Byla 2A-189/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kazio Kailiūno (pranešėjas), kolegijos teisėjų Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Stasiui Drazdauskui, atsakovų atstovams Algimantui Stučkai, advokatams Albertui Štopui, Jonui Masiokui, trečiojo asmens atstovei advokatei Aurelijai Vingrienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ERGO Lietuva“ ir uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „Lindra“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 245-1386/2004 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „ERGO Lietuva“ ir uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „Lindra“), tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Meraba“, Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ 2004 m. gegužės 4 d. dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovui iš atsakovų UAB „ERGO Lietuva“, UAB DK „PZU Lietuva“ (buvusi UAB DK „Lindra“) solidariai 146 300 Lt, po 73 150 Lt nuostolių atlyginimo, 1993 Lt, po 981,50 Lt žyminio mokesčio išlaidų atlyginimo, 7315 Lt, po 3675,50 Lt išlaidų atstovų pagalbai apmokėti atlyginimo ir 600 Lt, po 300 Lt dokumentų vertimo išlaidų atlyginimo. Ieškovas nurodė, kad 2000 m. kovo 27 d. AB „Lietuvos draudimas“ ir Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ (toliau – asociacija „Linava“) atsakomybės dėl TIR knygelių naudojimo draudimo sutartimi ieškovas įsipareigojo suteikti draudiminę apsaugą TIR knygelių turėtojų (vežėjų) atsakomybei prieš IRU (Tarptautinę kelių transporto sąjungą), jos draudikus ir asociaciją „Linava“ už kiekvienos TIR knygelės panaudojimą pagal IRU ir asociacijų įsipareigojimus muitinės įstaigoms. Šios draudimo sutarties pagrindu buvo išduotas draudimo liudijimas Nr. 0008791. UAB „Meraba“ transporto įmonės įsipareigojimų deklaracija prisiėmė atsakomybę už neriboto dydžio muitų mokesčių sumos apmokėjimą už TIR procedūrų pažeidimus visoms muitinės institucijoms ir įsipareigojo pilnai apmokėti visas sumas, kurias sumokėjo garantijų grandinė (asociacija „Linava“, IRU, draudikai) pagal pretenzijas, pateiktas dėl UAB „Meraba“ išduotos TIR knygelės. Baltarusijos muitinė už UAB „Meraba“ padarytus pažeidimus iš Baltarusijos nacionalinės vežėjų asociacijos neginčo tvarka išieškojo 507 075,31 JAV dolerius. IRU draudikai sumokėjo 90 376,95 Šveicarijos frankų draudimo išmoką Baltarusijos vežėjų asociacijai. Ieškovas už asociaciją „Linava“ sumokėjo IRU 90 376,95 Šveicarijos frankų draudimo išmoką, kaip buvo sutarta draudimo liudijime. Pagal TIR įsipareigojimų deklaraciją TIR knygelės turėtojas UAB „Meraba“ privalo atlyginti sumas, kurias sumokėjo garantijų grandinė (asociacija „Linava“, IRU, draudikai). Sutartinis UAB „Meraba“ įsipareigojimas prieš asociaciją „Linava“ pereina ieškovui išmokėjus išmoką už TIR knygelės turėtojo (vežėjo) pažeidimus kaip subrogacijos teisė (sutarties 8 str., CK 6.101 str. 4 d.). Atsakovų, sudarančių draudikų bendro draudimo susivienijimą (POOL), išduota garantija buvo apsaugotas UAB „Meraba“ prievolių įvykdymas asociacijai „Linava“ dėl TIR knygelių panaudojimo, todėl atsakovai turi sumokėti reikalaujamas sumas ieškovui. Ieškovas išmokėjo IRU draudikams 90 376,95 Šveicarijos frankus, tai atitinka 200 474 Lt sumą pagal ieškinio padavimo dieną buvusį Šveicarijos franko kursą. Ši suma viršija atsakovų išduotos garantijos 50 000 JAV dolerių sumą. Pagal banko kursą garantijos suma būtų 146 300 Lt, todėl atsakovai privalo sumokėti ieškovui šią sumą.

4Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gegužės 13 d. preliminariu sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovų UAB „ERGO Lietuva“, UAB DK „PZU Lietuva“ (buvusi UAB DK „Lindra“) solidariai 146 300 Lt, po 73 150 Lt nuostolių atlyginimo; priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ iš atsakovų UAB „ERGO Lietuva“, UAB DK „PZU Lietuva“ (buvusi UAB DK „Lindra“) solidariai 1993 Lt, po 981,50 Lt žyminio mokesčio išlaidų atlyginimo, 7315 Lt, po 3675,50 Lt išlaidų atstovų pagalbai apmokėti atlyginimo, 600 Lt, po 300 Lt dokumentų vertimo išlaidų atlyginimo ir nusprendė, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2004 m. gegužės 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai.

5Teismas konstatavo, kad ieškovo išmokėta 90 376,95 CHF (200 474 Lt) išmoka draudimo brokeriui R. L. Davison & Co. Ltd. viršija atsakovų išmokėtos garantijos 50 000 USD (146 300 Lt) dydį, todėl atsakovai solidariai privalo ieškovui sumokėti sumą, lygią išduotai ir galiojančiai garantijai – 146 300 Lt (Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis, LR draudimo įstatymas, CK 6.101, 6.1015, 6.1016 str.).

6Prieštaravimuose dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo atsakovai UAB „ERGO Lietuva“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, ir prašė teismą panaikinti preliminarų sprendimą bei atmesti ieškinį.

7Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. posėdyje ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovas nurodė, kad atsakovų prievolė ieškovui yra ne solidarioji, bet yra dalinė, ir prašė teismą preliminarų sprendimą palikti galioti, jį pakoreguojant.

8Vilniaus apygardos teismas 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimu pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gegužės 13 d. preliminarų sprendimą, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovų UAB „ERGO Lietuva“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ (buvusi UAB DK „Lindra“) po 73 150 Lt nuostolių atlyginimo, po 981,50 Lt žyminio mokesčio išlaidų atlyginimo, po 4 315,85 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo, po 300 Lt išlaidų dokumentų vertimo išlaidų atlyginimo, viso po 78 747,35 Lt ieškovui AB „Lietuvos draudimas“.

9Teismas nurodė, kad 2000 m. kovo 27 d. atsakomybės dėl TIR knygelių naudojimo draudimo sutartimi draudikas AB „Lietuvos draudimas“ ir draudėjas asociacija „Linava“ susitarė, kad draudžiamasis subjektas yra TIR knygelių, kurias išduoda draudėjas pagal IRU (Tarptautinės kelių transporto sąjungos) įgaliojimą, turėtojas, draudimo objektas – draudžiamojo subjekto atsakomybė prieš IRU, jos draudikus ir asociaciją (garantijų grandinę) už kiekvienos TIR knygelės, išduotos draudimo sutarties galiojimo metu, panaudojimą pagal IRU ir asociacijų įsipareigojimus muitinės įstaigoms. Šios sutarties 3 punkte nustatytas draudimo apsaugos ribojimas ir išvardintos trys sudėtinės bei neatskiriamos sutarties dalys. Teismas pažymėjo, kad priedas Nr. 1 prie 1999 m. vasario 12 d. asociacijos „Linava“ ir POOL (draudikų bendro draudimo susivienijimo), kurį sudaro atsakovai, bendradarbiavimo sutarties į nurodytą draudimo apsaugos ribojimo sąrašą nebuvo įtrauktas. Draudėjo prievolių įvykdymo asociacijai „Linava“ garantiniai raštai V Nr. 001823 ir P Nr. 001823 patvirtina, kad POOL (draudikų bendro draudimo susivienijimas, kurį sudaro atsakovai) įsipareigoja sumokėti pinigų sumą, kurią asociacija sumokėjo ar kurios iš asociacijos reikalauja IRU dėl muitų ar kitų mokesčių už krovinių, vežamų į bet kurią šalį su asociacijos išduota su TIR knygele. Paminėtuose garantiniuose raštuose nurodyta, kad reikalavimą pagal garantinį raštą gali reikšti tik asociacija ir tik remiantis bendradarbiavimo sutartimi tarp asociacijos ir POOL bei šios sutarties priedais. Teismas konstatavo, kad 1999 m. vasario 12 d. asociacijos „Linava“ ir POOL bendradarbiavimo sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad priedą Nr. 1 sudaro Vežėjų įsipareigojimų asociacijai deklaracija. Teismas padarė išvadą, kad POOL įsipareigojo atsakyti už vežėjų prievoles prieš asociaciją Vežėjų įsipareigojimų asociacijai deklaracijos, kaip priedo Nr. 1, pagrindu. Teismas nurodė, kad priedas Nr. 1 prie bendradarbiavimo sutarties nėra įvardintas Vežėjų įsipareigojimų asociacijai deklaracija, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad 1999 m. vasario 12 d. priede Nr. 1 prie bendradarbiavimo sutarties numatytas atvejis, kai netenkinamos pretenzijos, kai muitinės antspaudai yra padirbti arba negaliojantys (1.8 p.), nebuvo susitarimo dalyku. Teismas konstatavo, kad vežėjas UAB „Meraba“ neatliko TIR knygelių muitinio įforminimo, Minsko regioninės muitinės eksperto išvada patvirtina, jog Rusijos VMK centrinės akcizinės muitinės asmeninio numeruoto atspaudo Nr. 109 ir Smolensko muitinės asmeninio numeruoto antspaudo Nr. 291 spaudai UAB „Meraba“ TIR knygelėse padaryti ne nurodytų antspaudų klišių. Teismas padarė išvadą, kad šis faktas nebuvo susitarimo tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir asociacijos „Linava“ draudimo apsaugos ribojimo dalyku ir negali būti pagrindu atleisti atsakovus nuo įsipareigojimų pagal garantijas.

10Teismas nurodė, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui (CK 6.101 str.). Teismas konstatavo, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ įgijo reikalavimo teisę įstatymo pagrindu, todėl ieškovas, sumokėjęs už asociaciją muito mokesčius, įgijo teisę reikalauti kompensacijos tiesiogiai iš UAB „Meraba“, tačiau atsakovams suteikus garantiją dėl muitų ar kitų mokesčių už krovinių pervežimą, ieškovo teisė reikalauti kompensacijos iš atsakovų pripažintina pagrįsta ir tenkintina. Teismas taip pat konstatavo, kad preliminariu sprendimu nustatyta solidarioji prievolė keistina į dalinę.

11Apeliaciniu skundu atsakovai UAB „ERGO Lietuva“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Teismas nepagrįstai netaikė ginčo santykiams materialinės teisės normų, reglamentuojančių garantų prievolės ribas ir atsakomybės pasibaigimo pagrindus (CK 6.92, 6.96 str.). Tiesioginiu skolininku Baltarusijos muitinei yra TIR knygelių naudotojas UAB „Meraba“. Atsakovų atsakomybė prieš trečiąjį asmenį asociaciją „Linava“ negali būti tapatinama su TIR knygelių naudotojo atsakomybe. Atsakovų atsakomybė atsiranda tik sutarčių su asociacija „Linava“ pagrindu. Atsakovai turėjo teisę netenkinti ieškovo reikalavimo, nes jis neatitiko garantijos sąlygų, nustatytų 1999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutartyje, kurios pagrindu atsakovai išdavė 2000 m. lapkričio 6 d. garantinius raštus V Nr. 001823 ir P Nr. 001823. Atsakovai nėra 2000 m. kovo 27 d. atsakomybės dėl TIR knygelių naudojimo draudimo sutarties šalimi, todėl ši sutartis atsakovams netaikytina. Teismas dėl pareikštų ieškovo reikalavimų turėjo taikyti taisykles, kurios nustato draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius, todėl teismas turėjo taikyti taisykles, nustatančias draudėjo – asociacijos „Linava“ santykius su atsakovais, t.y. 1999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutarties nuostatas. 1999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutartyje išvardinti garanto prievolės ribojimo atvejai. Atsakovai neprisiėmė atsakomybės dėl vežėjų nusikalstamos veiklos. Sutartyje nustatyta, kad garantija netaikoma, kai yra suklastoti pervežimo dokumentai ir kai muitinės arba krovinio gavėjo antspaudai yra padirbti arba negaliojantys (priedo Nr.1 1.7 ir 1.8 punktai). Eksperto išvada patvirtina, kad muitinės antspaudai išduotose UAB „Meraba“ TIR knygelėse, dėl kurių panaudojimo keliami ieškovo reikalavimai, yra suklastoti. Pagal garantinį raštą atsakovams reikalavimą sumokėti pinigų sumą, kurią asociacija sumokėjo ar kurios iš asociacijos reikalauja IRU, turi pasirašyti asociacijos generalinis direktorius ar sekretorius, kartu pridedant iš IRU gautus dokumentus, tačiau tokio reikalavimo atsakovai nėra gavę (CK 6.92 str. 4 d.). Sutarties priedo Nr. 1 2 punkte nustatyta, kad asociacijos „Linava“ pretenzija tenkinama, jei asociacija negauna pretenzijos patenkinimo iš vežėjo praėjus 3 mėnesiams po teismo sprendimo, kuris priteisė vežėjui mokėti šią sumą. Aplinkybė, kad asmuo, pažeidęs TIR procedūras Baltarusijoje, nereaguoja į ieškovo ar asociacijos „Linava“ pretenzijas, nereiškia, kad anksčiau nebuvo galimybės kreiptis į teismą dėl žalos išieškojimo ir nukreipti reikalavimo į tiesioginį skolininką. UAB „Meraba“ pažeidimo ir skolos atsiradimo metu turėjo autotransporto priemones ir turtą, į kurį ieškovas ar asociacija galėjo nukreipti išieškojimą. IRU 2002 m. vasario 1 d. rašte asociacijai „Linava“ UAB „Meraba“ padaryti pažeidimai įvertinti kaip „didelio masto apgaulė“, dėl šių pažeidimų iškelta baudžiamoji byla, todėl reikalavimas dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo turėjo būti reiškiamas baudžiamojo proceso tvarka. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, pateisinančių jo neveikimą.

132. Pagal asociacijos „Linava“ patvirtintas Priėmimo į TIR muitinės sistemą ir šalinimo iš jos taisykles į TIR muitinės sistemą galėjo įstoti tik vežėjai, pateikę kito asociacijos nario garantinį raštą sumokėti 25 000 Lt už kiekvieną rekomenduojamos įmonės padarytą TIR konvencijos pažeidimą, todėl net ir atmetus atsakovų argumentus dėl garanto prievolės nebuvimo, dalis reikalavimo turėjo būti nukreipta į asociacijos narį, garantavusį už UAB „Meraba“ prievolių vykdymą.

143. Teismas neįvertino, kad UAB „Meraba“, kaip TIR knygelių turėtojas, buvo apdraustas pagal dvi draudimo sutartis – 2000 m. kovo 27 d. draudimo sutartį, sudarytą su ieškovu, ir pagal 2000 m. lapkričio 6 d. laidavimo draudimo sutartį, sudarytą su atsakovais. Pagal 2000 m. kovo 27 d. sutartį su ieškovu TIR knygelės turėtojas UAB „Meraba“ buvo individualiai ir automatiškai apdraustas nuo atsakomybės prieš IRU, jos draudikus ir asociaciją už kiekvienos TIR knygelės panaudojimą, todėl teismas, net ir atmetus atsakovų argumentus dėl garanto prievolės nebuvimo, turėjo taikyti CK 6.100 straipsnio ketvirtosios dalies taisyklę dėl dvigubo draudimo ir atsakovų Vežėjų automobiliais atsakomybės pagal 1975 m. tarptautinę muitinės konvenciją draudimo taisyklių Nr. 050 12.1 punktą, reglamentuojantį mokėjimus keleriopo draudimo atveju. Esant dvigubam draudimui, pareiga mokėti dalį išmokos tenka ir ieškovui pagal jo sudarytą draudimo sutartį.

154. Teismas pažeidė CPK 424, 428, 430 straipsnius. Ieškovas su ieškiniu, reiškiamu dokumentinio proceso tvarka, nepateikė visų reikalingų įrodymų, todėl teismas turėjo nagrinėti bylą pagal bendrosios ginčo teisenos taisykles (CPK 428 str. 7 d.). Teismas, priimdamas preliminarų sprendimą ir tenkindamas ieškinį, nenurodė įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, taip pat jokių kitų motyvų, ir tuo pažeidė atsakovo teises (CPK 6.12 str.). Dokumentiniame procese draudžiama keisti ieškinio dalyką ir pagrindą, tačiau ieškovas pakeitė savo reikalavimus ir prašė taikyti ne solidariąją, bet dalinę atsakomybę ir teismas su šiuo reikalavimu sutiko. Ieškinio dalykas galėjo būti keičiamas tik CPK 141 straipsnio nustatyta tvarka, tačiau teismas pažeidė šias teisės normas.

16Atsiliepimuose į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“, tretysis asmuo asociacija „Linava“ nurodo, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, bei prašo apeliacinės instancijos teismą atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimą.

17Apeliacinis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimą panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas - Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gegužės 13 d. preliminarus sprendimas panaikintinas ir ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

18Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos draudimas“ 2004 m. kovo 27 d. su asociacija „Linava“ sudarė atsakomybės dėl TIR knygelių naudojimo draudimo sutartį. 2000 m. lapkričio 20 d. UAB „Meraba“ pasirašė transporto įmonės įsipareigojimų asociacijai „Linava“ deklaraciją dėl priėmimo į TIR muitinės sistemą ir įgaliojimo naudoti paprastąsias TIR knygeles suteikimo, taip tapdama TIR sistemos nare. Vežėjui UAB „Meraba“ netinkamai panaudojus TIR knygeles (krovinys įvežtas į Baltarusijos teritoriją, tačiau nepateiktas paskirties Rusijos muitinei), Baltarusijos muitinė neginčo tvarka iš Baltarusijos vežėjų asociacijos neginčo tvarka išieškojo nesumokėtas muito mokesčių sumas. Baltarusijos vežėjų asociacijai nuostolius atlygino IRU draudikas Aon Risk Services. Draudimo brokeriui R. L. Davison & Co. Ltd., per kurį AB „Lietuvos draudimas“ yra perdraudęs 80 procentų savo atsakomybės, Aon Risk Services pateikė reikalavimą kompensuoti išmoką. Ieškovas 2002 m. spalio 31 d. sumokėjo draudimo brokeriui R. L. Davison & Co. Ltd. 90 376,95 Šveicarijos frankų, o šis sumokėjo IRU draudikui Aon Risk Services visą reikalaujamą sumą. Pagal 1999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutartį ir jos priedus POOL įsipareigojo atsakyti už vežėjų prievoles asociacijai „Linava“. POOL 2000 m. lapkričio 6 d. garantiniu raštu iki 50 000 JAV dolerių suma užtikrino UAB „Meraba“ prievolių įvykdymą asociacijai „Linava“. Ieškovo išmokėta 90 376,95 Šveicarijos frankų suma atitinka 200 474 Lt, o atsakovų garantuota maksimali suma, t.y. 50 000 JAV dolerių,- ieškovo prašomą priteisti 146 300 Lt sumą.

19Kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą (CPK 362 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2006 m. sausio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-7-2/2006 pagal atsakovų UAB „ERGO Lietuva“ ir UAB „PZU Lietuva“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 26 d. nutarties peržiūrėjimo pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl nutartyje minėtų 1999 m. vasario 12 d. AB „Lietuvos draudimas“ ir POOL bendradarbiavimo sutarties bei jos priedų sąlygų vertinimo suformuota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-460/2005) ir išplėstinė teisėjų kolegija šios praktikos nekeičia.

201999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutartimi POOL ir asociacija „Linava“ susitarė, kad POOL garantuos už vežėjų prievoles asociacijai. Sutarties turinys patvirtina, kad POOL neapdraudė UAB „Meraba“ atsakomybės prieš asociaciją „Linava“ draudimo sutartimi, bet užtikrino šios bendrovės įsipareigojimų įvykdymą garantija. Garantijos sąlygos nustatytos CK 6.90-6.92 straipsniuose ir šios sąlygos papildomai detalizuotos paminėtoje bendradarbiavimo sutartyje bei jos prieduose. Šalys garantijos sutartyje negali keisti ar nustatyti tik tokių sąlygų, kurios prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, gerai moralei ir viešajai tvarkai. Sistemiškai aiškinant garantiją reglamentuojančias teisės normas, darytina išvada, kad įstatymas nedraudžia šalims nustatyti garantijos ribų, taip sumažinant garanto atsakomybę. Įstatyme numatyta, kad garantas gali įsipareigoti visiškai ar iš dalies atsakyti kreditoriui nurodyta garantijoje suma ir atlyginti nuostolius tam tikromis sąlygomis, t. y. šios normos yra dispozityvios ir leidžia garantijos sutarties šalims susitarti savo nuožiūra. Garantiniuose raštuose, kuriais POOL garantavo UAB „Meraba“ prievolių įvykdymą, nurodytos garantijos sąlygos. Tarp šių sąlygų yra tokios nuostatos: reikalavimą pagal garantinius raštus gali reikšti tik asociacija „Linava“ ir tik remiantis asociacijos „Linava“ bei POOL bendradarbiavimo sutartimi bei jos priedais. Įstatymas nedraudžia nuostatos dėl draudimo perleisti reikalavimo teisę įtraukti į draudimo įmonės garantijos sąlygas (CK 6.92 str. 4 d., 6.156 str. 4 d.). Todėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad ieškovui, sumokėjusiam už asociaciją „Linava“ muito mokesčius, kreditoriaus reikalavimo teisė perėjo įstatymo pagrindu ir ieškovas įgijo teisę reikalauti kompensacijos iš skolininko garantų, yra nepagrįsta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ nurodyta reikalavimo teisė negalėjo pereiti, kadangi POOL išduotų 1999 m. vasario 12 d. POOL ir asociacijos „Linava“ bendradarbiavimo sutarties bei jos priedų pagrindu garantinių raštų sąlygos draudžia reikalavimo teisės perleidimą ir šios sąlygos atitinka įstatymo reikalavimus.

21Pirmosios instancijos teismo išvados, kad 1999 m. vasario 12 d. POOL ir asociacijos „Linava“ bendradarbiavimo sutarties priedu Nr.1 laikytina Vežėjų įsipareigojimų asociacijai deklaracija, o priedo Nr.1 prie 1999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutarties sąlygos nėra sutarties dalykas, neatitinka nei įstatymo (CK 6.90 str. 1 d., 6.92 str. 4 d.), nei garantinių raštų sąlygų. Pagal paminėtos bendradarbiavimo sutarties 6 punktą sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai yra beatskiriama šios sutarties dalis su sąlyga, kad jie pasirašyti abiejų sutarties šalių. Šiame punkte papildomi bendradarbiavimo sutarties dokumentai kaip sutarties priedai neįvardinti ir jų skaičius neapibrėžtas, todėl teisėjų kolegija, vadovaudamasi CK 6.193 straipsnyje sutarčių aiškinimo taisyklėmis, sprendžia, kad abiejų sutarties šalių pasirašyto priedo Nr.1 sąlygos yra šalių bendradarbiavimo sutarties dalis. Priedo Nr. 1 sąlygos įformintos raštu, jis pasirašytas tų pačių asmenų kaip ir 1999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutartis ir atitinka CK 6.192 straipsnio ketvirtosios dalies reikalavimus. Byloje nustatyta, kad asociacija „Linava“ priedo Nr.1, kuriuo papildomos bendradarbiavimo sutarties sąlygos, fakto neginčija. 1999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutarties priede Nr.1 nustatytos sąlygos, kad POOL neįsipareigoja patenkinti pretenzijų dėl TIR Carnet sistemos pažeidimų, kai yra suklastoti pervežimo dokumentai (1.7 p.) ir kai muitinės arba krovinio gavėjo antspaudai yra padirbti arba negaliojantys (1.8 p.). Priedo Nr.1 2 punkte nustatyta sąlyga, kad POOL patenkina pretenziją tik tuo atveju, jeigu asociacija negauna pretenzijos patenkinimo iš vežėjo praėjus 3 mėnesiams po teismo sprendimo, kuris priteisė vežėjui mokėti šią sumą asociacijai. Pateikta į bylą Minsko regioninės muitinės Muitinės tyrimų ir ekspertizių skyriaus eksperto išvada patvirtina, kad Rusijos VMK centrinės akcizinės muitinės asmeninio numeruoto antspaudo Nr.109 ir Smolensko muitinės asmeninio numeruoto antspaudo Nr.291 spaudai UAB „Meraba“ panaudotose TIR knygelėse padaryti ne nurodytų antspaudų klišių (t.2, b.l. 59-60). Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovams pagal 1999 m. vasario 12 d. POOL ir asociacijos „Linava“ bendradarbiavimo sutarties ir šios sutarties pagrindu 2000 m. lapkričio 16 d. išduotų garantinių raštų sąlygas bei įstatymo reikalavimus neatsirado prievolė sumokėti garantijos sutartyje nurodytą sumą (6.90, 6.91, 6.92, 6.189 str.).

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo netinkamas materialinės teisės normų taikymas yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą (CPK 330 str.). Todėl apeliacinis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo panaikintinas Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gegužės 13 d. preliminarus sprendimas ir ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atmestinas. Pagal CPK 79, 80, 93 straipsnių reikalavimus ir bylos duomenis apie žyminio mokesčio sumokėjimą priteistina iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atsakovui UAB „ERGO Lietuva“ 2195 Lt žyminio mokesčio išlaidų atlyginimo ir atsakovui UAB DK „PZU Lietuva“ 4158 Lt žyminio mokesčio išlaidų atlyginimo. Pagal CPK 98 straipsnio reikalavimus, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteistina iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atsakovui UAB „ERGO Lietuva“ 4000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo ir atsakovui UAB DK „PZU Lietuva“ 4000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo. Pagal CPK 79, 88, 93 straipsnių reikalavimus priteistina iš ieškovo AB “Lietuvos draudimas“ atsakovui UAB „ERGO Lietuva“ 184,76 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo. Pagal CPK 79, 88, 96 straipsnių reikalavimus priteistina iš ieškovo AB “Lietuvos draudimas“ valstybei 27 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gegužės 13 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas 110051834) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ergo Lietuva“ (įmonės kodas 110012799) 2195 Lt (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio išlaidų atlyginimo, 4000 Lt (keturis tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo, 184,76 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt keturis litus septyniasdešimt šešis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas 110051834) uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ (įmonės kodas 110057869) 4158 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio išlaidų atlyginimo, 4000 Lt (keturis tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo. Priteisti iš akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas 110051834) valstybei 27 Lt (dvidešimt septynis litus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ 2004 m. gegužės 4 d. dokumentinio... 4. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gegužės 13 d. preliminariu sprendimu... 5. Teismas konstatavo, kad ieškovo išmokėta 90 376,95 CHF (200 474 Lt) išmoka... 6. Prieštaravimuose dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo... 7. Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. posėdyje ieškovo AB... 8. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimu pakeitė Vilniaus... 9. Teismas nurodė, kad 2000 m. kovo 27 d. atsakomybės dėl TIR knygelių... 10. Teismas nurodė, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti... 11. Apeliaciniu skundu atsakovai UAB „ERGO Lietuva“ ir UAB DK „PZU Lietuva“... 12. 1. Teismas nepagrįstai netaikė ginčo santykiams materialinės teisės... 13. 2. Pagal asociacijos „Linava“ patvirtintas Priėmimo į TIR muitinės... 14. 3. Teismas neįvertino, kad UAB „Meraba“, kaip TIR knygelių turėtojas,... 15. 4. Teismas pažeidė CPK 424, 428, 430 straipsnius. Ieškovas su ieškiniu,... 16. Atsiliepimuose į apeliacinį skundą ieškovas AB „Lietuvos draudimas“,... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio... 18. Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos draudimas“ 2004 m. kovo 27 d. su... 19. Kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui,... 20. 1999 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutartimi POOL ir asociacija... 21. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad 1999 m. vasario 12 d. POOL ir... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo netinkamas... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimą panaikinti ir...