Byla 1-28-445/2012
Dėl įvykio niekas nematė

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant prokurorei Živilei Gecevičienei, nukentėjusiojo atstovams K. K., G. K., teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje :

2K. U., gim. ( - ), a.k. ( - ), lietuvis, LR pilietis, pradinio išsilavinimo, nevedęs, dirb. UAB „S.“ darbininku, gyv. ( - ), teistas : 2002-04-05 Kėdainių raj. apyl. teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., 35 str. ( įstatymo 1964 m. redakcija) - laisvės atėmimu 6 mėn. su 200 Lt turto konfiskavimu. Remiantis LR BK 47¹ str. ( įstatymo 1964 m. redakcija) bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 2 mėn., teistumui išnykus,

3kaltinamas pagal BK 138 str. 1 d., ir

4Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

5K. U. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą, o būtent, jis 2010 m. rugsėjo 29 d. apie 21.30 val., gyvenamajame name, esančiame ( - ), Varėnos r., išgertuvių metu, tyčia rankos kumščiu sudavė vieną smūgį nukentėjusiajam L. K. į veido sritį, padarydamas apatinio žandikaulio lūžimą kairio kampo srityje ir sutrikdė sveikatą ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, tuo nesunkiai sužalojo L. K. sveikatą.

6Kaltinamojo kaltė įrodyta.

7Kaltinamasis K. U. kaltę pripažino ir parodė, kad 2010 m. rugsėjo mėn. kartu su L. K. buvo Varėnos rajone, dirbo miško ruošos darbus. 2010-09-29 vakare L. K. buvo neblaivus ir jie susipyko, o konflikto metu sudavė vieną smūgį rankos kumščiu į smakrą. Po smūgio L. K. prigulė, paskui dejavo, kad skauda žandikaulį. Nuvežė į Kauno klinikas, kur nustatė žandikaulio kairio kampo lūžimą. Su L. K. susitaikė, jo atsiprašė. Incidento metu namuose buvo vieni, todėl įvykio niekas nematė.

8Nukentėjusysis L. K., miręs 2011-09-30, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2010 m. rugsėjo 29 d. apie 21.30 val. Senosios Varėnos k., Varėnos r., konflikto metu jam į veido sritį dešiniu kumščiu sudavė K. U.. Tuo metu jie abu buvo atvykę į Varėnos rajoną ir dirbo miškos ruošos darbus. Po suduoto smūgio pasijuto blogai, todėl jį K. U. nuvežė į Kauno medicinos klinikas, kur jam nustatė žandikaulio kampo lūžimą. Įvykio vietoje į gydymo įstaigą nesikreipė, nes nežinojo, kur ji yra. Įvykio metu buvo neblaivus. Pretenzijų K. U. neturi, su juo susitaikė (b.l. 32-33, 37-38, 39-40).

9Kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais bei teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais :

10Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK prevencijos poskyrio viršininko tarnybiniu pranešimu dėl L. K. sužalojimo fakto ( b.l. 2).

11Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK postinio tarnybiniu pranešimu, kad gautas pranešimas iš Kauno MUK priėmimo pranešimas dėl L. K. pristatymo į priėmimo skyrių dėl sužalojimo ( b.l. 12).

12Specialisto išvadoje Nr. G 83/11(06) nurodyta, kad L. K. kliniškai nustatyta apatinio žandikaulio lūžimas kairio kampo srityje, veikiant apatinio žandikaulio kairio kampo sritį kietu buku žalojančiu daiktu, galimai bylos aplinkybėse nurodytu laiku. Sužalojimas kvalifikuotas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl apatinio žandikaulio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Sužalojimas padarytas vieno trauminio poveikio pasekoje. Sužalojimo galimybė nukentėjusiajam griūnant ir atsitrenkiant į kietą buką žalojantį paviršių mažai tikėtina. (b.l. 42-44).

13Įtariamasis K. U. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė namą, esantį Senosios Varėnos k., Varėnos r., kuriame sudavė smūgį L. K.. (b.l. 62-63)

14Kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 138 str. 1 d., nes jis tyčia, tarpusavio asmeninio konflikto metu, sudavė rankos kumščiu nukentėjusiajam į veidą, tuo padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, kuriam nebuvo padarytos pasekmės, numatytos BK 135 str. Nusikalstama veika baigta.

15Nukentėjusysis L. K., g. ( - ), mirė 2011-09-30.

16Bausmės skyrimo motyvai.

17Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailisi ir padėjo išaiškinti padarytą nusikalstamą veiką, duodamas parodymus apie nusikalstamos veikos aplinkybes.

18Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

19Kaltinamasis praeityje teistas, bet teistumas išnykęs. Kaltinamasis nėra įrašytas į psichiatro ar priklausomybių ligų kabineto įskaitą, nebaustas administracine tvarka. Kaltinamasis dirba.

20Vadovaujantis bausmės paskirtimi ( BK 54 str. 3 d.), darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam skiriant laisvės apribojimo bausmė. Tai pati švelniausia bausmės rūšis, numatyta už kaltinamojo padarytą nusikalstamą veiką. Kaltinamojo padarytas nesunkus, tyčinis nusikaltimas, nusikalstama veika užbaigta.

21Bausmės dydis parinktinas pagal bausmės dydžio nustatymo taisykles, kai yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

22Civilinis ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė 2984.26 Lt ieškinį.

23Civilinis ieškinys tenkintinas.

24Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos ir kt. ( CK 6.249 str.1 d.). Byloje įrodyta, kad kaltinamasis tyčia, nesunkiai sutrikdė sveikatą nukentėjusiajam, taigi tarp kaltinamojo veiksmų ir kilusių pasekmių yra tiesioginis priežastinis ryšys ( CK 6.247 str.). Kaltinamasis padarė tyčinį nusikaltimą, jo kaltė įrodyta, o tai ir yra sąlyga civilinei atsakomybei atsirasti ( CK 6.248 str.1,3 d.).

25Nukentėjusiajam buvo teiktos stacionarinės ir ambulatorinės paslaugos:

26-veido ir žandikaulių chirurgo- 502.60 Lt, burnos chirurgija – 502.60 Lt, veido, žandikaulių ir burnos chirurgija – 502.60 Lt ( taikant bazinės kainos koeficientą), lovadienių skaičius- 6. Apatinio žandikaulio lūžymo gydymas – 2889.62 Lt, teikiant veido ir žandikaulių chirurgo paslaugas- 84.64 Lt, viso 2984.26 Lt ( b.l. 51).

27Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama bazinėmis kainomis, nustatytomis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Stacionarių paslaugų balų vertė apskaičiuojama Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatyta tvarka. Nėra pagrindo abejoti nustatytų gydymosi išlaidų dydžiu, todėl ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

28Nukentėjusysis L. K. civilinio ieškinio nebuvo pareiškęs, nebuvo pripažintas civiliniu ieškovu (b.l. 32-33, 36-38, 39-40).

29K. U. paskirta kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Kaltinamojo nuosavybės teisės į turtą neapribotos. Kaltinamasis laikinai sulaikytas nebuvo. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.

30Vadovaudamasis LR BPK 297 – 299 , 301- 305, 307- 308 str., teismas

Nutarė

31K. U. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje ir skirti laisvės apribojimą šešiems (6) mėnesiams, paskiriant teismo įpareigojimą - pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, mokytis ir šį teismo įpareigojimą vykdyti šešis (6) mėnesius.

32Paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - taikyti iki įsiteisės nuosprendis.

33Priteisti iš K. U., a.k. ( - ), Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ( Europos a.1, LT-03505 Vilnius, a.s. ( - ), “Swedbank” AB, banko kodas 73000) du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus dvidešimt šešis centus (2984.26 Lt) žalos atlyginimo dėl nukentėjusiojo L. K. gydymo Kauno medicinos universiteto klinikoje.

34Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo per Varėnos rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. K. U., gim. ( - ), a.k. ( - ), lietuvis, LR pilietis, pradinio išsilavinimo,... 3. kaltinamas pagal BK 138 str. 1 d., ir... 4. Teismas išnagrinėjęs bylą... 5. K. U. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą, o būtent, jis 2010 m. rugsėjo... 6. Kaltinamojo kaltė įrodyta.... 7. Kaltinamasis K. U. kaltę pripažino ir parodė, kad 2010 m. rugsėjo mėn.... 8. Nukentėjusysis L. K., miręs 2011-09-30, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 9. Kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais bei teisiamajame... 10. Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK prevencijos poskyrio viršininko... 11. Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK postinio tarnybiniu pranešimu, kad... 12. Specialisto išvadoje Nr. G 83/11(06) nurodyta, kad L. K. kliniškai nustatyta... 13. Įtariamasis K. U. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė namą, esantį... 14. Kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 138 str. 1 d., nes jis tyčia,... 15. Nukentėjusysis L. K., g. ( - ), mirė 2011-09-30.... 16. Bausmės skyrimo motyvai.... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažino padaręs... 18. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 19. Kaltinamasis praeityje teistas, bet teistumas išnykęs. Kaltinamasis nėra... 20. Vadovaujantis bausmės paskirtimi ( BK 54 str. 3 d.), darytina išvada, kad... 21. Bausmės dydis parinktinas pagal bausmės dydžio nustatymo taisykles, kai yra... 22. Civilinis ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 23. Civilinis ieškinys tenkintinas.... 24. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos ir kt. (... 25. Nukentėjusiajam buvo teiktos stacionarinės ir ambulatorinės paslaugos:... 26. -veido ir žandikaulių chirurgo- 502.60 Lt, burnos chirurgija – 502.60 Lt,... 27. Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama bazinėmis kainomis,... 28. Nukentėjusysis L. K. civilinio ieškinio nebuvo pareiškęs, nebuvo... 29. K. U. paskirta kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti.... 30. Vadovaudamasis LR BPK 297 – 299 , 301- 305, 307- 308 str., teismas... 31. K. U. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 32. Paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti -... 33. Priteisti iš K. U., a.k. ( - ), Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos... 34. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt...