėje, kraujosruvą dešinės akies junginėje, dešiniojo skruostikaulio ir dešinės pusės XI-o šonkaulio lūžimus, tuo nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo B. L. sveikatą dėl ko jis ilgai sirgo, t.y. nuo 2010 10 04 iki 2010 12 04 gydėsi VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje, VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje ir namuose.

6Kaltinamasis kaltu padaręs šį nusikaltimą prisipažino ir paaiškino, kad patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010-10-04 jis buvo savo namuose. Į svečius buvo atvykęs dėdė B. L.. Tuomet B. L. gulėjo lovoje. Namo grįžo labai supykęs, nes girdėjo gandus, kad B. L. nori apgauti močiutę, t.y. apgaule parduoti jos namą. Kadangi močiutė serganti, jai reikėjo priežiūros, pats su ja gyveno ir ja rūpinosi, jis labai supyko ant B. L. ir jį gulintį lovoje primušė. Mušė jį rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas, tačiau kiek smūgių ir į kokias kūno vietas sudavė B. L. neprisimena, nes buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Įvykio metu namuose buvo močiutė, tačiau ji į konfliktą nesikišo. Konflikto metu jis buvo išgėręs, tačiau negirtas, nes po pietų, apie 13.00 val. jis su kitais trimis asmenimis išgėrė 0,5 l. degtinės. Po to kai jis primušė B. L., Bernardui iš burnos bėgo kraujas, ištino dešinės pusės skruostas. Dėdė skundėsi, kad jam skauda veidą, t.y. skruostą. Po įvykio jis daug kartų atsiprašinėjo B. L.. Jis labai gailisi.

7Byla išnagrinėta Lietuvos Respublikos ( - ) str. tvarka.

8Be kaltinamojo prisipažino,- jo kaltė įrodyta šiais įrodymais ir duomenimis:

9-nukentėjusiojo B. L. parodymais, duotai ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010-10-03, apie 16.00 val., atvažiavo aplankyti motinos T. L. gyvenančios ( - )Motinos namuose buvo sūnėnas V. L.. 2010-10-04 jis su V. L. ir giminaičiu I. L. prie motinos namų tvarkė malkas. Dirbdami jie išgėrė alkoholinių gėrimų. Baigę darbus I. L. ir V. L. išvyko savo reikalais, o jis pats pavargęs nuėjo pailsėti į motinos namus, kur užmigo ant sofos-lovos. Apie 18.30 val. jis pabudo nuo smūgių ir nuo skausmo. Pabudęs jis pamatė V. L., kuris nieko nesakydamas rankomis jį mušė. V. L. jam sudavė ne mažiau dviejų smūgių į galvos sritį, ir nemažiau dviejų smūgių į krūtinės sritį. tiksliai kiek smūgių ir į kokias kūno vietas jam sudavė V. L. nurodyti negali, nes blogai prisimena įvykio aplinkybes kadangi kai jį V. L. mušė kai jis miegojo, Be to nuo smūgių sudavimo jis buvo praradęs sąmonę. Šalia stovėjo motina T. L., kuri bandė užstoti, tačiau V. L. jos neklausė. Jis jautėsi blogai, tačiau medikų nekvietė, o apie įvykį papasakojo sūnui M. L.. Dėl sveikatos sutrikdymo jis kreipėsi į medikus ir į policiją. Medikai jam nustatė įvairius sužalojimus. Vėliau sužinojo, kad sumušimo priežastimi buvo motinos turtas Grybėnų kaime, į kurio dalį pretenduoja V. L.. Dėl skruostikaulio lūžimo kreipėsi į Žalgirio kliniką, o dėl šonkaulio lūžimo kreipėsi į Vilniaus greitosios pagalbos universitetinę ligoninę. Ligoninėje negulėjo, poliklinikoje nesigydė, o gydėsi namuose. Skausmą dėl sulaužyto šonkaulio juto apie du mėnesius. Dėl to negalėjo dirbti darbų, o dėl skruostikaulio lūžio juto skausmą, negalėjo normaliai valgyti apie mėnesį. Jam sveikata buvo sutrikdyta dviem mėnesiams nuo 2010-10-04 iki 2010-12-04. ( 1 t.13-14, 16, 17 b.l.) Teisme nukentėjusysis paaiškino, kad nenori taikytis sukaltinamuoju, am eatleidžia. .

10- liudytojos B. P. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad T. L., gyvenanti ( - ) yra jos močiutė, kuri gyvena su anūku V. L.. T. L. apie 40 metų serga, turi psichikos sutrikimų, daug kartų gydėsi psichiatrinėje ligoninėje, kas mėnesį lankosi pas psichiatrą. Kartais su ja sunku bendrauti, sunku susišnekėti. Mano, kad jai taip būna tada kai ji negeria vaistų. Tėvas jai papasakojo, kad jį primušė V. L.. Tėvas minėjo, kad V. L. jį primušė todėl, kad mano, kad tėvas nori pasisavinti T. L. namą. ( 1 t. 30-31 b.l.).

11- Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota metu buvo apžiūrėtas gyvenamojo namo kambarys, ( - ) ( 1 t. 8-12 b.l.).

12- Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. G 3764/10(01), kurioje nurodyta nustatyta, kad B. L. nustatyta žaizda kaktos dešinėje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose ir krūtinės dešinėje, kraujosruva dešinės akies junginėje, dešiniojo skruostikaulio ir dešinės pusės XI-o šonkaulio lūžimai. Sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais daiktais galimai užduotyje nurodytu laiku ir aplinkybėmis prieš kreipiantis medicinos pagalbos ( 2010 10 04 d.). Sužalojimai dėl dešiniojo skruostikaulio ir dešinės pusės XI-o šonkaulio lūžimų, vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes sveikata sutrinka ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Kiti sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Paties B. L. susižalojimo galimybė mažai tikėtina, bet neatmetama. ( 1 t.19-20 b.l.).

13Įvertinęs kaltinimo pagrįstumą, atsižvelgęs į byloje esančius įrodymus ir teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis tyčia mušdamas nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį ir tuo padarė nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

14Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

15Skiriant bausmę atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuris priskiriamas nesunkiems (BK 11 str.), į jo padarymo aplinkybes, motyvus, kaltės formą – tiesioginę tyčią, padarytų sužalojimų sunkumą ir tai, kad kaltinamasis nukentėjusiojo atsiprašė, o pastarasis jam neatleido, susitaikyti nenori, į kaltinamojo asmenybę, kuris nebaustas administracine tvarka, anksčiau neteistas, į tai, kad jis nedirba, yra jauno amžiaus, sveikas, kad yra jo atsakomybę po vieną lengvinančią ir sunkiančią aplinkybę - todėl jam skirtina artima vidurkiui sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta laisvės apribojimo bausmė.

16Kardomoji priemonė paliktina galioti iki įsiteisės nuosprendis.

17Vilniaus teritorinės ligonių kasos 124,25 Lt civilinis ieškinys dėl žalos už nukentėjusiojo gydymą atlyginimo, yra pagrįstas gydymo paslaugų apskaitos išrašu (22-29 b.l.), įrodytas ir pripažintas kaltinamojo, todėl tenkintinas visiškai (( - ) str. 1 d., CPK 6.263 str. 2 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 d.,

Nutarė

19V. L. (V. L.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., ir nuteisti laisvės apribojimu 7 (septyniems) mėnesiams, įpareigojant šiuo laikotarpiu atlyginti Vilniaus teritorinės ligonių kasoms 124,25 Lt žalą.

20Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

21Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš V. L. (V. L.) 124,25 Lt Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai.

22Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja V. V., sekretoriaujant J.... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. V. L. (V. L.), a/k ( - ) gimęs ( - ) Vilniaus m., Lietuvos Respublikos... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,... 5. V. L. (V. L.) kaltinamas tuo, kad 2010-10-04, apie 18.30 val., būdamas... 6. Kaltinamasis kaltu padaręs šį nusikaltimą prisipažino ir paaiškino, kad... 7. Byla išnagrinėta Lietuvos Respublikos ( - ) str. tvarka.... 8. Be kaltinamojo prisipažino,- jo kaltė įrodyta šiais įrodymais ir... 9. -nukentėjusiojo B. L. parodymais, duotai ikiteisminio tyrimo metu, kad... 10. - liudytojos B. P. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kad T. L.,... 11. - Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota metu buvo... 12. - Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 13. Įvertinęs kaltinimo pagrįstumą, atsižvelgęs į byloje esančius įrodymus... 14. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 15. Skiriant bausmę atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir... 16. Kardomoji priemonė paliktina galioti iki įsiteisės nuosprendis.... 17. Vilniaus teritorinės ligonių kasos 124,25 Lt civilinis ieškinys dėl žalos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 d.,... 19. V. L. (V. L.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 20. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - palikti iki... 21. Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti... 22. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...