Byla I-937-283/2014

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalytės Zlatkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Čekanauskienės ir Irenos Varžinskienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartį dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-373 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimo atsakovei Utenos rajono savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Utenos rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Utenos skyriaus, V. A. ir R. P.

2Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

3Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 12 d. nutartimi pradėjo Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-373 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimą, ar Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės yra įrašytas į Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijoje esančių vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja 1995 m. gegužės 11 d. įstatymu Nr. I-891 priimto Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsniui (t. 1, 2-6 b. l.). Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 12 d. nutartimi sustabdė šio administracinio teismo nagrinėjamą administracinę bylą Nr. I-19-283/2014 pagal pareiškėjų V. A. ir R. P. 2013 m. rugsėjo 5 d. pateikto patikslinto skundo reikalavimus dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovėms Utenos rajono savivaldybės tarybai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Utenos skyriaus, iki įsiteisės administracinio teismo sprendimas dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos dalies teisėtumo tyrimo (t. 1, 7 ir 8 b. l.).

4Rengiant bylą teismo posėdžiui, Utenos rajono savivaldybė, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atstovaujantis Utenos skyrius (toliau – ir Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyrius) pateikė atsiliepimus dėl Schemos teisėtumo bei su Schemos rengimu ir patvirtinimu susijusius duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus.

5Utenos rajono savivaldybė, remdamasi Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsiliepime nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo R. P. nuosavybės teises į 9,6100 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), įgijo 1993 metais pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimą ir Utenos rajono valdybos potvarkį. Šiame žemės sklype keliai užima 0,2000 ha ploto ir yra įregistruotas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) – leisti pravažiuoti į vienkiemį. Trečiajam suinteresuotam asmeniui V. A. priklausantis 9,6200 ha ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), buvo suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas taip pat 1993 metais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu ir Utenos rajono valdybos potvarkiu atkuriant nuosavybės teises jos sutuoktiniui J. A. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, šiame žemės sklype kelių nėra. Viešojo kelio Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės atkarpa, patenkanti į R. P. ir V. A. priklausančius žemės sklypus, Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemoje (toliau – ir Schema) žymima kaip naujai įrašomas į savivaldybės sąrašą esamas kelias. Utenos rajono savivaldybės teigimu, taip buvo siekiama užtikrinti Utenos rajono Alksniškių kaimo gyventojų interesus naudotis esamu keliu. Pagal Schemos sprendinius ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (toliau – Kelių įstatymas) 4 straipsnio 1 ir 3 dalis, viešojo kelio Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės atkarpa, užimanti R. P. ir V. A. priklausančių žemės sklypų dalį, priklauso Utenos rajono savivaldybei. Utenos rajono savivaldybė nurodė, kad išvardinti motyvai leidžia daryti išvadą, jog Schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės įrašytas į Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja 1995 m. gegužės 11 d. įstatymu Nr. I-891 priimto Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsniui (t. 1, 11, 12 ir 13 b. l.).

6Trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atstovaujantis Utenos skyrius atsiliepime nurodė, kad rengiant ir tvirtinant Schemą, buvo nesilaikyta teisės aktų reikalavimų. Dėl šios priežasties kelias Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės į Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijoje esančių vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą buvo įrašytas nepagrįstai ir neteisėtai, o ši Schemos dalis prieštarauja teisės normoms (t. 1, 162 ir 163 b. l.).

7Iš trečiųjų suinteresuotųjų asmenų V. A. ir R. P. atsiliepimų dėl Schemos teisėtumo negauta.

8Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a :

9Utenos apskrities viršininkas 2007 m. balandžio 12 d. priėmė įsakymą Nr. 16-295 „Dėl Utenos apskrities savivaldybių teritorijų žemėtvarkos schemų rengimo“, kurio 1-uoju punktu nustatė, jog tikslinga rengti rajono lygmens žemėtvarkos schemas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, 6 savivaldybių, tarp jų – ir Utenos rajono savivaldybės, teritorijose (t. 2, 5 b. l.). Utenos rajono savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-373 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtino valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtą Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą (t. 1, 14 b. l.). Schemos Aiškinamojo rašto sprendiniuose nurodyta, kad kelias Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės įrašytas į Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą kaip esamas kelias, o Schemos Pagrindiniame brėžinyje šis kelias pažymėtas kaip naujai įrašomas į savivaldybės sąrašą esamas kelias (t. 1, 47 ir 58 b. l.).

10Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje pateiktą apibrėžimą, norminiu teisės aktu suprantamas įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Įvertinęs tai, kad Schemoje yra nustatomas vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, įskaitant ir Aukštaitijos nacionalinio parko teritoriją, šie nustatymai yra bendro, programinio, nevienkartinio pobūdžio, orientuojami į ateitį ir skirti individualiais požymiais neapibūdintų asmenų grupei, teismas sprendžia, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-373 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema yra norminis administracinis aktas. Tokia išvada daroma ir atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartyje pateiktą nurodyto akto vertinimą (administracinė byla Nr. AS-146-581/2010).

11Nustačius, kad Schema yra norminis administracinis aktas, teismas spręs, ar šio akto dalis, kuria kelias Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės įrašytas į Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja 1995 m. gegužės 11 d. įstatymu Nr. I-891 priimto Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsniui ,,Kelių suskirstymas pagal nuosavybės formas”. Utenos rajono savivaldybės tarybai 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-373 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ tvirtinant Schemą, galiojo ir buvo taikomas 1995 m. gegužės 11 d. priimtas Kelių įstatymas, išdėstytas 2002 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1113. Administracinėje byloje sprendžiant dėl Schemos dalies teisėtumo, teismas taikys šiuo įstatymu išdėstyto Kelių įstatymo nuostatas.

12Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus. Kelių įstatymo 2 straipsnio 3 punkte kelias apibrėžtas kaip inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, kurį sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

13Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, reglamentuojantį kelių suskirstymą pagal reikšmę, keliai į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius skirstomi, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę (1 dalis). Vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į viešuosius kelius, kuriems priskirti keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, bei gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams (3 straipsnio 3 dalies 1 punktas), ir vidaus kelius, kuriems priskirti juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai, t. y. miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams (3 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

14Kelių įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio kelių suskirstymą pagal nuosavybės formas, 1 dalis Nustatė ,,Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, juridiniams ar fiziniams asmenims”, o to paties straipsnio 3 dalis Nustatė ,,Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.” Pažymėtina, kad tokio turinio Kelių įstatymo 4 straipsnio 1 ir 3 dalys galioja ir nagrinėjant bylą dėl vietos savivaldybės norminio akto teisėtumo.

15Remiantis nurodytomis Kelių įstatymo nuostatomis, daroma išvada, kad vietinės reikšmės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, o fiziniams asmenims gali priklausyti tik vidaus keliai.

16Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyrius administraciniam teismui pateikė J. A. ir R. P. žemės tvarkymo bylas ir Utenos rajono Tauragnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinio projekto plano dalių (bloko/sklypo Nr. (duomenys neskelbtini), 9,62 ha ploto, ir bloko/sklypo Nr. (duomenys neskelbtini), 9,61 ha ploto) kopijas (t. 1, 95-124, 125-159, 160 ir 161 b. l.). Išanalizavus Schemos, žemės tvarkymo bylų ir Utenos rajono Tauragnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinio projekto plano duomenis bei atsižvelgus į Utenos rajono savivaldybės ir Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus atsiliepimuose pateiktus paaiškinimus, teismas sprendžia, kad vietinės reikšmės viešasis kelias Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės eina per Utenos rajone, Tauragnų seniūnijoje Stūglių kaime esančius V. A. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), ir R. P. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, 95-124, 125-159, 160-161 b. l.).

17J. A. žemės byloje esančių dokumentų duomenys patvirtina, kad Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1993 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) ir Utenos rajono valdybos 1993 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės suteikimo naudotis A. J., C., susigrąžinančiam žemę žemės ūkio veiklai“ J. A. nuosavybės teisės į buvusio savininko C. A. valdytą žemę buvo atkurtos grąžinant natūra 9,62 ha žemės sklypą Nr. (duomenys neskelbtini), esantį Utenos rajone, Tauragnų seniūnijoje, Stūglių kaime. Nurodytais Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimu ir Utenos rajono valdybos potvarkiu nustatyta, kad J. A. grąžinamam žemės sklypui taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 VI,XXVII ir XXX skirsniuose numatytos specialiosios sąlygos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo laikinųjų nuostatų patvirtinimo“ nustatyti reikalavimai, o Utenos rajono valdybos 1993 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. 1133v nustatyta, kad žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) paliekama teisė kitiems naudotojams pravažiuoti į vienkiemį (t. 1, 118 ir 119 b. l.). Apžiūrint 1992 m. spalio 1 d. nurodytą žemės sklypą, buvo parengtas Žemės sklypo skyrimo privačiam ūkiui steigti vietos apžiūrėjimo aktas, kuriame tėra nurodytos sklypo ribos, ūkinės veiklos apribojimai ir specialiosios sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 VI, XXVII ir XXX skirsniuose bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 2 d. nutarime Nr. 419 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo laikinųjų nuostatų patvirtinimo”(t. 1, 105 b. l.). Tuometinio Panevėžio valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto grupės vadovo R. K. parengtuose dokumentuose – 1992 m. lapkričio 19 d. J. A. pagal preliminarinį žemės reformos žemėtvarkos projektą suteiktos 9,62 ha ploto žemės eksplikacijoje, 1992 m. gruodžio 7 d. Žemės naudojimo plotų eksplikacijoje, Kaimo vietovėje žemės ūkio paskirties žemės nominalios kainos skaičiavimo žiniaraštyje ir 1992 m. gruodžio 8 d. Žemės ūkio paskirties žemės bazinės kainos skaičiavimo žiniaraštyje – 9,62 ha žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), keliais užimtos teritorijos nenurodyta (t. 1, 106-109 b. l.). Pagal 1993 m. gruodžio 20 d. sudarytą Valstybinio žemės kadastro duomenų registrą Nr. (duomenys neskelbtini), duomenų apie šiame J. A. nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype keliais užimtas naudmenas ar šiam žemės sklypui nustatytus kelio servitutus neįrašyta (t. 1, 121-123 b. l.). Po J. A. mirties jam priklausiusį žemės sklypą, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), paveldėjo ir pagal 2001 m. gegužės 8 d. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, reg. Nr. (duomenys neskelbtini), nuosavybės teisėmis ėmė valdyti V. A. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, bylos nagrinėjimo metu V. A. priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), keliais užimtų naudmenų nėra, kelio servitutų šiam žemės sklypui nenustatyta (t. 2, 79 ir 80 b. l.).

18R. P. žemės tvarkymo bylos dokumentų duomenys patvirtina, kad šiam asmeniui nuosavybės teisės į žemės sklypą, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), atkurtos Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1993 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) ir Utenos rajono valdybos 1993 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl žemės suteikimo naudotis P. R., A., susigrąžinančiai žemę žemės ūkio veiklai“ grąžinant natūra 9,61 ha žemės sklypą Nr. (duomenys neskelbtini), esantį Utenos rajone, Tauragnų seniūnijoje, Stūglių kaime. Nurodytu Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimu nustatyta, kad R. P. grąžinamam žemės sklypui taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 VI skirsnyje numatytos elektros tiekimo apsaugos zonų specialiosios sąlygos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo laikinųjų nuostatų patvirtinimo“ nustatyti reikalavimai, o Utenos rajono valdybos 1993 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. 1133v nustatyta, kad žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) paliekama teisė kitiems naudotojams pravažiuoti į vienkiemį (t. 1, 153 ir 154 b. l.). R. P. grąžinamas Utenos rajone, Tauragnų seniūnijoje (tuo metu – apylinkėje), Stūglių kaime esantis žemės sklypas 1992 m. spalio 1 d. buvo apžiūrėtas vietoje, per apžiūrą parengtame Žemės sklypo skyrimo privačiam ūkiui steigti vietos apžiūrėjimo akte nurodytos sklypo ribos, ūkinės veiklos apribojimai ir specialiosios sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 VI skirsnyje, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo laikinųjų nuostatų patvirtinimo“ nustatyti reikalavimai (t. 1, 139 b. l.). Įvertinus tuometinio Panevėžio valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto grupės vadovo R. K. parengtus dokumentus - 1992 m. lapkričio 19 d. P. R. pagal preliminarinį žemės reformos žemėtvarkos projektą suteiktos 9,61 ha ploto žemės eksplikaciją, 1992 m. gruodžio 7 d. 9,61 ha ploto žemės sklypo Žemės naudojimo plotų eksplikaciją, 1992 m. gruodžio 9 d. Kaimo vietovėje žemės ūkio paskirties žemės nominalios kainos skaičiavimo žiniaraštį, 1992 m. gruodžio 8 d. Žemės ūkio paskirties žemės bazinės kainos skaičiavimo žiniaraštį, daroma išvada, kad juose nurodyti duomenys patvirtina, jog Utenos rajone, Tauragnų seniūnijoje, Stūglių kaime esančiame 9,61 ha ploto žemės sklype keliai užima 0,2000 ha plotą (t. 1, 140-145 b. l.). Valstybinio žemės kadastro duomenų registre Nr. (duomenys neskelbtini), sudarytame 1993 m. gruodžio 20 d., įrašyta, kad šiame R. P. priklausančiame žemės sklype keliai užima 0,2000 ha, šiam sklypui nustatytas kelio servitutus – teisė naudotis keliu pravažiuoti į vienkiemį (t. 1, 156-158 b. l.). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nuo 1993 m. gruodžio 20 d. ir nagrinėjant bylą, R. P. nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), keliai užima 0,2000 ha ploto, šiam sklypui nustatytas tarnaujantis kelio servitutas, leidžiantis pravažiuoti į vienkiemį (t. 2, 81 ir 82 b. l.).

19Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus pateikto Utenos rajono Tauragnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinio projekto plano dalių duomenimis, šiame plane yra įbraižytos R. P. ir J. A. nuosavybės teisėmis priklausančių 9,62 ha (Nr. (duomenys neskelbtini)) ir 9,61 ha (Nr. (duomenys neskelbtini)) žemės sklypų ribos, R. P. priklausančiame žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėtas jam nustatytas kelio servitutas, V. A. priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėto kelio ar nustatyto kelio servituto nėra (t. 1, 160 ir 161 b. l.).

20Teismas nagrinėjamoje administracinėje byloje aplinkybių, leidžiančių abejoti nurodytais rašytiniais duomenimis, nenustatė. Administraciniam teismui pateiktose R. P. ir J. A. žemės tvarkymo bylose yra sukaupti dokumentai, tuometinio Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus bei kitų įgaliotų institucijų parengti Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo J. A. ir R. P. į buvusio savininko valdytą žemės sklypą klausimą. Teismui duomenų apie tai, kad administraciniai sprendimai, kuriais R. P. ir J. A. buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, būtų pakeisti ar panaikinti, nepateikta. Vertinant Nekilnojamojo turto registro duomenis, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, pagal kurias nurodyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

21Rengiant Schemą ir ją tvirtinant Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. posėdyje, galiojančioje Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 108 redakcija, 2002 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 376 redakcija, 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-159 redakcija ir 2008 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 3D-438 redakcija), buvo įtvirtintos taisyklės, kuriomis vadovaujantis turėjo būti sprendžiama, ar galima prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais arba ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai (20.3 punktas). Pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo metodikos 20.3.1 ir 20.3.2 punktus, žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs kadastro vietovės žemėtvarkos projektą rengiančio autoriaus parengtą sąrašą ir pateiktus pasiūlymus, privalėjo nurodyti laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suprojektuoti privažiuojamuosius kelius prie suprojektuotų žemės sklypų ar kelio servitutus; suprojektuoti reikalingus servitutus patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotiems žemės sklypams, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės, bei pakviesti žemės ar miško savininkus, valstybinės žemės patikėtinius ir pasiūlyti jiems sudaryti tarpusavio sutartį dėl reikalingo kelio servituto nustatymo jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės ar miško sklypuose. Nagrinėjant bylą, teismui nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių, kad aukščiau nurodytos Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo metodikos nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl kelio servituto nustatymo V. A. nuosavybės teise valdomame žemės sklype ar kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl R. P. ir V. A. nuosavybės teise valdomų žemės sklypų dalies paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti. Teismas sprendžia, kad Utenos rajono savivaldybės nurodytos aplinkybės, jog R. P. žemės sklypui nustatytas servitutinis kelias ir tam tikra V. A. sklypo teritorija, kurioje yra faktiškai susiformavęs kelias, Utenos rajono Alksniškių kaimo gyventojų naudojama transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, nesudarė pagrindo Utenos rajono savivaldybės tarybai šias fiziniams asmenims nuosavybės teisėmis priklausančias žemės sklypų teritorijas priskirti vietinės reikšmės viešajam keliui, nuosavybės teise galinčiam priklausyti vietos savivaldybei. Pažymėtina, jog Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyrius teismui pateiktame atsiliepime pripažino, kad tokio juridinio fakto, jog ginčytinas kelias Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės nėra įskaičiuotas į bendrą žemės sklypų, kadastriniai Nr. (duomenys neskelbtini), esančių Tauragnų kadastro vietovėje, plotą arba būtų pažymėtas kaip įsiterpusi kelio naudmena, nėra (t. 1, 162 ir 163 b. l.).

22Teismas, apibendrinęs byloje nustatytų duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų visetą, daro išvadą, kad vietinės reikšmės viešuoju keliu Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės užimta teritorija, Utenos rajone, Tauragnų seniūnijoje, Stūglių kaime patenkanti į žemės sklypus, kadastriniai Nr. (duomenys neskelbtini), yra įskaičiuota į šių žemės sklypų plotus, yra jų dalis ir nuosavybės teisėmis priklauso fiziniams asmenims R. P. ir V. A.

23Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta, teismas konstatuoja, kad Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniai, kuriais kelio Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės dalis, esanti V. A. nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), ir R. P. nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), įrašyta į Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai nuostatai, jog v. Pripažinus, kad ginčijama Schemos dalis prieštarauja nurodytam teisės aktui, ji laikoma panaikinta.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 116 ir 117 straipsniais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

25pripažinti, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-373 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtinta Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelio Nr. Ta-38 Stūgliai – Alksniškės dalis Utenos rajone, Tauragnų seniūnijoje, Stūglių kaime einanti per V. A. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), ir R. P. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), įrašyta į Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja 1995 m. gegužės 11 d. įstatymu Nr. I-891 priimto Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsniui, ir laikyti ją panaikinta.

26Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų registre, Utenos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir Utenos rajono vietinės spaudos leidinyje „Utenis“.

27Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija n u s t a t ė:... 3. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 12 d. nutartimi... 4. Rengiant bylą teismo posėdžiui, Utenos rajono savivaldybė, Nacionalinei... 5. Utenos rajono savivaldybė, remdamasi Nekilnojamojo turto registro duomenimis,... 6. Trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės... 7. Iš trečiųjų suinteresuotųjų asmenų V. A. ir R. P. atsiliepimų dėl... 8. Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a :... 9. Utenos apskrities viršininkas 2007 m. balandžio 12 d. priėmė įsakymą Nr.... 10. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2... 11. Nustačius, kad Schema yra norminis administracinis aktas, teismas spręs, ar... 12. Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos... 13. Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, reglamentuojantį kelių suskirstymą... 14. Kelių įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio kelių suskirstymą pagal... 15. Remiantis nurodytomis Kelių įstatymo nuostatomis, daroma išvada, kad... 16. Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyrius administraciniam teismui pateikė... 17. J. A. žemės byloje esančių dokumentų duomenys patvirtina, kad Lietuvos... 18. R. P. žemės tvarkymo bylos dokumentų duomenys patvirtina, kad šiam asmeniui... 19. Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus pateikto Utenos rajono Tauragnų... 20. Teismas nagrinėjamoje administracinėje byloje aplinkybių, leidžiančių... 21. Rengiant Schemą ir ją tvirtinant Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m.... 22. Teismas, apibendrinęs byloje nustatytų duomenų ir juos patvirtinančių... 23. Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta, teismas konstatuoja, kad Utenos rajono... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 25. pripažinti, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d.... 26. Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų registre, Utenos rajono... 27. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...