Byla 2-1486-494/2015
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant A.Višumirskajai, dalyvaujant ieškovo atstovei J.Čuchonskai, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei J. J., trečiajam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje ir atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovė J. J. yra žinoma Vilniaus rajono administracijos VTAS, kadangi jos motinos G. J. šeima dėl nesaikingo alkoholio vartojimo, vaikų nepriežiūros, socialinių įgūdžių stokos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-08-28 įsakymu Nr. A27-1458 buvo įrašyta į Vilniaus rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą. Taip pat atsakovė buvo įtraukta į socialinės rizikos vaikų sąrašus, 2011-11-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-2951 atsakovei buvo paskirta minimalios priežiūros priemonė dėl mokyklos nelankymo, pabėgimų iš namų, valkatavimo, alkoholio vartojimo.

3VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 2014-11-10 raštu informavo VTAS, kad J. J. 2014-11-08 pagimdė naujagimę. Pacientė į ligoninę atvyko nešvari, stokojanti socialinių įgūdžių, serganti niežais (kurių infekcija persidavė naujagimei). 2014-11-11 VTAS vedėja S. L. kartu su vyr. specialiste J. L. nuvažiavo į ligoninę pokalbiui su J. J., kad sužinoti apie jos ketinimus vaiko atžvilgiu. Pokalbio metu atsakovė nurodė, kad ji nežino kas yra vaiko tėvas, kad vaiko gimimas bus įregistruotas kaip vienišos motinos vaikas ir ji pati augins vaiką. Taip pat atsakovė užtikrino, kad vaikui namuose bus sudarytos visos sąlygos augti. VTAS specialistai po pokalbio su atsakove, nuvyko į jos namus. Namuose pamatė netvarką, virtuvėje buvo purvina, krūva neišplautų indų, po valgomąjį stalą vaikščiojo katinai, kiliminė danga purvina, nuo jos sklido nemalonus kvapas, purvini drabužiai sumesti į vieną krūvą su švariais, lovos nepaklotos, o ant pagalvių ir antklodžių nebuvo jokių užvalkalų. Todėl buvo nutarta, kad naujagimiui tokiose sąlygose būti yra grėsmė jo sveikatai. 2014-11-12 VTAS specialistai pakartotinai nuvyko pas atsakovę į ligoninę ir paaiškino, kad jos vaikas negali būti atsakovės namuose, kadangi ten yra antisanitarinės sąlygos ir pasiūlė atsakovei su vaiku apsigyventi Vilniaus arkivyskupijos Caritas motinos ir vaiko globos namuose, kol namuose bus sudarytos sąlygos vaikui augti. 2014-11-14 J. J. savavališkai pasišalino iš ligoninės kartu su vaiku, nesutvarkiusi jokių vaiko medicininių dokumentų. Kitą dieną VTAS specialistams nuvykus į atsakovės namus, atsakovė buvo namuose su vaiku. Su atsakove pakartotinai buvo kalbėta ir pasiūlyta pagyventi su vaiku Vilniaus arkivyskupijos Caritas motinos ir vaiko globos namuose. Atsakovė parašė raštišką atsisakymą nuo bet kokios siūlomos jai pagalbos. 2014-11-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-2837 atsakovės šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą. Vilniaus rajono Buivydžių seniūnija 2014-11-19 raštu Nr. A33(24)-200 informavo VTAS, kad Buivydžių vidurinės mokyklos mokytoja 2014-11-18 lankydamasi pas atsakovę aptiko nesutvarkytą būstą, kambariai buvo pilni dūmų nuo rūkymo.

42014-11-20 VTAS specialistei kartu su Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijos specialiste darbui su rizikos šeimomis bei Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio Nemenčinės policijos nuovados specialistu nuvykus į atsakovės namus, buvo konstatuota, kad atsakovė netinkamai rūpinasi savo vaiku A. J., a.k. ( - ) namuose nėra būtiniausių priemonių naujagimei prižiūrėti, namuose jaučiamas rūkalų kvapas, namai netvarkingi. Atsakovei buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ( - ) str. Vaikas kartu su atsakove buvo nuvežtas į ligoninę vaiko apžiūrai. Nuo 2014-11-26 iki 2014-12-16 atsakovė kartu su vaiku gyveno Vilniaus arkivyskupijos Caritas motinos ir vaiko globos namuose, bet 2014-12-16 atsakovė nutraukė sutartį dėl laikinojo apgyvendinimo savo noru, paaiškinusi, kad nori grįžti namo. 2014-12-31 Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijos specialistams nuvykus į atsakovės namus, atsakovės dukra buvo visa išberta spuogais, aprengta nešvariais drabužiais, kurie buvo prilipę prie vaiko kūnelio, pastebėta, kad vaikas ilgai nepraustas, vaiko ausytės, rankytės buvo purvinos. Buvo iškviesta greitosios medicinos pagalba, kuri vaiką su atsakove išvežė į ligoninę, kur vaikui buvo diagnozuoti niežai. 2015-01-14 atsakovės dukra A. J. buvo išrašyta iš ligoninės ir apgyvendinta Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namuose, o atsakovė buvo supažindinta su tėvų lankomumo grafiku, jai buvo nurodytas telefono numeris, kuriuo galima skambinti ir teirautis apie vaiką. 2015-02-10 Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje VTAS vykusioje vaiko laikinosios globos plano sudaryme buvo priimtas sprendimas skirti vaiko globėju Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus ir nustatyti vaikui laikinąją globą.

5Atsakovė buvo du kartus kviečiama atvykti į VTAS dėl vaiko laikinosios globos plano sudarymo, apie tai buvo informuota registruotu laišku, telefonu, tačiau atsakovė neatvyko. Taip pat atsakovė nė karto nėra nuvažiavusi aplankyti savo dukters, nesiteiravo apie dukters sveikatą. Visa tai rodo, kad atsakovė nevykdo savo pareigos nesirūpina vaiku, su juo nebendrauja, materialiai neišlaiko, nesimoko, niekur nedirba, nesistengia keisti savo gyvenimo būdo ir nėra vilties, kad ateityje jos elgesys galėtų pasikeisti, todėl ieškovas prašo neterminuotai apriboti J. J. motinos valdžią jos dukters A. J. atžvilgiu, nustatyti A. J. nuolatinę globą (rūpybą), jos globėju (rūpintoju) paskirti Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus, kuriuose ir nustatyti vaiko gyvenamąją vietą, priteisti iš atsakovės išlaikymą nepilnametei dukrai A. J. po 145 Eur kas mėnesį iki jų pilnametystės bei paskirti A. J. gaunamų lėšų tvarkytoju Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus.

6A. J. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

7Tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namai atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad A. J. kūdikių namuose gyvena nuo 2015-01-14, mergaitė atvyko iš Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų infekcinių ligų skyriaus, kur buvo gydoma nuo niežų. Atsakovė nė karto neaplankė savo dukters, vaiku visiškai nesidomi ir nesirūpina, nedalyvauja vaiko gyvenime. Prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namų atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas.

10Pagal CK 3.155 str. vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi ir tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

11Byloje nustatyta, kad atsakovė J. J., a.k. ( - ) yra A. J., gim. 2014-11-08, a.k. ( - ) motina, vaikui tėvystė nenustatyta (b.l.9-10).

12J. J. šeima 2014-11-28 įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l.33). 2014-11-10, 2014-12-22, 2014-12-31, 2015-02-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buivydžių seniūnijos moralinių-buitinių gyvenimo sąlygų patikrinimų aktuose (b.l. 21-22, 28-29,30-31, 37-38), nurodyta, kad atsakovės gyvenamojoje vietoje, Punžonių k., Buivydžių sen., Vilniaus rajone vyrauja netvarka, purvas, būstas apleistas, kambariuose trūksta oro, indai neplauti, atsakovės vaiko drabužiai purvini, vaikas rastas išbertas, vaiko motinai buvo aiškinama, kad ji netinkamai prižiūri savo vaiką. Atsakovės vaiko nepriežiūrą patvirtina ir Buivydžių seniūnijos 2014-11-19 rašte, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos VTAS 2014-11-11, 2014-11-15 ir 2014-11-20 atsakovės šeimos aplankymo aktuose (b.l.34,36, 40, 41) nurodytos aplinkybės. 2014-12-31 atsakovės dukra A. J., gim. 2014-11-08, 2014-12-31 buvo atvežta į Vaikų ligoninę VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialą, buvo gydyta nuo niežų (b.l.12, 14). Su atsakove 2014-11-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos VTAS buvo pravestas pokalbis dėl netinkamo jos elgesio vaiko atžvilgiu (b.l.32-33). 2015-01-09 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 38 (b.l. 11), A. J., gim. 2014-11-08 nustatyta laikinoji globa, paskirtas vaiko globėjas Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namai, Žolyno g. 47, Vilniaus m. Atsakovė savo dukters A. J., gyvenančios Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namuose nelanko, vaiku nesidomi visiškai (b.l.43, 57). A. J. J. niekur nedirba, kilnojamojo, nekilnojamojo turto neturi (b.l. 47-49), atsakovė neteista, bet ne kartą buvo bausta administracine tvarka už viešosios tvarkos pažeidimus, taip pat už savo mažametės dukters A. J. nepriežiūrą (b.l.50-56).

13CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo sąlygas. Jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą (Lietuvos A. T. 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2005). Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.).

14Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nepilnametės A. J. teises ir interesus, darytina išvada, kad atsakovė J. J. yra visiškai nusišalinusi nuo savo vaiko priežiūros ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl ieškinys tenkintinas, atsakovei neterminuotai apribotina motinos valdžia jos vaiko A. J. atžvilgiu (LR CK 3.165, 3.180 str.), paskiriant vaiko globėju Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus, kuriuose nustatytina A. J. gyvenamoji vieta (LR CK 3.165, 3.180, 3.238, 3.242, 3.248-3.249, 3.251 str. 1 d., 3.252, 3.256-3.257, 3.265 str.). Atsižvelgiant į išliekančią tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir apribojus tėvų valdžią, į atsakovės vaiko amžių bei jo poreikius, atsakovės turtinę padėtį, iš atsakovės priteistinas išlaikymas A. J., gim. 2014-11-08, po 145 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki vaiko pilnametystės (CK 3.195 str.).Atsakovei sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės jos dukters A. J. atžvilgiu, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.).

15Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 93,20 Eur žyminio mokesčio (LR CPK 79, 88, 93, 96 str.).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-268, 270, 282, 406-407 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Neterminuotai apriboti atsakovės J. J., a.k. ( - ) motinos valdžią jos vaiko A. J., gim.2014-11-08, a.k( - ) atžvilgiu.

19Nustatyti A. J., gim.2014-11-08, a.k( - ) nuolatinę institucinę globą, jos globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus (j.a.k. ( - ), Žolyno g. 47, LT-10254, Vilnius), kuriuose nustatyti A. J., gim.2014-11-08, a.k( - ) gyvenamąją vietą.

20Priteisti iš atsakovės J. J., a.k. ( - ) nepilnametei A. J., gim.2014-11-08, a.k( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis po 145 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus) kas mėnesį nuo 2015-02-27 iki vaiko pilnametystės, šią išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

21Paskirti nepilnametės A. J., gim.2014-11-08, a.k( - ) lėšų tvarkytoju Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namus (j.a.k. ( - ), Žolyno g. 47, LT-10254, Vilnius).

22Priteisti iš atsakovės J. J., a.k. ( - ) valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660) 93,20 Eur (devyniasdešimt tris eurus 20 eurocentų) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

24Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas ieškinyje ir atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovė J. J.... 3. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 2014-11-10 raštu informavo VTAS,... 4. 2014-11-20 VTAS specialistei kartu su Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijos... 5. Atsakovė buvo du kartus kviečiama atvykti į VTAS dėl vaiko laikinosios... 6. A. J. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į posėdį neatvyko, apie... 7. Tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namai atsiliepime... 8. Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystimosi kūdikių namų atstovas į... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Pagal CK 3.155 str. vaikai iki pilnametystės ar... 11. Byloje nustatyta, kad atsakovė J. J., a.k. ( - ) yra A. J., gim. 2014-11-08,... 12. J. J. šeima 2014-11-28 įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių... 13. CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo... 14. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nepilnametės A. J.... 15. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 93,20 Eur... 16. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-268, 270, 282,... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Neterminuotai apriboti atsakovės J. J., a.k. ( - ) motinos valdžią jos vaiko... 19. Nustatyti A. J., gim.2014-11-08, a.k( - ) nuolatinę institucinę globą, jos... 20. Priteisti iš atsakovės J. J., a.k. ( - ) nepilnametei A. J., gim.2014-11-08,... 21. Paskirti nepilnametės A. J., gim.2014-11-08, a.k( - ) lėšų tvarkytoju... 22. Priteisti iš atsakovės J. J., a.k. ( - ) valstybei (gavėjas Valstybinė... 23. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 24. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...