Byla 2-3131-623/2009
Dėl sutuoktiniams priklausiusio žemės sklypo padalinimo tarp mirusįjį sutuoktinį pergyvenusio sutuoktinio ir įpėdinių, pripažįstant negaliojančiu dalį sandorio dėl žemės sklypo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Marijonas Greičius, susipažinęs su civiline byla pagal ieškovės A. K. patikslintą ieškinį atsakovams S. K., J. K., J. K. ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui notarei E. P. dėl sutuoktiniams priklausiusio žemės sklypo padalinimo tarp mirusįjį sutuoktinį pergyvenusio sutuoktinio ir įpėdinių, pripažįstant negaliojančiu dalį sandorio dėl žemės sklypo,

Nustatė

2Trakų rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal A. K. patikslintą ieškinį atsakovams S. K., J. K., J. K. ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui notarei E. P. dėl sutuoktiniams priklausiusio žemės sklypo padalinimo tarp mirusįjį sutuoktinį pergyvenusio sutuoktinio ir įpėdinių, pripažįstant negaliojančiu dalį sandorio dėl žemės sklypo.

32008 m. gruodžio 10 d. Trakų rajono apylinkės teismui pateiktame patikslintame ieškinyje ieškovė pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimą ir prašė teismo: išbraukiant iš sutarties žodžius „asmeninės nuosavybės teise”, pripažinti negaliojančia Valstybinės žemės, pirkimo - pardavimo sutarties, patvirtintos 2004 07 22, Trakų rajono notarų biuro notarės J. K., registro Nr. JK-4957, 2.1 punkto dalį ta apimtimi, kuri nustato, kad būtent „asmeninės nuosavybės teise” V. K. perka 0,0958 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas ( - ) Trakų mieste, unikalus Nr. ( - ), nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. ( - ), ( - ), Trakų rajono savivaldybėje.

4Antruoju patikslinto ieškinio reikalavimu ieškovė prašė nustatyti, kad po sutuoktinio V. K., a.k. ( - ) mirties bendrosios jungtinės taktinių V. K. ir A. K. teise įgytos civilinės teisės į 0,0958 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ) Trakų m., unikalus Nr. ( - ), nekilnojamojo turto registro įrašo ( - ), ( - ), Trakų rajono savivaldybėje, padalijamos tokiu būdu: A. K. priteisiama 2/3 dalys šio sklypo asmeninės nuosavybės teise, kaip V. K. pergyvenusiai sutuoktinei, o 1/3 dalis šio sklypo pripažįstama palikimo, atsiradusio po V.K. mirties, dalimi.

5Taigi, šį ieškinio reikalavimą ieškovė kildina iš šeimos teisinių santykių, prašydama CK 3.123 str. pagrindu nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir pripažinti ieškovės nuosavybės teisę į 2/3 dalis žemės sklypo. Todėl toks ieškinio reikalavimas pagal CPK 27 str. 1 p. teismingas Trakų rajono apylinkės teismui.

6Nors toks ieškovės ieškinys turėjo akivaizdžių trūkumų, tame tarpe ir formuluojant ieškinio dalyką, 2008-12-12 Trakų rajono apylinkės teismo teisėjo rezoliucija jis buvo priimtas nagrinėti jau iškeltoje civilinėje byloje Trakų rajono apylinkės teisme.

7Pažymėtina ir tai, kad priėmus patikslintą ieškinį, iki šiol liko neišspręstas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo suformuluotas 2008-12-10 Trakų rajono apylinkės teismui pateiktame patikslintame ieškinyje, kuris spręstinas per tris dienas nuo jo gavimo (CPK 148 str. 1 d.).

82009 m. vasario 6 d. Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi buvo nustatyta ieškovės pareikšto patikslinto ieškinio suma ir ieškovei paskirtas terminas ieškinio trūkumui pašalinti – primokėti likusią dalį 5031, 23 Lt žyminio mokesčio.

9Ieškovė teismo paskirtu terminu – iki 2009-02-17 žyminio mokesčio nesumokėjo, tačiau 2009-02-23 pateikė prašymą dėl termino atnaujinimo ir dėl iš dalies atleidimo nuo žyminio mokesčio, kuris privalėjo būti išspręstas Trakų rajono apylinkės teisme, kartu atsižvelgiant į CPK 296 str. 1 d. 7-8 p. taikymo galimybę.

10Nors patikslintame ieškinyje ieškovė reikalavimo dėl palikimą sudarančio turto padalinimo nėra suformulavusi, 2009-02-25 Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi, ši civilinė byla neišsprendus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo, ieškinio trūkumų šalinimo klausimų, ieškovės prašymo dėl termino atnaujinimo ir dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nepagrįstai perduota Vilniaus apygardos teismui.

11Esant tokioms aplinkybėms, konstatuojama, kad Trakų rajono apylinkės teismui teisminga civilinė byla Vilniaus apygardos teismui perduota neteisėtai, todėl grąžintina nagrinėti Trakų rajono apylinkės teismui (CPK 36 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis CPK 36, 290 - 291str. str.,

Nutarė

13civilinę bylą pagal ieškovės A. K. patikslintą ieškinį atsakovams S. K., J. K., J. K. ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui notarei E. P. dėl sutuoktiniams priklausiusio žemės sklypo padalinimo tarp mirusįjį sutuoktinį pergyvenusio sutuoktinio ir įpėdinių, pripažįstant negaliojančiu dalį sandorio dėl žemės sklypo grąžinti nagrinėti pagal teismingumą Trakų rajono apylinkės teismui.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai