Byla 2-11831-587/2014
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Valdo taksi“, atstovaujamo administratorės Audronės Pečkienės, ieškinį atsakovui Z. B. dėl žalos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas, atstovaujamas administratoriaus, kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 114.170,81 Lt žalos, kuri susidarė dėl bendrovės UAB „Valdo taksi“ direktoriaus ir likvidatoriaus Z. B. netinkamo pareigų vykdymo: atlikdamas savo pareigas, neįvertino tos aplinkybės, kad bendrovė yra nemoki, nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo, savo veiksmais blogino kreditorių bei bendrovės finansinę padėtį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2014-05-08 (b.l. 39), per nustatytą 14 dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d.), ieškovui prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013-06-13 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Valdo taksi“ (civilinės bylos Nr. B2-1467-260/2013). Išnagrinėjusi paskutinių trijų metų veiklos bendrovės sudarytus sandorius, vadovų veiksmus administratorė nustatė, kad bendrovės direktoriaus Z. B., t.y. atsakovas, netinkamai vykdė savo kaip bendrovės vadovo pareigas. 2010 metais atsakovas pasirašė ir perdavė VĮ Registrų centras 2009 metų UAB „Valdo taksi“ balansą. 2009-12-31 UAB „Valdo taksi“ turtas – 14.787,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 68.525,00 Lt. Taigi, jau 2010 metų gegužės mėnesį bendrovės vadovui buvo žinomas faktas, kad bendrovė yra nemoki. Direktorius Z. B. privalėjo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos UAB „Valdo taksi“ iškėlimo (LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d.), tačiau to nepadarė. Per 2010 metus UAB „Valdo taksi“ įsiskolinimai kreditoriams (VMI ir VSDFV) padidėjo nuo 68.525,00 Lt iki 86.142,00 Lt, t.y. 17.617,00 Lt. 2011-01-10 UAB „Valdo taksi“ vienintelio akcininko V. B. sprendimu nuspręsta likviduoti UAB „Valdo taksi“, o likvidatoriumi paskirtas Z. B.. Administratoriui neperduota jokie dokumentai (protokolai, informacija akcininkui ar siūlymas spręsti įmonės nemokumo klausimą), kuriuose būtų užfiksuota, kad buvęs direktorius Z. B., skiriant jį bendrovės likvidatoriumi, informavo akcininką apie įmonės nemokumą. Pažymėtina, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 73 str. 3 d. nustatyta, jog visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę. Likvidavimo procedūra buvo vykdoma nuo 2011-01-10 iki 2013-06-13, kada buvo iškelta bankroto byla. 2011 metų sausio mėnesį buvo atleisti visi bendrovės darbuotojai, o bendrovė faktiškai nutraukė savo veiklą. 2011-2013 metais bendrovė jokių pajamų iš veiklos negavo. 2011-2012 metų bendrovės finansinė atskaitomybė nebuvo teikiama nei VĮ Registrų centras, nei VMI prie LR FM. Bankroto bylos iškėlimo dienai bendrovėje materialaus turto likutinė vertė – 2.000,00 Lt, todėl kreditorių finansiniams reikalavimas tenkinti lėšų nėra.

6Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (LAT 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011). CK 2.87 str. įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės valdymo organu, nesilaikė įstatymo imperatyvaus reikalavimo, kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo kai dar 2010 metų gegužės mėnesį jam buvo žinomas faktas, kad bendrovė yra nemoki (LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d.), ir savo neveikimu padarė žalą bendrovės kreditoriams. Atsižvelgiant į atsakovo Z. B. aplaidumą, nerūpestingumą, tyčinį neveikimą bendrovei buvo padaryta žala – bendrovės turtas dėl nusidėvėjimo mažėjo, o kreditoriniai įsipareigojimai VMI ir Sodrai išaugo, todėl atsakovas turi atlyginti bendrovei žalą, kuri pagal bendrovės buhalterinės apskaitos duomenis yra 114.170,81 Lt.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – akcininkų sąrašo (b.l. 10), akcijų savininko sprendimo (b.l. 11), rašto dėl akcijų savininko sprendimo likviduoti UAB „Valdo taksi“ (b.l. 12), finansinių ataskaitų teikimo duomenų (b.l. 13, 19), UAB „Valdo taksi“ balansų (b.l. 14, 20, 24, 26), pelno (nuostolių) ataskaitų (b.l. 15, 21, 25), 2009 m. ir 2010 m. finansinės atskaitomybės aiškinamųjų raštų (b.l. 16-17, 22-23), sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraščio (b.l. 18), Kauno apygardos teismo 2013-06-13, 2013-12-19 ir 2013-04-05 nutarčių (b.l. 27-29, 32-33), bankrutavusios UAB „Valdo taksi“ kreditorių susirinkimo protokolo (b.l. 30-31) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl ieškovui BUAB „Valdo taksi“ iš atsakovo Z. B. priteistina 114.170,81 Lt žalos (CK 2.87 str. 7 d., LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d.).

8Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos - 10,00 Lt pašto išlaidos, 2.283,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 9 p., 96 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 275 str., 279 str. 2 d., 286 str., 287str. 1 d., teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo Z. B., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Valdo taksi“, į.k. 300645502, 114.170,81 Lt (vieną šimtą keturiolika tūkstančių vieną šimtą septyniasdešimt litų, 81 ct) žalos.

12Priteisti iš atsakovo Z. B., a.k. ( - ) valstybei 10,00 Lt (dešimties litų, 00 ct) pašto išlaidas ir 2.283,00 Lt (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt tris litus, 00 ct) žyminio mokesčio. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d. ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai