Byla 2-327-783/2014
Dėl baudos skyrimo skolininkui V. A., išieškotojo BUAB „Advitas“ atstovas bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant: skolininkui V. A., skolininko atstovui advokatui Stanislovui Butkevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo pareiškėjos antstolės Neringos Budriūnienės pareiškimą dėl baudos skyrimo skolininkui V. A., išieškotojo BUAB „Advitas“ atstovas bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“,

Nustatė

3Pareiškėja antstolė N. Budriūnienė prašo skirti baudą V. A. išieškotojo BUAB „Advitas“ administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ naudai už Panevėžio apygardos teismo vykdomojo rašto įmonės vadovui V. A. per 10 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą dienos perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus neįvykdymą.

4Skolininkas V. A. su antstolės pareiškimu nesutiko bei prašė antstolės pareiškimą dėl baudos jam skyrimo atmesti, nurodė, jog nurodomu laikotarpiu direktoriumi nebuvo ir neturėjo pareigos perduoti įmonės turtą ir dokumentus.

52013 m. gruodžio 6 d. nutartimi Kupiškio rajono apylinkės teismas tenkino antstolės N. Budriūnienės pareiškimą bei skyrė 1500 Lt baudą skolininkui V. A..

62014 m. kovo 18 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismas nutartimi tenkino skolininko V. A. skundą bei panaikinęs 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį skirti baudą grąžino teismui bylą nagrinėti iš naujo.

7Teismo posėdyje skolininkas V. A. prašo antstolės pareiškimą atmesti, nurodo, jog 2008 m. darbe patyrė traumą, ilgai gydėsi, o grįžęs po ligos parašė pareiškimą dėl atleidimo iš direktoriaus pareigų ir nuo 2009 m. rugsėjo 18 dienos jis nebedirbo UAB „Advitas“ direktoriumi. Apie tai, kad jis nebėra bendrovės direktoriumi, buvo informuotas VĮ „Registrų centras“ dar 2009 metais, tačiau kodėl ši aplinkybė nebuvo įtraukta į duomenų bazę, jam nežinoma. Mano, jog bendrovės bankroto metu jis nebuvo nei direktorius, nei akcininkas, todėl pareigos pateikti dokumentus, turtą, neturėjo.

8Skolininko V. A. atstovas advokatas S. Butkevičius taip pat prašo antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti kaip nepagrįstą. Kaip nurodė atstovas, visų pirma, V. A. neturėjo pareigos pateikinėti nei dokumentus, nei turtą, nes tuo metu, kai buvo pareikštas reikalavimas, jis nebebuvo nei akcininkas, nei direktorius, visų antra, pats reikalavimas pateikti nekonkretizuotą turtą, dokumentus yra nepagrįstas ir turėtų būti atmetamas.

9Išieškotojo BUAB „Advitas“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ direktorius N. Č. iki teismo posėdžio pradžios pateikė raštą, kuriame nurodė, jog iki 2014-03-25 skolininkas V. A. bankroto administratoriui nėra perdavęs jokių UAB „Advitas“ dokumentų, vieninteliai dokumentai, su kuriais bankroto administratorius turėjo galimybę susipažinti, yra Utenos apskrities VPK NTS perduoti dokumentai, kuriuos jis pateikia teismui. Pats UAB „Advitas“ vadovas V. A. neįvykdė teismo nustatytos pareigos ir neparengė UAB „Advitas“ balanso, sudaryto nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, neperdavė UAB „Advitas“ turto, finansinių dokumentų, kurie pagrįstų finansinius reikalavimus ir kuriais remiantis būtų galima išieškoti lėšas, kurios bankroto procese galėtų būti skirstomos kreditoriams, mano, jog teismas pagrįstai nubaudė bauda už įpareigojimų nevykdymą. Atstovas informavo, jog šiuo metu Panevėžio m. apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla dėl bankroto administratoriui neperduotų BUAB „Advitas“ transporto priemonių.

10Iš antstolės pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0043/12/00538 matyti, jog antstolė N. Budriūnienė 2012-05-02 priėmė vykdymui 2012 m. balandžio 11 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-221-198, 2012-05-02 ir 2012-05-09 antstolė priėmė patvarkymus, kuriuose nurodė, jog gautas vykdomasis raštas dėl daiktų perdavimo (2012-05-02 patvarkymas Nr. 3.4-2676) ir dėl įmonės administratoriui įmonės turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, perdavimo (2012-05-19 patvarkymas Nr. 3.4.-2765), šiuos patvarkymus adresavo skolininkui V. A.. 2012 m. gegužės 14 d. antstolė surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktą bei tą pačią 2012-05-14 dieną kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo. Taip pat iš pateiktų ir surinktų įrodymų nustatyta, jog UAB „Advitas“ nuo 2006-11-21 iki 2010-10-22, tai yra iki bankroto iškėlimo dienos, direktoriumi buvo V. A.. Jis, 2010-10-06 Panevėžio apygardos teismo nutartimi UAB „Advitas“ iškėlus bankroto bylą, ta pačia nutartimi buvo įpareigotas per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus. Šio įpareigojimo neįvykdžius, V. A. 2011-02-02 Panevėžio apygardos teismo nutartimi paskirta 1000 litų bauda už nutartimi nustatytų įpareigojimų nevykdymą ir nustatytas naujas terminas (iki 2011-02-15) teismo nutartyje nurodytų įpareigojimų įvykdymui (b.l. 64-73). Taip pat nustatyta, jog V. A. 2013-01-08 Panevėžio aplinkės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str. už tai, jog jis laikotarpiu nuo 2011-02-02 iki 2012-04-17 nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, tai yra už tai, kad nevykdė Panevėžio apygardos teismo 2011-02-02 nutarties, kuria jis, kaip UAB „Advitas“, kuriai iškelta bankroto byla, vadovas, per nutartimi nustatytą terminą iki 2011-02-15 privalėjo paskirtam bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą ir visus buhalterinius dokumentus, tačiau nei iki 2011-02-15, nei pasibaigus nustatytam terminui, UAB „Advitas“ turto ir buhalterinių dokumentų bankroto administratoriui neperdavė. 2013-06-06 Panevėžio apylinkės teismo nuosprendis Panevėžio apygardos teismo nutartimi panaikintas ir bylą grąžinta tyrimui papildyti (b.l. 42-45). Panevėžio apylinkės prokuratūroje toliau atliekamas ikiteisminis tyrimas ir 2014-03-24 pateiktais Panevėžio apylinkės prokuratūros duomenimis (b.l. 137), V. A. bus reiškiamas patikslintas įtarimas dėl nusikalstamų veikų padarymo, tarp jų ir pagal BK 245 str. dėl 2011-02-02 Panevėžio apygardos teismo nutarties įvykdymo.

11Pareiškimas atmetamas. CPK 645 str. 1 d., 3 d. numato, jog skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui teismas gali skirti baudą iki dviejų tūkstančių litų dydžio arba nubausti areštu. Nustatyta, jog skolininkas V. A., kaip bankrutuojančios bendrovės vadovas, 2010-10-06 nutartimi buvo įpareigotas administratoriui per 10 dienų pateikti bendrovės turtą pagal finansinę atskaitomybę, dokumentus. To nepadarius, jam 2011 m. vasario 2 d. nutartimi skirta 1000 Lt bauda, jis pakartotinai įpareigotas pateikti bendrovės turtą, dokumentus. Nežiūrint į tai, jis šio įpareigojimo nevykdė, ir bankroto administratorius kreipėsi į antstolę dėl priverstinio vykdymo. Antstolė surašiusi patvarkymus, išsiuntė juos skolininkui, tačiau šiam neįvykdžius nurodymų, antstolė, remdamasi Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352, 24 p, surašė sprendimo neįvykdymo aktą ir kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo. Nagrinėjant civilinę bylą dėl baudos paskyrimo 2013-12-02 teismo posėdyje V. A. teigė, jog jokių dokumentų ir bendrovės turto pas jį nėra išlikę (b.l. 75-76), šių aplinkybių neneigė bylą nagrinėjant teisme ir 2014 m. balandžio 15 d. teismo posėdyje, tai yra nutartimi nustatytų įpareigojimų V. A. neįvykdė. Kadangi skolininkui V. A. neįvykdžius 2010-10-06 Panevėžio apygardos nutarties ir jam 2011-02-02 paskyrus baudą bei nustačius naują terminą turtui, dokumentams pateikti, jis ir vėl jų neperdavė, teismo posėdyje teigia, jog jie nėra išlikę, o turto priklausomybė ginčijama (Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal išieškotojo ieškinį V. A. dėl 75290 Lt žalos atlyginimo (LITEKO duomenys, civilinė byla Nr. 2-173-911/2014 (teisminio proceso Nr. 2-08-3-06469-2013-4)), pripažįstama, kad naujas baudos skyrimas nėra tikslingas, todėl pareiškimas dėl baudos skyrimo yra atmetamas. Pripažįstama, kad šiuo atveju bankroto administratorius, neįvykdžius nurodymo pateikti turimą turtą, dokumentus ir nenustačius, kad jis juos turi ar slepia, turėtų inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų neišsaugojimo, turto pasisavinimo ar jo išvaistymo, tam, kad būtų nustatyta turto buvimo vieta, kalti asmenys patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Kita vertus, ir Panevėžio apylinkės prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl V. A. atsakomybės (b.l. 137), taip pat ir dėl tos pačios 2011-02-02 Panevėžio apygardos teismo nutarties nevykdymo, todėl skirti baudą civilinio proceso tvarka taip pat kaip ir nepagrįsta, nes akivaizdu, kad vienos baudos skyrimas civilinio proceso tvarka teigiamo poveikio nesukėlė, skolininkas ir toliau nevykdo nutarties, todėl šiuo atveju baudžiamosios atsakomybės taikymas yra labiau pagrįstas, nei civilinės atsakomybės, o taikyti tiek baudžiamąsias, tiek civilines sankcijas už tuos pačius veiksmus prieštarauja teisės principams. Taip pat pažymėtina, jog nors skolininkas V. A., skolininko atstovas advokatas S. Butkevičius teigia, jog V. A. nutarties priėmimo metu nebuvo nei akcininkas, nei direktorius, tai yra apskritai nėra atsakomybės subjektas, šiuos teiginius paneigia VĮ Registrų centro išrašas (b.l. 67-73), kuriame tvirtinama, jog UAB „Advitas“ direktoriumi nuo 2006-11-21 iki 2010-10-18 buvo V. A., jis yra ir vienintelis bendrovės akcininkas, šie įrašai nustatyta tvarka nebuvo pakeisti, be to, kaip matyti iš byloje esančios 2011-02-02 Panevėžio apygardos teismo nutarties (b.l. 65-66), 2010-10-06 nutartis iškelti UAB „Advitas“ bankroto bylą, kuria buvo nustatyti įpareigojimai vadovui, įteikta 2010-10-21 asmeniškai atvykus V. A. į teismą kaip vadovui. Šios aplinkybės patvirtina, kad nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą V. A. buvo bankrutuojančios bendrovės direktorius. Skolininko ir jo atstovo pateikti įrodymai apie tai, kad akcijos buvo perleistos kitiems asmenims, priimtas sprendimas dėl V. A. atleidimo iš direktoriaus pareigų, dėl jų patikimumo kelia rimtas abejones, nes, kaip matyti iš akcijų pirkimo pardavimo sutarčių (b.l. 27-34), 2009 m. kovo 7 d. buvo sudarytos 4 sutartys, kuriomis skolininkas V. A. savo turimas UAB „Advitas“ akcijas perleido kitiems asmenims, tačiau, kaip matyti iš skolininko atstovo pateikto sprendimo (b.l. 140), V. A. 2009 m. spalio 27 d., tai yra po to, kai jis lyg tai buvo perleidęs akcijas, kaip vienintelis akcininkas priėmė sprendimą dėl savęs, kaip direktoriaus, atleidimo iš direktoriaus pareigų.

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis CPK 645 str. 3 d., teismas

Nutarė

13Pareiškėjos antstolės N. Budriūnienės pareiškimą dėl baudos skyrimo V. A. atmesti.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai