Byla 1A-74-317-2007
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2006-11-15 nutarties, kuria baudžiamoji byla, kurioje E. P. kaltinamas pagal BK 180str.3d., 302 str. 1 d., vadovaujantis BPK 254 str.3d., perduota prokurorui

2Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Jaliniausko, teisėjų Jurgio Kiškio ir Gyčio Večersko, sekretoriaujant Vaivai Tamkutonienei, dalyvaujant prokurorei Birutei Šečkuvienei, gynėjui Ričardui Girdziušui, kaltinamajam E. P., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo Kauno miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2006-11-15 nutarties, kuria baudžiamoji byla, kurioje E. P. kaltinamas pagal BK 180str.3d., 302 str. 1 d., vadovaujantis BPK 254 str.3d., perduota prokurorui.

3Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

5E. P. buvo atiduotas teismui pagal kaltinamajame akte nurodytą kaltinimą tuo, kad 1997-04-09 apie 6.00 val. veikdamas bendrininkų grupėje su V. V. bei kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, pro atidarytas duris įsibrovė į patalpą - garažą Nr.177 esantį garažų kooperatyve(duomenys neskalbtini) , bendrais smurtiniais veiksmais grasinant nukentėjusiajam Z. E. daiktu, panašiu į pistoletą, suduodant kietu, buku daiktu ne mažiau kaip 10 smūgių į veidą, kaktą, nosį, uždedant ant rankų antrankius ir surišant kojas kabeliniu laidu, padarant jam nežymų sveikatos sutrikdymą ir tokiu būdu atimant galimybę priešintis, pagrobė svetimą - Z. E. priklausantį didelės vertės turtą: skaičiavimo mašinėlę-20 litų vertės, rankinį laikrodį "Seiko"-1400 litų vertės, automobilį „F. T." v/n (duomenys neskalbtini)-12.000 litų vertės, automobilyje buvusius daiktus:15 vnt. rankinių su džinsinėmis kelnėmis ir džinsiniais švarkeliais bendros 28.000 litų vertės, odinę rankinę - 120 litų vertės, odinę striukę - 200 litų vertės, odines pirštines - 25 litų vertės, žibintuvėlį - 30 litų vertės, automobilinius kvepalus - 15 litų vertės, 4 audiokasetes bendros 20 litų vertės, mobiliojo ryšio telefoną „Nokia" 3000 litų vertės, 3 raktus nuo buto bendros 2 litų vertės, rankinėje buvusius , materialinės vertės neturinčius dokumentus: vairuotojo pažymėjimą, automobilio „F. T." registracijos liudijimą, automobilio „( - ) v/n (duomenys neskalbtini)registracijos liudijimą, 2 leidimus įvažiuoti į saugomų garažų teritoriją, viso užvaldydamas turto už 45032 litų sumą, bei pasikėsino pagrobti nukentėjusiojo vestuvinį žiedą, tačiau jo neužvaldė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi minėtas žiedas nenusimovė, t.y. kaltinamas nusikaltimų, numatytų LR BK 180 str.3 d. ir 302 str. 1 d., padarymu.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2006m. lapkričio 15 d. nutartimi baudžiamąją bylą perdavė prokurorui, nurodydamas, kad baudžiamojoje byloje surašytas kaltinamasis aktas iš esmės neatitinka LR BPK 219 str. reikalavimų, šio pažeidimo negalima ištaisyti teisme ir jis trukdo nagrinėti bylą. Kaltinamajam E. P. inkriminuojamos dvi skirtingo pavojingumo laipsnio nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 180 str. 3 d. ir 302 str. 1 d., kurios kaltinamajame akte surašytos ne atskirai, o vienoje formuluotėje, nekonkretizuojant kiekvienos iš padarytų veikų padarymo būdo ir kitų svarbių aplinkybių, dėl ko kaltinamasis E. P. nesuprato jam pareikšto kaltinimo esmės. Pagal LR BPK 219 str. 3 d. nuostatas kaltinamajame akte turi būti aprašyta kiekviena asmeniui inkriminuojama nusikalstama veika atskirai.

7Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas apeliaciniame skunde prašo 2006-11-15 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį panaikinti. Jo nuomone, ši nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Skunde nurodo, kad kaltinimo formuluotė negali skirtis nuo įtarimo formuluotės, nurodytos pagal BPK 187 str. ir įtariamajam įteiktame paskutiniame pranešime apie įtarimą. Jokiu būdu kaltinamajame akte kaltinimas negali būti formuluojamas pagal naujus BK straipsnius, dalis ar punktus, apie kuriuos įtariamasis nebuvo apklausiamas ir apie kuriuos jam nebuvo pranešta. Šie reikalavimai nepažeisti, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad kaltinamasis aktas iš esmės neatitinka LR BPK 219 str. reikalavimų.

8Apeliantas nesutinka su teismo motyvu, jog įstatymas kelia reikalavimą kiekvieną nusikalstamą veiką aprašyti atskirai. Šiuo atveju yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, jos padarytos tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, tais pačiais veiksmais, todėl išdėsčius jas atskirai, jo nuomone, kaltinimas būtų mažiau aiškus. Nurodo, kad LR BPK 256 str. numatytas procesinis veiksmas - kaltinimo pakeitimas teisme. Šiuo konkrečiu atveju, veikų išdėstymas atskirai būtų kaltinimo pakeitimas, nekeičiant veikų kvalifikavimo ir neišdėstant jų faktinių aplinkybių iš esmės skirtingomis, t.y. galėtų būti padarytas net žodžiu.

9Apeliantas atkreipia apeliacinės instancijos teismo dėmesį į tai, kad 2007-04-09 sueina E. P. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas, todėl teismo nutartis perduoti bylą prokurorui gali sutrukdyti ją išnagrinėti iki šio termino. E. P. nei įteikus pranešimą apie įtarimą, nei susipažinęs su bylos medžiaga nenurodė, kad jis nesupranta, kuo yra įtariamas, todėl toks jo teiginys teisme turi būti vertinamas kaip siekimas vilkinti bylos nagrinėjimą.

10Skundo nagrinėjimo metu prokuroras prašė skundą patenkinti, kaltinamasis bei jo gynėjas prašė skundą atmesti.

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12LR BPK 219 str. nustatyta, kad kaltinamajame akte turi būti aprašoma nusikalstama veika t.y. jos padarymo laikas, vieta, būdai, padariniai ir kt. svarbios aplinkybės. Nagrinėjamoje byloje šiuos nuostatos buvo laikomasi: kaltininkas kaltinamas viena veika, kuria buvo padarytas nusikaltimas, numatytas skirtingose baudžiamojo įstatymo normose. Šiuo atveju reiškia, kad E. P. padaryto ir jam kaltinime inkriminuojamo vieno nusikalstamo veiksmo nebuvo galima aprėpti viena norma, todėl buvo būtina taikyti dvi BK numatytas normas. Iš suformuluoto įtarimo bei kaltinimo matyti, jog E. P. yra kaltinamas tik vienu nusikalstamu veiksmu, pažeidusiu skirtingus objektus. Abiejuose BK straipsniuose numatytų veikų padarymo vieta, laikas, būdas ir kt. svarbios aplinkybės yra tos pat ir jos kaltinime tinkamai nurodytos. Tokia situacija vertintina kaip idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, todėl du kartus aprašyti tuo pačiu veiksmu padarytą žalą dviems skirtingiems objektams, nėra jokio pagrindo. To nereikalauja ir LR BPK 219 str.

13Be to LR BPK 254str. 3d. numato, jog bylą prokurorui perduoti galima tik tuo atveju, jei nustatoma, kad surašytas iš esmės LR BPK 219 str. reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas, šio pažeidimo negalima ištaisyti teisme ir jis trukdo nagrinėti bylą. Teisėjas nutartyje nenurodė aplinkybių, trukdančių pašalinti teismo nutartyje nurodytus BPK 219 str. reikalavimų neatitikimus. Tokius kaltinamojo akto reikalavimų neatitikimus, jei jie būtų, prokurorui suteikta teisė ištaisyti teisme iki nuosprendžio priėmimo ir šioje byloje prokuroras turi galimybę tuo pasinaudoti teisme. Visiškai nepagrįstai nutartyje teigiama, kad kaltinamojo akto neatitikimus LR BPK 219 str. reikalavimams negalima buvo ištaisyti teisme.

14Atkreiptinas ypatingas dėmesys į tai, jog apylinkės teismo sprendimas perduoti bylą prokurorui praėjus beveik 8 mėnesiams po bylos perdavimo teismui dienos, yra ydingas ir vertintinas kaip pažeidimas baudžiamojo proceso kodekso normų, įpareigojančių teismą išnagrinėti bylą bei priimti sprendimą per kuo trumpesnį laiką. Tokiu teismo sprendimu daroma didelė žala, kadangi šioje byloje artėja kaltinamojo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminai. Bylos nagrinėjimo teisme metu nepaaiškėjo jokios naujos, kaltinime nenurodytos, o teisėjo nutartyje aptartos aplinkybės, privertusios teismą perduoti bylą prokurorui t.y. kaltinimo formuluotė buvo aiški jau perduodant bylą teismui. Tik po beveik 8 mėnesių bylos nagrinėjimo teismas ėmėsi priemonių, kurių galėjo ir privalėjo imtis tik susipažinęs su bylos medžiaga.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 5 d. 2p.

Nutarė

16Kauno miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti ir Kauno miesto apylinkės teismo 2006-11-15 nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai