Byla 2S-1033-370/2012
Dėl antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi antstolės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-09 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3185-826/2012 pagal pareiškėjos Klaipėdos apygardos prokuratūros skundą dėl antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja skundu teismo prašė panaikinti 2011-12-28 antstolės patvarkymą Nr. 7824, kuriuo antstolė atsisakė priimti vykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2011-12-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-182-538/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei atleisti vykdomųjų dokumentų pateikėją nuo vykdymo išlaidų apmokėjimo. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011-12-02 nutartimi buvo nutarta areštuoti atsakovui T. S. priklausančius ( - ), esančius du miškų ūkio paskirties žemės sklypus – 9,4 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ir 2,95 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), – uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą. Ši nutartis buvo pateikta vykdyti antstolei 2011-12-28, tačiau tos pačios dienos patvarkymu antstolė atsisakė vykdyti nutartį dėl to, kad vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti praėjus 14 dienų terminui.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-09 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino, konstatavęs, jog antstolė netinkamai aiškino ir taikė teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą reglamentuojančias procesines teisės normas: panaikinti 2011-12-28 antstolės patvarkymą „Dėl atsisakymo priimti vykdyti nutartį“ Nr. S-7824, įpareigojo antstolę iš naujo spręsti klausimą dėl 2011-12-02 Klaipėdos apygardos teismo nutarties vykdymo, atleido Klaipėdos apygardos prokuratūrą nuo vykdymo išlaidų apmokėjimo pateikiant vykdyti 2011-12-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad antstolė nepagrįstai rėmėsi CPK 147 str. 6 dalimi, kadangi byloje nagrinėjamu atveju vykdytinoje nutartyje buvo nurodyti išsamūs turto duomenys. Be to, vykdytina nutartimi buvo areštuotas viešame registre įregistruotas turtas ir taikomas ne vien draudimas disponuoti šiuo turtu, tačiau ir draudimas naudotis areštuotis turtu, kuris nutartyje įvardintas kaip draudimas sumažinti turto vertę. Todėl minėtos nutarties įvykdymui nepakanka įregistruoti areštą turto arešto aktų registre, teismui perdavus nutartį į Turto areštų registrą, tačiau turi būti sudarytas areštuojamojo turto aprašas, todėl antstolė 2012-01-25 patvarkyme nepagrįstai teigia, kad 2011-12-02 nutartis yra įvykdyta. Kadangi prokuratūra gina viešąjį interesą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 punkto nuostatomis, ji atleistina nuo vykdymo išlaidų apmokėjimo.

4Atskiruoju skundu antstolė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-09 nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai plečiamai išaiškino draudimo sumažinti turto vertę sąvoką nurodydamas, kad tai reiškia draudimą naudotis turtu. Nepaisant to, vis tiek neaišku, kodėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos taikymo įvykdymui nepakanka įregistruoti arešto turto arešto aktų registre, kaip tai numatyta CPK 675 str. 3 d. Visiškai akivaizdu, kad į antstolį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali kreiptis tik tada, kai nutartyje nenurodyti išsamūs turto duomenys, areštuojamas neregistruotinas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Teismas nepagrįstai atleido prokuratūrą nuo vykdymo išlaidų mokėjimo.

5Atsiliepime Klaipėdos apygardos prokuratūra prašo antstolės skundą atmesti. Nurodo, kad savo skundžiamame patvarkyme antstolė atsisakė priimti vykdomąjį dokumentą tuo pagrindu, kad praleistas 14 dienų terminas nutarčiai pateikti. Teismas teisingai nustatė, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones nustatytas ir draudimas naudotis areštuotu turtu. Procesinės prievartos priemonės taikytos siekiant užtikrinti, kad ginčo sklypuose nebūtų kertamas miškas. Kadangi areštuojant buvo taikytas ne tik draudimas disponuoti areštuotu turtu, bet apribotos ir kitos nuosavybės teisės, nutarties įvykdymui nepakanka nutarties įregistruoti Turto arešto aktų registre. Be to, CPK 677 str. 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejai, kai apribojamos visos nuosavybės teisės į skolininko turtą, turi būti sudaromas turto aprašas.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 str. 1 d.). Nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti jų mastas, vykdymo būdai, taip pat kalendorine data apibrėžtas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminas (jeigu jis nustatomas), kiti su taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis susiję teisių apribojimai (jeigu jie taikomi) (CPK 147 str. 5 d. 7–9 p.). Jeigu teismo nutartyje arba kitame dokumente, kurio pagrindu vykdomas turto areštas, nenurodyta, kad uždraudžiamas ar apribojamas turto valdymas ir (arba) naudojimas, laikoma, kad taikomas tik draudimas disponuoti turtu (CPK 675 str. 3 d.). Bet kokie Konstitucijos saugomos privačios nuosavybės teisių suvaržymai negali būti aiškinami plečiamai, todėl draudimą sumažinti areštuoto turto vertę pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino su draudimu naudotis areštuotu turtu. Be to, naudojant areštuotą daiktą nebūtinai turi mažėti jo vertė. Klaipėdos apygardos teismo 2011-12-02 nutartimi nenustatytas nei abstraktus draudimas naudotis areštuotu turtu, nei konkretus draudimas kirsti mišką. Ieškovė bet kada gali kreiptis į teismą dėl papildomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pavyzdžiui, nustatytų CPK 145 str. 1 d. 6 ar 12 punktuose. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad byloje nagrinėjamu atveju teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvykdoma ją įregistruojant Turto arešto aktų registre (CPK 675 str. 3 d.), todėl nebuvo jokio pagrindo kreiptis į antstolę dėl „atsakovo turto suradimo ir aprašymo“ (CPK 147 str. 6 d.). Vien aplinkybė, kad atsisakymą priimti nutartį vykdyti antstolė nepagrįstai motyvavo CPK 147 str. 6 dalyje numatytu 14 dienų terminu, nesudaro pagrindo pripažinti jos atsisakymo neteisėtu. Prokuratūra atsiliepime nepagrįstai atsikerta CPK 675 str. 3 dalies ir 677 str. 1 dalies nuostatomis dėl turto aprašo sudarymo, nes jos taikytinos tik tuo atveju, kai antstolis vykdo teismo nutartį, kurioje areštuojamas turtas nedetalizuotas (CPK 147 str. 6 d.). Be to, visiškai neaišku, kuo nagrinėjamu atveju antstolio sudarytas turto aprašas savo turiniu ir teisine galia skirtųsi nuo teismo nutarties, nes antstolis bet kokiu atveju negalėtų iškreipti teismo nutarties turinio ir peržengti nutartyje nustatytų apribojimų.

8Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas panaikino skundžiamą antstolės patvarkymą ir įpareigojo ją vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neteisingai išaiškinęs ir pritaikęs laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą reglamentuojančias procesines teisės normas (CPK 329 str. 1 d.). Konstatavus, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011-12-02 nutarties įvykdymui antstolio paslaugų nereikia, prokuratūros atleidimo nuo vykdymo išlaidų klausimas netenka teisinės reikšmės, todėl dėl su šiuo susijusių pirmosios instancijos teismo, apeliantės ir prokuratūros atsiliepimo motyvų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

9Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prokuratūros skundas dėl antstolės veiksmų atmestinas (CPK 327 str. 1 d. 2 p.)

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti.

12Klaipėdos apygardos prokuratūros skundą dėl antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai