Byla I-1657-189/2013
Dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises į žemę natūra ir žalos dėl vilkinimo atlyginimo (tretieji suinteresuoti asmenys Sodininkų bendrija „Melioratorius“, VĮ Valstybės žemės fondas)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės, Henriko Sadausko,

2dalyvaujant pareiškėjui R. M.,

3pareiškėjo atstovei advokatei Irenai Maksimovai,

4atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Meilutei Saidienei (Širvintų skyriaus vyriausiajai specialistei), trečiojo suinteresuoto asmens Sodininkų bendrijos „Melioratorius“ atstovui Arvydui Abromavičiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R. M. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises į žemę natūra ir žalos dėl vilkinimo atlyginimo (tretieji suinteresuoti asmenys Sodininkų bendrija „Melioratorius“, VĮ Valstybės žemės fondas),

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Pareiškėjas su skundu (b. 1. 1-8) ir patikslintu skundu (b. l. 92 - patikslintas skundas; b.l. 100 - teismo nutartis dėl patikslinto skundo reikalavimų priėmimo) kreipėsi į teismą prašydamas:

81) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2012-04-06 raštą Nr. 1SS-(9.5)-624 (b. l. 16-17);

92) Įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyrių per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises R. M. į 0,11 ha ploto žemės sklypą projektinis ( - ) natūra (duomenys neskelbtini;

103) Priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, pareiškėjo naudai 20000 (dvidešimt tūkstančių) litų neturtinės žalos;

114) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Paaiškino, kad pareiškėjui dar 2004 m. buvo parengta žemės nuosavybės teisių atkūrimo byla suformuojant 0,11 ha žemės sklypą ( - ), tačiau, pareiškėjo teigimu, dėl atitinkamų institucijų neveikimo ir vilkinimo veiksmų žemė iki šiol nėra grąžinta pareiškėjui. Pabrėžė, jog buvo surašyti ir parengti nuosavybės teisių atkūrimo bylai reikalingi dokumentai (sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas, žemės ribų abrisas ir t.t.) bei perduoti patikrai buvusiam Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Širvintų rajono žemėtvarkos skyriui.

13Pažymėjo, kad siekdamas išsiaiškinti priežastis, kodėl vilkinama suteikti nuosavybę, ne kartą kreipėsi į Širvintų rajono žemėtvarkos skyrių ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NŽT, Tarnyba). NŽT 2011-09-01 raštu Nr. lSS-(9.5)-2186 (b. 1. 10-12) nurodė, jog nėra pagrindo pareiškėjui nesuteikti nuosavybės į 0,11 ha žemės. Tačiau jau vėlesniu 2012-04-06 NŽT raštu Nr. lSS-(9.5)-624 (b. 1. 16-17) pareiškėjui buvo atsakyta, kad susigrąžinti žemę natūra nėra galimybės, nes žemė ribojasi su sodininkų bendrijos „Melioratorius“ teritorija.

14Nesutikimo su NŽT 2012-04-06 rašto argumentais nurodė, kad prašoma grąžinti žemė natūra nepatenka į sodų bendrijos teritoriją, be to, ginčo žemė nenaudojama nei sodininkų bendrijos reikmėms, nei nėra užimta sodo sklypais ar keliu. Ginčo žemė yra įsiterpusi tarp pareiškėjo namų valdos ir natūra jau grąžintos 4 ha ploto žemės. Atkreipė dėmesį, kad ginčo žemė tik ribojasi su sodininkų bendrijos teritorija.

15Dėl reikalavimo priteisti neturtinę žalą nurodė, jog nuosavybės teisių atkūrimas yra vilkinamas 8 metus, per kuriuos pareiškėjas prarado pasitikėjimą valstybės institucijomis. Pažymėjo, kad labiausiai buvo emociškai šokiruotas gavęs du skirtingus NŽT atsakymus. Taip pat, atkreipdamas dėmesį į Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau - Atkūrimo įstatymas) 18 str. 2 d., kurioje nurodyta, jog nesant galimybės žemės grąžinti natūra piliečiui turėtų būti raštu pasiūlyti kiti atlyginimo būdai, šiuo atveju, iki 2012-04-06 pareiškėjas nebuvo informuotas, kad ginčo žemė yra priskirta valstybės išperkamai ar neprivatizuojamai žemei. Tokiu atveju iš pareiškėjo buvo atimta galimybė žemę pasirinkti kitoje vietoje, nes laisvos žemės beveik nebeliko. Nurodė, kad pareiškėjas nebuvo įtrauktas į „Pretendentų, kurių pageidaujama susigrąžinti natūra žemė, miškas ar vandens telkinys yra priskirti valstybės išperkamai ar neprivatizuojamai žemei ( - ) kadastro vietovėje, sąrašus“, kaip tai numato Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintoje Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikoje. Apibendrinant nurodė, jog būtent tai ir patvirtina Širvintų žemėtvarkos skyriaus darbuotojų neveikimą ir vilkinimą.

16Teismo posėdžio metu pareiškėjas bei atstovė advokatė palaikė skunduose išdėstytus argumentus, prašė skundą patenkinti.

17Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (atstovaujama Širvintų žemėtvarkos skyriaus) atsiliepimų (b. 1. 27-31, 109-113) argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti.

18Pažymėjo, jog valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas buvo parengtas 1998-11-26 VĮ Valstybės žemės fondo (buvęs pav. VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas). Šiame plane Sodininkų bendrijai priklausantis 12,6 ha plotas buvo pažymėtas valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plane. Ginčo žemės sklypas nebuvo pažymėtas kaip laisvas valstybinis žemės fondas. Tačiau VĮ Valstybės žemės fondo matininkas pareiškėjui 2004-05-05 paženklino du žemės sklypus (1,74 ha ir 0,11 ha), parengė visus reikiamus dokumentus, bei nuosavybės teisių atkūrimo bylą. Todėl, atsakovų teigimu, nėra aišku, kokiu pagrindu matininkas turėdamas visus ginčo teritorijos dokumentus pareiškėjui suprojektavo ir paženklino 0,11 ha sklypą.

19Dėl kitų atlyginimo būdų, kaip įpareigoja Atkūrimo įstatymo 18 str. 3 d., nurodė, kad šis klausimas bus sprendžiamas tik teismui priėmus sprendimą dėl NŽT 2012-04-06 rašto Nr. 1SS-(9.5)-624 teisėtumo ir pagrįstumo.

20Dėl skundo reikalavimo atlyginti neturtinę žalą, pabrėžė, jog pareiškėjas skundo argumentais neįrodė neturtinės žalos sąlygų.

21Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė palaikė atsiliepimuose išdėstytus argumentus, prašė skundą atmesti.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo sodininkų bendrija „Melioratorius“ atsiliepimų (b. 1. 24, 105-106) argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas, prašydamas panaikinti Tarnybos 2012-04-06 raštą Nr. 1SS-(9.5)-624, nenurodė rašto neteisėtumo pagrindų bei kokiems teisės aktams raštas prieštarauja. Pažymėjo, kad pareiškėjo teiginys, kad ginčo žemė nepatenka į sodininkų bendrijos teritoriją yra nepagrįstas. Pažymėjo, jog pagal 2004 metais atliktų žemės sklypo ( - ) kadastrinių matavimų paaiškėjo, kad ginčo žemės sklypas yra sodininkų bendrijai priklausančios žemės sklypo dalis. Tuo tarpu 2006-07-04 buvo priimtas sprendimas ginčo sklypą priskirti sodininkų bendrijos rekreacijos reikmėms.

23Pabrėžė, kad pareiškėjas, žinodamas tikrąjį ginčo žemės sklypo naudotoją (pareiškėjas 2007-05-09 kreipėsi į sodininkų bendriją kaip į žemės sklypo naudotoją), sąmoningai pažeisdamas teisės aktus, atliko žemės ploto projektą, o apie atliktus darbus sodininkų bendrijos neinformavo. Tačiau, įvertinus susiklosčiusią situaciją, buvo nuspręsta žemės neprivatizuoti ir tik pasikeitus teisės aktams ir sodininkų bendrijoms leidus žemę išpirkti iš valstybės, su 2011-09-24 prašymu buvo kreiptasi į Širvintų žemėtvarkos skyrių išduoti leidimą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

24Atkreipė dėmesį, kad Sodininkų bendrija kiekvienais metais už ginčo žemės sklypą moka žemės mokestį bei savo lėšomis jį prižiūri.

25Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimuose išdėstytus argumentus, prašė skundą atmesti.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu atstovė nurodė, jog sutinka, kad ginčas byloje būtų išspręstas teismo nuožiūra, atsižvelgiant į protingumo kriterijus. Patvirtino, kad jokio intereso nagrinėjamoje byloje neturi. Pabrėžė, kad, kai 2004 metais parengė dvi bylas (visiškai atliko darbą), iš Nacionalinės žemės tarnybos jokio prieštaravimo (atmetimo) negavo, o tuo tarpu tik 2012 metais tapo aišku, kad ginčo žemės sklypas negali būti privatizuojamas. Atkreipė dėmesį, kad rengiant bylas 2004 metais atsakovas neinformavo apie ginčo sklypo privatizavimo negalimumą.

27Liudytojas A. Š. (b. l. 142) teismo posėdyje parodė, kad dirba VĮ Valstybės žemės fondas vyresniuoju techniku. Nurodė, jog 0,11 ha sklypą pamatavo, nes toje vietoje buvo natūrinis sklypas, t. y. anksčiau žemė buvo asmens, iš kurio pareiškėjas šį sklypą paveldėjo. Į aplinkybę, kad ginčo sklypas priklausė sodininkų bendrijai, matuojant neįsigilino. Tuo metu buvo atėjęs dirbti į kito matininko vietą. Pažymėjo, kad 1999 metų planu taip pat nesivadovavo.

28Skundas atmestinas.

291. ( - ) kaimo žemės vienasėdžiais išskirstymo 1936 planas patvirtina, jog L. V. nuosavybės teisėmis valdė žemės sklypą Nr. 1, plotas 14,27 ha žemės (b.l. 54). L. V. dukra J. S. 1996 m. gruodžio mėn. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Širvintų rajono žemėtvarkos skyriui įteikė prašymą grąžinti žemę. Kaip valią susigrąžinti žemę nurodė - gauti kompensaciją (b.l. 58). J. S. teisės į išlikusio nekilnojamojo turto atkūrimo perleidimo ( - ) sutartimi pareiškėjui R. M. (notarinio registro Nr.( - )) perleido teisę atkurti nuosavybės teisę į 5,54 ha žemės ir 0,31 ha vandens telkinio, esančio ( - ) (b.l. 56). P. Š. rajono žemėtvarkos skyriui: 2003-03-31 pateikė prašymą (2003-03-31, reg. Nr. 70) 1,85 ha pamatuoti, o likusią valstybės išperkamos žemės dalį kompensuoti mišku (duomenys neskelbtini) (b.l. 59); 2010-04-20 pateikė prašymą grąžinti natūra 1,74 ha žemės (duomenys neskelbtini) (grąžinta natūra 1,74 ha VAV 2010-04-27 sprendimu Nr. 2.10-89-13662), o likutį 0,11 ha grąžinti vėliau, išsprendus ginčytinus klausimus su sodininkų bendrija „Melioratorius“ (b.l 60).

301.1. Iš nuosavybės teisės atkūrimo į namų valdos žemės sklypą R. M. bylos dokumentų, patvirtinama, kad pareiškėjui, jam tvarkant namų valdos žemės sklypo derinimo, nuosavybės teisių atkūrimo į namų valdos žemės sklypą bei teisinės registracijos klausimus (2001-04-26 gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais pirkimo-pardavimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini); kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini); b.l. 165-179) buvo žinoma, jog ginčijamas 0,11 ha žemės sklypas priklauso ir yra naudojamas sodininkų bendrijos „Melioratorius“.

311.2. Iš pareiškėjo 2007-05-09 prašymo sodininkų bendrijai „Melioratorius“ turinio (šiuo metu šis sklypas priskirtas sodų bendrijos bendro naudojimo teritorijai, b.l. 107), iš sodininkų bendrijos žemės sklypo kadastrinių matavimų byloje esančio žemės sklypo plane matininko A. Š. įrašyto ir pasirašyto įrašo (nesutinku, nes sodininkų bendrija negrąžina savininkui 0,11 ha žemės, 2004-11-03, parašas; b.l. 25) bei sodininkų bendrijos „Melioratorius“ sudarytos darbų atlikimo sutarčių, aktų, pinigų priėmimo kvitų, PVM sąskaitos-faktūros (2009 m.; b.l. 129-134) pažymėtina, kad ginčo 0,11 ha sklypas yra sodininkų bendrijos „Melioratorius“ nustatyta tvarka priskirtos teritorijos sudėtyje.

322. Lietuvos TSR Širvintų rajono vykdomasis komitetas 1984 m. lapkričio 23 d. išdavė Valstybinį žemės naudojimo teisės aktą Nr. 004347, kuriuo sodininkų bendrijai suteikė neterminuotai ir neatlygintinai naudotis 45.6 hektarų žemės, kurios ribos nurodytos žemės naudojimo plane (kolektyviniam sodui „Melioratorius“ suteikta 12,6 ha). Žemė suteikta kolektyvinei sodininkystei. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas buvo parengtas 1998-11-26 VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto (dabartinis pavadinimas-VĮ Valstybės žemės fondas), projekto autorius G. B.. Šiame plane sodininkų bendrijos „Melioratorius“ teritorija plotas 12,6 ha pažymėtas ( - ) kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miškų ir vandens telkinių plane. Vilniaus apskrities viršininko administracija 1999-06-30 įsakymu Nr. 1991-89 „Dėl valstybės išperkamos neprivatizuojamos žemės planų patvirtinimo“ patvirtino planą, kuriame ginčo žemės sklypas nepažymėtas kaip laisvas valstybinis žemės fondas. Faktinės aplinkybės ir duomenys pažymėti paminėtuose oficialiuose dokumentuose, nustatyta įstatymo tvarka nenuginčyti (b.l. 157-164).

333. Iš pateiktų dokumentų, darytina išvada (šio sprendimo 1-3 p.), jog pagal Valstybinės žemės naudojimo teisės 1984-11-23 aktą Nr. (duomenys neskelbtini), žemės sklypas 0,11 ha yra suinteresuoto asmens skirtoje teritorijoje (sodininkų bendrijos „Melioratorius“ skirtoje teritorijoje), kuri yra valstybės išperkama ir neprivatizuojama žemė.

34Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558) (toliau - Atkūrimo įstatymas) 12 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji užimta sodininkų bendrijų sodų.

354. Dėl institucijos raštų prieštaravimų (pareiškėjas, teikdamas reikalavimus ir argumentus, vadovaujasi NŽT 2011-09-01 raštu Nr. 1SS-(9.5)-2186, kurio išvados prieštaringos skundžiamam 2012-04-06 raštui Nr. 1SS-(9.5)-624; b.l. 9-pareiškėjo prašymas ir b.l. 10-NŽT atsakymas; b.l. 152-153-teismo paklausimas dėl papildomos informacijos) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2013-01-16 raštu Nr. 1SD-(7.3)-118 patvirtino, jog Nacionalinės žemės tarnybos 2012-04-06 rašte Nr. lSS-(9.5)-624 yra pateikta išvada, kad R. M. atkurti nuosavybės teises, grąžinant natūra ( - ) kadastro vietovės žemėtvarkos projekto autoriaus A. Š. 2004-05-05 pareiškėjui paženklintą 0,11 ha žemės sklypą (duomenys neskelbtini), nėra teisinio pagrindo (b.l. 16, 191).

36NŽT 2013-01-16 rašte Nr. 1SD-(7.3)-118 paskutinėje b.l. 192 pastraipoje pastebėta klaida. Vietoje NŽT 2012-04-06 rašte Nr. 1SS-(9.5)-2186 turi būti NŽT 2012-04-06 rašte Nr. lSS-(9.5)-624. Klaidos pataisymas neprieštarauja bylos įrodymų visumai.

374.1. NŽT 2011-09-01 rašto Nr. 1SS-(9.5)-2186 turinys yra konsultacinio pobūdžio, nenurodant tyrimo medžiagos pagal skundą (b.l. 9) apimties. Minėtame rašte nurodyta, kad pareiškėjui paženklintas žemės sklypas nėra sodininkų bendrijos „Melioratorius“ teritorijoje, todėl nuosavybės teisės į 0,11 ha žemės ją grąžinant natūra (duomenys neskelbtini), R. M. turi būti atkurtos pagal Širvintų žemėtvarkos skyriui ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autoriaus A. Š. pateiktus dokumentus.

38Paminėta nuostata neadekvati ginčą reguliuojantiems teisės aktams, įrodymams (šio sprendimo 2 p.) ir toks NŽT 2011-09-01 raštas Nr. 1SS-(9.5)-2186 bei ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autoriaus A. Š. surašyti dėl 0,11 ha žemės sklypo, nenustato asmeniui naujų teisių ir pareigų ar teisinių išimčių, įsigyjant žemės sklypą natūra.

394.2. Žemės tvarkymo kontrolės skyriaus Tauragės poskyris nagrinėjo ginčo situaciją ir dokumentus bei patvirtino, jog, esant tokioms faktinėms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo atkurti 0,11 ha žemės sklypą, esantį S. V. kaime, Širvintų rajone, pagal aptariamus įrodymus (b.l. 32-41).

404.3. Valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Sodo sklypai, sodininkų bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijų nariams ir naudotojams iki 1995 m. gegužės 18 d., prilyginami suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Lietuvos TSR Širvintų rajono vykdomasis komitetas 1984 m. lapkričio 23 d. išdavė Valstybinį žemės naudojimo teisės aktą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo sodininkų bendrijai suteikė neterminuotai ir neatlygintinai naudotis, kurios ribos nurodytos žemės naudojimo plane (kolektyviniam sodui „Melioratorius“ suteikta 12,6 ha). Darytina išvada, jog kolektyviniam sodui „Melioratorius“ 12,6 ha žemės sklypas, apimant ginčo 0,11 ha sklypą, suteiktas teisėtai.

415. NŽT 2012-03-30 rašte Nr. 44SD-(14.44.104)-266 (b.l. 14; b.l. 13-NŽT atsakymas į pareiškėjo 2012-02-28 skundą) konstatuota, jog sprendimas atkurti nuosavybės teises natūra į 0,11 ha žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), nepriimtas, nes paminėtas žemės sklypas patenka į sodininkų bendrijai „Melioratorius“ suteiktos žemės teritoriją, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558) 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 70 punktu (Žin., 1997, Nr. 66-1617) iš piliečių yra išperkama.

42Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugsėjo 1 d. rašte Nr. lSS-(9.5)-2186 priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises natūra į 0,11 ha žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), nevykdomas, nes skundas tuo pačiu klausimu pakartotinai buvo nagrinėjamas Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo kontrolės skyriuje nustačius naujas aplinkybes.

43NŽT 2012-03-30 raštas Nr. 44SD-(14.44.104)-266 (b.l. 14) neapskųstas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Iš to seka, jog pareiškėjas pripažino šiame rašte Nr. 44SD-(14.44.104)-266 nurodytus faktus.

446. Pareiškėjo skundžiamas 2012-04-06 raštas Nr. 1SS-(9.5)-624 (b.l. 16, t.y. atsakymas į pareiškėjo 2012-02-24 skundą-b.l. 15) yra analogiškas NŽT 2012-03-30 rašto Nr. 44SD-(14.44.104)-266 (b.l. 14) turiniui ir kuriame papildomai akcentuojama, jog pareiškėjo pageidaujamas susigrąžinti natūra 0,11 ha žemės sklypas, pagal Valstybinės žemės naudojimo teisės 1984-11-23 aktą Nr. (duomenys neskelbtini) yra SB „Melioratorius“ skirtoje teritorijoje. Akcentuojama, jog vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2002, Nr. 96-4221), 20.1.2 punkto reikalavimais, sodų bendrijos „Melioratorius“ teritorija, kurios plotas 12,6 ha, yra pažymėta ( - ) kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miškų ir vandens telkinių plane, patvirtintame Vilniaus apskrities viršininko 1999 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1991-89 „Dėl valstybės išperkamos neprivatizuojamos žemės planų patvirtinimo“.

45Raštas Nr. 1SS-(9.5)-624 atitinka aptartus faktus, aplinkybes, įrodymus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.

46Raštas Nr. 1SS-(9.5)-624 pareiškėjo skundo argumentais nenaikintinas, nes skunde deklaruojami teiginiai neadekvatūs nurodytiems teisės aktams (t.y. pareiškėjo nurodomos aplinkybės nepagrindžiamos teisingomis ir atitinkančiomis teisės aktų nuostatomis).

477. Konstatavus, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2012-04-06 raštas Nr. 1SS-(9.5)-624 (b. l. 16-17) nėra ydingas aptartų teisės aktų ir įrodymų apimtyje, netenkintini kiti pareiškėjo reikalavimai, nes jie kildinami iš pirmojo reikalavimo.

487.1. Negalima įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyrių per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises R. M. į 0,11 ha ploto žemės sklypą projektinis Nr. (duomenys neskelbtini) natūra (duomenys neskelbtini), nes 0,11 ha žemės sklypas, kurį pareiškėjas siekia susigrąžinti natūra, pagal Valstybinės žemės naudojimo teisės 1984-11-23 aktą Nr. (duomenys neskelbtini) yra sodų bendrijos „Melioratorius“ skirtoje teritorijoje. Vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2002, Nr. 96-4221), 20.1.2 punkto reikalavimais, SB „Melioratorius“ teritorija, kurios plotas 12,6 ha, yra pažymėta ( - ) kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miškų ir vandens telkinių plane, patvirtintame Vilniaus apskrities viršininko 1999 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1991-89 „Dėl valstybės išperkamos neprivatizuojamos žemės planų patvirtinimo“.

497.2. Nepriteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, pareiškėjo naudai 20000 (dvidešimt tūkstančių) litų neturtinės žalos.

50Atsakomybės už neteisėtais veiksmais asmeniui padarytą žalą pagrindai ir sąlygos reglamentuoti Lietuvos Respublikos CK, kurio 6.245–6.250 straipsniuose įtvirtintos bendrosios deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos – žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos bei žalą padariusio asmens kaltė. Valstybės pareiga atlyginti už valdžios institucijų veiksmais padarytą žalą įtvirtinta šio kodekso 6.271 straipsnyje, kurio 1 dalis reglamentuoja, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Šio straipsnio 4 dalis nustato, kad valstybės ar savivaldybės atsakomybė atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Taigi sprendžiant pareiškėjo reikalavimo atlyginti žalą pagrįstumo klausimą, pirmiausia būtina nustatyti, ar dėl valstybės institucijos neteisėtų veiksmų buvo pažeistos pareiškėjo teisės, t. y. Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos struktūriniai padaliniai neatliko jos kompetencijai priskirtų veiksmų ar juos atliko netinkamai.

51Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu yra nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Šia nuostata vadovaujamasi ir kai prašoma priteisti neteisėtais valstybės institucijų veiksmais padarytą neturtinę žalą ar atlyginti žalą, padarytą neteisėtais veiksmais vykdant teisingumą. Pabrėžtina, kad turi būti įrodyti ne tik neteisėti, t. y. teisės aktų neatitinkantys institucijų ar pareigūnų veiksmai ar neveikimas, bet ir su tuo susijusi asmeniui padaryta neturtinė žala, t. y. asmens dvasiniai išgyvenimai, sukrėtimai, emocinė depresija, pažeminimas, nepatogumai ir kita, jeigu tai gali būti teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Jis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas arba sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos. Neturtinė žala gali būti konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt.

52Byloje nėra įrodymų, jog skundžiamas NŽT 2012-04-06 raštas Nr. 1SS-(9.5)-624 (b.l. 16) sugriovė pareiškėjui pasitikėjimą valstybės institucijomis, apniko emocinė depresija ar kaip kitaip sutrikdė asmens sveikatą ar sukėlė nepatogumus. Priešingai, pareiškėjas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos struktūriniuose padaliniuose įstatymo nustatyta tvarka sprendė daug žemės klausimų (pvz.: Nuosavybės teisės atkūrimo byla, b.l. 48-80 ir kt. bylos medžiaga) ir nei vienu atveju neišreiškė neigiamų pastabų institucijos darbuotojams.

53Emocinė depresija ir kiti asmens reiškiami nepatogumai nepatvirtinti įrodymais.

54Taigi, remiantis anksčiau išdėstytu, nėra pagrindo pripažinti, jog Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos struktūriniai padaliniai neveikė taip, kaip pagal teisės aktus privalėjo veikti. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad konkrečiu nagrinėjamu atveju, nenustačius neteisėtų valdžios institucijos (Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos struktūrinių padalinių) veiksmų, nėra ir būtinos Lietuvos Respublikos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos, o nesant šios sąlygos negali kilti ir atsakomybė už žalą (tiek turtinė, tiek ir neturtinė).

558. Sprendžiant klausimą dėl vilkinimo priimti sprendimą, dėl nuosavybės teisių atkūrimo, teismas, nagrinėjamu atveju, įstatymų nustatyta tvarka galėtų įpareigoti instituciją priimti pareiškėjo atžvilgiu naudingą sprendimą, kurios kompetencijai, be kita ko, galiojantys teisės aktai priskiria tokių sprendimų priėmimą, tačiau tik tuo atveju, kai nuosavybės teisės pareiškėjui neatkuriamos be teisinio pagrindo. Šiuo atveju teisiniu pagrindu laikytina aplinkybė, jog 0,11 ha ginčo sklypas negalėjo būti privatizuojamas, dėl jo priskirtinumo prie valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės sklypų, be to, ginčo laikotarpiu vyko pareiškėjo skundų tyrimas Nacionalinėje žemės tarnyboje. Taigi tuo pagrindu darytina išvada, kad atsakovo veiksmuose nėra vilkinimo požymių sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo klausimus.

569. Nepatenkinus paminėtus skundo reikalavimus, netenkintinas prašymas dėl išlaidų atlyginimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str., 45 str.).

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

58Pareiškėjo R. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

59Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjui R. M.,... 3. pareiškėjo atstovei advokatei Irenai Maksimovai,... 4. atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R. M. skundą atsakovams... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. Pareiškėjas su skundu (b. 1. 1-8) ir patikslintu skundu (b. l. 92 -... 8. 1) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės... 9. 2) Įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 10. 3) Priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės... 11. 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 12. Paaiškino, kad pareiškėjui dar 2004 m. buvo parengta žemės nuosavybės... 13. Pažymėjo, kad siekdamas išsiaiškinti priežastis, kodėl vilkinama suteikti... 14. Nesutikimo su NŽT 2012-04-06 rašto argumentais nurodė, kad prašoma... 15. Dėl reikalavimo priteisti neturtinę žalą nurodė, jog nuosavybės teisių... 16. Teismo posėdžio metu pareiškėjas bei atstovė advokatė palaikė skunduose... 17. Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie... 18. Pažymėjo, jog valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas buvo... 19. Dėl kitų atlyginimo būdų, kaip įpareigoja Atkūrimo įstatymo 18 str. 3... 20. Dėl skundo reikalavimo atlyginti neturtinę žalą, pabrėžė, jog... 21. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovė palaikė atsiliepimuose išdėstytus... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo sodininkų bendrija „Melioratorius“... 23. Pabrėžė, kad pareiškėjas, žinodamas tikrąjį ginčo žemės sklypo... 24. Atkreipė dėmesį, kad Sodininkų bendrija kiekvienais metais už ginčo... 25. Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimuose išdėstytus argumentus, prašė... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimo... 27. Liudytojas A. Š. (b. l. 142) teismo posėdyje parodė, kad dirba VĮ... 28. Skundas atmestinas.... 29. 1. ( - ) kaimo žemės vienasėdžiais išskirstymo 1936 planas patvirtina, jog... 30. 1.1. Iš nuosavybės teisės atkūrimo į namų valdos žemės sklypą R. M.... 31. 1.2. Iš pareiškėjo 2007-05-09 prašymo sodininkų bendrijai... 32. 2. Lietuvos TSR Širvintų rajono vykdomasis komitetas 1984 m. lapkričio 23 d.... 33. 3. Iš pateiktų dokumentų, darytina išvada (šio sprendimo 1-3 p.), jog... 34. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 35. 4. Dėl institucijos raštų prieštaravimų (pareiškėjas, teikdamas... 36. NŽT 2013-01-16 rašte Nr. 1SD-(7.3)-118 paskutinėje b.l. 192 pastraipoje... 37. 4.1. NŽT 2011-09-01 rašto Nr. 1SS-(9.5)-2186 turinys yra konsultacinio... 38. Paminėta nuostata neadekvati ginčą reguliuojantiems teisės aktams,... 39. 4.2. Žemės tvarkymo kontrolės skyriaus Tauragės poskyris nagrinėjo ginčo... 40. 4.3. Valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų... 41. 5. NŽT 2012-03-30 rašte Nr. 44SD-(14.44.104)-266 (b.l. 14; b.l. 13-NŽT... 42. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugsėjo... 43. NŽT 2012-03-30 raštas Nr. 44SD-(14.44.104)-266 (b.l. 14) neapskųstas... 44. 6. Pareiškėjo skundžiamas 2012-04-06 raštas Nr. 1SS-(9.5)-624 (b.l. 16,... 45. Raštas Nr. 1SS-(9.5)-624 atitinka aptartus faktus, aplinkybes, įrodymus ir... 46. Raštas Nr. 1SS-(9.5)-624 pareiškėjo skundo argumentais nenaikintinas, nes... 47. 7. Konstatavus, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 48. 7.1. Negalima įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 49. 7.2. Nepriteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės... 50. Atsakomybės už neteisėtais veiksmais asmeniui padarytą žalą pagrindai ir... 51. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu yra nustatytas... 52. Byloje nėra įrodymų, jog skundžiamas NŽT 2012-04-06 raštas Nr.... 53. Emocinė depresija ir kiti asmens reiškiami nepatogumai nepatvirtinti... 54. Taigi, remiantis anksčiau išdėstytu, nėra pagrindo pripažinti, jog... 55. 8. Sprendžiant klausimą dėl vilkinimo priimti sprendimą, dėl nuosavybės... 56. 9. Nepatenkinus paminėtus skundo reikalavimus, netenkintinas prašymas dėl... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 58. Pareiškėjo R. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 59. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...