Byla T-242-805/2020
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo E. N. panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovėms Rūtai Smailienei, nuteistajam E. N.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo E. N. panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimas, kuriuo prašoma panaikinti E. N. bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti Kauno apylinkės teismo 2020 m. sausio 20 d. nuosprendžiu paskirtą 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

5Teikime nurodyta, kad nuteistasis E. N. 2020 m. sausio 20 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 4 dalį ir 22 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta galutinė 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams ir įpareigojant dirbti ar užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Bausmės pabaiga 2022 m. vasario 11 d. Nuteistasis 2020 m. vasario 17 d. įtrauktas į Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus registrą, 2020 m. vasario 20 d. pasirašytinai supažindintas su probacijos vykdymo tvarka ir sąlygomis, atsakomybe už teismo įpareigojimų nevykdymą ir administracinius nusižengimus. 2020 m. kovo 9 d. vykdant įpareigojimo nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolę, nuteistasis rastas neblaivus, nustatytas 2,41 promilių girtumas, dėl ko 2020 m. gegužės 15 d. individualaus darbo metu buvo prevenciškai įspėtas. 2020 m. birželio 10 d. gautas E. N. patėvio E. A. L. paaiškinimas, kuriame teigiama, kad E. N. išvyko į užsienį (Olandiją arba Vokietiją). Nuteistasis nuo 2020 m. birželio 16 d. nedirba, Užimtumo tarnyboje nesiregistruoja. 2020 m. birželio 19 d. susisiekus su E. N. telefonu asmuo paaiškino, kad šiuo metu yra išvykęs į Vokietiją. 2020 m. vasario 20 d. atlikus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas buvo 81 balas, nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika – vidutinė, 2020 m. birželio 11 d. pakartotinai atliktas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas 96 balai, nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika padidėjo, tačiau išlieka vidutinė. Vertinant tai, kad E. N. nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, neatvyksta atsiskaityti už įpareigojimų vykdymą į probacijos skyrių, prašo panaikinti jam bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti Kauno apylinkės teismo 2020 m. sausio 20 d. nuosprendžiu paskirtą 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

6Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovė teismo posėdžio metu teikimą palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad š. m. kovo 9 d. E. N. buvo rastas neblaivus, paaiškinime rašo, kad išgėrė, nes draugui gimė dukra, vėliau gautas jo patėvio paaiškinimas, kad jis išvyko į užsienį. Nurodė, kad iki gegužės 20 d. vyko jo registracija Užimtumo tarnyboje, po ko nuteistasis įsidarbino, o nuo birželio 16 d. darbo santykiai nutrūko. Šis asmuo buvo pasirašytinai supažindintas su bausmės vykdymo sąlygomis, jis gegužės 28 d. turėjo atvykti į probaciją, tačiau nepasirodė, š. m. birželio 22 d. jau buvo atvykęs individualiam pokalbiui.

7Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė prašė teikimą atmesti. Nurodė, kad nuteistasis, būdamas supažindintas su probacijos vykdymo tvarka ir sąlygomis, iš dviejų jam paskirtų teismo įpareigojimų netinkamai vykdo abu, yra kartą rastas neblaivus, nesiregistruoja Užimtumo tarnyboje, šiuo metu nedirba, neatvyko į probacijos tarnybą. Tačiau, pasak prokurorės, nuteistasis yra kritiškas savo elgesiui, todėl, kadangi teikimas nagrinėjamas pirmą kartą, jis pažadėjo registruotis Užimtumo tarnyboje, nevartoti alkoholio, todėl mano, kad nors yra formalūs pagrindai pasiųsti atlikti realią laisvės atėmimo bausmę, šį kartą dar galima patikėti nuteistuoju, palikti jį probacijos žinioje atlikti laisvės atėmimo bausmę laisvėje ir teikimą atmesti.

8Nuteitasis E. N. teismo posėdyje paaiškino, kad gailisi dėl to kas įvyko. Neturėjo iš ko gyventi, prisidėjo karantinas, dirbo kaime, padėjo žmonėms, trūko pinigų. Gavo staiga pasiūlymą išvykti į užsienį (Vokietiją) trims savaitėms užsidirbti prie objekto. Dirbo (duomenys nesklebtini) pagalbiniu darbininku. (duomenys nesklebtini) objektai yra užsienyje. Vokietijoje statė viešbutį, dabar tą viešbutį tikrina, kai baigsis patikrinimas, tada sumokės atlyginimą. Šiuo metu yra kaip nedirbantis, supranta, kad yra skirti teismo įpareigojimai. Žino, kad reikia kreiptis į probaciją dėl išvykimo, probacijos nevengia. Turi nesantuokinę 8 metų dukrą, kuri gyvena Anglijoje. Neturi problemų dėl alkoholio, linkęs į darbą, į sportą, pažadėjo, kad užsiregistruos Užimtumo tarnyboje, nes iš Vokietijos grįžo praeitą trečiadienį, nesuspėjo, neturėjo lėšų. Savo elgesį vertina neigiamai, gailisi, prašo leisti pasitaisyti.

9Teikimas atmestinas.

10Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme nurodyta, jog probacija – tai sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Už probacijos sąlygų (teismo ir įstatymo probuojamajam nustatytų pareigų, draudimų, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių) nevykdymą arba netinkamą vykdymą įstatyme probuojamajam numatytos tam tikros pasekmės, iš kurių griežčiausia – probacijos panaikinimas ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas.

11Pažymėtina, kad teismas priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą tik tada, kai yra įstatyme nurodytos sąlygos, ir tik tuo atveju, kai, įvertinus visus reikšmingus duomenis, jų pagrindu nustatomos aplinkybės, patvirtinančios pagrindą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad teismas probacijos tarnybos teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų ir vykdyti likusią bausmės dalį, kai nuteistasis be pateisinamų priežasčių nevykdo probacijos sąlygų arba ir po papildomų probacijos sąlygų paskyrimo jų nevykdo ar padaro administracinį nusižengimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda ir (ar) administracinio poveikio priemonė, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų.

12Lietuvos Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad E. N. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. sausio 20 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (9 veikos), 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 4 dalį (1 veika) ir jam paskirta subendrinta 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir E. N. paskirta galutinė 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 10 punktais laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant E. N. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

13Iš teismui pateikto teikimo matyti, kad nuteistojo probacijos pradžia 2020 m. vasario 11 d., pabaiga 2022 m. vasario 11 d. Nuteistais E. N. 2020 m. vasario 20 d. pasirašytinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, atsakomybe už teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymą. 2020 m. kovo 9 d. 21.46 val. nuteistasis buvo tikrintas namuose, jam alkoholio kiekio matuokliu užfiksuotas 2,41 promilių girtumas. 2020 m. gegužės 12 d. atvykęs į probacijos tarnybą prevenciškai įspėtas, rašytiniame paaiškinime nurodė, kad kovo 9 d. buvo neblaivus, nes draugui gimė dukra, dėl ko išgėrė alaus. 2020 m. birželio 10 d. gautas raštiškas E. A. L. paaiškinimas, kur šis nurodė, kad E. N. pas jį negyvena nuo gegužės 20 d., jo turimomis žiniomis išvyko į Olandiją ar Vokietiją. Nuteistasis Lietuvos Respublikoje pastovios gyvenamosios vietos neturi, deklaravęs išvykimą į užsienį (Jungtinę Karalystę), nuo 2020 m. kovo 3 d. registravosi Užimtumo tarnyboje, nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 16 d. dirbo. 2020 m. birželio 11 d. pakartotinai atliktas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas – 96 balai, nusikaltimo rizika išlieka vidutinė. 2020 m. birželio 22 d. nuteistasis paaiškinime nurodė, kad pažeidė įpareigojimą, nes išvyko gyventi į užsienį darbo reikalais neperspėjęs probacijos tarnybos ir dėl to nuoširdžiai apgailestauja.

14Taigi išdėstytos aplinkybės rodo, kad nuteistasis iš esmės pažeidė abu teismo paskirtus įpareigojimus – dirbti ar registruotis Užimtumo tarnyboje bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, kas būtų formalus pagrindas panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę. Tačiau bylos duomenimis matyti, kad nuteistasis nuo 2020 m. kovo 3 d. registravosi Užimtumo tarnyboje, nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 16 d. dirbo, teismo posėdžio metu žadėjo vėl užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. Dėl psichiką veikiančių medžiagų pripažino, jog išgėrė, nes draugui gimė dukra, patikino, jog problemų dėl alkoholio neturi. Nuteistasis kritiškas savo elgesiui, nurodė nevengiantis probacijos, kas taip pat duoda pagrindą manyti, jog E. N. dar gali pasitaisyti ir tinkamai vykdyti teismo skirtus įpareigojimus bei draudimus, rodo pozityvią nuteistojo elgesio korekciją.

15Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad E. N. noras pasitaisyti, nevengimas probacijos duoda pagrindą manyti, jog probacijos tikslai dar gali būti pasiekti nepanaikinus nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimo, vertinant ir tai, kad probacijos tarnyba teikimu į teismą kreipiasi pirmą kartą, tuo tarpu bausmės atlikimo pabaiga 2022 m. vasario 11 d., papildomų probacijos sąlygų paskirti probacijos tarnyba neprašo, duomenų, kad būtų padaryti administraciniai nusižengimai ar kiti teisėtvarkos pažeidimai nėra pateikta. Juo labiau, kad E. N., atliktas keliamos rizikos ir pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimas naudojant OASys metodiką, buvo nustatyta, kad nuteistasis priklauso vidutinei nusikalstamo elgesio rizikos grupei. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad nors nuteistais nors ir pasielgė neatsakingai, tačiau siekia vykdyti teismo paskirtus įpareigojimus, kritiškas savo elgesiui, siekia gyventi socialiai teisingai, todėl yra pagrindas manyti, kad nuteistasis dar gali pasitaisyti ir tinkamai vykdyti teismo skirtas pareigas, toliau gyventi pagal visuomenei priimtas elgesio normas, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, dirbti ar registruotis Užimtumo tarnyboje, socialiai pritapti prie visuomenės. Šiuo atveju, teismo vertinimu, svarbu išnaudoti ir suteikti visas galimybes nuteistajam pasitaisyti neizoliuojant jo nuo visuomenės, įvertinus jos resocializacijos poreikius, todėl probacijos tarnybos teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo E. N. atmestinas.

16E. N. informuotinas, kad pagal Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 14 straipsnio 4 punktą probuojamieji privalo pranešti probuotojui apie savo gyvenamąją, darbo ar mokymosi vietą, išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų.

17Kartu teismas atkreipia nuteistojo dėmesį į tai, kad jis privalo elgtis itin atidžiai ir rūpestingai, laikytis jam paskirtų įpareigojimų, priešingu atveju probacijos tarnyba turi teisę ir pareigą pakartotinai kreiptis į teismą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

19Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo E. N. panaikinimo atmesti.

20Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas Lietuvos probacijos tarnybos... 5. Teikime nurodyta, kad nuteistasis E. N. 2020 m. sausio 20 d. Kauno apylinkės... 6. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovė teismo posėdžio... 7. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė... 8. Nuteitasis E. N. teismo posėdyje paaiškino, kad gailisi dėl to kas įvyko.... 9. Teikimas atmestinas.... 10. Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme nurodyta, jog probacija – tai... 11. Pažymėtina, kad teismas priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo... 12. Lietuvos Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad E. N.... 13. Iš teismui pateikto teikimo matyti, kad nuteistojo probacijos pradžia 2020 m.... 14. Taigi išdėstytos aplinkybės rodo, kad nuteistasis iš esmės pažeidė abu... 15. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad E. N. noras... 16. E. N. informuotinas, kad pagal Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 14... 17. Kartu teismas atkreipia nuteistojo dėmesį į tai, kad jis privalo elgtis itin... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio... 19. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl bausmės... 20. Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos...