Byla A2.2.-11149-1033/2016
Dėl byla išnagrinėta administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant (ATPK 272 str. 2 d.)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Rolandas Bužinskas, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjęs V. B., a.k. ( - ) gimusio ( - ), administracine tvarka bausto, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2V. B. 2016 m. liepos 12 d., apie 14.00 val., Vilniuje, Parko g. 34A, parduotuvėje „IKI“ paėmė prekių už 43,92 Eur (8 vienetus kavos „Jacobs“) ir praėjo pro parduotuvės kasas už prekes nesumokėjęs.

3Šiais veiksmais jis padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 straipsnyje.

4V. B. apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą buvo pasirašytinai informuotas surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, tačiau į teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis nepranešė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Teismas daro išvadą, kad V. B. vengia atvykti į bylos nagrinėjimą, todėl byla išnagrinėta administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant (ATPK 272 str. 2 d.).

5Administracinio teisės pažeidimo protokole prie asmens paaiškinimo V. B. nurodė, kad su pažeidimu sutinka, gailisi, prašo administracinę bylą išnagrinėti jam nedalyvaujant. (b. l. 2).

6Pažeidimą patvirtina byloje ištirti įrodymai: administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 2), UAB „Palink“ pareiškimas, kad V. B. pavogtos prekės 43,92 Eur vertės nėra grąžintos, turtinė žala padaryta (b. l. 4), policijos pareigūno A. Kulbackij tarnybinis pranešimas (b. l. 5), vaizdo įrašas (b. l. 10), kita bylos medžiaga, taip pat V. B. paaiškinimas administracinio teisės pažeidimo protokole, iš kurių matyti, kad V. B. 2016 m. liepos 12 d., apie 14.00 val., Vilniuje, Parko g. 34A, parduotuvėje „IKI“ paėmė prekių už 43,92 Eur ir praėjo pro parduotuvės kasas už prekes nesumokėjęs.

7V. B. veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 50 straipsnį, nes jis įvykdė smulkųjį svetimo turto, neviršijančio 3 MGL vertės, pagrobimą.

8V. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad dėl padaryto pažeidimo prisipažino (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad pakartotinai per metus padarytas tos pačios rūšies pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda.

9Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes, į pagrobtos prekės rūšį ir kiekį, į tai, kad prekės negrąžintos, įmonei buvo padaryta turtinė žala, į atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, į pažeidėjo asmenybę (baustas administracine tvarka, turi galiojančių nuobaudų), todėl teismas sprendžia, kad V. B. skirtina bauda, artima ATPK 50 straipsnio sankcijoje numatytam baudos vidurkiui.

10Iš bylos medžiagos matyti, jog administraciniu teisės pažeidimu UAB „Palink“ padaryta 43,92 Eur turtinė žala. Byloje nėra duomenų, kad padaryta žala būtų atlyginta, todėl V. B. įpareigotinas atlyginti nuostolį.

11Vadovaudamasis ATPK 30, 302, 37, 283-284, 286-287, 3022, 313 straipsniais, teismas

Nutarė

12V. B. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje ir paskirti administracinę nuobaudą - 170 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt eurų) baudą.

13Į. V. B atlyginti UAB „Palink“ padarytą turtinį nuostolį – 43,92 Eur.

14Turtinis nuostolis turi būti atlygintas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o jeigu nutarimas apskundžiamas – ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo pranešimo, kad skundas nepatenkintas, dienos (ATPK 341 straipsnis).

15Nutarimas per 20 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

16Išaiškinti pažeidėjui, kad:

171) paskirta bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o jam apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: AB banke „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB banke DNB Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, AB SEB banke Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, „Danske Bank“ Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, UAB „Medicinos bankas“ Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, AB „Šiaulių bankas“ Nr. LT32 7180 0000 0014 1038. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti įmokos kodą 1001 ir pažeidimo identifikacinį kodą ROIK: 16059579470. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, ji bus išieškoma priverstinai (ATPK 314 str. 1 d.).

182) jeigu nutarimo dalis dėl turtinio nuostolio atlyginimo neįvykdoma per ATPK 341 straipsnio nustatytą laiką, nutarimas siunčiamas nuostoliui išieškoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso numatyta vykdymo proceso tvarka (ATPK 342 str.).

Proceso dalyviai