Byla 1A-208-195-2013
Dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nuosprendžio, kuriuo J. G., a.k(duomenys neskelbtini) pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau- BK) 228 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Šumsko, teisėjų Audronės Kartanienės ir Daiva Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Linai Pauliukevičiūtei, Daivai Mintautaitei, dalyvaujant prokurorei Irinai Kurilo, išteisintajai J. G., gynėjui advokatui Povilui Juzikiui,

3teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nuosprendžio, kuriuo J. G., a.k( - ) pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau- BK) 228 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. išteisinta nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

4Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5J. G. buvo kaltinama už tai, kad ji būdama valstybės tarnautojui priligintas asmuo, dirbdama UAB ( - ) (įm.k. 121896961, reg. vieta Kalvarijų g. 125, Vilnius) inžiniere, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1,4,6 punktus, taip pat 2000 m. spalio 7 d. AB ( - ) direktoriaus patvirtintos pareiginės instrukcijos nuostatų III.l., III.2., III.3. punktuose numatytas pareigas, pažeisdama valstybės deklaruojamus įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo ir skaidrumo principus, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi: 2009 metais, tiksliai nenustatytą dieną ir laiku, tyrimo metu nenustatytoje vietoje, suklastojo tikrus dokumentus: vykdydama patikėtas funkcijas, pagal pareigybinę instrukciją, A. S. vardu, Sarių kadastro vietovėje Nr. 8664, Dvarčiškių k., Sarių sen., Švenčionių r., suprojektavo du sklypus: žemės sklypo planuose (2009 m. birželio 19 d.), sklypų ribų nustatymo abrise, žemės naudojimo plotų eksplikacijoje (2009-06-19), įrašydama tikrovės neatitinkančius duomenis, klaidingai nurodė - tikslinę sklypų paskirtį: sklype Nr. 578 (kadastrinis Nr. 8664/0003:523), 7,35 ha, pagrindinė tikslinė sklypo paskirtis - žemės ūkio ir sklype Nr. 625 (kadastrinis Nr. 8664/0003:522) 1,4 ha, pagrindinė tikslinė sklypo paskirtis - kita (vandens telkinio ), tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 25 str., Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymo Nr. 207 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo“ 51 punktą, žemės sklypui, žemės sklypo plane M 1:5000 pažymėtam Nr. 578 (7,35 ha), kadastrinis Nr. 8664/0003:523, turėjo nustatyti vandens ūkio paskirties žemę, o sąmoningai nustatė neteisingai, kadangi pagal tuo metu aktualius Lietuvos Respublikos teritorijos Ml:10000 geoferencinio pagrindo duomenis, duomenų bazėje GDB10LT, užfiksuotą ežero „Gojinis“ plotas 7,59 ha, tuo pačiu pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ patvirtintą tvarką, nes pelkės kaina yra daug mažesnė už vandens kainą, ir dirbtinai Ignalinos rajono 2001 m. lapkričio 23 d. išvados Nr. 4667 ir 2007 m. birželio 20 d. išvados Nr. 18-2091 kainą privedė prie viso „Gojinės“ ežero ploto kainos. Tokiais savo veiksmais pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 ir 2 punktuose nustatytus valstybės tarnautojų veiklos etikos principus gerbti valstybės institucijas ir įstaigas, įstatymus, kitus teisės aktus, nepiktnaudžiauti suteiktomis galiomis ir valdžia, diskreditavo asmens, prilyginto valstybės tarnautojui, vardą, sumenkino valstybinių institucijų prestižą ir reputaciją ir tuo padarė didelę neturtinę žalą valstybės interesams. J. G. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 str. 1 d. 300 str. 1 d.

6Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštasis skyrius prašo Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nuosprendį panaikinti dėl teismo išvadų neatitikimo faktinėms bylos aplinkybėms ir priimti naują nuosprendį pripažinti J. G. kalta, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 228 str. 1 d. ir skirti jai 130 MGL dydžio baudą (16 900 lt); pripažinti J. G. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. ir skirti jai 50 MGL dydžio baudą (6500 lt). Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu esant nusikaltimų idealiajai sutapčiai ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 130 MGL dydžio (16 900 lt) baudą.

7Apelianto teigimu, A. S. nuosavybės teisių atkūrimo byloje, esančioje žemės sklypo Nr.578 (kadastrinis Nr. 8664/0003:523) apie tai, kad šiame sklype yra dalis vandens telkinio, t.y. ežero Gojinis, duomenų nėra. Apeliantas nurodo, kad žemės sklypų Nr.578 (kadastrinis Nr. 8664/0003:523), Nr.625 (kadastrinis Nr. 8664/0003:522) abrise vandens telkinys pažymėtas tik 1,4 ha ploto žemės sklype Nr.625 (kadastrinis Nr. 8664/0003:522). Pažymi, jog duomenys gauti iš Aplinkos apsaugos agentūros patvirtina, kad ežero Gojinis plotas yra 7,59 ha. A. S. suprojektuoto vandens ūkio paskirties sklypo, kadastrinis Nr. 8664/0003:522, plotas yra tik 1,40 ha. Apelianto nuomone, 6 ha ploto Gojinio ežero dalis patenka į žemės sklypą, kadastrinis Nr. 8664/0003:523, tačiau nekilnojamo turto registro duomenimis šiame sklype jokio vandens telkinio ploto nėra, todėl šie duomenys neatitinka tikrovės.

8Apeliantas nurodo, jog J. G. kaltę patvirtina liudytojų parodymai, vietos apžiūros protokolas, Švenčionių žemėtvarkos skyriaus pažyma, Aplinkos apsaugos agentūros pažyma, žemės sklypo planu, žemės naudojimo planų eksplikacija bei sklypų ribų abrise, žemės sklypų Nr.578 ir Nr. 625, esančių Dvarciškių k., Sarių sen., Švenčionių raj., apžiūros aktas bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pažyma.

9Apeliantas pažymi, jog pagal nuosavybės teisės atkūrimo planus įregistruotus kadastro žemėlapiuose, kuriuos parengė projekto autorė J. G. turėtų būti du sklypai, vienas iš jų žemės ūkio paskirties, kitas – vandens ūkio paskirties. Apeliantas nurodo, kad faktiškai natūroje yra vienas sklypas, t.y. ežeras, kurio plotas apie 8 ha su aiškia kranto riba.

10Apelianto teigimu, ežeras Gojinis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr.130 „Dėl Lietuvos Respublikos ežerų kvalifikatoriaus patvirtinimo“ buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos vandens telkinių sąrašą, o jo plotas geoferencinio pagrindo duomenų bazės duomenimis – 7,59 ha. Todėl šis telkinys turėjo būti formuojamas kaip atskiras 7,59 ha ploto vandens ūkio paskirties sklypas.

11Atsikirtime į apeliacinį skundą J. G. advokatas Povilas Juzikis prašo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus apeliacinį skundą atmesti, o Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nuosprendį palikti nepakeistą.

12J. G. advokatas Povilas Juzikis nurodo, kad šiuo konkrečiu atveju būtina nustatyti, koks buvo Gojinės ežero plotas sklypų Nr.578 ir 625 projektavimo metu, kadangi ši aplinkybė baudžiamoje byloje turi esminę reikšmę. Teigia, kad Gojinio ežero plotas yra 1,4 ha, o ne apytiksliai 8 ha, aplink ežerą yra vandens užlieta teritorija, atsiradusi dėl neteisėtai padarytos užtvankos ir į ežero plotą neįtraukiama.

13Pažymi, kad Švenčionių žemėtvarkos skyriaus sudarytos komisijos nariai: T. K., M. L. ir Ž. T. užlietą teritoriją priskyrė ežerui neatlikę jokių tyrimų, neišmatavę vandens gylio, todėl šis vertinimas traktuojamas kaip šių asmenų vien tik vizualine informacija paremtas klaidingas įsitikinimas, jog vandeniu užlieta teritorija yra ežeras, o ne pelkė, todėl tokie įrodymai yra akivaizdžiai nepakankami konstatuoti išteisintajai inkriminuojamų baudžiamųjų veikų sudėtį. Išteisintosios advokato tvirtinimu, ankščiau paminėtų liudytojų parodymais bei 2011 m. balandžio 6 d. apžiūros aktu negalima vadovautis kaip įrodymais.

14Advokatas Povilas Juzikis nurodo, kad bet kokias abejones dėl Gopjinio ežero dydžio paneigia liudytojų H.Žegario, A. J., V. M. paaiškinimai.

15Atsikirtime į apeliacinį skundą nurodoma, kad rengiant nagrinėjamų sklypų projektus, vadovautasi žemėtvarkos skyriaus pateiktais dokumentais, kuriuose nurodyta, kad ežero Gojinio plotas yra 1,3-1,4 ha, todėl apelianto kaltinimai J. G. suklastojus žemės sklypų planus, ribų nustatymo abrisą ir žemės naudojimo eksplikaciją – neturi jokio pagrindo.

16Išteisintosios advokato įsitikinimu, Švenčionių žemėtvarkos skyriaus komisijos 2011 m. balandžio 6 d. sklypų apžiūros aktas, to paties skyriaus pažyma 2011 m. balandžio 27 d. pažyma, Nacionalinės žemės tarnybos 2011 m. gegužės 10 d. pažyma bei Aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. gegužės 13 d. raštas ne tik nepatvirtina Gojinio ežero apytikslį dydį esant 8 ha, tačiau taip pat yra paneigiami kitais byloje pateiktais įrodymais, tarp jų ir liudytojų paaiškinimais.

17Atsikirtime nurodoma, kad asmuo negali būti apkaltintas nusikaltimo padarymu, jeigu nėra visų nusikaltimo objektyviosios ir subjektyviosios pusės požymių. Pažymi, jog piktnaudžiavimas numatytas BK 228 str. 1 d. padaromas tik tyčia, todėl šis būtinas nusikaltimo sudėties subjektyvusis požymis turi būti nustatytas, o šio požymio konstatavimas turi būti motyvuotas, pagrįstas byloje ištirtais duomenimis ir nustatytomis aplinkybėmis. Nurodo, jog kvalifikuojant veiką pagal BK 300 str. 1 d. taip pat būtina nustatyti tiesioginę kaltininko tyčią, tai jog jis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad klastoja dokumentus, kurie gali sukelti neigiamas pasekmes ir norėjo taip veikti.

18Teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti, išteisintoji ir jos gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Apylinkės teismas tinkamai išnagrinėjo visus byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas, kad kaltinamoji nepadarė veikos, turinčios Baudžiamojo kodekso 228 str.1 d. ir 300 str.1 d. numatytų nusikalstamos veikos požymių.

21J. G. kaltinama tuo, kad pažeisdama jos veiklą reguliuojančius normatyvinius aktus, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi suklastojo dokumentus: dirbdama UAB ,,Vilniaus hidroprojektas“ inžiniere, 2009 metais vykdydama darbo funkcijas suprojektuodama du žemės sklypus A. S. vardu Švenčionių raj.Dvarciškių kaime, žemės sklypo planuose, sklypų ribų nustatymo abrise ir žemės naudojimo plotų eksplikacijoje nurodė tikrovės neatitinkančias žinias: suprojektavo sklypą Nr.578 (kadastrinis Nr.8664/0003:523) nurodydama, kad tai yra 7,35 ha sklypas, kurio tikslinė paskirtis – žemės ūkio, ir sklypą Nr. 625 (kadastrinis Nr. 8664/0003:522), nurodydama, kad tai yra 1,4 ha sklypas, kurio tikslinė paskirtis – kita (vandens telkinio), kai turėjo sklypui Nr. 578 (7.35 ha) nustatyti vandens ūkio paskirties žemę, tačiau sąmoningai nustatė neteisingą šio sklypo paskirtį, nes pagal tuo metu aktualius Lietuvos Respublikos geoferencinio pagrindo duomenis tai buvo ežero ,,Gojinis“ plotas.

22Kaltinamoji J. G. savo kaltės nepripažino, tvirtindama, kad ji sklypus suprojektavo pagal jos tuo metu turimus kartografinius ir kitus duomenis.

23Apylinkės teismas priimdamas sprendimą dėl J. G. pareikštų kaltinimų pagrįstumo, laikė, kad kaltinamoji sudarydama sklypų projektus rėmėsi tuo metu jos turimais dokumentais, pagal kuriuos ežero ,,Gojinis“ plotas yra apie 1,3 ha, o ne 7,59 ha, nes šis didesnis plotas nustatytas ežeru laikant vandens užlietą plotą, kuris atsirado neteisėtai pastačius užtvanką.

24Iš baudžiamojoje, taip pat prie jos prijungtoje civilinėje bylose esančių žemėlapių, žemėtvarkos projekto planų bei kitų dokumentų, matyti, kad ilgą laiką visuose dokumentuose buvo nurodoma, kad ežero ,,Gojinis“ plotas yra 1,3-1,4 ha , kitas aplink ežerą esantis plotas-pelkė. Šiuos dokumentus teismas nurodė savo nuosprendyje. Bylos tyrimo metu Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūra ir Nacionalinė žemės tarnyba pateikė pažymas, kuriose nurodyta, kad nuo 2005 metų ežero ,,Gojinis“ plotas fiksuojamas 7,59 ha (t.1.b.l. 105, 108). Nurodoma, kad šie duomenys nustatyti remiantis ortografinio žemėlapio sudaryto 2005 metais duomenimis, juo patvirtina aerofotografinės nuotraukos. Šiais dokumentais remiamas ir kaltinimas, jie nurodomi ir apeliaciniame skunde. Tačiau kaip pagrįstai pažymėjo teismas, byloje nėra jokių duomenų, kad šie dokumentai buvo pateikti kaltinamajai prieš darant projektus, tuo labiau, kad esant kitiems dokumentams, kad ežero plotas tik 1,7 ha, neatmestinas ir teismo nurodymas, kad fotografijose, taip pat ir patikrinimų aktuose ir kituose dokumentuose užfiksuotas vandens plotas, kuris laikomas ežeru, yra vandeniu užlietas plotas, kuris susidarė neteisėtai pastačius užtvanką.

25Jeigu ir laikyti, kad apeliacinio skundo motyvas, jog kaltinamoji sudarydama sklypų projektus turėjo vadovautis paskutiniais duomenimis, kuriuose nurodoma, kad ežero plotas 7,59 ha, yra pagrįstas, tai negali būti pagrindu laikyti, kad ji tyčia nesivadovavo šiais duomenimis ir juos tikrai žinodama atliko tyčinius veiksmus nurodydama neteisingą ežero plotą ir kitus duomenis suprojektuodama du sklypus kurių duomenų klastojimu ji yra kaltinama. Kaip nurodė apylinkės teismas, byloje yra dokumentai patvirtinantys kitokį ežero dydį, todėl negalima atmesti kaltinamosios aiškinimo, kad ji sudarydama projektus vadovaudamasi šiais dokumentais, taip pat kitais duomenimis, tame tarpe vietos apžiūra, laikė, kad ežero plotas yra 1,7 ha, o aplink jį kitą projektuojamą plotą sudaro vandens užlieta pelkė. Tai, kad kaltinamoji neatlikdama visų reikalingų veiksmų tikrajai faktinei ir teisinei padėčiai nustatyti galėjo netinkamai atlikti savo pareigas, tokie jos veiksmai negali būti laikomi tyčiniais, numatytais baudžiamojo kodekso 228 str.1 d. ir 300 str.1d. Dėl galimai padarytų įstatymų pažeidimų atliekant aukščiau minėtų sklypų projektavimą yra iškelta civilinė byla, kurioje gali būti nagrinėjamas ir vertinamas ir kaltinamosios atliktų veiksmų teisėtumas. Pažymėtina, nėra surinkta duomenų kuriais remiantis būtų galima neginčytinai nustatyti dėl kokių motyvų buvo atlikti kaltinime nurodomi tyčiniai nusikalstami veiksmai.

26Byloje nėra pakankamai neginčijamų įrodymų, kad kaltinamoji sudarydama aukščiau nurodytų sklypų projektus tyčia suklastojo dokumentus ir taip tyčia atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių valstybė, juridinis asmuo ar pilietis patyrė didelės žalos, tai yra, kad ji padarė jai inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

27Pažymėtina, kad kaltinamoji iš esmės atliko tik techninį darbą paruošdama sklypų projektus, kurių teisingumą tikrino ir kuriuos tvirtino tai yra suteikė jiems teisinę reikšmę, kiti asmenys, projektai buvo užsakomi ir sutartys sudaromos su UAB ,, Vilniaus hidroprojektas“, kuris ir laikomas projektų autoriumi.

28Apeliaciniame skunde nurodomi bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų parodymai, kurie yra buvę vietovėje, kurioje buvo suprojektuoti sklypai ir matė, kad vanduo užima didesnį nei 1.79 ha plotą ir pagal juos tai yra ežeras. Tai, kad vanduo užima didesnį, nei 1,79 ha plotą iš esmės ginčo nėra, tačiau pagal bylos duomenis, sudarant projektus neabejotinai galėjo kilti abejonė, ar tai ežeras, ar vandens užlieta pelkė, kuri tiek vizualiai tiek padarius aerofotonuotraukas galėjo atrodyti kaip ežeras. Kaip matyti iš Nacionalinės žemės tarnybos pažymos, vandens plotas ežeru įvardintas būtent remiantis aerofotografine nuotrauka, todėl duomenų apie ežero plotą tikslumas kelia tam tikras abejones, apie ką nuosprendyje nurodė ir apylinkės teismas.

29Pagrindžiant kaltinamosios veiksmų neteisėtumą motyvuojama tuo, kad pagal kitiems asmenims sudarytus žemės sklypų planus apie ežerą ,,Gojinis“, matyti, kad sklypų ir ežero ribojimasis pažymėtas laikant ežero plotą didesnį nei 1,79 ha, tai yra pažymint, kad ežero plotas yra apie 7 ha ploto (t1.b.l. 42-48). Tačiau, kaip nustatyta, tokios ribos su ežeru nustatytos sudarant ne visus su ežeru besiribojančių sklypų projektus, kaip matyti iš planų, kurie sudaryti ne pagal fotonuotraukas (b.l.48), ežero plotas pažymėtas nedidelis, o aplik jį pelkė, kuri, kaip tvirtina kaltinamoji šiuo metu yra užlieta vandeniu, todėl ji tokią pelkę teisėtai pažymėjo kaip žemės paskirties sklypą.

30Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, kad apylinkės teismas tinkamai įvertino visus byloje surinktus įrodymus ir priėmė teisingą nuosprendį kurį keisti pagrindo nėra.

31Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

32Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Linai Pauliukevičiūtei, Daivai Mintautaitei, dalyvaujant... 3. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 4. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. J. G. buvo kaltinama už tai, kad ji būdama valstybės tarnautojui priligintas... 6. Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 7. Apelianto teigimu, A. S. nuosavybės teisių atkūrimo byloje, esančioje... 8. Apeliantas nurodo, jog J. G. kaltę patvirtina liudytojų parodymai, vietos... 9. Apeliantas pažymi, jog pagal nuosavybės teisės atkūrimo planus... 10. Apelianto teigimu, ežeras Gojinis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003... 11. Atsikirtime į apeliacinį skundą J. G. advokatas Povilas Juzikis prašo... 12. J. G. advokatas Povilas Juzikis nurodo, kad šiuo konkrečiu atveju būtina... 13. Pažymi, kad Švenčionių žemėtvarkos skyriaus sudarytos komisijos nariai:... 14. Advokatas Povilas Juzikis nurodo, kad bet kokias abejones dėl Gopjinio ežero... 15. Atsikirtime į apeliacinį skundą nurodoma, kad rengiant nagrinėjamų sklypų... 16. Išteisintosios advokato įsitikinimu, Švenčionių žemėtvarkos skyriaus... 17. Atsikirtime nurodoma, kad asmuo negali būti apkaltintas nusikaltimo padarymu,... 18. Teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti, išteisintoji... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Apylinkės teismas tinkamai išnagrinėjo visus byloje surinktus įrodymus ir... 21. J. G. kaltinama tuo, kad pažeisdama jos veiklą reguliuojančius normatyvinius... 22. Kaltinamoji J. G. savo kaltės nepripažino, tvirtindama, kad ji sklypus... 23. Apylinkės teismas priimdamas sprendimą dėl J. G. pareikštų kaltinimų... 24. Iš baudžiamojoje, taip pat prie jos prijungtoje civilinėje bylose esančių... 25. Jeigu ir laikyti, kad apeliacinio skundo motyvas, jog kaltinamoji sudarydama... 26. Byloje nėra pakankamai neginčijamų įrodymų, kad kaltinamoji sudarydama... 27. Pažymėtina, kad kaltinamoji iš esmės atliko tik techninį darbą... 28. Apeliaciniame skunde nurodomi bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų... 29. Pagrindžiant kaltinamosios veiksmų neteisėtumą motyvuojama tuo, kad pagal... 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, kad apylinkės teismas tinkamai... 31. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 32. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo...