Byla 2S-53-115/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs apeliantės (ieškovės) A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria taikyti atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-8353-432/2011 pagal ieškovės A. K. ieškinį dėl profesinės sąjungos visuotinio narių susirinkimo bei jame priimtų nutarimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais, pareikštą atsakovui- VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinei sąjungai Vilnius, tretieji asmenys: VĮ Registrų centras, tretieji asmenys G. Š. ir kt.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjungos 2011 m. balandžio 8 d. neeilinio narių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus, nurodytus 2011 m. balandžio 8 d. susirinkimo protokole (darbotvarkės klausimai 1, 2) neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, nes buvo pažeista stojimo į profesinę sąjungą procedūra bei nesilaikoma neeilinio visuotinio narių sušaukimo tvarkos, pripažinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjungos valdymo organų priimtus nutarimus / sprendimus neteisėtais ir negaliojančiais, priimtus po 2011 m. balandžio 8 d. neeilinio iniciatyvinės grupės susirinkimo ir jo metu išrinktos naujos Profesinės sąjungos tarybos ir tarybos pirminės išrinkimo bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovė prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB. Nurodė, jog Profesinės sąjungos lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) „Swedbank“, AB, sudaro nario mokestis, kuris buvo renkamas, turint tikslą tinkamai atstovauti profesinės sąjungos nariams su darbo, socialinių ir ekonominių teisių gynimu susijusiais klausimais valstybinėse, viešose įstaigose ir visuomeninėse organizacijose. Kadangi Profesinės sąjungos valdymą perėmė ne Profesinės sąjungos narių asmenų susivienijimas, esanti pagrįsta tikimybė, kad visos surinktos lėšos bus panaudotos ir iššvaistytos ne profesinės sąjungos tikrųjų, teisėtų narių teisių gynybai. Todėl yra pagrįsta abejonė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistos tikrųjų Profesinės sąjungos narių teisės, o patenkinus ieškinį teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi netenkino ieškovės A. K. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir neareštavo atsakovo VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjungos banko sąskaitos (b.l.57).

4Pirmosios instancijos teismas iš ieškinio reikalavimų nustatė, kad ginčas vyksta dėl Profesinės sąjungos visuotinio narių susirinkimo bei jame priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, t. y. pareikšti neturtiniai reikalavimai. Ieškinyje nepareikšti turtiniai reikalavimai, tad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su pareikštų reikalavimų užtikrinimu ir peržengia ieškinio ribas. Profesinės sąjungos turto panaudojimo klausimus jos valdymo organai galės išspręsti per žalos atlyginimo institutą atskirai nuo šios bylos. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo išvadai apie grėsmės teismo sprendimo (jei jis bus palankus ieškovei) įvykdymui buvimą, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo banko sąskaitos bei joje esančių lėšų (CPK 144 str. 1 d.).

5Ieškovė A. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį; prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išspręsti iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjungos banko sąskaitą esančia AB „Swedbankas“, sąskaitos numeris - ( - ) (b.l.58-60). Nurodo, jog ieškinys reiškiamas siekiant apginti Profesinės sąjungos tikrųjų narių interesus nuo galimai neteisėto Profesinės sąjungos užvaldymo taip apsaugant kartu ir Profesinės sąjungos narių surinktas lėšas (iš Nario mokesčio). Teigia, kad Pagrindinė Profesinės sąjungos paskirtis - savo narių darbo, socialinių ir ekonominių teisių gynimas valstybinėse, viešosiose įstaigose ir visuomeninėse organizacijose (Profesinės sąjungos įstatų 1 p.), todėl Profesinės sąjungos lėšų apsauga yra esminė užduotis nagrinėjant šį ginčą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra realus pavojus, kad esant galimam palankiam teismo sprendimui teismo sprendimo vykdymas realiai prarastų prasmę, nes Profesinės sąjungos tikrųjų narių mokėjimais (nario mokesčiu) surinkti Profesinės sąjungos pinigai bus iššvaistyti ne tikrųjų narių apsaugai. Esant palankiam teismo sprendimui, ir nebeesant Profesinės sąjungos pinigų praktiškai taptų nebeįmanomas arba labai apsunkėtų Nutartyje nurodoma alternatyva - Profesinės sąjungos turto panaudojimo klausimus jos valdymo organai galės išspręsti per žalos atlyginimo institutą atskirai nuo šios bylos. Vadovaujasi teismų praktika dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Atsakovas VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjunga atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti (b.l.107-110). Nurodo, jog ieškinyje nepareikšti turtiniai reikalavimai, tad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su pareikštų reikalavimų užtikrinimu. Ginčas vyksta tik dėl profesinės sąjungos visuotinio narių susirinkimo ir jame priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Todėl akivaizdu, kad nagrinėjamas yra neturtinis ginčas, o ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės peržengia ieškinio ribas. Ieškovės prašyme nėra pateikiami jokie įrodymai pagrindžiantys aplinkybės, patvirtinančias prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą. Turi būti įvertinti ir ekonomiškumo, proporcingumo ir interesų pusiausvyros principai. Ieškovė nepateikus jokių pagrįstų argumentų bei juos patvirtinančių įrodymų, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, būtų nepagrįstai suteiktas pranašumas vienai iš šalių (ieškovei), nes nepagrįstai būtų apribota atsakovo galimybė atlikti ūkines operacijas, be pagrindo būtų pakenkta profesinės sąjungos dalykiniam įvaizdžiui ir reputacijai, būtų sutrikdyta profesinės sąjungos veikla. Ieškovė teisingai nurodo, kad pagrindinė profesinės sąjungos paskirtis – savo narių darbo, socialinių ir ekonominių teisių gynimas valstybinėse, viešose įstaigose ir visuomeninėse organizacijose. Tačiau ieškovė be jokio pagrindo nurodo, kad dešimties tariamų tikrųjų narių iki 2011-04-08 surinktas nario mokestis bus iššvaistytas tariamų netikrųjų narių apsaugai. Profesinėje sąjungoje yra 56 nariai, kurie moka nario mokestį ir pagrįstai tikisi, kad profesinė sąjunga atstovaus jų darbo, socialinius bei ekonominius interesus santykiuose su darbdaviu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui nukentėtų ir trečiųjų asmenų interesai, nes profesinė sąjunga turi plačius įgaliojimus darbo santykių srityje, atsakovas priima sprendimus dėl daugiau kaip 400 įstaigos darbuotojų darbo sąlygų ir jų darbo teisių bei pareigų, todėl pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones atsakovas negalėtų užtikrinti tinkamo darbuotojų atstovavimo. Mano, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas suvaržytų atsakovo teises daugiau nei būtina sprendimo šioje byloje įvykdymui. Minėta, profesinėms sąjungoms yra suteikti platūs įgaliojimai veikti visų darbuotojų vardu, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėje sąjungoje. Tai patvirtino ir LR Konstitucinis Teismas, savo 1999 m. sausio 14 d. nutarime, todėl pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešas interesas.

7Apeliantės atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netenkino apeliantės (ieškovės) A. K. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir neareštavo atsakovo VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjungos banko sąskaitos (b.l.57).

10Apeliantė atskirąjį skundą grindžia ta aplinkybe, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra realus pavojus, kad esant galimam palankiam teismo sprendimui teismo sprendimo vykdymas realiai prarastų prasmę, nes Profesinės sąjungos tikrųjų narių mokėjimais (nario mokesčiu) surinkti Profesinės sąjungos pinigai bus iššvaistyti ne tikrųjų narių apsaugai.

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog taikydamas ieškinio užtikrinimo priemones, teismas turi vadovautis ekonomiškumo principu ir nevaržyti atsakovo interesų labiau negu būtina teismo sprendimui, kuris gali būti palankus ieškovui, vykdymui užtikrinti. Taikomos ieškinio užtikrinimo priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, tai yra teisingumas reikalauja užtikrinti kreditoriaus ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą. Todėl turi būti parenkamos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios visiškai užtikrintų teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, tačiau atsakovui bei kitiems su juo susijusiems asmenims sukeltų kuo mažesnes neigiamas pasekmes.

12Nagrinėjamu atveju apeliantė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjungos 2011 m. balandžio 8 d. neeilinio narių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus, nurodytus 2011 m. balandžio 8 d. susirinkimo protokole (darbotvarkės klausimai 1, 2) neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, nes buvo pažeista stojimo į profesinę sąjungą procedūra bei nesilaikoma neeilinio visuotinio narių sušaukimo tvarkos, pripažinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjungos valdymo organų priimtus nutarimus / sprendimus neteisėtais ir negaliojančiais, priimtus po 2011 m. balandžio 8 d. neeilinio iniciatyvinės grupės susirinkimo ir jo metu išrinktos naujos Profesinės sąjungos tarybos ir tarybos pirminės išrinkimo.

13Taip pat apeliantė prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB. Nurodė, jog Profesinės sąjungos lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) „Swedbank“, AB, sudaro nario mokestis, kuris buvo renkamas, turint tikslą tinkamai atstovauti profesinės sąjungos nariams su darbo, socialinių ir ekonominių teisių gynimu susijusiais klausimais valstybinėse, viešose įstaigose ir visuomeninėse organizacijose.

14Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į reiškiamus ieškinio reikalavimus bei laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinyje nepareikšti turtiniai reikalavimai, todėl prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su pareikštų reikalavimų užtikrinimu ir peržengia ieškinio ribas; o profesinės sąjungos turto panaudojimo klausimus jos valdymo organai galės išspręsti per žalos atlyginimo institutą atskirai nuo šios bylos.

15Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog apeliantė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 178 str.).

16Be tol, iš šiuo metu byloje esančių duomenų negalima daryti išvados, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai ir tai sudaro savarankišką pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Kita vertus, atsižvelgiant į atsakovo veiklą, yra sunkiai tikėtina, kad atsakovas bandys turimą turtą (sukauptas nario mokesčio lėšas) tyčia išvaistyti ir nutraukti savo veiklą.

18Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė neįrodė šiuo metu egzistuojančio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nesant tokio pagrindo, priešingai nei pageidautų apeliantė, nėra pagrindo varžyti atsakovo teisių, suteikiant apeliantei absoliučią apsaugą. Būtent priešingas sprendimas iškreiptų proceso šalių interesų pusiausvyrą ir būtų neteisėtas.

19Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai netenkino apeliantės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl keisti ar naikinti skundžiamą nutartį pagrindo nėra.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p, 339 str., teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-8353-432/2011 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti VšĮ Karoliniškių... 3. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi netenkino... 4. Pirmosios instancijos teismas iš ieškinio reikalavimų nustatė, kad ginčas... 5. Ieškovė A. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 6. Atsakovas VšĮ Karoliniškių poliklinikos Medikų profesinės sąjunga... 7. Apeliantės atskirasis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netenkino apeliantės... 10. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia ta aplinkybe, jog nepritaikius... 11. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog taikydamas ieškinio užtikrinimo... 12. Nagrinėjamu atveju apeliantė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti... 13. Taip pat apeliantė prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones:... 14. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į reiškiamus ieškinio... 15. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog apeliantė nepateikė... 16. Be tol, iš šiuo metu byloje esančių duomenų negalima daryti išvados, kad... 17. Kita vertus, atsižvelgiant į atsakovo veiklą, yra sunkiai tikėtina, kad... 18. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė neįrodė šiuo metu... 19. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį civilinėje...