Byla 2-926-911/2015
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 260,66 Eur skolą, 260,66 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,85 Eur žyminį mokestį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2015-03-26 viešo paskelbimo būdu (b.l.32-33). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l.2). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atsakovo piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2007-09-19 UAB „Buities rojus“ ir atsakovas sudarė nuomos - pardavimo sutartį Nr. 15413, pagal kurią atsakovas įsigijo telefoną „Nokia N72“ už 347,83 Eur (1201 Lt) (b.l. 7-8). Atsakovas įsipareigojo apmokėti už prekes pagal sutarties 5 punkte numatytą mokėjimo grafiką, tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir pagal minėtą sutartį liko skolingas 260,66 Eur (900 Lt). 2009-02-27 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 271 UAB „Buities rojus“ ieškovui perleido reikalavimo teises į atsakovą (b.l. 5).

7Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti sutartyje numatytus delspinigius. Remiantis sutarties 3.4 punktu, atsakovas, praleidęs periodinių įmokų mokėjimo terminą, turi mokėti 10 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl pagal sutartį už laikotarpį nuo 2008-01-28 iki 2014-12-22 delspinigių suma sudaro 65 633,69 Eur, kurią ieškovas sumažino iki 260,66 Eur (b.l. 2,4).

8Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (LR CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Teismas mano, kad ieškovo reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo yra aiškiai nepagrįsta ir neatitinkanti protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų, prašoma priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė, todėl ji mažintina iki 0,3 procento, kas sudaro 145,45 Eur (260,66 Eur x 0,3/100 x 186 d.).

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2015-01-14, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės procesinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos ir delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies (78 %) (LR CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.101, 6.200, 6.210, 6.256, 6.350 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 260,66 Eur skola, 145,45 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 406,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.). Iš atsakovo ieškovui priteistina 16,26 Eur dydžio žyminis mokestis (20,85 Eur x 78 %/ 100).

12Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) 260,66 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimties eurų 66 ct) skolą, 145,45 Eur (vieno šimto keturiasdešimt penkių eurų 45 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 406,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16,26 Eur (šešiolikos eurų 26 ct) žyminį mokestį – ieškovui UAB „Buities rojus“ ir partneriai, į.k. 301521589.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovas A. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas UAB „Buities rojus“ ir partneriai per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai