Byla 2-652-227/2011

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2Sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,

3Dalyvaujant ieškovo atstovui administratoriui Lygaudui Petroniui ir atsakovo atstovui L. J.

4Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo B UAB „Piniava“ , juridinio asmens kodas ( - ) ieškinį atsakovui Joniškio žemės ūkio mokyklai, į. k. ( - ) dėl piniginių sumų priteisimo ir

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo :1) 1500, 03 Lt skolos; 2) 5 procentų dydžio metines palūkanas; 3) bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodo, kad atsakovas neatsiskaitė už prekes pagal pateiktą 2004-01-09 sąskaitą- faktūrą. Teigia, kad nėra rašytinio susitarimo, jog prekės- labdara. PVM sąskaitą-faktūrą pasirašė atsakovo atstovas ir ją apskaitė ieškovas kaip skolą.

7Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad 2002 m. ieškovo darbuotojai remontavo Joniškio žemės ūkio mokyklos patalpas ir gyveno mokyklos bendrabutyje. Žodžiu susitarė, kad ieškovas vietoj apmokėjimo už suteiktus lovadienius pateiks statybines medžiagas. Viso suteikta 1906 lovadieniai, kas sudaro 9530 Lt. Ieškovas per 2002 metus pateikė statybinių medžiagų tik už 8030 Lt. Už likusią 1500 Lt sumą pateikė dažus ir klijus. Kartu pateikė 2004-01-09 PVM sąskaitą- faktūrą. Ją pasirašė patvirtindami, kad prekes gavo. Pagal susitarimą prekes apskaitė kaip labdarą. Teigia, kad nebuvo pasirašyti suderinimo aktai , kas rodo, kad nei viena iš šalių nelaikė vienas kito skolininku. Pripažįsta, kad atsakovas nebuvo išrašęs PVM sąskaitos- faktūros dėl lovadienių, kaip susitarta sutartyje.

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad Joniškio žemės ūkio mokykla 2002-06-02 Patalpų nuomos sutartimi suteikė patalpas bendrabutyje UAB „Piniava“ darbininkų apgyvendinimui darbo laikotarpiui Joniškyje. Susitarė, kad UAB „Piniava“ apmoka už gyventą laikotarpį bendrabutyje pagal pateiktą sąskaitą, skaičiuojant po 5 Lt už vieną para vienam gyventojui. Iš atsiliepimo į ieškinį matyti, kad atsakovas suteikė paslaugų ieškovui už 9530 Lt. Šią aplinkybę patvirtino atsakovo atstovas teismo posėdyje. Kaip matyti iš UAB „Piniava“ buhalterinės apskaitos suvestinės, būtent, šiai sumai(9530 Lt) ieškovas išrašė 2002-12-11 PVM sąskaitą faktūrą atsakovei ir pagal ją atsiskaityta 2002-12-20. Dėl šio atsiskaitymo, atsakovo atstovas nieko nepaaiškino. Darytina išvada, kad ieškovas pilnai atsiskaitė už jam suteiktas nuomos paslaugas.

10Atsakovas pripažino, kad jis neišrašė PVM sąskaitos- faktūros už ieškovui suteiktas nuomos paslaugas. Rašytinio susitarimo dėl atsiskaitymo už minėtas paslaugas statybinėmis medžiagomis, suderinimo aktų ar kt. rašytinių dokumentų, patvirtinančių, kad ieškovas nepilnai atsiskaitė už suteiktus lovadienius ir kad gautos 2004 m. statybinės medžiagos yra labdara, nėra. Todėl ieškovo teiginys, jog už neapmokėtą 1500 Lt nuomos mokestį ieškovas atvežė statybines medžiagas, atmestinas kaip neįrodytas(CPK 178 str.).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Piniava“ išrašė Joniškio žemės ūkio mokyklai 2004-01-09 PVM sąskaitą –faktūrą dažams 1500,03 Lt sumai. Sąskaitą pasirašė Joniškio ž.ū. mokyklos direktoriaus pavaduotojas E. O.(b.l.5). Ši sąskaita buvo apskaityta UAB „Piniava“ buhalterinėje apskaitoje “Sąskaitų aktyvumas“ ir Joniškio ž.ū. mokyklos 2004 m. sausio mėnesio Didžiojoje knygoje. Ta aplinkybė, jog atsakovas minėtą sumą apskaitė kaip labdarą, negali būti laikoma tinkamu atsiskaitymu, nes nėra kitos šalies patvirtinimo. Priešingai atsakovo teiginiui, ieškovas šią sumą apskaitė savo buhalteriniuose dokumentuose kaip skolą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999-06-03 nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ patvirtino Inventorizacijos taisykles, kuriomis remiantis inventorizuojamos skolos, turtas ir kt. (taisyklių 50 p). Remiantis šiuo nutarimu kiekviena įstaiga, organizacija pasitvirtina apskaitos suderinimo politiką. Reikalavimo, kad inventorizuojant skolas privalomai būtų surašomi ir pasirašomi skolų suderinimo aktai, nėra. Todėl atsakovo teiginys, jog esant skolai šalys turėjo pasirašyti skolų suderinimo aktus, o tokių aktų nesant reiškia, jog skolos nėra, atmestinas kaip nepagrįstas.

12Iš to seka, kad atsakovas neįrodė teiginio, jog su ieškovu buvo pilnai atsiskaityta, o gautos prekės pagal 2004-01-09 PVM sąskaitą- faktūrą- labdara. Todėl ieškinys tenkintinas pilnai (CK 6.305 str.,6.314 str.5 d). Nuo priteisiamos iš atsakovo skolos dalies(1500,03 Lt) priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo dienos iki sprendimo visiško įvykdymo(CK 6.38str.), advokato pagalbai apmokėti atlyginimas, kurio dydį patvirtina sąskaita už teisines paslaugas ir banko išrašas(b.l.9,10)((CPK 93 str., 98 str.). Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo įstatymo atleistas, todėl jis priteisiamas iš atsakovo valstybei kartu su pašto išlaidomis(CPK 83 str.1 d.8 p, 93 str., 96 str., 88 str. 1d.3p)

13Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti pilnai.

15Priteisti iš Joniškio žemės ūkio mokyklos, į. k. ( - ):

161500,03Lt(venas tūkstantis penki šimtai litų 3 ct) skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos-2011-03-07 iki sprendimo visiško įvykdymo ir 300 Lt(trys šimtai litų)bylinėjimosi išlaidų B UAB „Piniava“ , juridinio asmens kodas 247688210, naudai;

1730 Lt(trisdešimt litų) žyminio mokesčio ir 14 Lt(keturiolika litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, priteistas sumas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodu 5660 ir pateikiant įrodymą Panevėžio apygardos teismui.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per šį teismą.

Proceso dalyviai