Byla 2-38712-541/2013
Dėl priverstinio skolinio įsipareigojimo įvykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Cramo“ ieškinį atsakovui UAB „Kesata“ dėl priverstinio skolinio įsipareigojimo įvykdymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 4 511,31 Lt skolos, 82,83 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-07-26 tarp šalių buvo pasirašyta statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartis Nr. 2012-331, kurios pagrindu ieškovas išnuomojo atsakovui statybinę įrangą, įrangos perdavimą įformindamas atitinkamu priėmimo-perdavimo aktu. Atsakovas pagal sutarties sąlygas įsipareigojo atsiskaityti avansu. Ieškovas pagal sutartį užsakytas paslaugas suteikė tinkamai ir laiku, tačiau atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškovu pagal jam pateiktas PVM sąskaitas-faktūras ir liko skolingas 4 511,31 Lt dydžio sumą. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti 0,06 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, ieškovas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą paskaičiavo atsakovui 82,83 Lt delspinigius ieškinio pateikimo dienai (2013-09-24). Dėl susidariusios skolos ieškovas kreipėsi į atsakovą, tačiau atsakovas ignoruoja teisėtus ieškovo reikalavimus, todėl prašo teismo priteisti susidariusią skolą, paskaičiuotus delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-2).

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (b. l. 35-36, 37). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2012 m. liepos 26 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartis Nr. 2012-331, turinti nuomos sandorio požymius ir kuri nustatė bendrąsias mechanizmų bei įrangos nuomos sąlygas ir tvarką (b. l. 4-8). Remiantis 2013-08-06 įrangos perdavimo-priėmimo aktu Nr. 21037103 nustatyta, jog atsakovui buvo perduota įranga, kurios nuomos laikotarpis iki 2013-08-12 (b. l. 9), bei 2013-08-14 išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. CRA 71060451 3 379,24 Lt sumai ir 2013-08-30 - PVM sąskaita-faktūra Nr. CRA 21030812 2 932,07 Lt sumai (b. l. 10, 11). 2013-09-06 atsakovui išsiųsta pretenzija dėl įsiskolinimo likvidavimo (b. l. 12).

7Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.477 straipsnis). Nuomininkas privalo laiku sumokėti nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsakovas, gavęs statybos įrangą, nevykdė pareigos sumokėti jos savininkui nuomos mokestį ir liko skolingas 4 511,31 Lt. Ieškovo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo terminai yra suėję, tačiau duomenų, kad atsakovas ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras apmokėjo, byloje nėra, todėl yra pagrindas ieškovo reikalavimą patenkinti ir priteisti iš atsakovo 4 511,31 Lt ieškovui (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.487 straipsnio 1 dalis).

8Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vadovaujantis sutarties 7.1. punktu nuomininkas laiku nesumokėjęs pagal sutartį priklausančių sumų turi mokėti nuomotojui 0,06 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Duomenų, kad atskiru rašytiniu šalių susitarimu palūkanų dydis buvo sumažintas, byloje nėra. Kadangi atsakovas su ieškovu nustatytais terminais neatsiskaitė, iš jo priteistini prašomi delspinigiai, kurie pagal 2013-08-30 PVM sąskaitą-faktūrą sudaro 43,98 Lt, o pagal 2013-08-14 PVM sąskaitą faktūrą – 38,85 Lt, paskaičiuoti ieškinio pateikimo dienai (2013-09-24) ir iš viso sudaro 82,83 Lt (CK 6.71 straipsnis, b. l. 13).

9Atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, iš atsakovo priteistinos ieškovo prašomos procesinės 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (4 594,14 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Patenkinus ieškinį pilnai, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 69,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 3) ir 726,00 Lt advokato pagalbos išlaidų (b. l. 15, 16), iš viso 795,00 Lt.

11Patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 10,56 Lt (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 ir 96 straipsniai).

12Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96, 98 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13tenkinti ieškinį.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Kesata“, į. k. 302818084, buv. Architektų g. 56-101, Vilnius, 4 511,31 Lt (keturis tūkstančius penkis šimtus vienuolika litų 31 ct) skolos, 82,83 Lt (aštuoniasdešimt du litus 83 ct) delspinigių, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (4 594,14 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 795,00 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Cramo“, į. k. 300031995, buv. Verkių g. 50, Vilnius, naudai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Kesata“, į. k. 302818084, buv. Architektų g. 56-101, Vilnius, 10,56 Lt (dešimt litų 56 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, šias išlaidas sumokant į sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai