Byla 2-75-752/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monika Kundrotaitei, dalyvaujant ieškovui ir jo atstovei advokatei Jūratei Kelpšaitei, atsakovui ir jo atstovui advokatui Valteriui Aleknai, tretiesiems asmenims nedalyvaujant, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui D. L., tretiesiems asmenims G. V., VĮ Regitra dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas išnagrinėjęs civilinę bylą nustatė,

Nustatė

32012-10-11 ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo D. L. jo turėtas automobilio įsigijimo išlaidas - 16 500 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas (1 t. b.l. 1-2).

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-03-21 iš atsakovo įsigijo automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) už 16 500 Lt. Paaiškėjo, kad D. L. negalėjo parduoti automobilio, kadangi automobilio savininkas yra Avis Autonoleggio SPA. Šie duomenys yra baudžiamojoje byloje Nr. 24-1-00662-11. Be to, jam buvo parduotas ne tas automobilis, kurį pirko. Pagal baudžiamojoje byloje esančią specialisto išvadą Nr. 140-(4078)-ISI -3871 matyti, kad atsakovas pardavė ne tą automobilį, t.y. pardavė automobilį, kuris jam nepriklausė. Jis pirko automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ), kurio identifikavimo numeris ( - ), o gavo automobilį, kurio identifikavimo numeris ( - ). Automobilis, kurį jam pardavė atsakovas, iš jo buvo paimtas, todėl jis patyrė nuostolius. Jis yra sąžiningas įgijėjas ir apie tai, jog šiuo sandoriu pažeidžia kitų asmenų teises, nežinojo, tokios galimybės nenumatė ir negalėjo numatyti, kadangi buvo pateikti reikiami automobilio dokumentai, registracijos pažymėjimas.

5Automobilį įgijo 2011-03-21 kaip Lietuvoje registruotą, jį registruojant pateikti paties automobilio nereikėjo, dėl to problemų nekilo. Ieškovas automobilį perdarė naudojimui mokyti vairuoti ir 2011-06-01 pateikė apžiūrai, kuomet jis ir buvo sulaikytas. Automobilis buvo apžiūrėtas, padarytas automobilio aprašas, baudžiamojoje byloje gauta specialisto išvada Nr. 140-(4078)-ISI -3871, kuri patvirtino, kad automobilio identifikavimo numeris yra pakeistas, tikras numeris yra ( - ). Nustatyta, kad automobilis VW Golf su šiuo identifikavimo numeriu ieškomas Italijoje, kaip užvaldytas nusikalstamu būdu. Paėmus iš ieškovo jo iš atsakovo pirktą automobilį, jis patyrė turtinę žalą: neteko nupirkto automobilio, kurio įsigijimo išlaidos ekvivalentinės 16 500 Lt (1 t. b.l. 1-2).

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ), jis nusipirko 2010 m. vasario mėnesį iš šio automobilio savininkės G. V.. Automobilis jau buvo registruotas Lietuvoje. „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių“, patvirtintų 2001-05-25 Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 260, 45 punktas numato, kad transporto priemonių apžiūrą privalu atlikti, kai ši priemonė pirmą kartą registruojama Lietuvoje. Taisyklių 3.4. punkte nustatyta, kad transporto priemonės apžiūra - tai transporto priemonės identifikavimas ir patikrinimas, ar registruotini transporto priemonės duomenys sutampa su transporto priemonės įregistravimui teikiamuose dokumentuose esančiais arba transporto priemonių registre esančiais įrašais. Taisyklių 47 punkte nustatyta, kad transporto priemonės apžiūros metu tikrinami šie duomenys: markė, modelis, identifikavimo numeris, klasės ir kėbulo tipo kodas, variklio numeris, valstybinis numeris ir valstybinio numerio ženklo tvirtinimui skirtos vietos formatas bei kiti techniniai duomenys. Kaip tai nurodo Taisyklių 48 punktas, transporto priemonės apžiūra atliekama vizualiai apžiūrint transporto priemonę ir jos identifikavimo žymenis. Kadangi automobilį įsigijo Lietuvoje, ir jis jau buvo registruotas Lietuvoje, buvo įsitikinęs, kad jis yra praėjęs visus privalomus patikrinimus. Pagal šių Taisyklių reikalavimus registruojant transporto priemones, tikrinama, ar netaikomi apribojimai transporto priemonės registravimui. Tikrinimui naudojami ir kitų Lietuvos registrų duomenys, tame tarpe ieškomų transporto priemonių. Pagal Taisyklių 13 punktą, registruojant pirmą kartą į Lietuvą iš užsienio įvežtas transporto priemones, patikrinimui naudojami Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinėje sistemoje (EUCARIS) esantys duomenys. Kadangi automobilis jau buvo registruotas Lietuvoje, vadinasi, tam atlikti nebuvo jokių kliūčių, ir jis šį automobilį įsigijo teisėtai ir sąžiningai, todėl turėjo pilną teisę juo disponuoti. Mano, kad ieškovas ieškinį galėtų pareikšti įmonei, kuri atlieka transporto priemonių patikrinimą, t.y. VĮ „Regitra“. Pagal CK 4.96 str., jis buvo sąžiningas automobilio įgijėjas ir apie tai, jog šiuo sandoriu pažeidžia kitų asmenų teises, nežinojo ir turėjo teisę automobiliu disponuoti. Atsakovo nuomone, vien dėl šios priežasties ieškinys jo atžvilgiu turėtų būti atmestas.

7Be to, atsakovas nurodė, kad nesutinka ir su prašoma priteisti 16 500 Lt suma, kurią ieškovas neva jam sumokėjo už automobilį. 2011-03-21 jų sudarytoje rašytinėje sutartyje Nr. 13-10, automobilio kaina yra nurodyta 1000 Lt. Sutarties laisvės principas leidžia pirkimo-pardavimo sutarties šalims laisva valia susitarti dėl parduodamo daikto kainos, todėl ieškovo nurodytos aplinkybės, kad jis už automobilį sumokėjo 16 500 Lt, prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams (1 t., b.l. 19-20).

8Trečiasis asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime nurodė, kad šioje byloje ieškinio reikalavimai pareikšti tik atsakovui D. L., todėl dėl ieškinio pagrįstumo nepasisakys. Dėl Vį „Regitra“ funkcijų atliekant transporto priemonių registravimą, nurodė, kad transporto priemonės registravimo sąvoka ir funkcijos yra nustatytos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje. Nurodyta, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas - tai, veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Kadangi pagal minėto įstatymo 27 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama tik nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, todėl VĮ „Regitra“ registruoja tik transporto priemones.

9Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-28 nutarimu Nr. 1286 patvirtintus Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatus, VĮ „Regitra“ yra laikoma registro tvarkymo įstaiga, kuri registruoja kelių transporto priemones tik kaip registro objektus. VĮ „Regitra“ nėra pavesta registruoti pirkimo - pardavimo sandorių, todėl ši įstaiga registruoja tik kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises. Taigi, nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, nei šiame poįstatyminiame Vyriausybės akte nenustatyta, kad privalomai registruojamos transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartys. Tokios teisės normų aiškinimo ir taikymo pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje, kur konstatuota, kad automobilio registracija nesukuria nuosavybės teisės, nes registruojamas daiktas, o ne nuosavybės teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).

10Automobilį ieškovas įgijo pagal pirkimo - pardavimo sutartį, kuris yra dvišalis sandoris, nes tiek pardavėjas, tiek pirkėjas turi abipuses teises ir pareigas, taip pat atlygintinas, kadangi pirkėjas už perduodamajam daiktą privalėjo sumokėti sutartą kainą. Tuo tarpu transporto priemonių registravimas - tai veiksmas, apimantis transporto priemonės nustatymą, jos duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumentų išdavimą. Šis veiksmas neapima transporto priemonės nuosavybės teisės pagrįstumo, priklausymo tam tikram asmeniui teisėtumo nustatymo, tokių procedūrų VĮ „Regitra“ pagal jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus neprivalo atlikti, todėl savo ruožtu neatsako už tai, kad transporto priemonė būtų teisėtai įgyta ir negali garantuoti, kad ji nėra neteisėtai perduota. Maža to, VĮ „Regitra“ nėra civilinių teisinių santykių, kurių pagrindu atsiranda tam tikros daiktinės teisės, dalyvė, ji nei prisiima, nei įgyja kokias nors pareigas pirkimo - pardavimo ar kitokių sandorių ir juose dalyvaujančių asmenų atžvilgiu. VĮ „Regitra“ nėra niekaip atsakinga už tai, kad ieškovas įsigijo vogtą transporto priemonę, juolab, kad tai jog automobilis yra vogtas paaiškėjo tik po ilgo laikotarpio, kai ieškovas naudojosi automobiliu kaip savu. Automobilio klastoti identifikavimo žymenys buvo nustatyti ikiteisminio tyrimo metu atlikus ekspertizę, o VĮ „Regitra“ neturi nei galimybių, nei pareigos atlikti transporto priemonių identifikavimo žymenų ekspertizę. Šiuo atveju turi būti atsižvelgiama taip pat į tai, kad VĮ „Regitra“ veiksmai registruojant automobilį nesąlygoja neigiamų teisinių pasekmių ir nuostolių atsiradimo, o tai lėmė pirkimo - pardavimo sandorio ydingumas. Tai, kad VĮ „Regitra“ įregistravo automobilį, nereiškia, jog tokiu būdu buvo neginčijamai patvirtinta ieškovo nuosavybės teisė į šį automobilį. Daiktinių teisių į tam tikrą objektą teisėtumą garantuoja būtent atsakovas, kuris pagal Sutartį yra pardavėjas, o ne trečiasis asmuo, turintis pareigą užfiksuoti tam tikrus teisės aktuose nustatytus faktus ir pakeisti duomenis registre kai pasikeičia transporto priemonės savininkai.

11Transporto priemonės registravimo tvarką reglamentuoja Kelių transporto priemonių registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 206. Šiose Taisyklėse numatyta, jog transporto priemonės apžiūra yra transporto priemonės registravimo procedūros sudėtinė dalis ir yra atliekama pirmiausia. Taisyklių 3.4. punktas apibrėžia, jog transporto priemonės apžiūra - tai transporto priemonės identifikavimas ir patikrinimas, ar registruotini transporto priemonės duomenys sutampa su: a) transporto priemonės registravimui teikiamuose dokumentuose esančiais duomenimis arba b) transporto priemonių registre esančiais įrašais. Taisyklių 48 punktas numato, kad transporto priemonės apžiūra atliekama vizualiai apžiūrint transporto priemonę ir jos identifikavimo žymenis. Apžiūrint transporto priemonės identifikavimo žymenis, negali būti naudojami tokie veiksmai, kaip identifikavimo numerio vietos ėsdinimas rūgštimis, šarmais ar dažu dangos mechaninis šalinimas. Remiantis Taisyklių 12 punktu, registruodama transporto priemones, VĮ „Regitra“ tikrina, ar nėra taikomi apribojimai transporto priemonės registravimui. Šiam tikrinimui naudojami Turto arešto aktų, Hipotekos, Ieškomų transporto priemonių registrų duomenys. Taisyklių 45 punktas numato, kad transporto priemonių apžiūrą privalu atlikti, kai transporto priemonė pirmą kartą registruojama Lietuvoje. Taigi įregistravus automobilį Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, vėliau yra atliekami duomenų keitimas, kas buvo atliekama ir šiuo atveju, o transporto priemonės išregistravimas yra įvykdomas vadovaujantis Taisyklių 86 punkto nuostatomis. Pagal Taisyklių 83 punktą, kai registruojant (pasikeitusius duomenis taisyklėse nustatytais atvejais transporto priemonės apžiūra neatliekama), pareiškėjas prašyme savo parašu patvirtina, kad transporto priemonės duomenys yra nepasikeitę ir atitinka esančius registracijos liudijime.

12VĮ „Regitra“ atlikdama automobilio registraciją, elgėsi teisėtai, kadangi įgyvendino visus teisės aktuose numatytus reikalavimus, įvykdė visas juose nurodytas pareigas. VĮ „Regitra“ darbuotojai taip pat nepažeidė pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, nes kaip reikalauja aukščiau nurodytos teisės aktų normos, buvo patikrinta, ar registruotini transporto priemonės duomenys sutampa su transporto priemonės registravimui teikiamuose dokumentuose esančiais duomenimis, ar registre nebuvo įregistruota kita transporto priemonė su tokiu pat kelių transporto priemonės identifikavimo numeriu (VIN kodas), buvo patikrinti transporto priemonės registrai, vizualiai atlikta automobilio apžiūra. Atsižvelgiant į visą tai kas išdėstyta konstatuotina, kad ieškovo teiginiai apie tai, kad neva dėl VĮ „Regitra“ veiksmų galimai buvo padarytajam žala yra visiškai nepagrįsti, nes ieškovo nuostoliai atsirado dėl pirkimo-pardavimo sandorio su asmeniu, kuris neturėjo teisės parduoti transporto priemones, nes nebuvo nei jos savininkas, nei savininko įgaliotas atstovas, ir tik po sandorio ieškovas kreipėsi į VĮ „Regitra“ pakeisti transporto priemonės duomenis (1 t., b.l. 46-48).

13Trečiasis asmuo G. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir į bylos nagrinėjimą teisme neatvyko.

14Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai. Be aplinkybių, išdėstytų ieškinyje, A. M. paaiškino, kad nupirkęs automobilį iš D. L., dėjo papildomą įrangą, skirtą mokymui vairuoti, todėl automobilį vėl reikėjo perregistruoti, pakeisti tipą. Tuomet automobilis buvo tikrinamas ir buvo rasta suklastojimo žymių. Atlikus ekspertizę nustatyta, kad numeriai suklastoti ir automobilis konfiskuotas. Automobilį jis pirko už 16 500 Lt, kuriuos jis pats sumokėjo grynais D. L.. Baudžiamojoje byloje D. L. pripažino, kad už tokią kainą jis pirko automobilį. Kad nemokėti mokesčių, L.prašymu, sutartyje įrašė kitokią sumą, t.y. tą sumą, už kurią D. L. buvo pirkę automobilį. Perkant automobilį, jam buvo pateiktas techninės apžiūros talonas, apžiūra buvo galiojanti. Jis pats patikrino kėbulo numerį, kuris yra ant lango. Kiek iš viso automobilyje yra identifikacinių numerių ir kur jie yra, jis nežino. Perkant automobilį nematė, kad automobilis buvęs daužtas, jam nekilo jokių abejonių dėl automobilio tapatumo, todėl tikrinti automobilį pakartotinai VĮ Regitra, nepageidavo, automobilio registracijai VĮ Regitra pateikė su atsakovu sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį. Prieš kreipiantis į teismą, kreipėsi į VĮ Regitra dėl žalos atlyginimo. VĮ Regitra žalos atlyginti nesutiko. Jis neginčija automobilio pirkimo –pardavimo sutarties, tik nesutinka su joje nurodyta automobilio kaina.

15Ieškovo atstovė advokatė Jūratė Kelpšaitė ieškinį palaikė. Paaiškino, kad tik savininkas gali parduoti automobilį. Šiuo atveju baudžiamojoje byloje Nr. 140-(4078)-ISI-3871 paaiškėjo, kad atsakovui nepriklausė automobilis, kurį jis pardavė ieškovui.

16Dėl automobilio pardavimo kainos, tai baudžiamosios bylos medžiagoje, 2011 m. birželio 22 d. liudytojo apklausos protokolu D. L. pasirašytinai nurodė, kad pardavė A. M. automobilį VW G. V.. ( - ) už 16500 Lt.. Mano, kad šis įrodymas yra svarus, tinkamas, oficialus, turintis aukštesnę įrodomąją reikšmę. Ieškovas yra sąžiningas įgijėjas, byloje nėra jokių užuominų, kad jis būtų netinkamai įforminęs pirkimo – pardavimo sandorį ar pateikęs ne tuos dokumentus. Ieškovas apžiūrėjo automobilį, patikrino atitinkamus identifikavimo numerius ir elgėsi kaip protingas asmuo. Daiktinių teisių į tam tikrą objektą teisėtumą garantuoja atsakovas, kuris pagal sutartį yra pardavėjas. Ieškovo nuostoliai atsirado dėl pirkimo – pardavimo sandorio su asmeniu, kuris neturėjo teisės parduoti transporto priemonės, nes nebuvo nei jos savininkas, nei savininko įgaliotas asmuo. CK numatyta, kad tuomet pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą ir atlyginti šio turėtus nuostolius, jeigu pardavėjas neįrodo, kad pirkėjas apie tokius pagrindus žinojo, ar turėjo žinoti. Šioje byloje nėra įrodyta, kad ieškovas žinojo apie kokius nors neteisėtumo pagrindus, net kaip teigia pats D. L., net jis nežinojo, kad yra suklastoti identifikavimo numeriai. Teismų praktika yra tokia, kad atlygina žalą, grąžina gautą kainą, tas, kuris ją gavo. Nėra jokių teisinių pagrindų atsakovu traukti kažkokį kitą asmenį, kuris negavo pinigų ieškovo.

17Jeigu teismas manytų, kad automobilio pirkimo –pardavimo sandoris negalioja, tai gali ex oficio tokį sandorį pripažinti negaliojančiu. Pagal baudžiamosios bylos medžiagą matyti, kad atsakovas nebuvo automobilio savininkas, t.y. jam nepriklausė automobilis ir jis jo negalėjo parduoti. Nežino ar pardavimo metu L. žinojo, kad automobilis vogtas, tai baudžiamojoje byloje nenustatyta. Mano, kad užtenka paties pardavimo fakto.

18Atsakovas D. L. teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją. Paaiškino, kad 2010 m. vasario 6 d. automobilį įsigijo iš G. V.. Automobilį pirko sąžiningai, dalyvaujant pardavėjai nuvyko į Registrą. Jis neturėjo jokios patirties ar reikia patikros ar ne. Paklausė, ar reikia tikrinti kėbulo numerius. Ten dirbantis asmuo pasakė, kad automobilis jau registruotas ir nebūtina tikrinti, jeigu niekas nesikeitė. Tuomet užpildė pirkimo – pardavimo sutartį. Automobilį jis pirko už 1000 Lt, t.y. už kainą, kuri parašyta sutartyje. Matėsi, kad automobilis buvo daužtas, bet išoriškai aptvarkytas. G. V. informavo jį apie automobilio elektros gedimus. Jis domėjosi iš kur automobilis, VĮ Regitra puslapyje pagal valstybinius numerius pasitikrino, kiek buvo savininkų, ar ne areštuotas. Automobilis nebuvo areštuotas, registruotas Lietuvoje, prieš tai buvo trys savininkai. Kadangi buvo daug elektros gedimų, jis tvarkė automobilį. Pardavė už 1000 Lt automobilį. Automobilį turėjo 1 metus ir 3 mėnesius.

19Jis buvo kviečiamas pas tyrėją į apklausą kaip liudytojas, teisingai nurodė visas aplinkybes, kokiomis automobilį pirko, kaip pardavė, už kiek pirko. Papasakojo ką darė automobiliui, paaiškino, kad nieko nedarė kėbulo numeriams. Tyrėja jam kompiuteryje parodė tą raštą ir paklausė ar sutinka. Jis sutiko su viskuo, kas buvo parašyta. Tuomet tyrėja jo paaiškinimą atspausdino ir davė pasirašyti. Atspausdinto teksto neskaitė, nes jau buvo prieš tai perskaitęs. Kiek pamena, buvo parašyta, kad pardavė už 1000 Lt. Automobilį pardavinėjo pagal skelbimą, kurį buvo įdėjęs internete. Tiksliai kokią kainą automobilio buvo nurodęs, nepamena. 16000 Lt tikrai negalėjo būti, galėjo būti panašiai – gal 1500 Lt ar 1000 Lt. Automobilio pardavimo metu nežinojo, kad automobilis vogtas, to ir negalėjo žinoti, nes kėbulo numerius tikrino, matėsi, kad tie patys (tikrino ant stiklo, kitų netikrino), spalva ta pati, durys tos pačios. Įtarimų, kad automobilis gali būti vogtas, neturėjo. Ikiteisminio tyrimo metu jo taip pat neinformavo, kad automobilis vogtas. Sakė, kad galimai suklastotas kėbulo numeris.

20Baudžiamojoje byloje sakė tiesą, teisme taip pat sakė tiesą. Jį apklausiant ikiteisminio tyrimo metu jo klausė, ką yra daręs automobiliui ir ar nelietė kėbulo numerių. Jis kėbulo numerio netvarkė, pats automobilio neremontavo. Netiesa ir tai, kad iš G. V. pirko automobilį už 15000 Lt. Jį pirko už 1000 Lt ir pardavė už 1000 Lt. Nežino kaip kitokie skaičiai atsirado apklausos protokole.

21Nemano, kad reikia grąžinti sumokėtus pinigus ieškovui, nes teisėtai automobilį įsigijo teisėtai, teisėtai jį pardavė, dokumentų neklastojo. Savo kaltės neįžvelgia.

22Parduodant automobilį, su A. M. susitiko VĮ „Regitra“ perrašyti. Nebuvo ieškovo reikalavimo automobilį tikrinti, jis nesidomėjo apie remontus. Nekilo jokių abejonių, kad neatitinka identifikaciniai numeriai, nes jau buvo VĮ Regitra patikrinta, išduota pažyma. Pirkimo-pardavimo sutartį rašė ieškovas.

23Atsakovo atstovas advokatas Valteris Alekna palaikė atsakovo poziciją. Jo vertinimu, ieškinys yra nepagrįstas. Pats reikalavimas nėra tinkamai suformuluotas ir nėra pagrįstas jokiais rašytiniai įrodymais. Pagrindo netikėti tuo, ką teigia atsakovas, nėra. Pirkimo – pardavimo sutartyje automobilio kaina nurodyta 1000 Lt. Ieškovas pačios sutarties neginčija, vadinasi, su tuo sutinka.

242005 m. Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 12 punkte nurodyta, kad registruodama transporto priemonę, VĮ „Regitra“ tikrina ar netaikomi apribojimai transporto priemonėms. Taip pat tikrina duomenis iš hipotekos, turšto arešto aktų, ar nepaieškomos transporto priemonės. Atsakovas jau buvo ketvirtas asmuo, įsigijęs automobilį Lietuvoje, su tais pačiais identifikavimo numeriais, kur galiniai skaičiai 886. VĮ Regitra atliko patikrą, registravimą. Taisyklių 14 punkte nurodyta, kada neregistruojamos transporto priemonės, t.y., kai jos įgytos nesilaikant įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų ir kai ieškomos policijos. Mano, kad VĮ Regitra perregistruojant automobilį jau turėjo neatlikti registravimo veiksmų. Nors VĮ Regitra atsiliepime rašo, kad neregistruoja, tačiau pateikė pirkimo – pardavimo sutartį. Tai reiškia, kad jų apskaitoje taip pat yra pirkimo – pardavimo sutartys. Mano, kad atsakovas turėtų būti ir VĮ Regitra, nes pirkimo dokumentai yra pateikiami VĮ Regitra. Ji turėjo imtis veiksmų, kad tai būtų užkirsta. Kai atsakovas pirko automobilį, dar nebuvo nustatyta, kad identifikaciniai numeriai suklastoti, tačiau automobilis jau buvo paieškomas policijos, todėl jis turėjo būti neregistruojamas.

25Ieškovas žalą ir nuostolius vertina 16000 Lt, teigdamas, kad tokia suma buvo sumokėta. Tačiau šios sumos priteisti negalima, nes ieškovas neginčija pirkimo – pardavimo sutartis. Taip pat nenurodyta, kokia žala ieškovui buvo padaryta ir kokius nuostolius turėtų atsakovas atlyginti. Vienintelis ieškovo reikalavimo atlyginti žalą pagrindas yra tas, kad atsakovas nebuvo automobilio savininkas, tačiau nenurodyti kalti veiksmai, kuriuos atliko L..

26Trečiojo asmens VĮ Regitra atstovas advokatas G. G. paaiškino, kad VĮ Regitra neregistruoja daiktinių teisių, neregistruoja nuosavybės teisių, ji registruoja tik transporto priemones, kurios yra registro objektas. Paminėtos taisyklės nustato ir reglamentuoja eilę veiksmų, kuriuos VĮ Regitra turi atlikti, pirmą kartą Lietuvoje registruojant transporto priemonę, taip pat, kai jau įregistruota transporto priemonė, keičiant transporto priemonės duomenis. Duomenų keitimas yra laikomas kaip transporto priemonės įregistravimas. M. įsigijus iš L.transporto priemonę, VĮ Regitra buvo pateiktas bendras jų 2011 kovo 21 d. prašymas, kuriame nurodyta, kad jie tvirtina, kad transporto priemonės duomenys yra nepasikeitę ir atitinka esančius registracijos liudijime. Buvo nurodyta, kokie yra transporto priemonės identifikavimo duomenys ir kokie dokumentai tai pagrindžia. Buvo nurodomas Vin kodas, kurio galas 886. VĮ Regitra su šiuo Vin kodu ir vykdė visas paieškas visose sistemose. Tik pateikus prašymą pakeisti transporto priemonės duomenis pritaikius ją mokyti vairavimo kilo įtarimas, kad galimai suklastotas identifikavimo numeris ir buvo pranešta teisėsaugos institucijoms. Policija atliko tyrimą ir tik po specialisto atliktos ekspertizės 2011 birželio 27 buvo nustatytas tikrasis Vin kodas, kurio pabaiga 8448. Patikrinus šį Vin kodą paaiškėjo, kad ši transporto priemonė yra vogta Italijoje. Apie įvykį pranešta 2008 gegužės 21 d. Tuo tarpu Lietuvoje transporto priemonė pirmą kartą registruota 2008 balandžio 11 d su Vin kodu, kurio galas 886., t.y. mėnuo prieš vagystę. Vykdant pirmąją registraciją, duomenų apie apribojimus nebuvo. Teisės aktai VĮ Regitra nenustato pareigos atlikinėti ekspertizes. VĮ Regitra turi pareigą, kai yra abejonių ar įtarimų dėl klastojimo pranešti policijai. Tą nustato ir taisyklės. Pirmos registracijos metu transporto priemonės identifikacinis numeris nesukėlė įtarimų dėl jo tikrumo, nepaisant to, kad yra parašyta pastaba, kad lenktas pagrindas. VĮ Regitra neturi nei teisinės pareigos, nei techninių galimybių atlikti ekspertizę, nes taisyklėse yra nustatyta kaip vykdoma transporto priemonės apžiūra, t.y. transporto priemonės apžiūra vykdoma vizualiai, todėl tik specialistui nustačius tikrąjį transporto priemonės Vin kodą tapo aišku apie tai transporto priemonei taikomus apribojimus. Paaiškėjus šiems duomenims galima teigti, kad D. L. nebuvo teisėtas savininkas tos transporto priemonės, kurią pardavė M., todėl tokia sutartis yra negaliojanti, prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms, nes pardavėju gali būti tik tai turto savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Iš duomenų akivaizdu, kad sudarant sandorį 2011 metais D. L. nebuvo transporto priemonės savininkas.

27Liudytojas R. D. nurodė, kad 2008 m. už 2000 Lt ar 3000 Lt pirko automobilį VW, GOLF, kurį įregistravo žmonos vardu. Surado automobilį automobilių turguje ant tralo. Iš kur automobilis buvo atvežtas neatsimena, gal iš Vokietijos. Vairuotojas davė automobilio šeimininko numerį, su juo susitiko, tas asmuo prisistatė kaip automobilio savininkas, padavė vokišką neužpildytą pardavimo sutartį (tik su pardavėjo parašu), jis sumokėjo rankpinigius. Žino, kad tais laikais būdavo, kad pardavimo sutartį (kauterį) bet kas parašo. Po poros dienų tą automobilį atvežė į jo serviso aikštelę.. Kad nereikėtų automobilio ant tralo vežti į VĮ Regitrą, kvietėsi ekspertą į namus. Ekspertas atvažiuoja, sutikrina dokumentus, numerius, išduoda pažymą ir tada automobilį galima registruoti. VĮ Regitra viską sutikrino, nes kai pirmą kartą registruoja, tai tikrina automobilį. VĮ Regitra atstovas visur apžiūrėjo, buvo fotografuota. Ten, kur atšokę buvo, tai kažką švietė, ieškojo. Nematė, kad kėbulo numeris būtų lenktas. Ekspertas pasakė, kad jis atidarytų bagažinę, tačiau bagažinė neatsidarė, tai atlenkė gale sėdynę ir pasižiūrėjo, buvo popierinis lapukas su identifikavimo numeriu. Numeris, matyt, sutapo, jei priregistravo. Pirkdamas jis ir pats apžiūrėjo identifikacinius numerius. Nekilo abejonių, kad automobilis vogtas. Nupirkęs iš pradžių galvojo padovanoti automobilį žmonai, bet paskui pamatė, kad automobilio geometrija pažeista, greičių dėžė sugadinta, elektroninis vairo stiprintuvas sulaužytas. Atstatinėti nelabai apsimokėjo, todėl jį pardavė už 200 Lt ar 200 eurų daugiau. Sutvarkius automobilį, buvo galima gauti daug didesnę kainą.

28Liudytoja K. D. nurodė, kad jos buvęs sutuoktinis R. D. jai pasakė, kad yra daužta mašina, kurią išardžius parduos detalėmis. Ji sutiko, važiavo į Registrą registruoti. Iš ko pirko nematė, nes dokumentai jai buvo atnešti į namus. Dokumentai buvo užsienio kalba, pasakė, kad tai automobilio dokumentai ir ji pasirašė. Visus reikalus tvarkė vyras, ji tik pasirašė. Tikrinant identifikavimo numerius nedalyvavo. Automobilis nebuvo laikomas namuose, buvęs sutuoktinis jį laikė servise. Apie suklastotus identifikavimo numerius sužinojo tik iš tyrėjos. Apie automobilio būklę negali paaiškinti, tik žino, kad jis buvo daužtas ir sutuoktinis iš pradžių sakė, kad jo tvarkyti neapsimoka. Automobilio pardavimo sandorį vykdė sutuoktinis.

29Liudytoja V. J.paaiškino, kad atliko tyrimą baudžiamojoje byloje dėl vogto automobilio. Visada, baigusi apklausą, ji atspausdina protokolą ir duoda susipažinti. Jeigu kas netinka - pakoreguojama. Jeigu kažkas ir netiktų, žmogus pats, po apklausa parašo kas netinka ir pasirašo. Apklausos metu žmogus sėdi kitoje stalo pusėje, ji prie savęs nesodina nei vieno žmogaus. Atsakovas negalėjo skaityti ką ji rašė apklausos metu. Visada atspausdinamas tas tekstas, kuris surenkamas kompiuteriu.

30Iš savo darbo praktikos gali pasakyti, kad dažniausiai automobilių pirkimo-pardavimo sutartyse nerašoma tikroji suma, kad nemokėti mokesčių rašomos mažos sumos. Ji apklausos metu užfiksavo liudytojo pasakytą kainą. Galėjo būti, kad liudytojas atėjo nepasiruošęs apklausai, jis tiesą ir pasakė. Tikrai nebuvo klaida. Pagal metus, modifikaciją, variklio galingumą „Emprekis“ duoda normalaus automobilio kainą. Nežino, už kiek šiuo atveju automobilis buvo parduotas. Apklausos metu ji turėjo pirkimo - pardavimo dokumentus, nes Regitra visus originalius dokumentus perduoda. Kai ateina žmogus, nepasako jam, ką jis sutartyje įrašė. Klausiama, už kiek pirko, pardavė. Asmuo duoda savo parodymus. Ji negalėjo suklysti dėl sumos. Buvo realu, kad nusipirkus, perparduodant norima uždirbti ir realu, kad pardavimo kaina 1500 Lt skiriasi nuo pradinės sumos.

31Liudytojas V. P. paaiškino, kad jis yra VĮ „Regitra“ darbuotojas. Iš registracijos dokumentų sprendžia, kad jis apžiūrėjo transporto priemonę, dėl kurios kilo ginčas byloje. Šios konkrečios apžiūros neprisimena. Galėjo būti išvažiavimas kliento prašymu, arba Regitroje apžiūrėta. Kiekvienai transporto priemonei yra identifikavimo numerių vieta. Identifikavimo lentelė yra atsidarius duris iš vairuotojo pusės apačioje. Yra pateikti transporto priemonės identifikavimo numeriai ir pagal juos sutikrinama. Šiuo atveju viskas atitiko. Identifikavimo numeris turėjo būti ant sparno, visos kitos vietos jau yra vadinami slapti numeriai. Identifikavimo numeriui iš gamyklos yra skirta vieta. Identifikavimo numerio pagrindas yra iškaltas po kapotu. Būna, kad mašinos būna po įvykių, tai gali atsirasti defektų. Jei buvo smūgis į šoną, tai deformuojasi mašina ir būna lenktas identifikavimo numeris. Tačiau pažiūrėjus identifikavimo numerį, visko apie mašiną negali pasakyti. Žiūrima visa mašinos visuma. Taip pat yra kitos žymos, pagal kurias sprendžia, komplektuojančios detalės. Nekilo abejonių, kad transporto priemonė gali būti suklastota, nes visa kita atitiko, o lenkimas nebuvo žymus. Transporto priemonės, kurių pažeistos laikančiosios konstrukcijos, lanžeronai, slenksčiai neregistruojamos. Jei mato žymų lenkimą, sako, kad būtų pašalinti avarijos padariniai. Būna, kad yra dažymo, glaistymo žymės, identifikacinis numeris neatitinka transporto priemonės pagaminimo metų. Kai žymenys kelia abejonių, praneša policijai.

32Liudytojas taip pat nurodė, kad dešimtas simbolis yra modeliniai metai. Pagal identifikavimo numerius, skiriasi modeliniai metai, vienu atveju 4, o kitu 8. Tai dvi skirtingos mašinos. Numeriai suklastoti per keturis metus. Turėjo būti skirtingos komplektuojančios detalės. Modelis pagal tipą tas pats, nebent metų eigoje keičiasi modifikacija, gali būti kitokios lempos, keistis detalės. Jeigu būtų kilęs įtarimas, būtų informuota policija. Su pateiktais transporto priemonės dokumentais transporto priemonė sutapo. Kiek jis pažiūrėjo identifikacinių numerių, tiek užteko identifikuoti. Pagrindinis po kapotu, ir identifikavimo lentelė. Lipni juostelė su indentifikaciniu numeriu prie atsarginio rato vadinama ,,šilda‘‘. Negali pasakyti, ar ją žiūrėjo. Jei trūksta informacijos, tai tikrinama šilda. Automobilis atitiko tų metų modelį.

33Ieškinys tenkintinas iš dalies.

34Iš ieškinyje ir teismo posėdyje ieškovo nurodytų aplinkybių, byloje pateiktų rašytinių įrodymų bei ikiteisminio tyrimo baudžiamosios bylos medžiagos Nr. 24-1-00662-11 ir joje priimtų Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimų bei Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2012-05-11 priimto nutarimo, nustatyta, kad 2011-06-01 Kauno apskrities VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 24-1-0662-11 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (LR BK) 306-1 str. 1 dalyje, t.y. dėl galimo transporto priemonės identifikavimo numerio neteisėto pakeitimo ar suklastojimo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus VĮ „Regitra“ Kauno filialo specialisto pranešimą apie tai, kad 2011-06-01 A. M. pageidavo perregistruoti Lietuvos Respublikoje 2008-04-11 registruotą 2004 m. gamybos automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) su identifikavimo numerio ( - ) klastojimo požymiais – prie kaltinio identifikavimo numerio matomomis virinimo, glaistymo darbų žymėmis (baudž b. l. 1-4 ) specialisto M. Jočio parodymais, komplektuojančios detalės neatitinka pirmos registracijos datos (liudytojo apklausos protokolas, baudž. b.l. 12-13). Minėtas automobilis su registracijos liudijimu, užvedimo rakteliu ir su pulteliu buvo pateiktas apžiūrai ikiteisminio tyrimo pareigūnams (baudž. b. 8-11, 16). 2011-06-27 gauta LIETUVOS policijos Kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr.140-(4078)-ISl-3871, kad automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ), identifikacinis numeris yra pakeistas, pervirinus visą numeracijos lauką. Tikrasis identifikacinis numeris (VIN) yra ( - ).. Taip pat nustatyta, kad automobilio kėbulo pirminė spalva (pilka) yra nepakeista, automobilis pagamintas 2007 metais (baudž b. 23-24). Ikiteisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad automobilis VW Golf su identifikavimo numeriu ( - ). paieškomas Italijoje nuo 2008-05-21, kaip pamesta, pavogta ar neteisėtai nusavinta transporto priemonė (baudž. b.l. 25). 2011-07-08 LKPB Tarptautinių ryšių valdyba pateikė informaciją, kad automobilis VW Golf, kurio identifikavimo numeris ( - )., 2008-05-07 buvo neteisėtai pasisavintas Parmoje, Italijoje. Automobilio savininkė nusikaltimo padarymo metu buvo kompanija Avis Autonoleggio SPA, užsiimanti transporto priemonių nuoma. Nurodyta, kad T. S. išsinuomojo automojbilį ir iki šiol negrąžino. Italijos policijai apie įvykį pranešta 2008-05-21 (baudž b.l. 29). Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialo pateiktų duomenų nustatyta, kad automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ), su identifikavimo numeriu ( - ). Lietuvos Respublikoje pirmą kartą užregistruotas 2008-04-11 K. G. vardu, 2008-07-29 - Z. B. vardu, 2009-12-02 - G. V. vardu, 2010-02-06 - D. L. vardu, o 2011-03- 21 - A. M. vardu (baudž. b. l. 42-43, civ. b. I t. b.l. 49).

35Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialo pateiktų automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - )., registracijos dokumentų kopijų matyti, kad D. L. ir A. M. 2011-03- 21 sudarė transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią A. M. pirko iš D. L. minėtą automobilį už 1000 Lt (civ. b.l. 39, baudž. b.l. 84). Šios sutarties šalys VĮ „Regitra“ Kauno filialui pateikė bendrą prašymą įregistruoti transporto priemonę naujo valdytojo vardu (baud. b.l. 32-33).

36Iš baudžiamojoje byloje pateiktų Dainavos grupės archyve saugomų dokumentų kopijų matyti, kad D. L. 2010-02-06 pirko minėtą automobilį už 1000 Lt iš G. V. ir taip pat buvo pateiktas bendras prašymas dėl transporto priemonės įregistravimo naujo valdytojo vardu (baudž.b. 37-40); G. V. 2009-12-02 pirko minėtą automobilį už 10 000 Lt iš Z. B., taip pat pateikdamos bendrą prašymą dėl naujo valdytojo įregistravimo (baudž. b. 48-50), Z. B. 2008-07-29 pirko automobilį už 7500 Lt iš K. G. (pateiktas jų bendras prašymas), (baudž b.l. 57-59), kuri automobilį įsigijo pagal vokiškus registravimo dokumentus, pateikusi prašymą VĮ „Regitra“ Kauno filialui, po 2008-04-10 VĮ „Regitra“ specialisto V. P. atliktos transporto priemonės apžiūros, kurios metu užfiksuota, jog daužtas automobilio priekis, o pagrindas, ant kurio iškaltas identifikavimo numeris, yra lenktas, variklio numeris neįskaitomas (baudž. b. 61- 67). Liudytojo R. D. paaiškinimu, automobilio apžiūra atlikta namuose.

37Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro 2012- 01- 13 specialisto išvadoje Nr. 140-(7763)-IS 1-274 nustatyta, kad minėtam automobiliui (kurio ankstesnis valstybinis numeris ( - ).) Vokietijos Federacinės Respublikos išduoti registracijos liudijimas ir transporto priemonės pažymėjimasyra tikri (baudž. b.l. 81-82).

38Atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, Kompanija Avis Autonoleggio SPA 2011-11- 28 d. pranešimu patvirtino, kad minėtas automobilis niekada nebuvo draustas nuo vagysčių, kad jokia draudimo išmoka dėl automobilio vagystės gauta nebuvo (b.b.l. 97). Kompanijos Avis Autonoleggio SPA įgaliotas atstovas UAB „Litideal“ 2011-11-28 pateikė prašymą grąžinti kompanijai Avis Autonoleggio SPA priklausantį automobilį VW Golf, kurio identifikavimo numeris ( - ). (b. b.l. 106).

39Kaip matyti, Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroras A. A. 2012-02-29 d. nutarimu Nr. 15-567 minėtą prašymą pripažino pagrįstu ir jį patenkino (baudž. b. l. 129-131). A. M. skundai dėl šio nutarimo tiek Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro 2012-03-30 nutarimu, tiek 2012-05-12 Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi buvo atmesti. A. M. išaiškinta, kad jis, kaip minėtos transporto priemonės sąžiningas įgijėjas, grąžinus nusikalstamu būdu užvaldytą daiktą (automobilį) savininkui, įgyja teisę reikalauti atlyginti patirtą žalą iš to, kas tą daiktą jam perleido, nes būtent daikto pardavėjo pareiga yra užtikrinti tinkamą to daikto civilinę apyvartą (baudž. b. l. 151-154, 158-160).

40Šioje byloje ieškovas byloje pareiškė ieškinį dėl jo turėtų automobilio įsigijimo išlaidų priteisimo iš atsakovo, motyvuodamas, kad atsakovas, nebūdamas automobilio savininku, pardavė jam nepriklausantį automobilį, už kurį jis sumokėjo 16 500 Lt grynais pinigais, nors pirkimo - pardavimo sutartyje atsakovo prašymu įrašyta mažesnė (1000 Lt suma), kad nereikėtų mokėti mokesčių.

41Atsakovas teigė, kad jis taip pat yra sąžiningas įgijėjas ir apie tai, jog šiuo sandoriu pažeidžia kitų asmenų teises, nežinojo, tokios galimybės nenumatė ir negalėjo numatyti, kadangi jis iš G. V. buvo įsigijęs Lietuvoje jau registruotą automobilį ir neturėjo jokių įtarimų, kad automobilis gali būti vogtas.

42Tiek ieškovas, tiek atsakovas nurodė, kad registruojant automobilį, pateikti patį automobilį patikrai nereikėjo (tai patvirtinantys įrodymai yra pateikti baudžiamojoje byloje). Jiems taip pat nekilo jokių įtarimų, kad identifikavimo numeriai suklastoti. Tokių įtarimų, kaip matyti iš automobilio patikrą atlikusio liudytojo V. P. paaiškinimų, nekilo ir VĮ „Regitra“ specialistui, pirmą kartą registruojant automobilį Lietuvoje.

43Byloje nustatyta, kad tik po to, kai ieškovas automobilį perdarė naudojimui mokyti vairuoti ir 2011-06-01 pateikė apžiūrai, jis buvo sulaikytas, iškelta minėta baudžiamoji byla, kurioje pateikta specialisto išvada Nr. 140-(4078)-ISI -3871.

44Civilinio kodekso 6.305 str. 1 d. nustatyta, kad pirkimo – pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą pirkėjui nuosavybės ar pasitikėjimo teise, o pirkėjas – priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą (susitartą) kainą. Taigi, pardavėjas privalo parduodamą daiktą perduoti pirkėjui valdyti nuosavybės (pasitikėjimo) teise, tuo pačiu patvirtindamas savo nuosavybės teisę į parduodamą daiktą.

45Sutinkamai su CK 4.37 str. 1 d. nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudotis nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Tai reiškia, kad tik savininkas pats arba jo įgaliotas asmuo turi teisę parduoti arba kitokiu būdu perduoti kitam asmeniui nuosavybės teisės objektą ir nuosavybės teisę (CK 4.37 str. 2 d., 6.317 str.).

46Tik esant paminėtoms sąlygoms pirkėjas tampa teisėtu įgyto daikto savininku. Automobilis yra kilnojamasis daiktas, kuriam privaloma teisinė registracija, o nuosavybės teisę į šį daiktą patvirtina automobilio įsigijimo dokumentai ir registravimo įstaigos duomenys.

47Šioje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad vogtą automobilį atsakovas pardavė ieškovui. Tačiau apie tai, kad automobilis vogtas, nežinojo nei atsakovas, nei ieškovas.

48Šios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad sudarant sandorį tarp ieškovo ir atsakovo, faktiškai nebuvo įvykdyta pardavėjo prievolė užtikrinti, kad jam priklauso nuosavybės teisė į parduodamą automobilį. Taigi nuosavybės teisė į minėtą automobilį neperėjo ir ieškovui, nes šalių sandorio sudarymo momentu jau egzistavo aplinkybė, jog minėtas automobilis buvo vogtas, nors sandorio šalys apie šią aplinkybę ir nežinojo. Todėl yra pagrindas šalių sudarytą 2011-03-21 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį pripažįsta niekine ex officio, kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.78 str. 5 d., 1.80 str. 1 d).

49CK 1.80 str. 2 d. nustatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių.

50Nagrinėjamu atveju įstatymai nustato, kad pripažinus sutartį negaliojančia dėl to, kad pardavėjas pardavė jam nepriklausantį daiktą dėl pagrindų, atsiradusių iki sutarties įvykdymo, daiktas iš pirkėjo grąžinamas savininkui, o pardavėjas privalo pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti turėtus nuostolius (CK 6.307 str. 3 d., 6.323 str. 1 d.). Tai reiškia, kad galima vienašalė restitucija (CK 181 str. 3 d.).

51Byloje nenustatyta pagrindų, dėl kurių vienašalės restitucijos taikymas nebūtų galimas (CK 6.145 str. 2 d.), nes atsakovas, įsigydamas ir parduodamas vogtą automobilį, apie šią aplinkybę nežinojo, todėl ieškinio patenkinimo atveju jis taip pat turi teisę į jo turėtų nuostolių atlyginimą iš kitų asmenų tokia pat tvarka, kaip ir ieškovas šioje byloje.

52Ieškovas nurodė ieškinyje ir prašė priteisti iš atsakovo 16 500 Lt, sumokėtų už transporto priemonę, tačiau transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta, kad parduodama transporto priemonė buvo įkainota 1000 Lt.

53Atsakovas, apklaustas liudytoju baudžiamojoje byloje Nr. 24-1-00662-11, nurodė, jog ieškovui automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ), pardavė už 16 500 Lt sumą (b.l. 3-4, baudž b. 45).

54Teismas vertina, kad teisinga būtent ikiteisminio tyrimo metu atsakovo nurodyta gauta suma. Kaip matyti, atsakovas buvo apklaustas 2011-06-22 d., t.y. praėjus trims mėnesiams po automobilio pardavimo. Jo apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, kiek laiko atsakovas naudojosi automobiliu, ar yra jį remontavęs, atlikęs kokius nors veiksmus su identifikavimo numeriu. Jį apklaususios tyrėjos V. J. paaiškinimu, iš savo darbo praktikos žinodama, kad dažnai transporto priemonių pardavimo sutartyse nurodoma mažesnė kaina, dėl ko vėliau kyla ginčai, apklausos protokole ji užfiksavo liudytojo nurodytas tiek automobilio įsigijimo, tiek pardavimo sumas. Minėta liudytoja taip pat nurodė, kad rašant protokolą, atsakovas neturėjo galimybių kompiuterio ekrane matyti teksto, su juo susipažino tik atspausdinus protokolą, jį pasirašė ir jokių pastabų neturėjo.

55Iš VšĮ „Emprekis“ duomenimis, 2001 m. kovo mėn. 2003-2008 m. gamybos VW Golf automobilio vidutinė rinkos kaina Lietuvoje buvo 16170 Lt (b.l. 137).

56Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad nusipirkęs automobilį iš G. V., jį tvarkė, nes automobilis turėjo elektros gedimų, neveikė stabdžių sistema, vairo stiprintuvas, tačiau nenurodė, kad ir parduodant automobilis turėjo kažkokių defektų, dėl kurių mažėtų jo kaina rinkoje. Taip pat nenurodė, kad jam būtų reikėję skubiai parduoti automobilį, nežiūrint realios rinkos kainos. Ieškovas taip pat nenurodė jokių automobilio defektų, kaip matyti, laikė jį tinkamu (įdėjus papildomą įrangą) mokymui vairuoti.

57Tai, kad pats atsakovas laikė, jog automobilis yra vertingas, įrodo ir tai, kad jis jį buvo apdraudęs savanorišku (kasko) draudimu ir sumokėjęs 586 Lt draudimo įmoką. Draudimo polise automobilio rinkos vertė ir maksimalus išmokos limitas nurodytas 17875 Lt (2 t. b.l. ).

58Aptarti įrodymai sudaro pagrindą vertinti, kad neįtikėtina ir nelogiška, jog atsakovas minėtą automobilį ieškovui pardavė už 1000 Lt sumą. Laikytina, jog teisinga yra ieškinyje nurodyta suma.

59Teismas vertina, kad tiek atsakovas, tiek ir ieškovas, pasirašydami pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje nurodyta tikrovės neatitinkanti sandorio suma, elgėsi nesąžiningai. Todėl vadovaudamasi CPK 176 str., 197 str., CK 6.147 str. 2 d., sprendžia, kad yra pagrindas iš atsakovo ieškovo naudai priteistiną sumą sumažinti nuo 16 500 Lt iki 15 000 Lt.

60CK 6.37 str., 6.210 str. pagrindu, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo.

61Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d).

62Šioje byloje tenkintinų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 91 proc., atmestų - 9 proc.

63Ieškovui buvo teikiama 100 % valstybės garantuojama teisinė pagalba, jis nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleistas. Byloje mokėtinas žyminis mokestis yra 495,00 Lt, todėl iš atsakovo valstybei priteistina 450,00 Lt žyminio mokesčio.

64Šioje byloje ieškovą atstovavo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, kuri patyrė 2172,00 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (2t., b.l.35). Todėl iš atsakovo valstybei priteistina 1954,80 Lt valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.

65Atsakovas byloje patyrė 1600,00 Lt atstovavimo išlaidų, ieškinį tenkinus iš dalies, jam iš ieškovo priteistina 144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

66Trečiasis asmuo VĮ „Regitra“ byloje patyrė 3025,00 Lt atstovavimo išlaidų (1 t., b.l. 139). Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo pozicijos dėl ieškinio neišsakė, o išsakė tik argumentus dėl VĮ „Regitra“ funkcijų, teismas, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais ir CPK 93 str. 4 d., jo turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš abiejų šalių, lygiomis dalimis, t.y. iš atsakovo D. L. ir ieškovo A. M. po 1512,50 Lt.

67Šioje byloje valstybė patyrė 94,14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tenkintų reikalavimų dalį iš atsakovo valstybei priteistina 85,66 Lt, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų neatleistas. (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

68Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas,

Nutarė

69Ieškinį tenkinti iš dalies.

70Pripažinti ieškovo A. M. ir atsakovo D. L. 2011-03-21 sudarytą transporto priemonės (automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ), identifikavimo numeris ( - ). pirkimo – pardavimo sutartį niekine ex officio ir taikyti vienašalę restituciją.

71Priteisti ieškovui A. M. iš atsakovo D. L. 15 000 Lt automobilio įsigijimo išlaidų bei 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo.

72Priteisti trečiajam asmeniui VĮ „Regitra“ iš atsakovo D. L. ir ieškovo A. M. po 1512,50 Lt atstovavimo išlaidų.

73Priteisti atsakovui D. L. iš ieškovo A. M. 144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

74Priteisti valstybei iš atsakovo D. L. 2172,00 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT 24 73000 0101 1239 4300, juridinio asmens kodas 188659752, bankas – Swedbank, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

75Priteisti valstybei iš atsakovo D. L. 450 Lt žyminio mokesčio ir 85,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank” bankas, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monika... 2. Teismas išnagrinėjęs civilinę bylą nustatė,... 3. 2012-10-11 ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-03-21 iš atsakovo įsigijo automobilį... 5. Automobilį įgijo 2011-03-21 kaip Lietuvoje registruotą, jį registruojant... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį... 7. Be to, atsakovas nurodė, kad nesutinka ir su prašoma priteisti 16 500 Lt... 8. Trečiasis asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime nurodė, kad šioje byloje... 9. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-28 nutarimu Nr. 1286... 10. Automobilį ieškovas įgijo pagal pirkimo - pardavimo sutartį, kuris yra... 11. Transporto priemonės registravimo tvarką reglamentuoja Kelių transporto... 12. VĮ „Regitra“ atlikdama automobilio registraciją, elgėsi teisėtai,... 13. Trečiasis asmuo G. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir į bylos... 14. Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį... 15. Ieškovo atstovė advokatė Jūratė Kelpšaitė ieškinį palaikė.... 16. Dėl automobilio pardavimo kainos, tai baudžiamosios bylos medžiagoje, 2011... 17. Jeigu teismas manytų, kad automobilio pirkimo –pardavimo sandoris negalioja,... 18. Atsakovas D. L. teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.... 19. Jis buvo kviečiamas pas tyrėją į apklausą kaip liudytojas, teisingai... 20. Baudžiamojoje byloje sakė tiesą, teisme taip pat sakė tiesą. Jį... 21. Nemano, kad reikia grąžinti sumokėtus pinigus ieškovui, nes teisėtai... 22. Parduodant automobilį, su A. M. susitiko VĮ „Regitra“ perrašyti. Nebuvo... 23. Atsakovo atstovas advokatas Valteris Alekna palaikė atsakovo poziciją. Jo... 24. 2005 m. Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 12 punkte... 25. Ieškovas žalą ir nuostolius vertina 16000 Lt, teigdamas, kad tokia suma buvo... 26. Trečiojo asmens VĮ Regitra atstovas advokatas G. G. paaiškino, kad VĮ... 27. Liudytojas R. D. nurodė, kad 2008 m. už 2000 Lt ar 3000 Lt pirko automobilį... 28. Liudytoja K. D. nurodė, kad jos buvęs sutuoktinis R. D. jai pasakė, kad yra... 29. Liudytoja V. J.paaiškino, kad atliko tyrimą baudžiamojoje byloje dėl vogto... 30. Iš savo darbo praktikos gali pasakyti, kad dažniausiai automobilių... 31. Liudytojas V. P. paaiškino, kad jis yra VĮ „Regitra“ darbuotojas. Iš... 32. Liudytojas taip pat nurodė, kad dešimtas simbolis yra modeliniai metai. Pagal... 33. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 34. Iš ieškinyje ir teismo posėdyje ieškovo nurodytų aplinkybių, byloje... 35. Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialo pateiktų automobilio VW Golf, valst. Nr. (... 36. Iš baudžiamojoje byloje pateiktų Dainavos grupės archyve saugomų... 37. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro 2012- 01- 13 specialisto... 38. Atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, Kompanija Avis... 39. Kaip matyti, Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroras A. A. 2012-02-29... 40. Šioje byloje ieškovas byloje pareiškė ieškinį dėl jo turėtų... 41. Atsakovas teigė, kad jis taip pat yra sąžiningas įgijėjas ir apie tai, jog... 42. Tiek ieškovas, tiek atsakovas nurodė, kad registruojant automobilį, pateikti... 43. Byloje nustatyta, kad tik po to, kai ieškovas automobilį perdarė naudojimui... 44. Civilinio kodekso 6.305 str. 1 d. nustatyta, kad pirkimo – pardavimo... 45. Sutinkamai su CK 4.37 str. 1 d. nuosavybės teisė – tai... 46. Tik esant paminėtoms sąlygoms pirkėjas tampa teisėtu įgyto daikto... 47. Šioje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad vogtą automobilį... 48. Šios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad sudarant sandorį tarp... 49. CK 1.80 str. 2 d. nustatyta, kad kai sandoris negalioja,... 50. Nagrinėjamu atveju įstatymai nustato, kad pripažinus sutartį negaliojančia... 51. Byloje nenustatyta pagrindų, dėl kurių vienašalės restitucijos taikymas... 52. Ieškovas nurodė ieškinyje ir prašė priteisti iš atsakovo 16 500 Lt,... 53. Atsakovas, apklaustas liudytoju baudžiamojoje byloje Nr. 24-1-00662-11,... 54. Teismas vertina, kad teisinga būtent ikiteisminio tyrimo metu atsakovo... 55. Iš VšĮ „Emprekis“ duomenimis, 2001 m. kovo mėn. 2003-2008 m. gamybos VW... 56. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad nusipirkęs automobilį iš G. V., jį... 57. Tai, kad pats atsakovas laikė, jog automobilis yra vertingas, įrodo ir tai,... 58. Aptarti įrodymai sudaro pagrindą vertinti, kad neįtikėtina ir nelogiška,... 59. Teismas vertina, kad tiek atsakovas, tiek ir ieškovas, pasirašydami pirkimo... 60. CK 6.37 str., 6.210 str. pagrindu, iš atsakovo priteistinos... 61. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui priteistinos jo turėtos... 62. Šioje byloje tenkintinų ieškinio reikalavimų dalis sudaro 91 proc.,... 63. Ieškovui buvo teikiama 100 % valstybės garantuojama teisinė pagalba, jis nuo... 64. Šioje byloje ieškovą atstovavo Kauno valstybės garantuojamos teisinės... 65. Atsakovas byloje patyrė 1600,00 Lt atstovavimo išlaidų, ieškinį tenkinus... 66. Trečiasis asmuo VĮ „Regitra“ byloje patyrė 3025,00 Lt atstovavimo... 67. Šioje byloje valstybė patyrė 94,14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 68. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas,... 69. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 70. Pripažinti ieškovo A. M. ir atsakovo D. L. 2011-03-21 sudarytą transporto... 71. Priteisti ieškovui A. M. iš atsakovo D. L. 15 000 Lt automobilio įsigijimo... 72. Priteisti trečiajam asmeniui VĮ „Regitra“ iš atsakovo D. L. ir ieškovo... 73. Priteisti atsakovui D. L. iš ieškovo A. M. 144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.... 74. Priteisti valstybei iš atsakovo D. L. 2172,00 Lt antrinės teisinės pagalbos... 75. Priteisti valstybei iš atsakovo D. L. 450 Lt žyminio mokesčio ir 85,66 Lt... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...