Byla 2-1794-82/2008

1Procesinio sprendimo kategorija:

235.5.; 44.2.1.; 44.2.4.1.; 44.5.2.1.; 99.5.;

399.7.; 113.2.; 116.5.1.; 116.5.2.

4Utena

5(S)

6Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui A. S. , dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, ieškinio suma 213,20 Lt,

Nustatė

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo į valstybės biudžetą 213,20 Lt aplinkai padarytos žalos atlyginimui ir nurodė, kad atsakovas A. S. neteisėtai iškirto 9 vnt. žalių pušų, kurių tūris 8,2 ktm ir padarė 213,20 Lt žalą aplinkai. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

8Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (LR CPK 142 str.4 d.).

9Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2008-08-26 administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ( - ) (b.l. 5-6), 2008-08-29 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) skirti atsakovui A. S. administracinę nuobaudą pagal LR ATPK 621 str. 1 d. už tai, kad jis P. T. (miręs) priklausančioje miško valdoje, esančioje ( - ), ( - ) girinkijos kv. 65, skl. 20, neturėdamas leidimo miškui kirsti, iškirto 9 vnt. žalių pušų, kurių tūris 8,2 ktm, tuo pažeidė LR Miškų įstatymo II skyriaus 9 str. 6 p. reikalavimus (b.l. 7-8), Neteisėtai iškirsto miško, esančio ( - ) Utenos miškų urėdijos, ( - ) girinkijos kv. 65, skl. 20, priklausančio P. T. (miręs), padarytos žalos aplinkai skaičiavimą (b.l. 9), biržės taksavimo lapą (b.l. 10), 2008-08-20 Utenos urėdijos ( - ) girinkijos kv. 65, skl. 20, miško savininko P. T. (miręs) valdoje neteisėtai iškirstų medžių kelmų apmatavimo ir skersmens apskaičiavimo aktą (b.l. 11), 2008-08-26 medienos perdavimo aktą (b.l. 12), 2008-01-11 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento įgaliojimą Nr. ( - ) (b.l. 13).

10Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

11Žalos, atsiradusios atsakovui neteisėtai iškirtus 9 vnt. žalių pušų, dydis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 521 (2004-05-12 LRV nutarimo redakcija Nr. 570) patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarka ir Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžiais ir sudaro 213,20 Lt.

12Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (1992-01-21 Nr. I-2223) 32 str. 1 d. nuostatas juridiniai ir fiziniai asmenys, neteisėta veika padarę žalos aplinkai, privalo atlyginti visus nuostolius. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o pagal šio straipsnio 2 d., žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ir draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.38 str., 6.59 str.). Atsakovas neįvykdė prievolės, kilusios iš žalos padarymo (LR CK 6.2 str.), per 1 mėnesį nuo nutarimo paskirti administracinę nuobaudą priėmimo dienos atlyginti neteisėtu miško kirtimu padarytą nuostolį, todėl jo atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė (LR CK 6.246 str. 1 d.), todėl iš atsakovo priteistina 213,20 Lt aplinkai padarytos žalos atlyginimui (LR CK 6.251 str. 1 d.).

13Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 79 str., 80 str.1 d. 1 p., 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

14Remdamasis išdėstytu ir vadovaujantis LR CPK 270 str., 285 str., 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo A. S. , asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), į valstybės biudžetą 213,20 Lt (du šimtus trylika litų 20 ct) aplinkai padarytai žalai atlyginti, 64,00 Lt (šešiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 3,46 Lt (tris litus 46 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai