Byla e2A-637-883/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Jurgos Kramanauskaitės – Butkuvienės ir Irenos Stasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantės (ieškovės) uždarosios akcinės bendrovės ,,Brosta“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 8 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6081-1031/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių plentas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Brosta“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Šiaulių plentas“ (toliau – ir atsakovė), prašydama priteisti iš atsakovės 27 050,14 Eur skolą, 613,42 Eur palūkanų, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų bei bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė UAB „Brosta“ ieškinyje nurodė, kad su atsakove yra sudariusi tris subrangos sutartis: 1) 2017 m. spalio 12 d. subrangos sutartį Nr. SUT-2383 dėl atitvarų ir tvorelės įrengimo darbų rekonstruojamo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga ruože nuo 2,65 iki 5,49 atlikimo; 2) 2018 m. gegužės 7 d. subrangos sutartį Nr. SUT-2722 dėl cinkuotos vielos pastatymo, metalinių vartų ir medinės tvoros įrengimo darbų geležinkelio ruože Telšiai – Lieplaukė atlikimo; 3) 2018 m. gegužės 25 d. subrangos sutartį Nr. SUT-2763 dėl Radviliškio mieste, Gedimino gatvės dalies tarp Stadiono ir Radvilų gatvių eismo organizavimo darbų atlikimo. Ieškovė atliko bei perdavė minėtose subrangos sutartyse nurodytus darbus, tačiau atsakovė už priimtus darbus pilnai neatsiskaitė ir pagal išrašytas bei pateiktas PVM sąskaitas – faktūras: 2017 m. gruodžio 19 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 000302 (neapmokėtas skolos likutis 245,08 Eur); 2018 m. rugsėjo 17 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 000465 (neapmokėtas skolos likutis 10 074,86 Eur) bei 2018 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 000541) - liko skolinga 27 050,14 Eur.

103.

11Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. kovo 27 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai. Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad bylos šalys sutarčių 4.4 punktuose numatė, kad subrangovui už tinkamai atliktus darbus yra sumokama ne daugiau 90 proc. atliktų tarpinių darbų kainos; generalinis rangovas pasilieka 10 proc. dydžio rezervą nuo kiekvienos subrangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos – faktūros sumos be PVM galimiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti; sulaikomi pinigai subrangovui sumokami pilnai baigus darbus, įskaitant ir defektų, trūkumų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą ir galimų nuostolių atlyginimą per sutartyje nurodytą terminą po statybos užbaigimo akto išdavimo, generaliniam rangovui ir subrangovui pasirašius galutinį darbų aktą.

124.

13Be to, ieškovė, pasirašydama subrangos sutartis, patvirtino, kad jai yra žinoma, jog darbai yra vykdomi pagal generalinio rangovo (atsakovės) su statytoju Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos sudarytą pirkimo sutartį „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga ruože nuo 2,65 iki 5,49 rekonstrukcijos darbai“; pagal generalinio rangovo su statytoju Radviliškio rajono savivaldybės administracija sudarytą pirkimo sutartį „Radviliškio mieste, Gedimino gatvės dalies tarp Stadiono ir Radvilų gatvių eismo organizavimo darbai“; pagal generalinio rangovo su statytoju akcine bendrove (toliau – ir AB) „Lietuvos geležinkeliai“ sudarytą rangos sutartį „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai – Lieplaukė“.

145.

15Atsakovė pagal subrangos sutartis turėjo teisę sulaikyti 30 495,37 Eur sumą, tačiau realiai yra sulaikiusi 27 050,14 Eur iki bus pateikti statybos užbaigimo aktai; sulaikyta ginčo suma ieškovei turėtų būti sumokėta pagal subrangos sutartyse numatytus atsiskaitymo terminus po to, kai statytojai pateiks statybų užbaigimo aktus.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. liepos 8 d. galutiniu sprendimu Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. kovo 27 d preliminarų sprendimą panaikino; ieškovės UAB „Brosta“ ieškinio dalį dėl reikalavimų, kylančių iš 2018 m. gegužės 25 d. subrangos sutarties Nr. SUT-2763, paliko nenagrinėtą; kitą ieškinio dalį atmetė.

207.

21Bylos nagrinėjimo iš esmės metu atsakovas pateikė duomenis iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apie tai, kad valstybinei komisijai yra priduoti darbai Radviliškio mieste Gedimino gatvės dalyje tarp Stadiono ir Radvilų gatvių pagal subrangos sutartį Nr. SUT-2763, taip pat pateikė duomenis, kad pagal minėtą sutartį sulaikyta pinigų suma, kuri sudarė 10 proc. sutarties darbų kainos – 1673,22 Eur, ieškovui buvo sumokėta 2019 m. gegužės 21 d. Atsižvelgęs į tai, kad ši suma buvo sumokėta bylos nagrinėjimo teisme metu, kad abi šalys sutinka, jog ginčo tarp šalių dėl šios sutarties nebeliko, teismas ieškovo reikalavimą šioje dalyje paliko nenagrinėtu.

228.

23Teismas nustatė, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl subrangos sutarčių Nr. SUT-2383 ir Nr. SUT-2722 sąlygų, numatytų sutarčių 4.4 punktuose, aiškinimo ir vykdymo. Teismas, šalių santykius kvalifikavęs kaip statybos subrangos teisinius santykius, šių santykių aiškinimui, turiniui ir vykdymui taikė CK XXXIII skyriaus nuostatas, taip pat aiškinimui bei vykdymui teismas taikė ir CK XIV, XV ir XVI skyrių nuostatas.

249.

25Aiškindamas sutartį teismas vertino, kokius ketinimus prieš sudarant sutartį turėjo abi šalys. Teismas sprendė, kad subrangovas siekė, jog už atliktus darbus su juo būtų atsiskaityta; generalinis rangovas siekė, kad dalį darbų atliks ieškovas ir iki darbai galutinai bus perduoti užsakovui (tame tarpe ir subrangovo atlikti darbai) generalinis rangovas turėtų tam tikrą užtikrinimą – turėtų suformuotą rezervą, jei ieškovas trūkumų nešalintų ar šalintų netinkamai, ir būtent todėl šalys sutarė dėl dalies kainos – 10 procentų – sulaikymo iki statybos užbaigimo akto išdavimo. Teismo vertinimu, tokia praktika yra pakankamai normali ir plačiai taikoma statybos darbų rinkoje (FIDIC sutarčių praktika), nes tokios nuostatos atitinka teisingą bei subalansuotą rizikų paskirstymą tarp sutarties dalyvių.

2610.

27Nustatęs, kad galimos sulaikyti sumos pagal sutartyse nurodytas darbų vertes (skaičiuojant 10 procentų) yra 9 292,55 Eur ir 20 861,40 Eur, - viso 30 153,95 Eur, o pagal paties ieškovo teiktus duomenis ir reiškiamą reikalavimą už darbus ieškovui nesumokėta suma yra 25 376,92 Eur, teismas sprendė, kad sutarties sąlyga dėl 90 procentų darbų apmokėjimo ir 10 procentų pinigų sulaikymo nėra pažeista, priešingai, sulaikytų pinigų suma ir suformuotas rezervas yra mažesnis, t.y. palankesnis ieškovui, nei nurodyta sutartyje.

2811.

29Teismas iš esmės sutiko su ieškovo pozicija, kad atsakovas kiekvieną kartą apmokėdamas teikiamas PVM sąskaitas faktūras nesulaikydavo 10 procentų darbų kainos nuo kiekvienos sąskaitos, tačiau faktiškai suma buvo sulaikyta neapmokant paskutinių sąskaitų. Teismo vertinimu, ieškovas bendradarbiaudamas ir kooperuodamasis su atsakovu išrašomose sąskaitose pats galėjo atskirai išskirti atliktų darbų kainą ir mokėtiną sumą, kuri būtų mažesnė, nei atliktų darbų kainą 10 procentų; teismo vertinimu, tai nėra esminė aplinkybė, nulemianti sutarties aiškinimą ir vykdymą.

3012.

31Teismo vertinimu, sutarčių 4.4 punktais šalys susitarė, kad už darbus bus mokama 90 procentų atliktų darbų kainos, iki statybos užbaigimo akto surašymo sulaikyta 10 procentų suma lieka kaip užtikrinimo priemonė, jei būtų nustatyti subrangovo darbų trūkumai. Toks susitarimas atitinka ir subrangos sutarties esmę, ir sutarties šalių interesų ir teisių pusiausvyrą. Teismo vertinimu, ieškovo išreikšta pozicija, kad taip veikdamas ieškovas, t.y. nesulaikydamas lėšų nuo kiekvienos sąskaitos, pats atsisakė savo teisės į lėšų sulaikymą, nėra nei pagrįsta, nei teisėta ir iš esmės neatitinka subrangos sutarties esmės. Kaip minėta, statybos užbaigimo aktai nėra surašyti ir statybos objektai nėra priduoti. Toks ieškovo sutarties aiškinimas reikštų visišką teisių ir pareigų disbalansą, t.y. atsakovas prieš užsakovą lieka atsakingas ir ieškovo atliktų darbų apimtyje, neturėdamas jokios netinkamai atliktų darbų (trūkumų) šalinimo priemonės. Teismas, sistemiškai vertindamas minėtus 4.4 punktus ir visą sutarties tekstą, nedarė išvados, kad atsakovas tokios teisės atsisakė ar siekė jos atsisakyti ir ji jam tapo nereikalinga, priešingai - sulaikydamas dalį darbų kainos atsakovas siekė šalių teisių ir pareigų balanso, taip kaip tai aptarta sutartyje. Maksimali galima sulaikyti suma yra 30 153,95 Eur, o atsakovas yra sulaikęs 25 376,92 Eur, todėl tik šių sumų skirtumas gali būti vertinamas kaip pinigų sumą, kurią atsakovas atsisakė sulaikyti, taip sukurdamas palankesnes sąlygas ieškovui.

3213.

33Teismas pažymėjo, kad vienas esminių civilinės teisės principų yra turinio viršenybės prieš formą principas. Tai, kad atsakovas apmokėdamas sąskaitas, apmokėjo jas ne kiekvienoje jų sulaikant 10 procentų, negali paneigti sutarties turinio ir jos esmės, jog šalys sutarė dėl piniginio rezervo suformavimo iki darbai bus galutinai priduoti. Teismo vertinimu, tokia sąlyga, kad dalis pinigų bus sulaikyta, negalėjo būti nesuprantama ar neaiški ieškovui.

3414.

35Teismas sutiko, kad ieškovas atsakovui darbus yra perdavęs prieš reikšmingą laikotarpį, tačiau teismas šios aplinkybės nevertino pakankama ieškiniui tenkinti ir pažymėjo, kad abi šalys sutarė, kad galutinis atsiskaitymas įvyks per 45 ar 10 dienų po statybos užbaigimo akto išdavimo. Galutinį atsiskaitymą pačios šalys susiejo su statybos užbaigimo akto išdavimu, šia aplinkybę prisiimdami kaip verslo rizikos valdymo aspektą. Teismas nenustatė jokių aplinkybių, iš kurių atsakovui kiltų atsakomybė dėl statybos užbaigimo akto nepasirašymo. Teismas nenustatė, kad atsakovas turėtų kokią nors pareigą ar realią galimybę veikti užsakovus ir paspartinti atitinkamų komisijų sudarymą ir minėtų aktų pasirašymą.

3615.

37Teismas pažymėjo, kad esamoje situacijoje ieškovui gali kilti piniginių srautų sureguliavimo iššūkiai, tačiau teismas laiko tai verslo rizika, kurią ieškovas turėjo ir galėjo numatyti (po kiekvienos sąskaitos apmokėjimo 100 procentų). Tai, kad atsakovui sulaikoma kitokia kainos dalis procentine išraiška, teismo vertinimu, nepaneigia ir nepakeičia sutarčių laisvės principo ir ieškovo bei atsakovo sulygtų atsiskaitymo sąlygų pagal subrangos sutartis.

3816.

39Vertindamas nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reguliavimą teismas sprendė, kad prievolės, susijusios su 10 procentų sulaikytų lėšų sumokėjimu pagal subrangos sutartis Nr. SUT-2383 ir Nr. SUT-2722, terminas dar nėra suėjęs, todėl ieškovo ieškinį dėl subrangos sutarčių Nr. SUT-2383 ir Nr. SUT-2722 atmetė, taip pat atmetė ir ieškovo reikalavimą dėl išvestinių prievolių – palūkanų – priteisimo.

40III.

41Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

4217.

43Apeliantė (ieškovė) UAB ,,Brosta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 8 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą: priteisti iš atsakovės UAB „Šiaulių plentas“ 25 376,92 Eur skolą, 613,42 Eur palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4417.1.

45Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad atsakovė tinkamai pagal sutarties sąlygas realizavo teisę sulaikyti mokėjimus ieškovei, t.y. atlikdama sulaikymą nuo paskutinių PVM sąskaitų – faktūrų didesne nei 10 proc. apimtimi ( 2018 m. rugsėjo 17 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 000465 neapmokėtas likutis – 10 074,86 Eur; 2018 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 000541 neapmokėtas likutis – 16 730,02 Eur) elgėsi teisėtai ir pagrįstai.

4617.2.

47Vadovaujantis CK 6.34 straipsniu, negalima išreikalauti to, kam atlikti nustatytas terminas, iki šio termino pabaigos, tačiau to, kas buvo įvykdyta savanoriškai ir neklystant iki įvykdymo termino pabaigos, negalima reikalauti grąžinti, todėl atsakovui mokėjimus atlikus savanoriškai, savo valia, parašais patvirtinus skolų suderinimo aktą, atsakovas negali pasinaudoti „sulaikymo“ teise po to, kai tokią prievolę savo valia pilnai įvykdė.

4817.3.

49Atsakovas nesivadovavo sutarčių sąlygomis, savo valia nepasinaudojo teise sulaikyti 10 procentų suma nuo kiekvienos sąskaitos, todėl apmokėjus sąskaitas pilnai, tokia teisė nustojo galioti, teismas nepagrįstai prioritetą suteikė sutarties sąlygoms, o ne faktiniam jos vykdymui.

5017.4.

51Ieškovė tinkamai atliko ir perdavė atsakovei sutartimi įsipareigotus darbus; atsakovė darbus priėmė be išlygų. Be to, nuo darbų atlikimo ir perdavimo praėjo reikšmingas laiko tarpas (pusantrų metų), per šį laikotarpį nebuvo nustatyta papildomų defektų ar trūkumų; taip pat per šį laikotarpį atsakovė dėl ieškovės atliktų darbų nepareiškė papildomų pretenzijų; iki ieškinio pateikimo momento sulaikytas rezervas pilnai atliko savo paskirtį ir ieškinio pateikimo metu neegzistavo nei teisinis, nei faktinis pagrindas sulaikyti ieškovei tenkančias pinigines lėšas už atliktus darbus.

5218.

53Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovės UAB „Brosta“ apeliacinį skundą, o pirmos instancijos sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5418.1.

55Teismas nagrinėjamu atveju pagal savo vidinį įsitikinimą ir galiojančią teismo praktiką sprendžiant ginčus kylančius ir rangos santykių, tinkamai įvertino bylos šalių pasirašytas rangos darbų sutarties sąlygas dėl atsiskaitymo tvarkos ir atsakovės suformuoto 10 proc. rezervo mokėjimo; pagrįstai pripažino, kad atsakovė nėra praleidusi apmokėjimo už atliktą darbą terminų, jog atsakovė turi teisę sumokėti suformuotą rezervą, kuomet bus pateiktas statybos užbaigimo aktas pagal 2017 m. spalio 12 d. subrangos sutartį Nr. SUT-2383 ir 2018 m. gegužės 7 d. subrangos sutartį Nr. SUT-2722.

5618.2.

57Teismas pagrįstai pripažino, kad nepriklausomai nuo to, jog atsakovei atliekant mokėjimus, ieškovė dengdavo seniausias skolas, o atsakovė skolų suderinimo aktais tai pripažindavo, nesudaro pagrindo teiginiui, kad tokiu būdu atsakovė savo noru atsisakė sulaikytų sumų ir teisingai aiškino bylos šalių tikslus ir siekius.

5818.3.

59Šalių sudarytų sutarčių tikslas yra susitarti dėl rezervo dydžio, kaip garanto, kad iki to momento, kol bus priduotas objektas valstybinei komisijai ir gautas statybos užbaigimo aktas, būtu galima iš šio rezervo pašalinti atsiradusius defektus, kurie galėtų atsirasti ar būtų nustatyti valstybinei komisijai priimant darbus.

6018.4.

61Apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai, kad atsakovė turi įsiskolinimų kitiems kreditoriams ir dėl to vengia mokėti, nesudaro teisinio pagrindo kitaip vertinti bylos šalių pasirašytų rangos sutarčių sąlygas dėl atsiskaitymo tvarkos ir suteikti teisę ieškovei anksčiau sutartyje numatyto termino atgauti sulaikytus pinigus.

6218.5.

63Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai pripažino, kad atsakovė nėra pažeidusi atsiskaitymų tvarkos numatytos sutartyse, tinkamai aiškino sutarties sąlygas, nepažeidė nei procesinių, nei materialinės teisės normų ir todėl pagrįstai atmetė ieškovės ieškinį.

64IV.

65Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

66Apeliacinis skundas netenkinamas.

6719.

68Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgiant į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą patikrina neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

69Dėl naujų įrodymų priėmimo

7020.

71Iki civilinės bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka posėdžio pradžios ieškovė pateikė apeliacinės instancijos teismui 2019-09-12 šalių susirašinėjimą el. paštu ir 2019-09-12 UAB „Brosta“ paruoštą pažymą apie sutarties Nr. SUT-2722 pagrindu atliktų darbų vertę, kurioje nurodyta, kad sulaikyta ir mokėtina 10 procentų suma yra 20 133,00 Eur. Šių įrodymų ieškovė negalėjo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, jie priimti po proceso pirmosios instancijos teisme, todėl ieškovė turi pagrindą teikti juos apeliacinės instancijos teismui. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šių įrodymų prijungimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, pirmiau išvardytus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK314 str.).

72Bylos faktinės aplinkybės

7321.

74Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Brosta“ ir atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ 2017 m. spalio 12 d. sudarė subrangos sutartį Nr. SUT-2383, pagal kurią ieškovė (subrangovas) įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti atitvarų ir tvorelės įrengimo darbus rekonstruojamo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga ruože nuo 2,65 iki 5,49 km., perduoti šių darbų rezultatą atsakovei; 2018 m. gegužės 7 d. sudarė subrangos sutartį Nr. SUT-2722, pagal kurią ieškovė įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti cinkuotos vielos pastatymo, metalinių vartų ir medinės tvoros įrengimo darbus geležinkelio ruože Telšiai – Lieplaukė, perduoti šių darbų rezultatą atsakovei; 2018 m. gegužės 25 d. šalys sudarė subrangos sutartį Nr. SUT-2763, pagal kurią ieškovė įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Radviliškio mieste, Gedimino gatvės dalies tarp Stadiono ir Radvilų gatvių eismo organizavimo darbus, perduoti šių darbų rezultatą atsakovei. Taip pat, atsakovė (generalinis rangovas) pagal šias sutartis įsipareigojo priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti ieškovei sutartyje numatytą kainą remiantis sutartinėmis sąlygomis, terminais ir tvarka. Ieškovė atliko bei perdavė minėtose subrangos sutartyse nurodytus darbus tinkamai, tačiau atsakovė už priimtus darbus pilnai neatsiskaitė ir ieškovei liko skolinga 27 050,14 Eur.

7522.

76Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu bylos šalys sutiko, kad ginčo tarp šalių dėl subrangos sutarties Nr. SUT-2763 nebeliko, todėl pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimą šioje dalyje paliko nenagrinėtu (7 punktas).

7723.

78Nagrinėjamojoje byloje tarp bylos šalių yra kilęs ginčas dėl subrangos sutarčių Nr. SUT-2383 ir Nr. SUT-2722 sąlygų; šių sutarčių 4.4 punktų aiškinimo ir vykdymo. Tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl faktinių bylos aplinkybių – abi šalys sutinka, kad pagal minėtas sutartis ieškovė darbus yra įvykdžiusi ir juos perdavė; atsakovė trūkumų ar defektų nėra nurodžiusi, pretenzijų ar pastabų nėra pareiškusi. Taip pat nėra ginčo ir dėl to, kad atsakovė darbus pagal rangos sutartis su savo užsakovais yra perdavusi užsakovams – Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, tačiau šie objektai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo aktais nėra priduoti.

79Dėl skolos priteisimo

8024.

81Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.681 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Jei šalys statybos rangos sutartyje nesutarė, kad už darbus bus sumokama iš anksto, užsakovas turi sumokėti, perdavus jam visą tinkamai atliktą darbą (CK 6.655 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygos nustatomos įstatymuose ir šalių sudarytoje rangos sutartyje.

8225.

83Nagrinėjamos bylos šalių sudarytų sutarčių 4.4. punktuose nustatyta, iš esmės identiška sąlyga, kad subrangovui (ieškovei) už tinkamai atliktus darbus yra sumokama ne daugiau 90 proc. atliktų tarpinių darbų kainos. Generalinis rangovas (atsakovė) pasilieka 10 proc. dydžio piniginį rezervą nuo kiekvienos subrangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos – faktūros sumos be PVM galimiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti. Esant atliktų darbų, jų rezultato trūkumams ir/ar defektams, subrangovui tokių trūkumų/defektų nepradėjus šalinti ar nepašalinus laiku generalinis rangovas turi neatšaukiamą teisę sulaikytą sumą panaudoti tokiems defektams ir trūkumams pašalinti, taip pat ši suma gali būti panaudota generalinio rangovo išlaidoms ir/arba nuostoliams, patirtiems dėl darbų defektų ir/arba trūkumų pašalinimo, atlyginti. Subrangovas suteikia generaliniam rangovui neatšaukiamą teisę valdyti, naudoti ir disponuoti sulaikytomis subrangovo lėšomis pagal šiame punkte nustatytą paskirtį. Subrangovas patvirtina, kad jis sutinka ir neprieštarauja tokiam lėšų panaudojimui, patvirtina, kad nereikš su tuo susijusių reikalavimų (grąžinti šias lėšas ir panašiai) ateityje, jei jos bus panaudotos pagal šiame punkte nustatytą paskirtį. Sulaikomi pinigai subrangovui sumokami pilnai baigus darbus, įskaitant ir defektų, trūkumų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą ir galimų nuostolių atlyginimą, per tam tikrą kalendorinių dienų skaičių po statybos užbaigimo akto išdavimo, generaliniam rangovui ir subrangovui pasirašius galutinį atliktų darbų aktą. Skirtingose sutartyse yra numatyti tik skirtingi terminai, per kuriuos sulaikyta pinigų suma bus sumokėta. Sutartyje Nr. SUT-2383 terminas – 45 kalendorinės dienos; sutartyje Nr. SUT-2722 – 10 kalendorinių dienų.

8426.

85Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gruodžio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011, išaiškino, kad šalių susitarimo dėl rangovui mokėtino atlyginimo „sulaikymo“ tikslas yra užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju. Toks šalių susitarimas įstatymo leidžiamas ir laikytinas vienu iš įstatyme nenumatytų, tačiau šalių susitarimu nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, vykdydamas susitarimą dėl „sulaikymo“, užsakovas nesumoka rangovui dalies mokėtinos sumos, taip siekdamas apsaugoti savo interesus nuo galimų rangovo prievolių nevykdymo ateityje.

8627.

87Apeliantė (ieškovė) nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė atlikdama sutarčių 4.4 punkte numatytą mokėjimų sulaikymą ne nuo kiekvienos atskiros sąskaitos, o neapmokėdama 2018-09-17 PVM sąskaitos – faktūros Nr. 00465 bei 2018-12-14 PVM sąskaitos - faktūros didesne nei 10 proc. apimtimi, elgėsi teisėtai ir pagrįstai. Kadangi nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo, turi būti vadovaujamasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatytomis CK 6.193 – 6.195 straipsniuose ir suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje.

8828.

89CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes.

9029.

91Ieškovės vertinimu, pagal minėtų sutarčių 4.4 punktus, 10 proc. sulaikymas turėjo būti vykdomas nuo kiekvienos išrašytos PVM sąskaitos – faktūros atsakovei sulaikant po 10 proc. sumos, bet atsakovė nuo kiekvienos PVM sąskaitos – faktūros sutartos sumos nesulaikė, todėl, ieškovės nuomone, atsakovė atsisakė įgyvendinti savo teisę; to padaryti neapmokant paskutinės pateiktos sąskaitos, sulaikant visą 10 proc. sulaikytų pinigų sumą nuo pilnos sutarties kainos, atsakovė negali, nes šalys savo valia, šalių parašais patvirtino tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriuo šalys susitarė ir dengė seniausias skolas.

9230.

93Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė vykdydama rangos darbus pagal 2017 m. spalio 12 m. subrangos sutartį Nr. SUT- 2383 atliko darbų už 86 893,50 Eur be PVM, galima sulaikyti 10 proc. suma sudaro – 8 689,35 Eur. Ieškovė vykdydama rangos darbus pagal 2018 m. gegužės 7 d. subrangos sutartį Nr. SUT – 2722 atliko darbų už 201 330,00 Eur be PVM ir galima sulaikyti 10 proc. suma sudaro – 20 133,00 Eur. Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad atsakovė nesilaikė šalių sutartimi nustatytos PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo tvarkos: apmokėdama sąskaitas atsakovė nepasilikdavo 10 procentų piniginio rezervo nuo kiekvienos pateiktos apmokėjimui sąskaitos, o faktiškai suma buvo sulaikyta neapmokant paskutinių sąskaitų: 2018 m. rugsėjo 17 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 000465 neapmokėtas likutis – 10 074,86 Eur; 2018 m. gruodžio 14 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. 000541 neapmokėtas likutis – 16 730,02 Eur. 2019-04-04 tarpusavio skolų suderinimo aktu šalys pripažino, kad ieškovės iš atsakovės gautina suma 2018-12-31 yra 32 050,14 Eur, po skolų suderinimo akto pasirašymo atsakovė 2019-02-28 pagal sąskaitą faktūrą VAL Nr. 000465 sumokėjo 5000 Eur. 2019-04-25 skolų suderinimo aktas nagrinėjamu atveju patvirtina mokėtinos sumos dydį (ieškiniu buvo prašoma priteisti 27 050,14 Eur), tačiau niekaip nepatvirtina apelianto argumento, kad atsakovo pervedamomis sumomis tarpusavio įsiskolinimai buvo sudengiamu įskaitant ir vienas kitam atliktus darbus.

9431.

95Pirmosios instancijos teismas aiškindamas minėtas sutartis vertino, kokius ketinimus prieš sudarant sutartį turėjo abi bylos šalys: subrangovas (ieškovė) siekė, kad už atliktus darbus su juo būtų atsiskaityta, o generalinis rangovas (atsakovė) siekė, jog iki darbai galutinai bus perduoti užsakovui (tame tarpe ir subrangovo atlikti darbai), generalinis rangovas turėtų tam tikrą užtikrinimą, t. y. turėtų suformuotą rezervą, jeigu ieškovė trūkumų nešalintų ar šalintų netinkamai. Dėl šios priežasties šalys susitarė dėl dalies kainos (10 proc.) sulaikymo iki statybos užbaigimo akto išdavimo.

9632.

97Nurodytos sutarties sąlygos įtvirtina susitarimą, kuriuo šalys 10 procentų užsakovo mokėtinos už atliktus darbus sumos sumokėjimą susiejo su tam tikrų veiksmų atlikimu – objekto statybos užbaigimo akto išdavimu (3.5.3 p.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kol šios aplinkybės neatsirado, rangovas neturi teisės reikalauti jam priklausančio 10 procentų užmokesčio už darbus sumokėjimo, todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovei pilnai apmokėjus pateiktas sąskaitas, nustojo galioti teisė pasilikti dešimties procentų dydžio piniginį rezervą.

9833.

99Kaip jau minėta, galutinį atsiskaitymą bylos šalys susiejo su statybos užbaigimo akto išdavimu. Teisė „sulaikyti“ lėšas pagal statybos rangos sutartį neatleidžia atsakovo nuo pareigos pagrįsti savo teisę neišmokėti ieškovei sulaikytų lėšų. Nagrinėjamu atveju nenustatyta aplinkybių, iš kurių atsakovei kiltų atsakomybė dėl statybos užbaigimo akto neišdavimo. Atsakovė darbus kelio A11 ruože Šiauliai – Palanga nuo 2,65 km. iki 5,49 km. užsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos yra perdavusi 2018 m. sausio 26 d., o užsakovui AB „Lietuvos Geležinkeliai“ darbus geležinkelio ruože Telšiai – Lieplaukė perdavusi (pagal atskirus etapus) 2018 m. liepos 13 d., 2018 m. liepos 25 d. ir 2018 m. rugsėjo 3 d. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog atsakovė turėtų pareigą ar realią galimybę veikti užsakovus ir paspartinti atitinkamų komisijų sudarymą ir minėtų aktų pasirašymą.

10034.

101Bylos nagrinėjimo metu statybos užbaigimo aktai nebuvo surašyti ir statybos objektai nebuvo priduoti. Aplinkybė, kad atsakovė apmokėdama PVM sąskaitas – faktūras, apmokėjo jas ne kiekvienoje jų sulaikant 10 proc., negali paneigti sutarties turinio ir jos esmės, jog bylos šalys sutarė dėl piniginio rezervo suformavimo iki darbai bus galutinai priduoti. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog nėra suėję prievolės vykdymo terminai, t. y. sulaikyta 10 proc. suma gali būti sumokėta tik po statybos užbaigimo akto išdavimo. Pažymėtina, kad ieškovės apeliaciniam teismui pateikti įrodymai patvirtina, jog pridavus objektą „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai – Lieplaukė“, atsakovei išrašyta pažyma apie sutarties Nr. SUT-2722 pagrindu atliktų darbų vertę, kurioje nurodyta, kad sulaikyta ir mokėtina 10 procentų suma yra 20 133,00 Eur, su minėta pažyma atsakovė sutinka.

10235.

103Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

104Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

10536.

106Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis), netenkinant apeliacinio skundo apeliantei (ieškovei) turėtos išlaidos neatlyginamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis)

10737.

108Atsakovė, prašydama priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą, pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už advokato pagalbą sumokėjo 605 Eur. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7, 8.14 punktais, nesant aplinkybių, sudarančių pagrindą šį dydį viršyti ir priteisti atsakovės prašomą atlyginimo sumą, sprendžia, kad atsakovės prašymas tenkintinas, priteisiant 605 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

109Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

110Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 8 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

111Priteisti iš ieškovės UAB „Brosta“ atsakovei RUAB „Šiaulių plentas“ 605 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Brosta“ (toliau... 8. 2.... 9. Ieškovė UAB „Brosta“ ieškinyje nurodė, kad su atsakove yra sudariusi... 10. 3.... 11. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. kovo 27 d. preliminariu... 12. 4.... 13. Be to, ieškovė, pasirašydama subrangos sutartis, patvirtino, kad jai yra... 14. 5.... 15. Atsakovė pagal subrangos sutartis turėjo teisę sulaikyti 30 495,37 Eur... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. liepos 8 d. galutiniu... 20. 7.... 21. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu atsakovas pateikė duomenis iš Valstybinės... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl subrangos sutarčių... 24. 9.... 25. Aiškindamas sutartį teismas vertino, kokius ketinimus prieš sudarant... 26. 10.... 27. Nustatęs, kad galimos sulaikyti sumos pagal sutartyse nurodytas darbų vertes... 28. 11.... 29. Teismas iš esmės sutiko su ieškovo pozicija, kad atsakovas kiekvieną kartą... 30. 12.... 31. Teismo vertinimu, sutarčių 4.4 punktais šalys susitarė, kad už darbus bus... 32. 13.... 33. Teismas pažymėjo, kad vienas esminių civilinės teisės principų yra... 34. 14.... 35. Teismas sutiko, kad ieškovas atsakovui darbus yra perdavęs prieš... 36. 15.... 37. Teismas pažymėjo, kad esamoje situacijoje ieškovui gali kilti piniginių... 38. 16.... 39. Vertindamas nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reguliavimą teismas... 40. III.... 41. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 42. 17.... 43. Apeliantė (ieškovė) UAB ,,Brosta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 44. 17.1.... 45. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad atsakovė tinkamai pagal sutarties... 46. 17.2.... 47. Vadovaujantis CK 6.34 straipsniu, negalima išreikalauti to, kam atlikti... 48. 17.3.... 49. Atsakovas nesivadovavo sutarčių sąlygomis, savo valia nepasinaudojo teise... 50. 17.4.... 51. Ieškovė tinkamai atliko ir perdavė atsakovei sutartimi įsipareigotus... 52. 18.... 53. Atsakovė UAB „Šiaulių plentas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 54. 18.1.... 55. Teismas nagrinėjamu atveju pagal savo vidinį įsitikinimą ir galiojančią... 56. 18.2.... 57. Teismas pagrįstai pripažino, kad nepriklausomai nuo to, jog atsakovei... 58. 18.3.... 59. Šalių sudarytų sutarčių tikslas yra susitarti dėl rezervo dydžio, kaip... 60. 18.4.... 61. Apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai, kad atsakovė turi įsiskolinimų... 62. 18.5.... 63. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai pripažino, kad atsakovė... 64. IV.... 65. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 66. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 67. 19.... 68. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir... 69. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 70. 20.... 71. Iki civilinės bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka posėdžio pradžios... 72. Bylos faktinės aplinkybės... 73. 21.... 74. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Brosta“ ir... 75. 22.... 76. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu bylos šalys sutiko, kad... 77. 23.... 78. Nagrinėjamojoje byloje tarp bylos šalių yra kilęs ginčas dėl subrangos... 79. Dėl skolos priteisimo... 80. 24.... 81. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 82. 25.... 83. Nagrinėjamos bylos šalių sudarytų sutarčių 4.4. punktuose nustatyta, iš... 84. 26.... 85. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 86. 27.... 87. Apeliantė (ieškovė) nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 88. 28.... 89. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos... 90. 29.... 91. Ieškovės vertinimu, pagal minėtų sutarčių 4.4 punktus, 10 proc.... 92. 30.... 93. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė vykdydama rangos darbus pagal 2017 m.... 94. 31.... 95. Pirmosios instancijos teismas aiškindamas minėtas sutartis vertino, kokius... 96. 32.... 97. Nurodytos sutarties sąlygos įtvirtina susitarimą, kuriuo šalys 10 procentų... 98. 33.... 99. Kaip jau minėta, galutinį atsiskaitymą bylos šalys susiejo su statybos... 100. 34.... 101. Bylos nagrinėjimo metu statybos užbaigimo aktai nebuvo surašyti ir statybos... 102. 35.... 103. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, sprendžia, kad... 104. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme ... 105. 36.... 106. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 107. 37.... 108. Atsakovė, prašydama priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas,... 109. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 110. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. liepos 8 d. galutinį... 111. Priteisti iš ieškovės UAB „Brosta“ atsakovei RUAB „Šiaulių...