Byla 2A-1689-273/2012
Dėl naudojimosi ūkiniu pastatu ir žemės sklypu tvarkos nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), sekretoriaujant Ramintai Samušytei, dalyvaujant ieškovui J. M., atsakovui A. M., jo atstovui advokatui Vytautui Tučkui viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo J. M. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr.2-264-652/2012 civilinėje byloje pagal ieškovo J. M. ieškinį atsakovui A. M. dėl naudojimosi ūkiniu pastatu ir žemės sklypu tvarkos nustatymo ir atsakovo A. M. priešieškinį ieškovui J. M. dėl naudojimosi ūkiniu pastatu ir žemės sklypu tvarkos nustatymo

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovas J. M. patikslintu ieškiniu ( 3 t. b. l. 39-43) kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti 1500 kv.m. žemės sklypo ir ūkinio pastato 4JIŽ, esančių ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2011 12 19 IĮ GM paslaugos paruoštą žemės sklypo planą ir UAB ,,Inventoros“ 2009 06 11 statinių išdėstymo planą. Ieškovas nurodė, kad , kad tarp šalių neliko ginčo dėl ūkinio pastato 4JIŽ naudojimosi tvarkos nustatymo, tačiau liko ginčas dėl 1500 kv. m žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo. Nurodė, kad jo pateiktame žemės sklypo plane naudojimosi tvarka racionalesnė, nes yra mažiau bendro naudojimo žemės, t. y. 390 kv. m, o atsakovo žemės sklypo plane – 416 kv. m. Ginčo objektas yra jam skirtina žemė tarp jo ūkinių pastatų. Mano, kad jam vykdant ūkinę veiklą, toks žemės naudojimas yra protingesnis, nes paskyrus žemės dalį tarp ieškovo ūkinių pastatų bendro naudojimo žeme ir atsakovui ja naudojantis, atsiras kliūtis atidaryti ieškovui ūkinio pastato duris. Nurodė, kad šiuo metu durų plotis apie 80 cm, o atstumas tarp ūkinių pastatų 4,74 m, tačiau jis žada duris platinti, nes, jei versis ūkine veikla, pro duris bus vedami galvijai. Šiuo metu ūkio neturi.

4Atsakovas A. M. patikslintu priešieškiniu (3 t. b. l. 78-79) kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti 1500 kv. m. žemės sklypo ir ūkinio pastato 4JIŽ, esančių ( - ) naudojimosi tvarką pagal 2012 03 13 R. P. individualios įmonės paruoštą žemės sklypo planą. Atsakovas nurodė, kad jis visą laiką siekė kompromiso ir ieškovui nusileido dėl gyvenamojo namo bei dėl ūkinio pastato naudojimosi tvarkos nustatymo, nors jis gyvena ginčo sodyboje ir ūkininkauja, turi 15 raguočių, o su tuo susijęs yra racionalus namų valdos žemės naudojimas. Nurodė, kad turi traktorių T-40, T-16, kuriais veža šieną vasarą priekaba, kad tada transporto ilgis yra apie 14-15 metrų. Be to 45 kv. m. plotelyje (pagal atsakovo planą A3) jis turi įsirengęs šulinį gyvulių girdymui, į kurį jis turi privežti vandens. Nurodė, kad iš kitos pusės privežti vandens jis negali, nes auga sodas, kad šieną krauti iš galinės ūkinio pastato pusės (plane A4) negali, nes ta pusė nėra pritaikyta šieno pakrovimui: siauras privažiavimas, reikėtų šieną iškrauti ant žemės, o po to kelti į 3 metrų aukštį pro 1 kv. m langelį. Nurodė, kad paskyrus ieškovui žemės plotą tarp jo ūkinių pastatų, atsakovas negalėtų atlikti manevravimo veiksmų su savo technika (kieme apsisukti ir pan.), tokiu būdu būtų sutrikdyta jo ūkinė veikla, tuo tarpu ieškovas turėtų galimybę pravažiuoti pro jo ūkinį pastatą bendro naudojimo žeme, po to savo žeme ir netrukdomai manevruoti su žemės ūkio technika.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškovo J. M. patikslintą ieškinį tenkino iš dalies. Nustatė ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB ,,Inventoros“ 2009 06 11 statinių išdėstymo planą, t. y. paskyrė ieškovui J. M. naudotis 24 kv. m. ploto pastato dalimi plane pažymėta B. Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmetė.

7Atsakovo A. M. patikslintą priešieškinį tenkino visiškai. Nustatė 1500 kv. m. žemės sklypo, kadastrinis numeris 3333/0002:0234, ir ūkinio pastato 4JIŽ, unikalus numeris ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2012 03 13 R. P. individualios įmonės paruoštą žemės sklypo planą, t. y. paskyrė atsakovui A. M. naudotis 541,63 kv. m. žemės sklypu, plane pažymėtu geltona spalva ir raide A (A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5) bei ūkinio pastato 4JIŽ 24 kv. m. geltonai pažymėta dalimi A-2, o ieškovui J. M. paskyrė naudotis 541,63 kv. m. žemės sklypu, plane pažymėtu mėlyna spalva ir raide B (B, B-1, B-2, B-3, B-4) bei ūkinio pastato 4JIŽ 24 kv. m. mėlynai pažymėta dalimi B-3, paskyrė ieškovui J. M. ir atsakovui A. M. bendrai naudotis 416,74 kv. m. žemės sklypu, plane pažymėtu raudona spalva ir raide C, kuriame yra bendro naudojimo šulinys.

8Teismas nustatė, kad šalys yra 0,1500 ha bendro ploto žemės sklypo, gyvenamojo namo, dviejų ūkinių pastatų ir šulinio, esančių ( - ) bendraturčiai ir jiems priklausomos dalys yra lygios (1 t. b. l. 101-107). 2011 11 23 teismo nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis dėl dalies reikalavimų ir toje dalyje byla nutraukta (3 t. b. l. 32-34). Liko šalių ginčas dėl 1500 kv. m. žemės sklypo ir ūkinio pastato 4JIŽ, esančių ( - ), naudojimosi tvarkos nustatymo. Iš ieškovo pateikto IĮ ,,GM paslaugos“ 2011 12 19 atlikto žemės sklypo plano teismas nustatė, kad ieškovas prašo paskirti jam naudotis 235 kv. m žemės sklypo (plane E1) plotu, kurio dalis yra tarp jam priskirtinų ūkinių pastatų. Plane matyti, kad aplink ieškovo ūkinius pastatus yra numatyta 1 m pločio bendro naudojimo žemė, todėl tarp ieškovo ūkinių pastatų lieka ieškovui naudotis 2,74 m pločio sklypas. Vadinasi, tarp ieškovo ūkinių pastatų (plane pažymėtų mėlyna spalva), tarp kurių plotis yra 4,74 m – 2 m plotis yra bendro naudojimo žemės, o 2,74 m būtų ieškovo naudotinos žemės. Atsakovas pagal savo pateiktą 2012 03 13 R. P. individualios įmonės atliktą planą, žemės plotelį tarp ieškovo ūkinių pastatų prašo paskirti bendro naudojimo žemei (plane pažymėta C 416,74 kv. m). Teismas nurodė, kad atsakovas gyvena sodyboje, verčiasi ūkine veikla, yra ūkininkas, laiko 15 raguočių, todėl jo argumentai dėl šieno atvežimo ir iškrovimo savo ūkiniame pastate (plane A4), vandens privežimo į gyvuliams girdyti skirtą šulinį, esantį žemės plote A3 yra motyvuoti ir pagrįsti. Svarbus ir tas atsakovo motyvas, kad jis negalės apsisukti kieme, privažiuoti prie savo ūkinio pastato traktoriumi su krautuvu, kurio ilgis apie 14-15 metrų, jei dalis jo nurodyto žemės sklypo bendram naudojimui bus paskirta naudotis ieškovui. Ieškovui paskyrus naudotis jo prašomą žemės sklypą tarp ūkinių pastatų, ieškovas įgis manevravimo transporto priemonėmis pranašumą kieme, nes jis galės naudotis ir bendro naudojimo žeme išilgai atsakovo ūkinio pastato ir toliau savo žeme (tokiu pat plotu norėtų naudotis ir atsakovas). Teismas nurodė, kad ieškovo argumentas dėl ūkinio pastato durų nėra pagrįstas, nes įvažiavus apie 3 m pločio traktoriui, ieškovas turės galimybę atidaryti ūkinio pastato duris (atsakovo plane B3), nes plotis tarp ūkinių pastatų 4,74 m. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad atsakovo technikos naudojimas yra sezoninio pobūdžio ir trumpalaikis. Teismo manymu, kad patenkinus ieškovo reikalavimą ir paskyrus jam naudotis žemės plotu tarp jo ūkinių pastatų, o atsakovui, esant pagrįstai būtinybei, įvažiavus į ieškovo naudojamą plotą, tikėtina konfliktų atsiradimo galimybė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas tenkino atsakovo reikalavimą nustatyti 1500 kv. m. žemės sklypo ir ūkinio pastato 4JIŽ, esančių ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2012 03 13 R. P. individualios įmonės paruoštą žemės sklypo planą.

9Taip pat pirmosios instancijos teismas priteisė iš ieškovo J. M. 33 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai ir 172 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų atsakovo A. M. naudai.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas J. M. prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą dalyje, dėl naudojimosi 0,1500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) tvarkos nustatymo, dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo panaikinti, priimti naują sprendimą ieškinį, tenkinti. Ieškovas nurodo, teismas nusprendė ieškovui nustatyti naudotis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), UAB „Inventoros" 2009-06-11 sudarytame statinių išdėstymo plane pažymėto 411Ž, dalimi „B". Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, teikdamas teismui 2012-03-12 priešieškinio tikslinimą bei 2012-04-04 teismo posėdžio metu tvirtino, kad kita minėto pastato dalis (pastato, UAB „Inventoros" 2009-06-11 sudarytame statinių išdėstymo plane pažymėto 4I1Ž, dalis „A") egzistuoja. Priešieškinio tikslinime atsakovas rašė: „sutinku, kad naudojimasis ūkiniu pastatu plane žymimu 41 lž būtų nustatytas taip, kaip to prašo ieškovas: ieškovui ūkinio pastato plane žymimu 411 ž „B2" dalis o man „A"2 dalis". Tačiau po 2012-04-04 vykusio teismo posėdžio nuvykęs adresu ( - ), dar nesant priimtam teismo sprendimui dėl naudojimosi minėtu turtu tvarkos nustatymo, pamatė, kad minėto pastato dalies „A" nėra, apie ką iš karto informavo tiek Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Simno policijos nuovadą, tiek Alytaus rajono apylinkės teismą , pranešdamas, kad ši aplinkybė iki tol ieškovui nebuvo žinoma ir gali turėti reikšmės bylai teisingai išspręsti. Ieškovo nuomone, aplinkybės turi būti vertinamos visapusiškai. Nors teismas ir patenkino prašymą dėl naudojimosi ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), tvarkos, priskirdamas naudotis ta dalimi, kuria prašė, tačiau teismas sprendime net nepasisakė dėl šio pastato konkrečios dalies priskyrimo atsakovui, o jo nurodytus motyvus ir argumentus laikė „pagrįstais ir protingais", nepaisant to, kad atsakovas teismui pateikė galimai fiktyvius duomenis arba galimai nutylėjo tikrus duomenis apie realią padėtį, tuo galimai siekdamas suklaidinti teismą ar neprarasti pasitikėjimo kaip sąžininga proceso šalis ir tokiu būdu pasiekti, kad būtų patvirtinta jo pasiūlyta naudojimosi minėtu turtu tvarka. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad anksčiau atsakovas, siekęs, kad būtų patvirtinta jo pasiūlyta naudojimosi ūkiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ), tvarka, teismui nurodęs, kad teismui nepatenkinus jo pasiūlytos tvarkos, jis negalės naudotis malūnu, įrodinėjo, kad sudėtinga jį perkelti. Tačiau pakeitęs nuomonę ir sutikęs su ieškovo pasiūlyta šio pastato naudojimosi tvarka, malūną perkėlė. Šios aplinkybės sudaro prielaidą abejonėms, kad galimai ne visi atsakovo argumentai vertintini kaip pagrįsti ir sąžiningi. Neatmetama tikimybė, kad tai žinodamas, teismas galimai būtų iš esmės kitaip vertinęs ir visus kitus atsakovo pateikiamus argumentus bei motyvus dėl nagrinėjamų aplinkybių.

12Ieškovas nurodo, kad prašė teismo nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką, ieškovui priskiriant naudotis žemės sklypo ploto dalimi, esančia tarp ieškovui priskirtinų pastatų. Tuo tarpu atsakovas prašė šią dalį priskirti bendram naudojimui. Sprendime nurodyta, kad teismas tenkino atsakovo pasiūlytą naudojimosi žemės sklypu tvarką, pagrįstais laikydamas argumentus, kad jam svarbus šieno atvežimas ir iškrovimas savo ūkiniame pastate, negalėjimas privažiuoti prie jam priskirtos naudotis ūkinio pastato dalies traktoriumi su krautuvu, kurio ilgis apie 14-15 metrų. Atsakovas tik žodžiu nurodė šiuos aspektus, tačiau niekuo daugiau jų nepagrindę. Juolab, kad ir teismo sprendime konstatuota, kad „atsakovo technikos naudojimas yra sezoninio pobūdžio ir yra trumpalaikis", tuo tarpu jeigu teismas būtų priskyręs žemės sklypo ploto dalį tarp ieškovui priskirtų naudotis pastatų ieškovo asmeniniam naudojimui, ta žemės sklypo ploto dalimi naudotųsi ne sezoniškai, o nuolat. Ieškovo nuomone, nuolatinio naudojimo galimybė yra svarbesnė už trumpalaikio naudojimo galimybę. Vertindamas anksčiau nurodytą aplinkybę dėl galimai klaidingų duomenų apie neegzistuojančios ūkinio pastato dalies pateikimą kaip tikrų ir pagrįstų, abejotini bei tikrintini ir kiti atsakovo teismui nurodyti argumentai. Teismas, tenkindamas atsakovo prašymą dėl minėto sklypo ploto dalies tarp ieškovui priskirtinų pastatų priskyrimo bendram naudojimui, savo sprendimą pagrindė tuo, kad tai turės reikšmės vandens privežimui į „gyvuliams girdyti skirtą šulinį, esantį žemės plote A3", nors tokio objekto teismui pateiktuose dokumentuose nėra. Dėl šios priežasties atsakovo A. M. nurodyti argumentai teismo nepagrįstai laikyti motyvuotais ir atitinkančiais tikrus faktinius duomenis, nes nėra pagrįsti jokiais dokumentais. Nepagrįstais laikytini ir tie argumentai, kad atsakovui įvažiavus traktorių, kurio plotis 3 metrai, tarp ieškovui priskirtų naudotis ūkinių pastatų į bendram naudojimui priskirtą žemę, galės nekliudomai naudotis ūkinio pastato dalimi, priskirta ieškovo asmeniniam naudojimui. Teismas nurodė, kad traktoriaus plotis apie 3 metrai, o plotis tarp ieškovui priskirtų naudotis ūkinių pastatų dalių - 4,74 m, todėl neva turės galimybę atidaryti ūkinio pastato duris. Tačiau teismas nepagrįstai neįvertino to, kad ieškovui pradarius ūkinio pastato duris, ieškovas taip pat norėtų atlikti ir veiksmus, susijusius su tiesioginiu to pastato naudojimu ir tą norėtų daryti nekliudomai. Atsakovui ta žemės sklypo ploto dalis reikalinga tik „manevravimui su šia technika" , o ieškovui neabejotinai reikės naudotis tuo pastatu ir ten važiuoti su technika tiesioginiais šio pastato naudojimo tikslais.

13Ieškovas nurodo, kad nepagrįsta ir teismo dalis bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašė teismo išspręsti klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, tačiau teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nenurodyti jokie argumentai, kuriais remdamasis teismas būtų sprendęs šį prašymą. Patikslintame ieškinyje buvo nurodytos ne tik prašomos priteisti išlaidos, proporcingai sumažintos atsižvelgiant į teismo jau išspręstus reikalavimus, bet ir dokumentai, kurie pateikti teismui anksčiau. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas savo iniciatyva geodezinių ir kitų inventorinių planų nerengė ir galimai klaidino teismą, nurodydamas kad ieškovo prašymu ir ieškovo lėšomis parengti planai „neatitinka reikalavimų" . Nesutinka ir su teismo sprendimo dalimi, kuria tik ieškovui priteista išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, bei nesutinka su vieno šimto septyniasdešimt dviejų litų atsakovo naudai priteisimo pagrįstumu. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendime neteisingai vartojant terminus „ieškovas" ir „atsakovas" (tame pačiame Lietuvos Respublikos vardu priimtame dokumente esu vadinamas tiek ieškovu, tiek atsakovu ir lygiai toks pats neaiškus byloje dalyvaujančio asmens statusas suteiktas ir A. M., minėtame sprendime pastarąjį taip įvardijant tiek atsakovu, tiek ieškovu). Kadangi ieškovo ir atsakovo pavardės vienodos , todėl neaišku, ar teismas supainiojo terminus „ieškovas" ir „atsakovas", ar vardus, kas gali iš esmės lemti vienokius ar kitokius teisinius padarinius dėl dviprasmiškų sprendimo vertinimų.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas A. M. prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad 4I1Ž pastatas, tai du greta vienas kito, skirtingu laiku pastatyti garažai, registre įregistruoti kaip vienas statinys. Jie yra vienodo ploto, po, - 24 kv.m. Vieno garažo (vienos dalies) nugriovimas visiškai nekenkia kitai daliai, kitam garažui. Taip iš tikrųjų ieškovas 2012-04-04 šios atsakovui priskirtinos pastato "A" dalies nerado. 2012 m. kovo pradžioje atsakovas apsisprendė sutikti su ieškovo ieškiniu dėl šio pastato dalies, žinodamas apelianto nekantrumą ir reiklumą perduoti jam atitenkančios pastato "B" dalies, iš anksto ėmėsi ruošti jos atlaisvinimą. Pastato "B" dalies atlaisvinti ir jį perduoti galima buvo tik atlikus tam tikrus darbus. Pirmiausia reikėjo paruošti pastato "A" dalį: įrengti grindis ir į šia dalį atvesti elektros kabelį, nes elektros įvesta jame nebuvo, joje net elektros šviesos nebuvo. Ji buvo reikalinga ne tik jo apšvietimui, bet ir malūno pajungimui. Be to ten reikėjo įrengti stelažus (lentynas) daiktams ir įrankiams susidėti. Ir tik po to iš apelianto pastato "A" dalies išmontuoti malūną ir išsikraustyti su savo daiktais. Tačiau, kai meistrai apžiūrėjo garažą (pastato "A" dalį tvarkymui) paaiškėjo, kad, norint ten pakloti elektros kabelį trukdo pats statinys. Be to atsakovo poreikiams statinio konstrukcijos nebuvo pritaikytos, - per silpnos. Pakeisti konstrukcijas buvo sudėtinga. Meistras nutarė, kad pagal poreikius parengti atsakovo dalį greičiau ir ekonomiškiau galima tik šią dalį perstatant. Todėl pastato senoji "A"dalis ir buvo nugriauta. Dabar ji atstatyta. Atsakovas tvarkė 4I1Ž "A" dalį, dėl kurios ginčo jau nebuvo ir norėjo ko greičiau įsirengti, nes įsiteisėjus sprendimui, jis galėjo su antstolio pagalba reikalauti skubaus atlaisvinimo. Kol nebuvo prasidėję intensyvūs žemės ūkio darbai, atsakovas ėmėsi pastato "B" dalies atlaisvinimo paruošiamųjų darbų. Tai neabejotinai ir apelianto interesais. Žemės naudojimą nustačius pagal apeliantą, jis įgytų žymų pranašumą nei jis galėtų naudotis bendro naudojimosi žeme, esančia ties atsakovo pastato dalimi ir sava žeme ties jo pastato dalimi, t.y. galėtų naudotis žeme per visą 3Ilp pastato ilgį. Tuo tarpu atsakovas galėtų naudotis tik puse šio ilgio, nes negalėtų naudotis ta žemės dalimi, kuri būtų priskirta tik apeliantui. Todėl prie tvarto neįsitektų 15 m ilgio traktorius su krautuvu. Apeliantas klaidingai mano teigdamas, kad nuolatinio naudojimo galimybė yra svarbesnė už trumpalaikio naudojimo galimybę. Teismas ginčo žemės dalį priskirdamas prie bendro naudojimo žemės šiuos naudojimus suderino: atsakovo trumpalaikio pasinaudojimo galimybę suderino su apelianto nuolatinio naudojimosi galimybe. 15 m ilgio traktorius su krautuvu vienas stovėjimas toje vietoje truks apie pusę valandos. Apeliantui apie tai atsakovas pranešė iš anksto ir jis turės galimybę gyvulius išvesti ar įvesti. Šia žeme aš naudosiuosi tik vasarą iškraudamas krautuvą šieno, gyvuliai paprastai tuo metu yra tik ganyklose ir nevedžiojami į tvartus, tuo labiau dienos metu. Pastatytas iškrovimui traktorius su krautuvu netrukdo nei duris atverti, nei įeiti į apelianto tvarto dalį, nes traktoriaus su krautuvu plotis tik apie 3 metrai, atstumas tarp ūkinių pastatų dalių - 4,74 m. Taigi vietos pakankamai, - ir pačiam apeliantui bus galima naudotis tuo pastatu ir ten važiuoti su technika ir kaip jis nurodo, naudotis tiesioginiais šio pastato naudojimo tikslais.

15Atsakovas teigia, kad dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, teismas nurodė, kad iš šalių išlaidos priteistinos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Apelianto patikslintas ieškinys tenkintas iš dalies, atsakovo patikslintas priešieškinis tenkinas visiškai. Iš tikrųjų po dalinio bylos išsprendimo 2011-11-23 nutartimi šalys naujų įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų nepateikė, nepateikė ir apeliantas. Buvusių iki taikos sutarties (3 1. b. 1. 32-33) sudarymo ir patvirtinimo išlaidų neprašė priteisti vienam iš kito. Kadangi J. M. ieškinys tenkintas dalinai, todėl teismas teisingai CPK 88 str. 1 d. 3 p. tvarka priteisė išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Teismas pagal CPK 93 str. 1 d. pagrįstai iš J. M. priteisė 172 Lt bylinėjimosi išlaidos išlaidas atsakovui, nes sprendimas priimtas atsakovo naudai. Teismas sprendė pagal 2011-12-21 ieškinio tikslinimą ir apelianto ginčijamame teismo sprendime teismo išlaidų paskirstymas išspręstas teisingai, pagal CPK 88 str. 1 d. 3 p. ir 93 str. reikalavimus.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą institucija teikianti išvadą Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos nurodo, kad Nacionalinė žemės tarnyba dėl prašomų nustatyti statinių ir žemės sklypo naudojimosi tvarkų neturi nei materialinio, nei procesinio teisinio intereso, todėl nepasisako dėl J. M. apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų ir motyvų ir prašo teismo nagrinėti ieškovo J. M. apeliacinį skundą ir priimti sprendimą teismo nuožiūra pagal byloje esančius duomenis.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas tai pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. (( - ) str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų ( - ) straipsnio 2 dalyje apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad šalims lygiomis dalimis bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 0,01500 ha žemės sklypas, esantis ( - ), šiame sklype esantis gyvenamasis namas, du ūkiniai pastatai ir šulinys. CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas valdymo, naudojimosi ir disponavimo daiktu tvarka nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Nagrinėjamojoje byloje šalys konfliktavo ir nesutarė dėl naudojimosi gyvenamuoju namu, ūkio pastatu, žemės sklypu tvarkos ir nesutarė dėl atidalijimo būdo. Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis dėl dalies reikalavimų ir toje dalyje bylą nutraukta (t.3, b.l. 32-34). Minėta taikos sutartimi buvo patvirtinta gyvenamojo namo, ūkinio pastato, plane žymimo 3I1p ir kiemo statinio naudojimosi tvarka. Tarp šalių liko ginčas dėl 1500 kv.m. žemės sklypo ir ūkinio pastato 4JIŽ, esančių ( - ), naudojimosi tvarkos nustatymo.

21Iš ieškovo pateikto IĮ ,,GM paslaugos“ 2011 12 19 atlikto žemės sklypo plano teismas nustatė, kad ieškovas prašo paskirti jam naudotis 235 kv. m žemės sklypo (plane E1) plotu, kurio dalis yra tarp jam priskirtinų ūkinių pastatų. Plane matyti, kad aplink ieškovo ūkinius pastatus yra numatyta 1 m pločio bendro naudojimo žemė, todėl tarp ieškovo ūkinių pastatų lieka ieškovui naudotis 2,74 m pločio sklypas. Vadinasi, tarp ieškovo ūkinių pastatų (plane pažymėtų mėlyna spalva), tarp kurių plotis yra 4,74 m – 2 m plotis yra bendro naudojimo žemės, o 2,74 m būtų ieškovo naudotinos žemės. (t.3, b.l. 43). Atsakovas pagal savo pateiktą 2012 03 13 R. P. individualios įmonės atliktą planą, žemės plotelį tarp ieškovo ūkinių pastatų prašo paskirti bendro naudojimo žemei (plane pažymėta C 416,74 kv. m). (t.3, b.l. 80). Teismas nurodė, kad atsakovas gyvena sodyboje, verčiasi ūkine veikla, yra ūkininkas, laiko 15 raguočių, todėl jo argumentai dėl šieno atvežimo ir iškrovimo savo ūkiniame pastate (plane A4), vandens privežimo į gyvuliams girdyti skirtą šulinį, esantį žemės plote A3 yra motyvuoti ir pagrįsti. Svarbus ir tas atsakovo motyvas, kad jis negalės apsisukti kieme, privažiuoti prie savo ūkinio pastato traktoriumi su krautuvu, kurio ilgis apie 14-15 metrų, jei dalis jo nurodyto žemės sklypo bendram naudojimui bus paskirta naudotis ieškovui. Ieškovui paskyrus naudotis jo prašomą žemės sklypą tarp ūkinių pastatų, ieškovas įgis manevravimo transporto priemonėmis pranašumą kieme, nes jis galės naudotis ir bendro naudojimo žeme išilgai atsakovo ūkinio pastato ir toliau savo žeme (tokiu pat plotu norėtų naudotis ir atsakovas). Teismas nurodė, kad ieškovo argumentas dėl ūkinio pastato durų nėra pagrįstas, nes įvažiavus apie 3 m pločio traktoriui, ieškovas turės galimybę atidaryti ūkinio pastato duris (atsakovo plane B3), nes plotis tarp ūkinių pastatų 4,74 m. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad atsakovo technikos naudojimas yra sezoninio pobūdžio ir trumpalaikis. Teismo manymu, patenkinus ieškovo reikalavimą ir paskyrus jam naudotis žemės plotu tarp jo ūkinių pastatų, o atsakovui, esant pagrįstai būtinybei, įvažiavus į ieškovo naudojamą plotą, tikėtina konfliktų atsiradimo galimybė.

22Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių pagrindu teismas žemės naudojimo tvarką nustatė pagal atsakovo pateiktą planą. Be bendro naudojimo žemės galėjimas privažiuoti prie atsakovui paskirtos ūkinio pastato dalies traktoriumi ar krautuvu, kurio ilgis apie 15 metrų taptų neįmanomas. Žemės naudojimo tvarką nustačius pagal apeliantą jis įgytų pranašumą prieš atsakovą, nes ieškovas galėtų naudotis bendro naudojimo žeme, esančia ties atsakovo pastato dalimi ir savo žemės dalimi ties jo pastato dalimi, t.y. galėtų naudotis žeme per visą 3I1p pastato ilgį. Tuo tarpu atsakovas galėtų naudotis tik puse šio ilgio, nes negalėtų naudotis ta žemės dalimi, kuri būtų priskirta tik apeliantui ir prie tvarto neišsitektų 15 m. jo ilgio traktorius su krautuvu. Taip pat niekuo nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovo technikos naudojimas yra sezoninio pobūdžio ir yra trumpalaikis, nes tai neatima iš ieškovo galimybės žeme naudotis nuolatinai. Žemės sklypo dalies naudojimas prie ūkinio pastato 3I1p ieškovui yra svarbus, nes jis kitaip neturi galimybės išspręsti šieno iš krautuvo iškrovimą į ūkinio pastato pastogę.

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas pagrįstai tenkino atsakovo reikalavimą nustatyti 1500 kv. m. žemės sklypo ir ūkinio pastato 4JIŽ, esančių ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2012 03 13 R. P. individualios įmonės paruoštą žemės sklypo planą. Teismo sprendimu nustatyta, kad ūkinio pastato 4JIŽ naudotis 24 kv.m. ploto pastato dalimi plane pažymėta B raide paskirta naudotis ieškovui, o A-2 dalis paskirta naudotis atsakovui. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad po 2012 04 04 vykusio teismo posėdžio nuvykęs į ( - ), pamatė, kad minėto pastato dalies A nėra, apie ką iš karto informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Simno policijos nuovadą, tiek Alytaus rajono apylinkės teismą pranešdamas, kad ši aplinkybė iki tol jam nebuvo žinoma ir gali turėti reikšmės bylai teisingai išspręsti. Tačiau šie apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo padaryti išvadą, kad minėto ūkinio pastato dalys paskirtos neteisingai ar neteisėtai, nes apeliantas neprašo kitaip paskirstyti ūkinio pastato dalis. Iš atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentų bei šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu apeliacinėje instancijoje darytina išvada, kad ūkinio pastato A dalis yra, tačiau ji yra perstatyta. Ieškovas šiuo perstatymu yra nepatenkintas, nes pastato A ir B dalys yra nesujungtos. Tačiau šie argumentai yra atmestini, nes šioje byloje jie neturi įtakos priimto sprendimo teisingumui.

24Apeliantas taip pat skundžia sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų. Jis nurodė, kad 2011 12 19 patikslintu ieškiniu prašė teismo išspręsti klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, tačiau laiko, kad 2012 04 23 teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nenurodyti jokie argumentai, kuriais remdamasis teismas būtų sprendęs šį jo klausimą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo argumentais sprendimo dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų. Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi tarp šalių patvirtintoje taikos sutartyje šalys susitarė viena iš kitos nereikalauti patirtų išlaidų dėl šios bylos vedimo, tame tarpe ir išlaidų advokatui už teiktą teisinę pagalbą (t.3, b.l. 32-33), todėl iš šio susitarimo turinio dėl bylinėjimosi išlaidų nėra pagrindo daryti išvados, kad šalys susitarė dėl ½ dalies bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad po dalinio bylos išsprendimo 2011 11 23 nutartimi šalys naujų įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų nepateikė, todėl nėra pagrindo ieškovui priteisti ½ dalį jo turėtų bylinėjimosi išlaidų pagal ieškovo patikslintą ieškinio pareiškimą. Taip pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad iš esmės patenkintas atsakovo patikslintas priešieškinis, todėl iš ieškovo pagrįstai priteisė išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybei bei A. M. 172 Lt sumokėto žyminio mokesčio. (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

25Įvertinus aukščiau nurodytų aplinkybių visumą teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistu, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

27Apeliacinį skundą atmesti.

28Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovas J. M. patikslintu ieškiniu ( 3 t. b. l. 39-43) kreipėsi į teismą... 4. Atsakovas A. M. patikslintu priešieškiniu (3 t. b. l. 78-79) kreipėsi į... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškovo... 7. Atsakovo A. M. patikslintą priešieškinį tenkino visiškai. Nustatė 1500... 8. Teismas nustatė, kad šalys yra 0,1500 ha bendro ploto žemės sklypo,... 9. Taip pat pirmosios instancijos teismas priteisė iš ieškovo J. M. 33 Lt... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas J. M. prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2012... 12. Ieškovas nurodo, kad prašė teismo nustatyti naudojimosi žemės sklypu... 13. Ieškovas nurodo, kad nepagrįsta ir teismo dalis bylinėjimosi išlaidų... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas A. M. prašo apeliacinį skundą... 15. Atsakovas teigia, kad dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, teismas nurodė, kad... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą institucija teikianti išvadą Nacionalinė... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad šalims lygiomis dalimis bendrosios... 21. Iš ieškovo pateikto IĮ ,,GM paslaugos“ 2011 12 19 atlikto žemės sklypo... 22. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas pagrįstai tenkino atsakovo... 24. Apeliantas taip pat skundžia sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Įvertinus aukščiau nurodytų aplinkybių visumą teisėjų kolegija... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1... 27. Apeliacinį skundą atmesti.... 28. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą palikti...