Byla 2A-261/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant atsakovo atstovei Julianai Ostrouch, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-353-194/2006 pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl neturtinės žalos, padarytos neteisėtais teismo pareigūnų veiksmais, atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos valstybei kreipėsi ieškovas A. R. ir prašė įpareigoti atsakovą paneigti paskleistus neatitinkančius tikrovės faktus apie ieškovą bei priteisti iš atsakovo 150 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

4Ieškinyje nurodė, kad nuo 2005 m. gegužės mėnesio ieškovas buvo sulaikytas ir jam paskirta kardomoji priemonė - suėmimas. Ši kardomoji priemonė jam buvo paskirta ir po to pratęsta trimis teismo nutartimis: Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d., 2005 m. liepos 25 d. nutartimis ir Šiaulių apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartimi. Šiose teismo nutartyse teismo pareigūnai nurodė duomenis, neatitinkančius tikrovės, žeminančius jo garbę bei orumą, pakeitė jo lytį iš vyriškos į moterišką, nes nurodė „teista“. Ieškovo teigimu, teismo pareigūnai minėtose nutartyse tyčia iškraipė jo pavardę ir vardą, tuo jį nepagrįstai pažemino ir įžeidė. Teisėjai savo klaidų neištaisė, todėl neteisėtai elgėsi tyčia, nes sąmoningai norėjo jį įžeisti. Minėtose nutartyse paskleisti faktai neatitinka tikrovės, nes jis turėjęs nuolatinę gyvenamąją vietą, niekada nebuvęs paieškomas, ką patvirtina VPK pažymos, nedirbęs dėl ligos, nes turi 2 gr. invalidumą. Nutartyse neteisingai nurodyta, kad jis nedeklaravęs savo gyvenamos vietos, kad buvęs paieškomas, kad niekur nedirba, teistas du kartus, nors jis yra atleistas nuo bausmės dėl sveikatos ir toks asmuo laikomas neteistu. Nedirbo dėl ligos, turėjo deklaruotą gyvenamą vietą. Nutartyse nurodyta jo liga, jos diagnozė, o tai yra duomenų apie privatų gyvenimą neteisėtas paskleidimas, jų paviešinimas ir tai yra Konstitucijoje numatytų teisių pažeidimas. Suėmimas nėra bausmė, todėl, sprendžiant klausimą dėl suėmimo pratęsimo, nereikalaujami duomenys dėl teistumo. Nurodant tokius duomenis ir dar klaidingai, pažeistas įstatymas, be to, tai yra diskriminacija jo atžvilgiu. Suėmimas pratęsiamas, kai teisiamasis slapstosi, o jis niekada nesislapstė, nebuvo paieškomas. Tuo paskleista nepagrįsta informacija apie jį, kaip asmenį. Į du teismo posėdžius dėl suėmimo pratęsimo jis nebuvo kviestas, negalėjo tinkamai gintis. Teismo nutartys yra viešos, jos padaugintos, išsiųstos, todėl apie jo asmenį nepagrįsta informacija viešai paskleista. Teismo pareigūnai privalo rūpestingai ir kruopščiai atlikti jiems pavestas pareigas, o šiuo atveju jie iškraipė duomenis apie ieškovo asmenį, jį diskriminavo, paskleidė nepagrįstą informaciją ir tuo jį įžeidė. Dėl to jis patyrė dvasinius išgyvenimus, pablogėjo jo sveikata, dėl ko teko gydytis, o jo gydymas bus reikalingas ir po laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Gydymas yra brangus, todėl jis prašė priteisti iš valstybės 150 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėtų teisėjų veiksmų, kurie yra padaryti atliekant minėtus tris procesinius veiksmus - priimant minėtas tris teismo nutartis kardomosios priemonės skyrimo ir pratęsimo klausimu (CK 2.23 str. 4 d., 2.24 str. 1 ir 3 d., 6.251 str. 1 d., 6.271 str. 1 d., 6.272 str. 1 d.). Žalos atlyginimui skirtus pinigus išleis gydimuisi.

5Šiaulių apygardos teismas 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškovo A. R. ieškinį atmetė. Teismas sprendime nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog jam paskirta kardomoji priemonė - suėmimas yra neteisėta, nepagrįsta. 2005 metų gegužės – spalio mėnesį teismui buvo pateikti duomenys, kurie įrodė, jog ieškovui inkriminuojama veika yra priskirta prie sunkių nusikaltimų, todėl buvo objektyvus būtinumas apriboti įtariamajam arba teisiamajam laisvę, o galiojančio išteisinamojo nuosprendžio nėra. Ieškovo nurodomos suėmimo ir jo laiko pratęsimo nutartys nėra panaikintos aukštesnės instancijos teismo, todėl teismo veiksmai yra teisėti. Ieškovas nenurodė aplinkybių, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, kurios įrodytų, kad teisėto sulaikymo metu dėl teisėjų nutartyse esančių techninių netikslumų, rašymo apsirikimų, jis suėmimo metu patyrė fizinį skausmą, nepatogumus, pažeminimą. (CPK 178 str.). Ieškovo sveikatos sutrikdymo priežastys yra senos ir susijusios su ieškovo buvusia karine tarnyba, dėl ko ieškovas turi antrą invalidumo grupę. Dėl minėtos ieškovo negalios jo suėmimo metu jam buvo reikalingas ir buvo skirtas gydymas laikino sulaikymo izoliatoriuje. Ieškovas turi ir kitų psichiatrijos ekspertų nustatytų sveikatos sutrikimų, kurie taip pat nėra atsiradę dėl suėmimo ar suėmimo metu, o ieškovui skirtas gydymas nėra susijęs su jam skirtu ar pratęstu suėmimu. Medicininių duomenų, kad ieškovui būtų buvęs nustatytas papildomai koks nors sveikatos sutrikimas suėmimo pratęsimo laikotarpiu, nėra. Ieškovas nenurodė, kad teismo nutartys dėl suėmimo ir jo pratęsimo, kuriose yra techninių rašymo defektų, kaip nors iš esmės, neigiamai pakeitė jo laikino sulaikymo sąlygas, kad to sulaikymo metu buvo kitų asmenų netinkamo elgesio su juo faktų. Nėra duomenų, kad dėl pagrįstai skirto sulaikymo, pasikeitė ieškovo santykiai su artimaisiais, kad artimieji su juo atsisakė bendrauti ar kitaip pakito jo bendravimo su kitais asmenimis galimybės. Teismas padarė išvadą, kad byloje nėra pateikta ieškovo neturtinę žalą patvirtinančių įrodymų, o prašomas priteisti neturtinės žalos dydis yra neargumentuotas. Ieškovo nurodytose nutartyse esantys pavieniai žodžiai negali būti vertinami atskirai ir negali būti išimti iš bendro procesinio dokumento teksto. Nutartyje nurodytas žodis „teista“ nėra ieškovo lyties pakeitimas, nes iš viso teksto yra aišku, kad kalbama apie fizinį asmenį - A. R. . Teismas padarė išvadą, kad ieškovo nurodomos tikrovės neatitinkančios žinios visumoje yra techniniai defektai, rašymo apsirikimai, kurie galėjo būti ištaisyti, jei tik ieškovas būtų pasinaudojęs teise apskųsti šias nutartis aukštesnės instancijos teismui. Rašymo apsirikimai bei techniniai defektai nėra ir negali būti vertinami kaip teisėjo tyčiniai, neteisėti veiksmai ar Konstitucinių teisių pažeidimas. Teismo nutartys nėra apskųstos, nėra panaikintos, nėra pripažintos neteisėtomis įstatymo nustatyta tvarka. Techniniai netikslumai nutartyse nėra įžeidimas. CK 6.263 straipsnio pirmosios ir antrosios dalių normose įtvirtintos pareigos pažeidimo nėra. Apeliaciniu skundu ieškovas A. R. prašo Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį patenkinti, priteisiant protingą neturtinės žalos dydį. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

61. Nors apeliantas pripažįsta padaręs nusikalstamą veiką, jis nesutinka su veikos kvalifikavimu, tad yra Lietuvos Aukščiausiajam Teismui padavęs kasacinį skundą. Kardomųjų priemonių neginčija, bet nutartys dėl jų yra neteisingos ir surašytos pažeidžiant įstatymus. Ištaisyti technines klaidas yra teismo prerogatyva. Tai, kad klaidos nėra ištaisytos, nėra apskundimo objektas. Teismas 2006 m. gruodžio 14 d. sprendime neaptarė padarytų klaidų.

72. Dėl to, kad nutartyse buvo nurodyta „teista“, įkalinimo įstaigose jam buvo daromas psichologinis spaudimas, niekas su juo nebendravo, jo buvo šalinamasi. Be to, pripažinus jį nepakaltinamu ir atleidus nuo bausmės, jis laikomas neteistu, priešingai nei nurodoma nutartyse. Kad jis nėra teistas, nurodyta tik Šiaulių apygardos teismo 2006 m. birželio 22 d. nuosprendyje. Apeliantas negalėjo nuneigti, kad yra neteistas, nes rašytinės nutartys bylojo visai ką kita. Kadangi Vilniaus m. 1 pataisos namuose, Lukiškių TI-K administracijos (tai patvirtintų šių įkalinimo įstaigų pažymos) ir kalinių buvo laikomas nuskriaustuoju, tai jam teko atsisakyti gyvenamosios zonos ir būti kameros tipo patalpose. Tai, kad nutartyse klaidingai buvo nurodyta, kad jis buvo ieškomas, sunkino jo, kaip teisiamojo, padėtį. Nutartyse taip pat nepagrįstai nurodyta, kad jis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, gyvena su seserimi. Teismas nurodęs, kad apeliantas yra 2 grupės invalidas, teigia, kad jis nedirba. Apeliantas nurodė, kad nedirba būtent dėl to, kad yra neįgalus. Šiaulių apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartyje nurodyta ne apelianto vardas, ne tas bylos numeris, be to, nepagrįstai, pažeidžiant įstatymus ir taip atskleidžiant privačią informaciją, nurodyta apelianto ligos diagnozė. Tokia informacija gali būti skelbiama tik nuosprendyje dėl bausmės skyrimo.

83. Dėl vadinamųjų techninių klaidų buvo pažeminta apelianto garbė ir orumas, jis patyrė stiprius dvasinius išgyvenimus, depresiją, kas pakeitė ir sugadino jo asmeninį gyvenimą tardymo izoliatoriuje, pataisos namuose, kas turės įtakos ir gyvenimui laisvėje. Apeliantas įvardija tokį elgesį kaip kankinimą ir žiaurių elgesį. Nors jis ir anksčiau turėjo sveikatų problemų, jo sveikata dar labiau pablogėjo. Sveikata pradėjo blogėti nuo 2005 m. gegužės 2 d., kai teismas, priimdamas nutartį, ignoravo jį dėl neįgalumo (psichinės ligos), nes nereagavo į jo pašymus.

94. Apeliantas nesutinka su teismo motyvais, kuriais buvo atmestas ieškinys. Teismas sprendime nurodo tuos pačius motyvus, kaip ir atsakovas. Be to, teismas nepagrįstai ir neadekvačiai rėmėsi ir interpretavo faktus dėl laikino sulaikymo.

105. Teismas nenurodė argumentų, kodėl prašomas neturtinės žalos dydis yra nepagrįstas. Žalos dydį lemia patirtos moralinės ir psichologinės pasekmės, traumos.

11Atsiliepimu į ieškovo A. R. apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, prašo jį atmesti.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Pagrindai panaikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą yra proceso ar materialinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų taikymas, t. y. Civilinio proceso kodekso 329, 330 straipsniuose nurodyti pagrindai. Bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. R. apeliacinį skundą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, taip pat ir CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio, nustatančio neturtinės žalos sąvoką ir reglamentuojančio tokios žalos atlyginimą, pirmąja dalimi yra nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Fiziniam asmeniui neturtinė žala, paprastai yra padaroma fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, kurie sukelia kančias ir išgyvenimus. Tai yra asmeniui nenaudingas, nepalankus, nepriimtinas poveikis, kuris bet kurio protingo asmens požiūriu neturi būti daromas.

15Civilinė atsakomybė, taip pat ir pareiga atlyginti padarytą žalą, atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendrojo pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (6.246 str. 1 d.). Procesinis veiksmas, atliekamas baudžiamojo proceso metu, yra teisėtas, jeigu jis atliekamas nepažeidžiant ir tinkamai taikant materialinės ir proceso teisės normas.

16Remiantis CK 6. 272 straipsnio pirmąja dalimi, žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės.

17Savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo apeliantas grindžia, jo nuomone, neteisėtais teisėjų veiksmai, priimant Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d., 2005 m. liepos 25 d. ir Šiaulių apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartis, kuriose, apelianto teigimu, įsivėlė faktų neatitinkančios klaidos, dėl kurių buvo pažeminta jo garbė ir orumas, jis patyrė stiprius dvasinius išgyvenimus, depresiją, pablogėjo jo sveikata. Tokius veiksmus apeliantas įvardijo kaip kankinimą ir žiaurių elgesį.

18Kaip faktines aplinkybes, sudarančias teisę reikalauti neturtinęs žalos atlyginimo, ieškovas A. R. nurodė tokias minėtose nutartyse įsivėlusias klaidas: vyriškos lyties pakeitimas į moteriškąją, nurodžius „teista“, vardo ir pavardės iškraipymas, nurodžius „A.“, „R.“, klaidingai nurodytas bylos numeris, neteisingai nurodyta, kad jis nedeklaravęs savo gyvenamos vietos, kad buvo paieškomas, kad niekur nedirba, kad teistas du kartus, be to, buvo nepagrįstai atskleista jo ligos diagnozė.

19Byloje nėra duomenų, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d., 2005 m. liepos 25 d. nutartys ir Šiaulių apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartis būtų apskųstos. Priešingai, A. R. apeliaciniame skunde teigia, kad kardomosios priemonės, kuri buvo skirta ir pratęsta minėtomis nutartimis, neginčija. Apeliantas manydamas, kad nutartys yra neteisingos ir surašytos pažeidžiant įstatymus, nei pats, nei jo gynėjas nesikreipė į atitinkamus teismus dėl nutartyse atsiradusių klaidų ištaisymo.

20Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 121 straipsnio ketvirtąja dalimi, prokuroras, teisėjas ar teismas, spręsdamas, ar reikia skirti kardomąją priemonę, ir parinkdamas jos rūšį, turi atsižvelgti į įtariamojo nusikalstamos veikos sunkumą, įtariamojo asmenybę, į tai, ar jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą ar kitokį legalų pragyvenimo šaltinį, į įtariamojo amžių, sveikatos būklę, šeiminę padėtį ir kitas aplinkybes, galinčias turėti reikšmės sprendžiant kardomosios priemonės taikymo klausimą. Taigi šioje nuostatoje nurodyti kriterijai, kurių visuma vadovaudamiesi atitinkami pareigūnai ir institucijos nusprendžia dėl kardomosios priemonės reikalingumo.

21A. R. teigdamas, kad teismai nutartyse nepagrįstai nurodė, kad jis nedeklaravęs savo gyvenamos vietos, kad buvęs paieškomas ir teistas, bei keldamas klausimą dėl šių aplinkybių, kurios ir buvo vienas iš pagrindų taikyti kardomąją priemonę, tikrumo ir teisingumo, iš esmės ginčija šių nutarčių teisėtumą. Dėl teismo nutartyse nurodytų faktinių aplinkybių, į kurias atsižvelgiant ir buvo skiriama bei pratęsta kardomoji priemonė, pasisakyti nėra pagrindo, kadangi šioje byloje nėra sprendžiamas šių nutarčių teisėtumo klausimas. Kadangi Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d., 2005 m. liepos 25 d. nutartys ir Šiaulių apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartis yra įsiteisėjusios, apeliantas negali šioje byloje ginčyti teismo nutartimis baudžiamojoje byloje nustatytų faktų, dėl kurių, pasak ieškovo, ir buvo patirti išgyvenimai.

22Ta aplinkybė, kad apeliantas, kaip jis pats teigia, nedirba dėl invalidumo, nekeičia teismo nutarčių esmės, ir dėl to, kad teismas nedetalizavo priežasčių, kodėl A. R. nedirba, nedaro nutarčių neteisėtomis ir faktiškai negali ir negalėjo įtakoti A. R. dvasinių išgyvenimų. Be to, pažymėtina, kad visose nutartyse nurodyta, kad A. R. yra II grupės invalidas.

23Tas faktas, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d. nutarties aprašomojoje dalyje klaidingai nurodyta apelianto pavardė „R.“, o Šiaulių apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutarties įžanginėje dalyje - apelianto vardas „A.“, nutarčių rezoliucines dalis suformulavus tinkamai, nutartyse padarytos klaidos vertintini kaip techniniai rašymo apsirikimai. Kaip techninis rašymo apsirikimas vertintina ir Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. liepos 25 d. nutartyje klaidingai nurodyta moteriška giminė žodyje „teista“.

24Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d., 2005 m. liepos 25 d. nutartimis ir Šiaulių apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartimi skirtos kardomosios priemonės ir jos pratęsimo teisėtumo klausimas nebuvo skundžiamas, o nutartyse įsivėlusios techninio pobūdžio klaidos nereiškia teismo neteisėtų veiksmų CK 6.272 straipsnio, reglamentuojančio atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų, prasme. Žala pagal šį straipsnį galėtų būti priteista tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad kardomoji priemonė - suėmimas buvo skirta neteisėtai. Kaip jau minėta, kardomosios priemonės skyrimas nebuvo ginčijamas.

25Remiantis CK 2.24 straipsnio, reglamentuojančio asmens garbės ir orumo gynimą, pirmąja dalimi, asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Taigi žala pagal šį straipsnį galėtų būti priteista tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad paskleista informacija neatitinka tikrovės.

26Nustačius, kad, ieškovo manymu, neteisingose ir surašytose pažeidžiant įstatymo reikalavimus Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d., 2005 m. liepos 25 d. nutartyse ir Šiaulių apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartyje yra tik techniniai rašymo apsirikimai, o kiti ieškovo nurodyti klaidingi faktai gali būti patikrinti tik skundžiant minėtas nutartis apeliacine tvarka, negalima daryti išvados, kad apie ieškovą buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija. Pažymėtina, kad A. R. nenurodo, jog minėtos nutartys buvo paskleistos ir prieinamos tretiesiems asmenis, o jų pateikimas pareigūnams ir institucijoms, vykdančiomis minėtas nutartis, nėra duomenų paskleidimas CK 2.24 straipsnio prasme.

27Dėl tos pačios priežasties atmestinas apeliacinio skundo argumentas dėl nepagrįsto ieškovo ligos diagnozės atskleidimo. Be to, negalima konstatuoti apelianto nurodyto BPK 9 straipsnio, reglamentuojančio bylų nagrinėjimo teisme viešumą, antrosios dalies pažeidimo, kadangi Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d. posėdyje, kuriame dalyvavo jis pats ir jo gynėjas, nebuvo pateiktas prašymas nagrinėti bylą uždarame posėdyje, o teismo pareiga skelbti posėdį uždaru nėra nustatyta.

28Nenustačius neteisėtų teismų veiksmų, kaip būtinos civilinės atsakomybės sąlygos, priimant nutartis, kuriose, ieškovo manymu, įsivėlusios klaidos lėmė jo patirtus išgyvenimus ir buvo pažeista jo garbė bei orumas, nėra pagrindo ieškovo nurodytais pagrindais priteisti jam žalos atlyginimą. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, tinkamai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė proceso ir materialinės teisės normas ir bylą iš esmės išsprendė teisingai.

29Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

31Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš ieškovo A. R. 15,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos valstybei... 4. Ieškinyje nurodė, kad nuo 2005 m. gegužės mėnesio ieškovas buvo... 5. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškovo A. R.... 6. 1. Nors apeliantas pripažįsta padaręs nusikalstamą veiką, jis nesutinka su... 7. 2. Dėl to, kad nutartyse buvo nurodyta „teista“, įkalinimo įstaigose jam... 8. 3. Dėl vadinamųjų techninių klaidų buvo pažeminta apelianto garbė ir... 9. 4. Apeliantas nesutinka su teismo motyvais, kuriais buvo atmestas ieškinys.... 10. 5. Teismas nenurodė argumentų, kodėl prašomas neturtinės žalos dydis yra... 11. Atsiliepimu į ieškovo A. R. apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Pagrindai panaikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą yra... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio, nustatančio... 15. Civilinė atsakomybė, taip pat ir pareiga atlyginti padarytą žalą,... 16. Remiantis CK 6. 272 straipsnio pirmąja dalimi, žalą, atsiradusią dėl... 17. Savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo apeliantas grindžia, jo nuomone,... 18. Kaip faktines aplinkybes, sudarančias teisę reikalauti neturtinęs žalos... 19. Byloje nėra duomenų, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės... 20. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 121 straipsnio... 21. A. R. teigdamas, kad teismai nutartyse nepagrįstai nurodė, kad jis... 22. Ta aplinkybė, kad apeliantas, kaip jis pats teigia, nedirba dėl invalidumo,... 23. Tas faktas, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d.... 24. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. gegužės 2 d., 2005 m. liepos 25 d.... 25. Remiantis CK 2.24 straipsnio, reglamentuojančio asmens garbės ir orumo... 26. Nustačius, kad, ieškovo manymu, neteisingose ir surašytose pažeidžiant... 27. Dėl tos pačios priežasties atmestinas apeliacinio skundo argumentas dėl... 28. Nenustačius neteisėtų teismų veiksmų, kaip būtinos civilinės... 29. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo priteisiamos išlaidos, susijusios su... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 31. Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti iš ieškovo A. R. 15,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių...