Byla e2-7905-877/2017
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovui M. Z. dėl žalos atlyginimo, trečiasis suinteresuotas asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, BUAB „Matroksas“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. L. ieškinį atsakovui M. Z. dėl žalos atlyginimo, trečiasis suinteresuotas asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, BUAB „Matroksas“.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo ieškinį atsakovui, kuriuo ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 40 561,84 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

52017 m. liepos 12 d. nutartimi, ieškovė BUAB „Matroksas“, vadovaujantis reikalavimo teisių reikalavimo teisų pirkimo-pardavimo sutartimi, pakeista naujuoju ieškovu A. L..

62017 m. liepos 17 d. šalys pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriuo prašė patvirtinti šalių 2017 m. liepos 14 d. pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

7Teismas

konstatuoja:

8Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys bylą gali baigti taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra pridedamas prie bylos. Teismas priima nutartį patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, o civilinę bylą nutraukia. Šalims turi būti žinomos bylos nutraukimo pasekmės. Teismas atsisako tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Atsižvelgiant į šias procesines teisės normas ir į tai, kad ieškovė ir atsakovė teismui pateikė tinkamo turinio taikos sutartį, nurodė, kad bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos, teismas vertina, kad pateikta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, todėl šalių pateikta taikos sutartis yra tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str., 293 str. 5 p.).

9Pradinė ieškovė BUAB „Matroksas“ pateikdama ieškinį Kauno apylinkės teismui buvo atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Teismui patenkinus ieškinio reikalavimus, žyminis mokestis būtų priteisiamas iš atsakovo (96 str. 1 d.). Mokėtinas žyminis mokestis šioje byloje yra 833 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 7 d.). Įstatyme numatyta, kad bylą užbaigiant taikos sutartimi, ieškovui grąžinama 75 proc. žyminio mokesčio dalis (CPK 87 str. 2 d., 5 d.). Atsižvelgiant į tai, kad pradinė ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ir į tai, kad taikos sutarties 7 punktu šalys susitarė, jog bylinėjimosi ir pašto išlaidas valstybei atlygins atsakovas, 208,00 Eur dydžio žyminio mokesčio dalis, bylą užbaigiant taikos sutartimi, priteistina iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad susidarė 4,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos. Jos priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2, 5 dalimis, 140 straipsnio 1 dalimi, 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

11patvirtinti 2017 m. liepos 14 d. A. L., asmens kodas ( - ) ir M. Z., asmens kodas ( - ) taikos sutartį šiomis šalių sutartomis sąlygomis:

12A. L., asmens kodas ( - ) toliau vadinamas ieškovu A. L., ir M. Z., asmens kodas ( - ) toliau vadinami atsakovu M. Z., ieškovas ir atsakovas toliau kartu taip pat vadinami Šalimis, susitarė ir sudarė šią taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis).

  1. Šalys šią Taikos sutartį sudaro siekdamos taikiai išspręsti civilinėje byloje Nr. e2-7905-877/2017 Kauno apylinkės teisme nagrinėjamą teisminį ginčą pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl žalos atlyginimo.
  2. Ši Taikos sutartis Kauno apylinkės teismui tvirtinimui pateikiama kartu su prašymu civilinę bylą Nr. e2-7905-877/2017 nutraukti. Prašymą dėl šios Taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos Nr. e2-7905-877/2017 nutraukimo pasirašo ir pateikia visos Šalys. Šiuos prašymus Šalys prašo Kauno apylinkės teismo spręsti rašytinio proceso tvarka.
  3. Ieškovas atsisako visų savo ieškinio reikalavimų – 40 561,84 Eur žalos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, civilinėje byloje Nr. e2-7905-877/2017, ieškovas jokių turtinių ar kitokio pobūdžio pretenzijų atsakovui neturi.
  4. Atsakovas sumoka ieškovui 2 500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų), iš jų: 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų) ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 20 d.; 1500 Eur (tūkstantis penki šimtai eurų) ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 30 d., mokėjimus atliekant į ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“ banke.
  5. Atsakovui laiku ar pilnai neįvykdžius šios sutarties 4 punkte numatytų įsipareigojimų Ieškovui, Atsakovas privalo sumokėti Ieškovui visą 40 561,84 Eur ieškinio sumą ir 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo visos Ieškovui mokėtinos sumos, nuo civilinės bylos Nr. e2-7905-877/2017 iškėlimo teisme dienos, t.y. 2017-02-14 iki visiško įsipareigojimų ieškovui įvykdymo dienos.
  6. Šalys pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs ginčas, nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. e2-7905-877/2017 Kauno apylinkės teisme. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293, 294 straipsniuose. Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl Taikos sutarties patvirtinimo, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, taip pat, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir galės būti vykdoma priverstinai.
  7. Teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje Nr. e2-7905-877/2017 Kauno apylinkės teisme, įsipareigoja sumokėti atsakovas. Šalys viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų nereikalauja.
  8. Šalys pareiškia, kad Taikos sutartis atitinka šalių interesus, sudaryta gera valia ir neprieštarauja geros moralės principams. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
  9. Šalys prašo Kauno apylinkės teismo patvirtinti šią Taikos sutartį rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą Nr. e2-7905-877/2017 nutraukti (CPK 293 str. 5 p.).

13Civilinę bylą Nr. e2-7905-877/2017 nutraukti.

14Priteisti Valstybei iš M. Z., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 208,00 Eur (dviejų šimtų aštuonių eurų 00 ct) žyminio mokesčio dalį bei 4,17 Eur (keturių eurų 17 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu.

15Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai