Byla 2-378/2012
Dėl teismo paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Gintaro Pečiulio ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko M. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko M. K. prašymas dėl teismo paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi už pareigos pranešti teismui apie atstovo pasikeitimą neįvykdymą Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui M. K. paskyrė 1 000 Lt baudą.

5Valstybinės mokesčių inspekcijos direktorius pateikė teismui prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo. Nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 22 d. teismo posėdyje Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas informavo, kad Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vyksta reorganizacija, o 2011 m. spalio 12 d. teismo posėdyje informavo, kad pereina dirbti į kitą Valstybinės mokesčių inspekcijos struktūrinį padalinį ir kitame posėdyje Valstybinę mokesčių inspekciją atstovaus kitas atstovas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi Valstybinės mokesčių inspekcijos direktoriaus prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui M. K. paskirtą baudą sumažino iki 500 Lt.

8Teismas sutiko su Valstybinės mokesčių inspekcijos direktoriaus argumentu, kad 2011 m. spalio 12 d. teismo posėdyje Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas informavo, jog pereina dirbti į kitą Valstybinės mokesčių inspekcijos struktūrinį padalinį ir kitame posėdyje Valstybinę mokesčių inspekciją atstovaus kitas atstovas. Ši Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo pateikta informacija davė teismui pagrindo manyti, kad atvykęs naujas Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas bus pasiruošęs bylos nagrinėjimui ir dėl atstovo pasikeitimo bylos nagrinėjimo atidėti nereikės. Tačiau naujas Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į 2011 m. spalio 26 d. teismo posėdį atvyko nesusipažinęs su byla, bylos nagrinėjimo metu pakeitė ankstesnę kreditoriaus poziciją, dėl ko galiausiai bylos nagrinėjimą teko atidėti. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju Valstybinė mokesčių inspekcija pareigą pranešti teismui apie atstovo pasikeitimą įvykdė netinkamai, todėl pagrindo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos direktoriui skirtą baudą nėra. Tačiau įvertinęs tai, kad CPK 51 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos pareigos pažeidimas nagrinėjamu atveju pasireiškė ne jos neįvykdymu, bet netinkamu įvykdymu, teismas Valstybinės mokesčių inspekcijos direktoriui paskirtą baudą sumažino iki 500 Lt.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas M. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais esminiai argumentais:

  1. Pareiga pranešti teismui apie atstovo pasikeitimą pažeista nebuvo. Bylos nagrinėjimas buvo atidėtas ne dėl pranešimo pareigos nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, o nutarus, kad būtina įvertinti mokesčių apskaitos duomenis, siekiant tinkamai išspręsti klausimą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos finansinio reikalavimo didinimo vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartimi.
  2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nemotyvavo kodėl nagrinėjamu atveju yra būtina skirti baudą. Teismas tik nurodė, jog Valstybinė mokesčių inspekcija netinkamai įvykdė teismo informavimo pareigą. Pažymėtina, kad byla iš esmės buvo išnagrinėta 2011 m. gruodžio 6 d. teismo posėdyje, t. y. visi reikiami duomenys buvo pateikti teismui ir bankroto administratoriui, todėl pagrindo skirti baudą nebuvo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas prašymas panaikinti arba sumažinti teismo skirtą baudą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi už pareigos pranešti teismui apie atstovo pasikeitimą neįvykdymą Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui M. K. skyrė 1 000 Lt baudą (CPK 51 str. 6 d.). Iš nutarties turinio matyti, kad baudą Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui skirti prašė atsakovas BUAB „Narbutas ir Ko“, tačiau atsakovas baudą prašė skirti ne už pareigos pranešti teismui apie atstovo pasikeitimą neįvykdymą, o už teismo pavedimų nevykdymą ir proceso vilkinimą. Teismas minėta nutartimi konstatavo, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas apie atstovo pasikeitimą teismo iš anksto neinformavo, termino teismo nustatytam įpareigojimui tinkamai įvykdyti pratęsti neprašė, t. y. netinkamai vykdė bendradarbiavimo pareigą, todėl skyrė Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui 1000 Lt dydžio baudą. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas 2011 m. lapkričio 29 d. pateikė prašymą jam skirtą baudą prašė panaikinti arba „ją sumažinti iki minimumo, jeigu Teismas motyvuota nutartimi nuspręstų nepanaikinti skirtos baudos atsižvelgiant į tai, kad dar nesuformuota LR CPK 51 str. 6 d. taikymo praktika“. Šiame prašyme M. K. išdėstė argumentus, kodėl nesutinka su paskirtos baudos teisiniais pagrindais. Skundžiama 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas minėtą prašymą tenkino iš dalies ir sumažino skirtą baudą iki 500 Lt. Teismas nutartyje konstatavo, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas įvykdė CPK 51 straipsnio 6 dalyje nustatytą pareigą ir 2011 m. spalio 12 d. teismo posėdyje informavo teismą apie atstovo pasikeitimą, tačiau ją įvykdė netinkamai, dėl ko buvo atidėtas teismo posėdis. Tačiau iš skundžiamos nutarties turinio ir 2011 m. spalio 26 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad 2011 m. spalio 26 d. teismo posėdis buvo atidėtas ne dėl CPK 51 straipsnio 6 dalyje nustatytos pareigos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o dėl naujo Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo nepasiruošimo bylos nagrinėjimui, t.y. dėl to, kad, atstovo, teigimu, Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaitos skyrius nespėjo paruošti ir jam iki teismo posėdžio pateikti duomenų apie įvykusius įskaitymus.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, bei tai, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas 2011 m. spalio 12 d. įvykusiame teismo posėdyje informavo pirmosios instancijos teismą apie atstovo pasikeitimą, o 2011 m. spalio 26 d. teismo posėdis buvo atidėtas dėl naujo Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo netinkamo pasiruošimo bylos nagrinėjimui, daro išvadą, kad teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi nepagrįstai CPK 51 straipsnio 6 dalies pagrindu skyrė Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui baudą. Be to, atsakovas baudą skirti prašė ne už pareigos pranešti teismui apie atstovo pasikeitimą neįvykdymą, o už teismo pavedimų nevykdymą ir proceso vilkinimą. Baudų už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, tarp jų ir sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, t. y. proceso vilkinimą, paskyrimą reglamentuoja ne CPK 51 straipsnio 6 dalis, o CPK 95 straipsnis.

16Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi skirdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui baudą CPK 51 straipsnio 6 dalies pagrindu, o skundžiama 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi tik sumažindamas apeliantui skirtą baudą, netinkamai taikė civilinio proceso normas, dėl ko priėmė neteisėtas bei nepagrįstas nutartis, kurios yra naikintinos (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 15 d. ir 2011 m. gruodžio 12 d. nutartis.

Proceso dalyviai