Byla T-56-805/2017
Dėl D. V. priežiūros vykdymo nutraukimo prieš terminą

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,

2sekretoriaujant Jolitai Matulienei,

3dalyvaujant prokurorei Rūtai Šipkauskienei,

4Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovei R. S.,

5nuteistajam D. V.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl D. V. priežiūros vykdymo nutraukimo prieš terminą.

7Teismas

Nustatė

8D. V. 2005 m. balandžio 20 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 2 dalyje, 129 straipsnio 2 dalies 6 ir 9 punktuose, paskirta 13 metų terminuoto laisvės atėmimo bausmė. 2016 m. birželio 29 d. Kauno apygardos teismas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio 2 dalies 1 punktu, patvirtino lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos 2-ojo sektoriaus 2016 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 93-290, kuriuo D. V. taikytas lygtinis paleidimas iš pataisos namų ir nustatytos pareigos pagal BK 75 straipsnio 2 dalies 7 punktą, 8 punktą ir 10 punktą, įpareigojant nuteistąjį per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Bausmės pabaiga 2017 m. rugpjūčio 6 d.

9Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius teikimu nurodo, kad nuteistojo D. V. elgesį kontroliuoja nuo 2016 m. liepos 5 d. Lygtinio paleidimo iš pataisos namų laikotarpiu D. V. įspėjimų netaikyta, teismo nustatytas pareigas pagal BK 75 straipsnį nuteistasis vykdė tinkamai. Nuteistasis nuo 2016 m. liepos 15 d. dirba UAB „Kalinera“. Laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 28 d. iki 2016 m. rugsėjo 6 d. probuojamajam skirtos pareigos kontrolė būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. buvo vykdoma elektroninio stebėjimo priemonėmis, šiuo laikotarpiu pažeidimų nenustatyta. Duomenų apie pradėtus ikiteisminius ar padarytus administracinius nusižengimus lygtinio paleidimo metu nepateikta. 2016 m. gruodžio 20 d. D. V. atliktas pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas 31 balas – pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika žema, 2017 m. gegužės 24 d. pakartotinai atlikus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas 27 balai – pakartotinio nusikalstamumo rizika išliko žema. Atlikus daugiau nei tris ketvirtadalius probacijos termino, terminas suėjo 2017 m. gegužės 1 d., probuojamojo elgesys probacijos vykdymo metu rodo, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti be tolesnės probuojamojo priežiūros.

10Teismo posėdžio metu institucijos atstovė R. S. teikimą palaiko prašyme nurodytais motyvais. Paaiškino, kad D. V. nepriekaištingai vykdė lygtinio paleidimo sąlygas, blaivumas buvo tikrinamas 7 kartus, visus kartus namuose rastas blaivus. Nuteistasis gyvena su drauge, kartu gyvena nuteistojo 11 metų sūnus ir 14 metų draugės dukra. D. V. pakartotinio nusikalstamumo rizika žema, juo pasitikėti galima.

11Nuteistasis D. V. prašo teikimą tenkinti. Paaiškino, kad prieš terminą nutraukus priežiūros vykdymą galėtų pradėti dirbti Vilniuje, kur gautų didesnį darbo užmokestį. Šiuo metu remontuoja sunkvežimius, gauna apie 600 Eur darbo užmokestį. Paaiškino, kad Vilniuje dirbtų statybose, kur geresni darbo užmokesčiai. Probacijos apribojimai trukdo susirasti geresnį darbą, Vilniuje dirbtų penkias dienas, savaitgaliais grįžtų pas šeimą į Prienus.

12Prokurorė siūlo teikimą tenkinti, mano, kad teismo posėdyje paaiškėjusios aplinkybės netrukdo patenkinti teikimo.

13Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme nurodyta, jog probacija – tai sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Probacijos tarnybos teikimu apylinkės teismas gali prieš terminą nutraukti vykdomą probuojamojo priežiūrą, jam faktiškai atlikus ne mažiau kaip tris ketvirtadalius, o nepilnamečiui probuojamajam – du trečdalius probacijos termino, kai jo rizika ir elgesys probacijos vykdymo metu rodo, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti be tolesnės probuojamojo priežiūros, jeigu probuojamasis nepažeidė probacijos sąlygų, nepadarė administracinių nusižengimų, nepadarė arba nėra įtariamas ar kaltinamas naujos nusikalstamos veikos padarymu – Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalis.

152016 m. birželio 29 d. Kauno apygardos teismas patvirtino lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos 2-ojo sektoriaus 2016 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 93-290, kuriuo D. V. taikytas lygtinis paleidimas iš pataisos namų ir nustatytos pareigos pagal BK 75 straipsnio 2 dalies 7 punktą, 8 punktą ir 10 punktą, įpareigojant per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Nagrinėjamu atveju iš esančių duomenų matyti, jog probacijos tarnyba nuteistojo D. V. priežiūrą vykdo nuo 2016 m. liepos 5 d. Pateiktais duomenimis lygtinio paleidimo laikotarpiu probuojamasis naujų nusikalstamų veikų nepadarė, administracine tvarka baustas nebuvo, psichiatro - narkologo įskaitoje neįrašytas. D. V. nuo 2016 m. liepos 15 d. pradėjo dirbti UAB „Kalinera“. Laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 29 d. iki 2016 m. rugsėjo 5 d. D. V. skirtos pareigos kontrolė būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. buvo vykdoma elektroninio stebėjimo priemonėmis, šiuo laikotarpiu pažeidimų probuojamasis nepadarė. Tikrinant nuteistojo neblaivumą (girtumą), neblaivumo faktas neužfiksuotas. Pagal OASys metodiką 2016 m. gruodžio 20 d. ir 2017 m. gegužės 24 d. atlikus pakartotinio nusikalstamumo elgesio rizikos vertinimą, D. V. nustatyta žema nusikalstamumo rizika (31 balas ir 27 balai). Nuteistojo paaiškinimais, jis gyvena su šeima, augina du nepilnamečius vaikus, dirba. Siekdamas šeimai sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas, ketina išvykti dirbti į Vilnių, kur galėtų gauti didesnį darbo užmokestį. Aukščiau nurodytos aplinkybės rodo, jog D. V. padarė pažangą, dirba, siejamas socialiniais ryšiais, teismo paskirtus įpareigojimus vykdo tinkamai, probacijos sąlygų nepažeidė, nusikalstamumo rizika žema ir ji mažėja, nuteistojo elgesyje matyti akivaizdūs teigiami pokyčiai, rodantys, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti ir be tolesnės priežiūros.

16Esant nustatytoms aplinkybėms ir paminėtiems pagrindams bei atsižvelgiant į probacijos skyriaus atstovės ir prokurorės teisme išsakytą poziciją, teikimas tenkintinas, D. V. taikytinas probuojamojo priežiūros vykdymo nutraukimas prieš terminą.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 358 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

18Tenkinti Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą, D. V. vykdomą priežiūrą nutraukti prieš terminą.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo, gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai