Byla 2S-1359-123/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S. ir Alba Ferrous Trading GmbH

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Resota“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19, 2015-05-21, 2015-05-25 nutarčių civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Resota“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki bus išspręstas skundas dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S. ir Alba Ferrous Trading GmbH,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 iki bus išspręstas skundas dėl antstolio veiksmų ir priimtas galutinis procesinis sprendimas. Nurodo, kad 2015-04-13 turto aprašu Nr. S1-339975 aprašyta visa UAB „Resota“ reikalavimo teisė į BUAB „Jaumina“, o 2015-04-17 turto aprašu Nr. S1-341074 aprašytas visas UAB „Resota“ metalo laužas, esantis pas skolininką ir/ar trečiuosius asmenis ir turtinės teisės. Kreipėsi į antstolį su skundu prašydama panaikinti 2015-04-17 turto aprašą Nr. S1-341074.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-06 tenkino pareiškėjos prašymą – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos UAB „Resota“ skundas dėl antstolio A. S. veiksmų.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-19 nutartimi įtraukė į procesą suinteresuotą asmenį Alba Ferrous Trading GmbH ir panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7793-642/2015. Nurodė, kad įvertinus suinteresuoto asmens Alba Ferrous Trading atskirojo skundo argumentus bei prie jo pridėtus įrodymus, yra pagrindo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 nutartį.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-21 nutartimi atmetė pareiškėjos prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos UAB „Resota“ skundas dėl antstolio A. S. veiksmų.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-25 nutartimi leido Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19 nutartį, kuria panaikinta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 nutartis, vykdyti skubiai. Nurodo, kad prašymą dėl skubaus vykdymo tenkina siekiant užtikrinti kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo kriterijais.

7Atskiruoju skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19 ir 2015-05-21 nutarčių pareiškėja UAB „Resota“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19 nutartį; panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-21 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos UAB „Resota“ prašymą tenkinti ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos UAB „Resota“ skundas dėl antstolio A. S. veiksmų. Dėl 2015-05-19 nutarties nurodo, kad nutartyje nurodyta, kad yra vertinami suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentai, tačiau jie nėra aptariami, pripažįstami ar paneigiami remiantis bylos duomenimis. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju nėra prašoma sustabdyti vykdymo veiksmus CPK 626 ir 627 straipsnių pagrindu, todėl CPK 628 straipsnio 3 dalies nuostatos negalioja. Šiuo atveju buvo prašoma sustabdyti vykdymo veiksmus dėl pareiškėjo interesų pažeidimo, kuris pasireiškia, tuo, kad antstolis bando areštuoti turto daugiau nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (pažeidžiamas CPK 675 str. 2 d. nustatytas imperatyvas) ir nesustabdžius vykdymo veiksmų UAB „Resota“ kyla sunkios pasekmės. Nesutinka su suinteresuoto asmens išvadomis, kad UAB „Resota“ yra nemoki. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismui pateiktas prašymas pakeisti 2015-03-18 laikinąsias apsaugos priemones (civilinė byla Nr. Nr. B2-594-513/2015), tai yra panaikinti areštą metalo laužui ir leisti vykdyti metalo laužo prekybą bei atsiskaitymus susijusius su vykdoma minėta veikla, prašymas neišnagrinėtas. Dėl

82015-05-21 nutarties nurodo, kad iš skundžiamos teismo nutarties negalima suprasti, kokiais argumentais vadovaujantis yra atmestas pareiškėjo UAB „Resota“ prašymas sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991.

9Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo Alba Ferrous Trading GmbH prašo netenkinti UAB „Resota“ atskirojo skundo, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19 ir 2015-05-21 nutartis palikti nepakeistas. Nurodo, kad antstolio veiksmų teisėtumo klausimas jau yra išspręstas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutartimi byloje Nr. 2-7793-642/2015, antstolio veiksmai pripažinti teisėtais. Mano, kad UAB „Resota“ vilkina bylos nagrinėjimą.

10Atskiruoju skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-25 nutarties pareiškėja UAB „Resota“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-25 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti suinteresuoto asmens Alba Ferrous Trading GmbH prašymą pavesti 2015-05-19 nutartį vykdyti skubiai. Mano, kad ginčijama nutartis nesuderinama su CPK 152 straipsnio 4 dalimi. Nurodo, kad skubos panaikinti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo. Skundžiama 2015-05-25 teismo nutartimi teismas apeliacinio proceso metu pakeitė 2015-05-19 priimtą sprendimą dėl nutarties vykdymo skubotumo, nors teismas savo priimtų sprendimų keisti negali.

11Atskirieji skundai atmestini.

12Byloje kilo ginčas dėl laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo (CPK 145 str. 1 d. 10 p.) nagrinėjamoje byloje taikymo būtinumo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-19 nutartimi panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-21 nutartimi atmetė pareiškėjos prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos UAB „Resota“ skundas dėl antstolio A. S. veiksmų. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-25 nutartimi leido Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19 nutartį, kuria panaikinta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 nutartis, vykdyti skubiai.

13Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, CPK 145 straipsnio

142 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti įvykdymą būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui.

15CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta teismo galimybė sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti, nes siekiant užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų ir jais patvirtintų teisinių santykių stabilumą, įstatymas pirmiausia įtvirtina teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumo principą (CPK 18 str.).

16Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-12 neįsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7064-796/2015 pareiškėjos UAB „Resota“ skundą dėl antstolio A. S. veiksmų atmetė ir konstatavo, kad antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės normų, byloje nenustatyta pareiškėjos nurodomų jos, kaip skolininkės, interesų ir vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų. Civilinė byla apeliacine tvarka neišnagrinėta.

17Be to, Klaipėdos apygardos teismas 2015-06-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-594-513/2015, išnagrinėjęs atsakovės UAB „Resota“ prašymą pakeisti taikytas laikinosios apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovų ALBA Ferrous Trading GmbH ir VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Resota“ dėl bankroto bylos iškėlimo atmetė UAB „Resota“ prašymą panaikinti UAB „Resota“ metalo laužo areštą bei leisti vykdyti prekybą metalo laužu ir vykdyti su šia veikla susijusius atsiskaitymus iš UAB „Resota“ veiklos gaunamų lėšų.

18Išieškojimas vykdant teismo procesinį sprendimą gali būti stabdomas, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų ir teismas nutaria sustabdyti atliekamus vykdymo veiksmus (CPK 510 str. 8 d.). Tačiau atsižvelgiant į Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-594-513/2015 nurodytas aplinkybes, taip pat aplinkybę, kad neįsiteisėjusia Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutartimi pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų buvo atmestas, išieškojimo veiksmų sustabdymas prieštarautų sprendimo vykdymo sustabdymo teisinio instituto paskirčiai ir būtų nesuderinamas su teismo sprendimo ar nutarties privalomumo principu (CPK 18 str.).

19Konstatuotina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-19 nutartimi pagrįstai panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-06 nutartį, kuria buvo sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos UAB „Resota“ skundas dėl antstolio A. S. veiksmų ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo

202015-05-21 nutartimi pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus.

21Pripažinus, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19 ir 2015-05-21 nutartys yra teisėtos ir pagrįstos, atskirajame skunde dėl 2015-05-25 nurodytos aplinkybės (dėl 2015-05-19 nutarties skubaus vykdymo) neturi esminės reikšmės, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

22Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje nėra tinkamai pagrįstas ir tikslingas, nėra pagrindo išvadai, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

23Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirųjų skundų motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo, todėl jos paliktinos nepakeistos

24(CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19, 2015-05-21 ir 2015-05-25 nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąją apsaugos... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-06 tenkino pareiškėjos prašymą... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-19 nutartimi įtraukė į procesą... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-21 nutartimi atmetė pareiškėjos... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-25 nutartimi leido Klaipėdos... 7. Atskiruoju skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19 ir... 8. 2015-05-21 nutarties nurodo, kad iš skundžiamos teismo nutarties negalima... 9. Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo Alba Ferrous Trading... 10. Atskiruoju skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-25 nutarties... 11. Atskirieji skundai atmestini.... 12. Byloje kilo ginčas dėl laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo... 13. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas, dalyvaujančių... 14. 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos,... 15. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta teismo galimybė sustabdyti... 16. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-12... 17. Be to, Klaipėdos apygardos teismas 2015-06-16 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 18. Išieškojimas vykdant teismo procesinį sprendimą gali būti stabdomas, kai... 19. Konstatuotina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-19 nutartimi... 20. 2015-05-21 nutartimi pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą sustabdyti... 21. Pripažinus, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19 ir 2015-05-21... 22. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje nėra tinkamai pagrįstas ir... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo... 24. (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).... 25. Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, teismas... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-19, 2015-05-21 ir 2015-05-25...