Byla 1-239-246/2016
Dėl girtumo. Gailisi nusikaltęs. Pripažįsta AB “Lietuvos paštas 118 eurų 98 ct dydžio civilinį ieškinį

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant Gitanai Žitinevičienei, dalyvaujant prokurorei Kristinai Mockienei, kaltinamajam R. J., jo gynėjai advokatei Ramutei Budrytei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje R. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respulikos pilietis, nevedęs, profesinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), teistas:

21995-08-31 pagal LR BK 309 str. (BK redakcija iki 2003-05-01) – 1050 litų bauda;

31997-06-18 pagal LR BK 310 str. 2 d. (BK galiojo iki 2003-05-01) – 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, konfiskuojant 1/5 turto ir 2250 litų bauda, pritaikius LR BK 47(1) str. bausmės vykdymas atidėtas 2 m. 6 mėn.;

42013-05-15 pagal LR BK 138 str. 1 d., 284 str. 1 d., 286 str. laisvės atėmimu 2 m., pritaikius LR BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 m.;

5kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., aprašyto 2014-10-08 kaltinamajame akte, padarymu,

Nustatė

6R. J. padarė viešosios tvarkos pažeidimą:

72013 m. gruodžio 13 d. apie 6 val. viešoje vietoje - Veiverių g. 35A, Kaune, elgdamasis įžūliai, tyčia be jokios priežasties metė betono gabalą į AB „Lietuvos paštas“ 18-ojo pašto skyriaus lauko durų stiklo paketą jį išdauždamas, tokiais savo vandališkais veiksmais sutrikdė pašto skyriaus darbą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, padarė AB “Lietuvos paštas” 118 eurų 98 ct (ekvivalentas litais - 398 litai 2 ct) dydžio žalą, tai yra jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.

8Kaltinamasis savo kaltę pripažino visa kaltinimo apimtimi ir parodė, kad 2013 m. gruodžio 13 d. apie 6 val., viešoje vietoje - Veiverių g. 35A, Kaune, elgėsi įžūliai, tyčia be jokios priežasties metė betono gabalą į AB „Lietuvos paštas“ 18-ojo pašto skyriaus lauko durų stiklo paketą jį išdauždamas, tokiais savo vandališkais veiksmais sutrikdė „18-ojo“ pašto skyriaus darbą. Nusikaltimą padarė dėl girtumo. Gailisi nusikaltęs. Pripažįsta AB “Lietuvos paštas 118 eurų 98 ct dydžio civilinį ieškinį.

9Nusikalstama veika įrodyta ir kitais įrodymais, teisme ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 str. 2 d. nustatyta tvarka, šio Kodekso 273 str. pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą teisme.

10Liudytoja A. K. parodė, kad jai yra žinoma, jog 13-tą dieną maždaug 6 val. ryto pagal Kauno policijos komisariato duomenis, jų AB atstovų duomenimis, kad 18-to pašto durų stiklo paketas buvo išdaužtas. Tuo metu rinkosi laiškininkai, vienas pamatė, kad išdaužtas stiklas, iškvietė policiją ir vėliau, ne toje vietoje, kažkur toliau, sulaikė asmenį. Jau tuo laiku buvo judėjimas. Kiek žmonių buvo, negali pasakyti, bet jau rinkosi į darbą. Teritorija nėra filmuojama. Pateikė pažymą, kad pašto viduje ir lauke nefilmuojama. Pašte aplamai nėra įrengtų kamerų (1 t., b. l. 88).

11Liudytojas R. P. parodė, kad kaltinamojo nepažįsta. Yra pašto darbuotojas, dirba laiškininku. Apie 6 val. išlipo iš 16-to autobuso, kitoje pusėje paštas. Eidamas per gatvę pamatė, kad kažkas išbėgo tarp pašto pastato ir nuosavo namo, kur yra tarpas, pasilenkė. Galvojo, ką jis ten daro, jis pasiėmė grumsto ar asfalto gabalus, paėmė ir metė į duris ir nubėgo link turgaus. Po pusvalandžio jį atvežė policija. Tuo metu judėjimo, žmonių nebuvo. Išlipo, autobusas nuvažiavo. Buvo apie 6 val. ryto. Pašte jau buvo visas kolektyvas susirinkęs. Jie išgirdo, asfalto viena dalis buvo įmesta į vidų. Paskui jį atvežė, mašinoje buvo uždarytas, nedavė iš kelių atpažinti, pareigūnas atidarė duris. Tie patys drabužiai. Matė praktiškai dviese, o girdėjo netoli dešimt žmonių. Visi buvo susirinkę, jis ateina priešpaskutinis. Atpažinimo nebuvo, jis buvo priėjęs ir patvirtino, kad tas pats asmuo. Buvo praėję maždaug 20 minučių po to įvykio. Pašto skirstytoja, kur laiškus skirsto, iškvietė policiją. Sulaikytasis vidury gatvės, už kokių 30 metrų išbėgo, burbuliuojantis pasilenkė, paėmė ir metė. Atėjo iš tarpo tarp pašto ir namo. Jis ėjo per gatvę tiesiai ir matė. Kada išgirdo pašto darbuotojai triukšmą, įlėkė gabalas plytos, visi išbėgo į lauką žiūrėti, kas atsitiko, atsitraukė nuo savo įprasto darbo (1 t., b.l. 88).

122014-09-30 daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėtas betono gabalas (1 t., b.l. 102-103).

13Liudytoja D. K. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto skyriuje, esančiame Kaunas, Veiverių g. 35A, pašto skirstytoja. 2013-12-13 į darbą atėjo 4.50 val. Apie 6 val. ryto pradeda rinktis laiškininkai, tai yra darbuotojai, išnešiojantys paštą. Apie 6 val. būdama savo darbo vietoje išgirdo stiklo dūžio garsą. Be jos darbe buvo apie 7 žmones. Šis garsas buvo gan stiprus ir ją bei kitus ne tik nustebino, tačiau ir šiek tiek išgąsdino. Kažkas suriko: “neikit, nes gali dar kartą mesti, skambink policijai“. Ji iš karto paskambino policijai ir pasakė, kad kažkas ką tik tyčia išdaužė pašto stiklo paketą. Pakilo nuo savo darbo stalo ir kartu su kitais kolegomis išėjo į lauką pasižiūrėti kas nutiko. Pamatė, kad yra išdaužtas įėjimo į pašto skyrių durų plastikinis stiklo paketas. Į vidų buvo įmestas betono gabalas, kurį metant kaip suprato ir buvo išdaužtas durų stiklo paketas. Ji pati asmeniškai tikrai nematė kas ir kaip metė betono gabalą į duris, tačiau bendradarbis R. P. atėjęs į darbą vos kelios minutės po stiklo dūžio, pasakė, kad matė kaip kažkoks vyriškis metė betono gabalą į duris ir jas išdaužė. Policija atvyko gan greitai ir R. P. nupasakojo policijos pareigūnams, kur link nubėgo stiklą išdaužęs vyriškis ir kaip jis atrodė. Netrukus, gal 20 minučių bėgyje, gal šiek tiek greičiau, policijos pareigūnai atvyko sulaikę įtariamą vyriškį. Kiek jai žinoma, Rimvydas atpažino policijos atvežtą vyriškį, kad tai tikrai tas pats vyriškis, kuris išdaužė stiklą. Kiek suprato, Rimvydas matė šią visą situaciją pats ir įsidėmėjo stiklą išdaužiusį vyriškį. Gali patvirtinti, kad šis incidentas nuo ryto šiek tiek sutrikdė pašto skyriaus darbą, nes darbuotojai atsitraukė nuo savo darbo vietų, ėjo pasižiūrėti kas vyksta, turėjo bendrauti su policijos pareigūnais, tai įnešė šiek tiek sumaišties į jų darbą. Be to, visi tarpusavyje kalbėjosi, kad gerai, kad betonas buvo mestas į durų stiklą, o ne į po dešine puse esantį langą, kur yra laiškininkų darbo vietos ir jei būtų metęs į langą, galėjo ką nors sužeisti. Ji pati asmeniškai sulaikyto vyriškio nematė ir nežino ką jis aiškino, kodėl buvo sulaikytas. Geriausiai visą šį įvykį matė ir galėtų papasakoti R. P.. Dėl šios nusikalstamos veikos nenukentėjo (1t., b.l. 106-107).

14Liudytojas L. B. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto skyriuje, laiškininku. Paprastai į darbą ateina apie 5 val. ryto. 2013-12-13 į darbą atėjo kaip visada, maždaug apie 5 val. Apie 6 val. būnant savo darbo vietoje išgirdo stiklo dūžio garsą. Be jo darbe buvo dar apie 7 žmones. Dūžio garsas buvo gan stiprus. Po dūžio garso dauguma darbuotojų pakilo iš savo darbo vietų ir išėjo į lauką pasižiūrėti kas nutiko. Jis taip pat buvo išėjęs pasižiūrėti. Matė, kad nuo pašto pastato link turgaus ir poliklinikos nubėgo vyriškis. Jis tikrai nespėjo jo įsidėmėti ir jo apibūdinti bei atpažinti negalėtų. Pamatė, kad yra išdaužtas įėjimo į pašto skyrių durų plastikinis stiklo paketas. Į vidų buvo įmestas betono gabalas, kurį metant kaip suprato ir buvo išdaužtas durų stiklo paketas. Jis pats asmeniškai nematė kas ir kaip metė betono gabalą į duris, tačiau bendradarbis R. P. atėjęs į darbą vos kelios minutės po stiklo dūžio, pasakė, kad matė kaip kažkoks vyriškis metė betono gabalą į duris ir jas išdaužė. Kažkas iškvietė policiją. Policija atvyko gan greitai ir kažkas, policijos pareigūnams paaiškino kur link nubėgo stiklą išdaužęs vyriškis ir kaip jis atrodė. Jis su policijos pareigūnais nebendravo. Po kiek laiko, gan greitai, gal 20 minučių bėgyje, gal šiek tiek greičiau, policijos pareigūnai atvyko sulaikę įtariamą vyriškį. Jis nėjo į lauką pasižiūrėti kas toks buvo sulaikytas ir toliau dirbo savo darbą. Šis incidentas nuo ryto šiek tiek sutrikdė pašto skyriaus darbą, nes darbuotojai atsitraukė nuo savo darbo vietų, ėjo pasižiūrėti kas vyksta, turėjo bendrauti su policijos pareigūnais, tai įnešė šiek tiek sumaišties į jų darbą, kilo diskusijos ir panašiai. Asmeniškai dėl šios nusikalstamos veikos nenukentėjo (1t., b.l. 108-109).

15Liudytoja N. G. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto skyriuje, laiškininke. Paprastai į darbą ateina apie 5.45 val., nes darbas prasideda 6 val. 2013-12-13 į darbą atėjo apie 5.50 val. Prie darbo išlipus iš automobilio išgirdo rėkaujantį vyriškį, tačiau jo nesimatė, girdėjo tik balsą, ką tiksliai jis šūkavo, nesuprato. Rėkavimas sklido nuo gyvenamojo namo, esančio už pašto skyriaus pastato. Į šį rėkavimą nekreipė dėmesio. Jos darbo vieta yra patalpoje esančioje po dešine puse nuo įėjimo į pašto skyrių ir darbo stalas prie lango. Jau būnant darbo vietoje girdėjo, kad vyriškis toliau rėkauja. Langas yra uždengtas vertikaliomis žaliuzėmis, todėl ne visiškai pilnai matosi vaizdas per langą, tačiau žinoma siluetai matosi, nes jos nebuvo visiškai uždarytos. Girdėjo bei pastebėjo, kad rėkaujantis vyriškis praėjo takeliu pro pat pašto pastatą ir langą prie kurio sėdėjo, kaip suprato nueidinėjo, tačiau sprendžiant iš rėkavimo ir kiek spėjo pastebėti per langą, vyriškis apsisuko ir grįžo atgal, t.y. prie pašto pastato. Iš karto po to išgirdo stiklo dūžio garsą. Iš karto pažiūrėjo per langą ir pamatė, kad tas pats rėkaujantis vyriškis nuėjo link Aleksoto poliklinikos ir turgavietės. Nespėjo gerai įsidėmėti vyriškio išvaizdos, mano, kad jam galėtų būti apie 40 metų amžiaus, stambesnio nei vidutinis kūno sudėjimo, ūgio pasakyti negali. Jo veido nespėjo įsižiūrėti, todėl apibūdinti ir atpažinti jo negalėtų. Pamena, kad vilkėjo tamsia striuke, daugiau aprangos apibūdinti negali. Dūžio garsas buvo gan stiprus ir jį bei kitus buvusius kolegas ne tik nustebino, tačiau ir išgąsdino, juo labiau, kad girdėjo, kad stiklą išdaužęs vyriškis rėkavo ir buvo agresyvus, o išdaužtas stiklas tik dar labiau tai patvirtino. Kartu su kitais kolegomis išėjo iš darbo patalpos pasižiūrėti kas nutiko. Pamatė, kad yra išdaužtas įėjimo į pašto skyrių durų plastikinis stiklo paketas. Į vidų buvo įmestas betono gabalas, kurį metant kaip suprato ir buvo išdaužtas durų stiklo paketas. Paties momento kaip vyriškis metė betono gabalą, nematė. Tačiau kiek žino, kolega R. P., pasakė, kad matė kaip kažkoks vyriškis metė betono gabalą į duris ir jas išdaužė, nes kaip tik ateidinėjo į darbą. Skirstytoja D. K. iškvietė policiją. Policija atvyko gan greitai ir kažkas iš darbuotojų nupasakojo policijos pareigūnams, kur link nubėgo stiklą išdaužęs vyriškis ir kaip jis atrodė. Netrukus, gal 20 minučių bėgyje, gal šiek tiek greičiau, policijos pareigūnai atvyko sulaikę įtariamą vyriškį. Kiek jai žinoma Rimvydas atpažino policijos atvežtą vyriškį, kad tai tikrai tas pats vyriškis, kuris išdaužė stiklą. Kiek suprato, Rimvydas matė šią visą situaciją pats ir įsidėmėjo stiklą išdaužiusį vyriškį. Gali patvirtinti, kad šis incidentas nuo ryto šiek tiek sutrikdė pašto skyriaus darbą, nes darbuotojai atsitraukė nuo savo darbo vietų, ėjo pasižiūrėti kas vyksta, turėjo bendrauti su policijos pareigūnais, tai įnešė sumaišties į jų darbą. Be to, visi tarpusavyje kalbėjosi, kad gerai, kad betonas buvo mestas į durų stiklą, o ne į po dešine puse esantį langą, kur yra ir jos darbo vieta. Ji pati asmeniškai dėl šios nusikalstamos veikos nenukentėjo (1 t., b.l. 110-111).

16Liudytoja G. J. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto skyriuje, laiškininke. Paprastai į darbą ateina apie 5 val. Jos darbo vieta 2013-12-13 buvo patalpoje, esančioje po dešine puse nuo įėjimo į pastatą durų. Minėtą dieną kaip visada į darbą atėjo apie 5 val. Pašto skyriuje dalis darbuotojų susirenka 5 val., kiti apie 6 val. ryto. Nei eidama į darbą, nei būdama jame negirdėjo šūkaujant jokio vyriškio. Sėdėjo ne prie lango, buvo susikaupusi, todėl jei kas nors ir šūkavo, galėjo negirdėti. Pamena, kad dirbant apie 6 val. išgirdo stiklo dūžio garsą. Garsas buvo gan stipus ir žinoma išgąsdino, tačiau nekilo nuo savo darbo vietos. Iš pradžių net nesuprato, kad išdaužtas pašto įėjimo durų stiklo paketas, tai sužinojo tik iš kolegų. Dauguma kolegų atsistojo ir išėjo pasižiūrėti kas įvyko. Labai greitai D. K. iškvietė policijos pareigūnus. Į darbą atėjęs kitas kolega R. P. pasakė, kad matė kaip kažkoks vyriškis nuo žemės pakėlė betono gabalą ir jį metė į durų stiklą, ko pasakoje šis išdužo, o išdaužęs stiklą nuėjo link turgavietės. Atvykus policijos pareigūnams, kiek žino, R. P. nupasakojo policijos pareigūnams ką matė bei kaip atrodė vyriškis ir policijos pareigūnai išvyko jo ieškoti. Ji pati su policijos pareigūnais nebendravo, nes pati nieko nematė, tik girdėjo stiklo dūžio garsą. Kiek žino iš kolegų, netrukus policijos pareigūnai grįžo sulaikę įtariamą vyriškį ir Rimvydas ėjo jo atpažinti bei atpažino. Ji pati asmeniškai tikrai nenukentėjo, tačiau įvykis iš tiesų buvo nemalonus, jautėsi šiek tiek nesaugūs ir sukrėsti tokių įžūlių veiksmų (1 t., b.l. 112-113).

17Liudytojas V. G. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto skyriuje, laiškininku. Šiame pašto skyriuje dirba ir jo žmona N. G.. 2013-12-13 į darbą atėjo apie 5.50 val. Žmona atėjo šiek tiek anksčiau. Būdamas darbe girdėjo rėkaujant vyriškį. Ar jis pats vienas rėkavo, ar su kuo nors ginčijosi nežino. Ką tiksliai jis rėkavo, nesuprato. Tai jo per daug nestebino, nes šalia pašto skyriaus pastato yra bendrabutis, kur dažnai vyksta išgertuvės ir rėkavimai. Būnant laiškininkams skirtoje patalpoje, apie 6 val. išgirdo stiklo dūžio garsą. Tai nustebino jį bei visus buvusius kolegas. Jis bei keli kolegos išbėgo pasižiūrėti kas nutiko. Pamatė, kad išdaužtas pašto skyriaus įėjimo durų plastikinis stiklo paketas, o į vidų buvo įmestas betono gabalas, kurį metant ir buvo išdaužtas stiklas. Pastate degė šviesa, todėl mano, asmuo metęs betono gabalą suprato, kad pastate jau yra darbuotojai. Išėjus į lauką matė sparčiu žingsniu nueinantį vyriškį. Jį matė tik iš nugaros ir šonu. Jam jis pasirodė apie 40-42 metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, apie 170 cm ūgio, dėl ūgio gali ir klysti nes jį matė maždaug 80-90 metrų atstumu. Vilkėjo tamsia striuke. Jo veido gerai neįsidėmėjo ir atpažinti dabar jau negalėtų, nes praėjo daug laiko. Kadangi be šio vyriškio aplinkui daugiau nieko nebuvo, o į lauką išėjo iš karto po stiklo dūžio, yra įsitikinęs, kad matė tą patį vyriškį, kuris ir metė betoną į stiklą. Vyriškio niekas nesivijo, nes kažkuri iš moterų pasakė, kad iškvietė policiją. Bendradarbis R. P. pasakė, kad jis kaip tik išlipo iš autobuso ir ėjo į darbą kai pamatė, kad vyriškis paėmęs kažką nuo žemės metė į pašto skyriaus duris ir jas išdaužė. Rimvydas sakė, kad matė kaip vyriškis nuėjo link turgavietės ir jį įsidėmėjo. Atvykus policijos pareigūnams jis jiems nupasakojo kas buvo, ką matė, kaip atrodė vyriškis ir kur jis nuėjo. Policijos pareigūnai išvyko ieškoti įtariamojo ir grįžo su sulaikytu vyriškiu gana greitai. Rimvydas patvirtino policijos pareigūnams, kad sulaikytasis yra tikrai tas pats vyriškis, kuris ir išdaužė durų stiklą. Jis taip pat matė policijos automobilyje sėdėjusį sulaikytą vyriškį ir yra įsitikinęs, kad sulaikytasis buvo būtent tas pats vyriškis, kurį jis ir matė nueidinėjant po dūžio, nes jis vilkėjo tokia pačia striuke, jo visas kūno sudėjimas buvo toks pats, be to tuo metu jį atpažino ir iš veido. Šis vyriškio poelgis šiek tiek sutrikdė pašto skyriaus darbuotojų veiklą, nes praktiškai dauguma darbuotojų atsitraukė nuo darbo, buvo pasipiktinę tokiu vyriškio elgesio. Jis asmeniškai šio vyriškio nepažįsta. Pats nenukentėjo (1 t., b.l. 114-115).

18Iš testo alkoholiui protokolo matyti, kad įvykio metu kaltinamasis buvo neblaivus, - nustatytas 1, 84 promilių girtumas (t. 1, b. l. 70). Aptartų įrodymų visuma patvirtina aplinkybę, kad kaltinamasis padarė šio nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje išdėstytą veiką.

19Dėl veikos kvalifikavimo.

20Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.1 d., - nustačius aplinkybę, kad kaltinamasis viešoje vietoje demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė viešąją tvarką įžūliais vandališkais veiksmais, - išdauždamas pašto skyriaus durų stiklą.

21Dėl bausmės. Kaltinamojo atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jis prisipažįsta nusikaltęs ir gailisi padaręs nusikaltimą. Kaltinamojo atsakomybę sunkina aplinkybė, kad nusikalstamą veiką jis padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.. Kaltinamasis čia aptariamą nusikalstamą veiką padarė, atlikdamas anksčiau paskirtą laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymo atidėjimo laikotarpis nebuvo pasibaigęs, todėl jam skirtina laisvės atėmimo bausmė, ir neskirtinos kitos bausmių rūšys, numatytos LR BK 284 str. 1 d. sankcijoje.

22Kaltinamasis prisipažįsta kaltu visa kaltinimo apimtimi, gailisi nusikaltęs, pripažįsta civilinį ieškinį. Nuo čia aptariamo nusikaltimo padarymo praėjo daugiau kaip du metai, kaltinamasis kitų nusikalstamų veikų nėra padaręs. Teismas daro išvadą, kad bausmės tikslus galima pasiekti ir be realaus jos atlikimo, atidedant bausmės vykdymą LR BK 75 str. nustatyta tvarka ir sąlygomis. Teismas pastebi, kad kaltinamasis padarė naują nusikaltimą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, daugiau kaip du metus po jo padarymo nusikalstamų veikų nepadarė, daro išvadą, kad jam LR BK 75 str. taikytinas dar kartą.

23Teismas konstatuoja, kad kaltinamojo atžvilgiu už šiame nuosprendyje aptartą nusikalstamą veiką skiriant bausmę, taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. nuostatos: tam yra visos įstatyme numatytos sąlygos, - kaltinamasis prisipažįsta kaltu, įrodymų tyrimas teisiamajame posėdyje buvo sutrumpintas.

24Dėl civilinio ieškinio. Kaltinamasis pripažįsta civilinio ieškovo AB „Lietuvos paštas“ 118 eurų 98 ct dydžio civilinį ieškinį, jis įrodytas ir tenkintinas. Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam iki nuosprendžio paskelbimo dienos galiojusi kardomoji priemonė (suėmimas) pakeistina į rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Kardomoji priemonė suėmimas kaltinamajam buvo paskirta dėl stacionarinės teismo psichiatrinės - psichologinės ekspertizės atlikimo. Laikotarpis nuo 2015-11-09 iki 2016-02-09 (trys mėnesiai) bausmės vykdymo atveju įskaitytinas į bausmės laiką LR BPK 100 str., 141 str.; LR BK 66 str. pagrindu. Kaltinamajam kardomoji priemonė suėmimas nuo 2016-02-09 nepratęstina ir nebetaikytina LR BPK 139 str. 3 d. pagrindu.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str. - 307 str.,

Nutarė

26R. J.:

27pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.1 d., ir skirti bausmę - laisvės atėmimą šešiems mėnesiams; pagal LR BK 641 str. bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti, kad kaltinamajam paskirta bausmė yra laisvės atėmimas keturiems mėnesiams;

28pagal LR BK 64 str. 3 d bausmę subendrinti su bausme, paskirta Kauno apylinkės teismo 2013-05-15 nuosprendžiu, taikant dalinio bausmių sudėjimo principą, ir nustatyti galutinę bausmę – laisvės atėmimą dvejiems metams ir vienam mėnesiui. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (LR BK 75 str. 2 d. 8 p.).

29Patenkinti civilinį ieškinį: priteisti iš kaltinamojo R. J., a. k. ( - ) civiliniam ieškovui AB „Lietuvos paštas“ 118 eurų 98 ct (vieną šimtą aštuoniolika eurų 98 ct).

30Kaltinamąjį R. J. iš suėmimo paleisti teismo posėdžių salėje LR BPK 139 str. 3 d., 309 str. 1 d. 7 p. pagrindu.

31Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam paskirti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

32Bausmės vykdymo atveju LR BK 66 str. pagrindu į bausmės laiką įskaityti laikotarpį, kaltinamojo prabūtą jį sulaikius ir paskyrus kardomąją priemonę suėmimą nuo 2015-11-09 iki 2016-02-09, - tris mėnesius.

33Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius, sekretoriaujant Gitanai... 2. 1995-08-31 pagal LR BK 309 str. (BK redakcija iki 2003-05-01) – 1050 litų... 3. 1997-06-18 pagal LR BK 310 str. 2 d. (BK galiojo iki 2003-05-01) – 2 m. 6... 4. 2013-05-15 pagal LR BK 138 str. 1 d., 284 str. 1 d., 286 str. laisvės atėmimu... 5. kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 6. R. J. padarė viešosios tvarkos pažeidimą:... 7. 2013 m. gruodžio 13 d. apie 6 val. viešoje vietoje - Veiverių g. 35A, Kaune,... 8. Kaltinamasis savo kaltę pripažino visa kaltinimo apimtimi ir parodė, kad... 9. Nusikalstama veika įrodyta ir kitais įrodymais, teisme ištirtais Lietuvos... 10. Liudytoja A. K. parodė, kad jai yra žinoma, jog 13-tą dieną maždaug 6 val.... 11. Liudytojas R. P. parodė, kad kaltinamojo nepažįsta. Yra pašto darbuotojas,... 12. 2014-09-30 daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad buvo apžiūrėtas betono... 13. Liudytoja D. K. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto... 14. Liudytojas L. B. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto... 15. Liudytoja N. G. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto... 16. Liudytoja G. J. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto... 17. Liudytojas V. G. parodė, kad dirba AB „Lietuvos paštas“ 18-to pašto... 18. Iš testo alkoholiui protokolo matyti, kad įvykio metu kaltinamasis buvo... 19. Dėl veikos kvalifikavimo.... 20. Veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.1... 21. Dėl bausmės. Kaltinamojo atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jis... 22. Kaltinamasis prisipažįsta kaltu visa kaltinimo apimtimi, gailisi nusikaltęs,... 23. Teismas konstatuoja, kad kaltinamojo atžvilgiu už šiame nuosprendyje... 24. Dėl civilinio ieškinio. Kaltinamasis pripažįsta civilinio ieškovo AB... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 26. R. J.:... 27. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 28. pagal LR BK 64 str. 3 d bausmę subendrinti su bausme, paskirta Kauno... 29. Patenkinti civilinį ieškinį: priteisti iš kaltinamojo R. J., a. k. ( - )... 30. Kaltinamąjį R. J. iš suėmimo paleisti teismo posėdžių salėje LR BPK 139... 31. Iki bausmės vykdymo pradžios kaltinamajam paskirti kardomąją priemonę... 32. Bausmės vykdymo atveju LR BK 66 str. pagrindu į bausmės laiką įskaityti... 33. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...