Byla B2-176-227/2012
Dėl įmonės pabaigos

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Mega-A“ , į.k. 300133473, bankroto byloje išnagrinėjo klausimą dėl įmonės pabaigos ir

Nustatė

4Administratorius prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Apie posėdžio vietą ir laiką elektroniniu būdu pranešė visiems kreditoriams. Kitų prašymų, papildymų negauta. Kliūčių bylos nagrinėjimui nenustatyta.

5Administratorius prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, nes įmonėje bankroto procedūros užbaigtos, likusio turto nėra. Liko nepatenkinta bendra 46.117,16 Lt kreditorių finansinių reikalavimų suma.

6Prašymas pagrįstas ir tenkintinas (ĮBĮ 30 str.1d, 32 str.4d). .

7Panevėžio apygardos teismas žodinio proceso tvarka 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Mega-A“ ir jos administratoriumi paskyrė UAB „Administratorių kontora“, į.k.302462923. Nustatė, kad įsiteisėjus nutarčiai kreditoriai per 30 dienų turi teisę pranešti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus. Nutartis įsiteisėjo 2010 m. gegužės 10 d. Teismas 2010 m. birželio 30 d. nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą (b.l.88) ir 2010 m. spalio 14 d. pripažino įmonę bankrutavusia ir patvirtino sutikslintą kreditorių sąrašą su 46.117,16 Lt finansiniu reikalavimų (b.l.100). Vėlesne 2010 m. gruodžio 31 d. nutartimi pakeitė kreditorių. Nuo to kreditorinių reikalavimų suma- nesikeitė(b.l.109).

8Administratorius prašo pripažinti įmonę bankrutavusia ir ją likviduoti, remdamasis kreditorių susirinkimo 2012-05-15 nutarimu(protokolas Nr.4). Iš administratoriaus pateiktų dokumentų, jo paaiškinimo matyti, kad įmonės likvidavimo procedūra yra užbaigta.

9Administratorius pateikė teismui B UAB „Mega- A“ ataskaitą, iš kurios matyti, kad, bankroto procedūrų metu pardavus vienintelį bendrovės turtą- tvoros elementus nusikėlimui, gauta 3.000 Lt suma panaudota administravimo išlaidoms padengti. Kitam skolininkui UAB „Gural Transport“ iškelta bankroto bylą. Nesant galimybių atgauti iš jo 84.690 Lt skolą ir nepavykus skolos parduoti iš varžytinių, kreditoriai ją nurašė kaip beviltišką. Per likvidavimo laiką kreditorių finansinių reikalavimų suma nesumažėjo. Administratorius pateikė Likvidacinį balansą, iš kurio matyti, kad turto ir lėšų nėra, LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros 2012-05-21 pažymą Nr.(11-s)- 242, patvirtinančią, jog jie neprieštarauja dėl įmonės veiklos nutraukimo. Įmonės likusio turto nėra. Nuo teismo nutarties, kuria pradėtos likvidavimo procedūros praėjo 20 mėnesių laiko.

10Todėl konstatuotina, kad yra nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti teismo sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Mega- A“ pabaigos . Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas LR ĮBĮ 32 str.5, 6 d. nustatyta tvarka.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 65, 215, 222 str., Įmonių bankroto įstatymo 30 str. 1d., 32 str. 4d.,

Nutarė

121. Pripažinti, kad bankrutavusios MEGA -A“ ( įm. kodas 300133473, buv.v. Velbiškių k, Utenos r, a.s. Nr. ( - ) AB “SWEDBANK“, banko kodas 73000) veikla pasibaigė dėl bankroto.

132. Liko nepatenkinta bendra 46.117,16 Lt kreditorių finansinių reikalavimų suma..

143. Įpareigoti administratorių UAB„Administratorių kontora“ įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d. reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie bendrovės išregistravimą iš Įmonių rejestro.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

16Sprendimo nuorašą išsiųsti administratoriui elektroniniu paštu ir kreditoriams(per administratorių).

Proceso dalyviai