Byla 2-9-393/2012

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Odetai Gruodienei, atsakovei V. L., jos atstovui advokatui Vytui Kantaravičiui, trečiojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovui Artūrui Kudarauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl savavališkai pastatyto vagonėlio ir pristatytos pavėsinės nugriovimo bei statybvietės sutvarkymo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei V. L. su trečiaisiais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, O. E. D., G. K., V. K., J. S. R., R. R., V. R., V. R. ir atsakovės priešieškinį dėl įsakymo panaikinimo ir termino nustatymo projektinei dokumentacijai parengti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę V. L., per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą vagonėlį ir pavėsinę prie ( - ) ežero, ( - ), Lazdijų rajone bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, suteikti teisę atlikti šiuos veiksmus inspekcijai, išieškant iš atsakovės V. L. patirtas išlaidas.

3Priešieškiniu prašoma panaikinti 2009-11-04 Alytaus apskrities viršininko įsakymą „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Lazdijų rajone“ Nr. ST-129-(1.4.); nustatyti 18 mėnesių terminą, per kurį V. L. įpareigojama savo lėšomis nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniams, esantiems ( - ), Lazdijų rajone.

4Ieškovės atstovė prašo išspręsti rūšinio teismingumo klausimą pagal naujai suformuotą teismingumo, tokio pobūdžio bylose praktiką pagal 2011-12-30 teisminio proceso Nr. 2-09-00489-2011-9 ir 2011-10-27 teisminio proceso Nr. 2-05-3-14753-2011-4 Specialiosios teisėjų kolegijos dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti priimtas nutartis.

5Atsakovės atstovas nurodė, kad praktika tik dabar suformuota, o ieškinys ir priešieškinys paduoti seniai, todėl mano, kad nagrinėtini ir ieškinys ir priešieškinys vienoje byloje.

6Trečiojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovas šio klausimo sprendimą palieka spręsti teismui.

7Byloje ieškovė – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos – reikalauja pašalinti savavališkos statybos padarinius. Šiuos reikalavimus ieškovė pateikė vykdydama Statybos įstatymo 27 ir 28 str. nurodytas funkcijas, susijusias su statybos taisyklių pažeidimais ir savavališkos statybos padarinių šalinimu. Savavališkos statybos aktas bei sustabdytos statybos patikrinimo aktas yra priimti viešojo administravimo subjekto, jam įgyvendinant Statybos įstatyme numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, kurių vykdymas laikytinas viešojo administravimo veikla.

8Atsakovė prašo panaikinti 2009-11-04 Alytaus apskrities viršininko įsakymą „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Lazdijų rajone“ Nr. ST-129-(1.4.) ir kelia reikalavimo įvykdymo ilgesnio termino nustatymo klausimą. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 3 d., reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, kurį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos apsaugos ministerijos, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsi 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui asmuo gali kreiptis į teismą. Šie klausimai yra administraciniai teisiniai ir jie sprendžiami pagal Statybos įstatyme ir su juo susijusiuose teisės aktuose nustatytas sąlygas. Jų išsprendimas civiliniams teisiniams santykiams tiesioginės įtakos nedaro.

9Taigi šioje byloje vyrauja administraciniai teisiniai santykiai, todėl ji teisminga administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.). Tokią praktiką suformavo ir Specialioji teisėjų kolegija dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti priimtose nutartyse 2011-12-30 teisminio proceso Nr. 2-09-00489-2011-9 ir 2011-10-27 teisminio proceso Nr. 2-05-3-14753-2011-4 ir kitose.

10Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis suformuota teismine praktika dėl rūšinio teismingumo darytina išvada, kad ši civilinė byla buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl ji perduotina pagal rūšinį teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui (CPK 34 str. 2 d. 4 p., 36 str. 1 d., 2 d.),

11Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 34 str., 36 str., 290 str. teisėja

Nutarė

12Civilinę bylą Nr. 2-9-393/2012 dėl savavališkai pastatyto vagonėlio ir pristatytos pavėsinės nugriovimo bei statybvietės sutvarkymo pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei V. L. su trečiaisiais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, O. E. D., G. K., V. K., J. S. R., R. R., V. R., V. R. ir atsakovės priešieškinį dėl įsakymo panaikinimo ir termino nustatymo projektinei dokumentacijai parengti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti perduoti Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymo nustatyta tvarka.

13Dėl nutarties per 7 dienas, nuo jos priėmimo dienos, gali būti paduodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per šią nutartį priėmusį teismą – Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai