Byla 2-2373/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Respublikinis knygų centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 26 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas patvirtinti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Rotas“ finansinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Respublikinis knygų centras“ bankroto byloje Nr. B2-1808-565/2011.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 13 d. nutartimi UAB ,,Respublikinis knygų centras“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Verslo administravimo centras“. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2009 m. lapkričio 19 d. Teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi BUAB ,,Respublikinis knygų centras“ pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto.

6Kreditorius UAB „Rotas“ 2009-12-28 padavė pareiškimą, prašydamas patvirtinti 98 348,75 eurų reikalavimą BUAB „Respublikinis knygų centras“ bankroto byloje. Reikalavimą grindė tuo, jog jis, kaip laiduotojas, už atsakovą UAB „Respublikinis knygų centras“ įvykdė 2009-08-28 įsiskolinimo mokėjimo sutartimi Nr. G57113/1 ir 2010-01-27 įsiskolinimo mokėjimo sutartimi Nr. G57113/1-1 prisiimtus įsipareigojimus, todėl turi atgręžtinio reikalavimo teisę.

7Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarties dalis, kuria yra patvirtintas kreditoriaus UAB „Rotas“ 50 758,10 eurų reikalavimas, įsiteisėjo 2011-02-02. Tuo tarpu teismo nutarties dalis, kuria buvo patvirtintas 131 012,05 Lt dydžio finansinis reikalavimas, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartimi buvo panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2-303/2011).

8Byloje nustatyta, kad UAB „Swedbank lizingas“ (buvęs pavadinimas – UAB „Hansa lizingas“), atsakovas UAB „Respublikinis knygų centras“ ir UAB „Rotas“ 2009-08-28 sudarė įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. G57113/1 (toliau Sutartis Nr. 1), kurios 1.2 punkte nurodyta, kad lizingo bendrovės reikalavimo atsakovui pagrindą sudaro 2008-01-15 faktoringo sutartis Nr. 57113/1, pasirašyta tarp lizingo bendrovės (faktoriaus) ir UAB „Leidykla Vaga“ (pardavėjo), pagal kurią pardavėjas, remdamasis sąskaitomis faktūromis Nr. LV090007, LV090010, LV090013, LV090034 ir LV090059, perleido lizingo bendrovei 98 348,75 eurų reikalavimą į atsakovą ir kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad už UAB „Respublikinis knygų centras“ laiduoja UAB „Rotas“.

9Byloje taip pat nustatyta, kad 2010-01-27 buvo sudaryta įsiskolinimo mokėjimo sutartis Nr. G57113/1-1 (toliau Sutartis Nr. 2) tarp UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Rotas“ (įvardytas skolininku) ir UAB „Kalbų erdvė“ (įvardytas laiduotoju), kurios 1.2 punkte sakoma, kad lizingo bendrovės reikalavimo UAB „Rotas“ pagrindas yra paminėta 2008-01-15 faktoringo sutartis Nr. 57113/1, trišalis susitarimas – pranešimas, sudarytas tarp lizingo bendrovės, pardavėjo ir pirkėjo bei 2008-01-04 laidavimo sutartis, sudaryta tarp UAB „Rotas“ ir UAB „Swedbank lizingas“, pagal kurią UAB „Rotas“ įsipareigojo atsakyti lizingo bendrovei visu savo turtu, jeigu UAB „Respublikinis knygų centras“ neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies, kilusios ar kilsiančios pagal tarp pardavėjo ir faktoriaus sudarytą faktoringo sutartį; pirkėjas (UAB „Respublikinis knygų centras“) savo įsipareigojimų neįvykdė. Sutarties Nr. 2 7.2 punktas numato, kad 2009-08-28 įsiskolinimo mokėjimo sutartis Nr. G57113/1 netenka galios nuo šios Sutarties įsigaliojimo.

10Atsakovas BUAB “Respublikinis knygų centras” neginčijo 98 348,75 eurų skolos UAB „Swedbank lizingas“ fakto ar dydžio, tačiau tvirtino, kad 131 012,05 Lt UAB „Rotas“ lizingo bendrovei pagal 2010-01-27 Sutartį Nr. 2 sumokėjo kaip pagrindinis, o ne papildomas skolininkas, nes, įsigaliojus minėtai Sutarčiai Nr. 2, galios neteko 2009-08-28 Sutartis Nr. 1. Vadinasi, UAB „Rotas“ nebeturėjo teisinio pagrindo kaip laiduotojas vykdyti atsakovo prievoles lizingo bendrovei.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 26 d. nutartimi patvirtino UAB „Rotas“ 131 012,05 Lt finansinį reikalavimą trečios eilės kreditorių sąraše. Teismas nurodė, kad abi Sutartys Nr. 1, 2 šioje byloje turi būti aiškinamos, nagrinėjant tikruosius šalių ketinimus, o sąlygos aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių elgesį po sutarties sudarymo (CK 1.5, 6.193 str.). Atsižvelgdamas į šias sutarčių aiškinimo taisykles bei nustatęs tai, jog Sutartyje Nr. 1 ir Sutartyje Nr. 2 yra nurodomas vienas ir tas pats UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimų pagrindas – 2008-01-15 faktoringo sutartis – ir nei vienoje iš Sutarčių UAB „Swedbank lizingas“ nėra pareiškęs valios atsisakyti savo reikalavimo teisės atsakovui BUAB „Respublikinis knygų centras“ ir jį pakeisti nauju skolininku, teismas padarė išvadą, kad pradinis skolininkas BUAB „Respublikinis knygų centras“ nebuvo pakeistas į UAB „Rotas“. Dėl to konstatavo, kad pagal Sutartį Nr. 2 UAB „Rotas“ už atsakovą įvykdė prievolę UAB „Swedbank lizingas“.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovas BUAB „Respublikinis knygų centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti UAB „Rotas“ 131 012,05 Lt finansinio reikalavimo. Nurodo, kad kreditorius UAB „Rotas“ pagal 2010-01-27 Sutartį Nr. 2 mokėjimą UAB „Swedbank lizingas“ atliko kaip pagrindinis skolininkas, o ne už jį (atsakovą). Teigia, kad teismo nutartis yra neteisėta, nepagrįsta ir nemotyvuota, nes išvados padarytos remiantis prielaidomis, o ne nustatytomis aplinkybėmis. Skunde pateikiami tokie argumentai:

151. Teismas be pagrindo nenustatė, kad 2009-08-28 Sutartis Nr. 1 pasibaigė įsigaliojus 2010-01-27 Sutartį Nr. 2, nes pagal Sutartį Nr. 2 ir 2010-05-13 mokėjimo įsiskolinimo sutartį (toliau Sutartis Nr. 3) buvo nustatyta UAB „Rotas“ įsiskolinimo trečiajam asmeniui UAB „Swedbank lizingas“ sumokėjimo tvarka ir terminai bei UAB „Kalbų erdvė“ laidavimas už UAB „Rotas“. Tai reiškia, kad pasibaigus 2009-08-28 Sutarčiai Nr. 1, pasibaigė ir susitarimas dėl UAB „Rotas“ laidavimo už atsakovo prievoles.

162. Teismas be pagrindo neatsižvelgė į tai, kad kreditorius UAB „Rotas“ Sutartimi Nr. 1 buvo laidavęs už jo prievolę, kuriai įvykdyti buvo nustatytas terminas. Kadangi jis savo prievolės per minėtą terminą neįvykdė, o trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ per 3 mėnesius ieškinio dėl piniginių prievolių neįvykdymo nepareiškė, konstatuotina, jog kreditoriaus UAB „Rotas“ laidavimas už jį (atsakovą) pasibaigė (CK 6.88 str.). Kita vertus, net ir tuo atveju, jei UAB „Rotas“ laidavimas už atsakovą pagal 2008-01-04 laidavimo sutartį buvo neterminuotas, jis pasibaigė 2010-01-04, t. y. praėjus 2 metams (CK 6.89 str. 1 d.).

173. Kreditorius UAB „Rotas“ savo rizika įsipareigojo trečiajam asmeniui UAB „Swedbank lizingas“ sumokėti likusią jo (atsakovo) skolos dalį. Tai reiškia, kad UAB „Rotas“ tapo pagrindiniu UAB „Swedbank lizingas“ skolininku, o atsakovas buvo atleistas nuo prievolės lizingo bendrovei. UAB „Swedbank lizingas“ elgesys (tai, jog jis nėra BUAB „Respublikinis knygų centras“ pareiškęs finansinio reikalavimo, sudarė Sutartį Nr. 2 su UAB „Rotas“, šių sutarčių sąlygos) aiškiai patvirtina trečiojo asmens ketinimus visą reikalaujamą sumą gauti iš UAB „Rotas“, šios pareigos įvykdymą papildomai užsitikrinant UAB „Kalbų erdvė“ laidavimu. Tai reiškia, jog trečiasis asmuo aiškiai išreiškė valią dėl pradinio skolininko (atsakovo) pakeitimo naujuoju skolininku (UAB „Rotas“) ir pradinio skolininko (atsakovo) atleidimo nuo prievolės.

184. Novaciją patvirtina trečiojo asmens UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Rotas“ sudarytos sutartys, jas sudarę asmenys ir šių sutarčių nuostatos. 2010-01-27 Sutartyje Nr. 2 ir 2010-05-13 Sutartyje Nr. 3 nurodomos pinigų sumos yra įvardijamos kaip kreditoriaus UAB „Rotas“ skola, jose nenurodyta, kad bus mokama už atsakovo prievolę. Be to, 2010-01-27 Sutarties Nr. 2 sudarymo metu trečiajam asmeniui buvo žinoma apie tai, kad atsakovui yra iškelta bankroto byla, todėl pripažintina, kad trečiojo asmens interesus labiau atitiko siekis patenkinti savo reikalavimus iš nebankrutuojančio asmens ir naujojo laiduotojo UAB „Kalbų erdvė“, laidavusio ne už atsakovo, bet už UAB „Rotas“ prievolę. Tai reiškia, kad pasibaigus 2009-08-29 Sutarčiai Nr. 1 tik kreditorių UAB „Rotas“ ir UAB „Swedbank lizingas“ susiejo santykiai, susiję su UAB „Rotas“ perimta atsakovo skola trečiajam asmeniui.

195. Atsakovas nėra 2010-01-27 Sutarties Nr. 2, 2010-05-13 Sutarties Nr. 3 šalimi, todėl nėra įsipareigojęs trečiajam asmeniui ar kreditoriui UAB „Rotas“. Kadangi laidavimas yra šalutinė prievolė, todėl pasibaigus jo (atsakovo) prievolei lizingo bendrovei, pasibaigė ir laiduotojo UAB „Rotas“ prievolė pagal 2009-08-29 Sutartį Nr. 1. Dėl to tai, kad UAB „Rotas“ tariamai sumokėjo už jį tam tikrą pinigų sumą lizingo bendrovei nereiškia, kad toks mokėtojas įgijo regreso teisę sumokėtos sumos reikalauti iš asmens, už kurį tariamai sumokėjo.

20Kreditorius UAB „Rotas“ atsiliepimu prašo skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

211. Teismas teisingai sprendė, kad 2010-01-27 Sutartimi Nr. 2 ir 2010-05-13 Sutartimi Nr. 3 laiduotojas UAB „Rotas“ ir kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ siekė suderinti palankesnes pagrindinio skolininko (atsakovo BUAB „Respublikinis knygų centras“) skolos padengimo sąlygas, nes visų Sutarčių dalykas yra tas pats – 2008-01-15 faktoringo sutartis. 2009-08-28, 2010-01-27, 2010-05-13 Sutartys yra išvestinės iš 2008-01-04 laidavimo sutarties, todėl šiomis sutartimis nebuvo sukurta jokia nauja prievolė.

222. Teismas teisingai nurodė, kad 2010-01-27 Sutarties Nr. 2 7.2 punktas, numatantis, jog nuo šios Sutarties įsiteisėjimo netenka galios 2009-08-28 Sutartis Nr. 1, negali būti aiškinama pernelyg siaurai ir suprantama kaip kreditoriaus pareiškimas apie pradinio skolininko pakeitimą nauju, nes šia nuostata panaikinamas ankstesnis šalių susitarimas dėl mokėjimo prievolės išdėstymo, tačiau nepanaikinamas laidavimo teisinis santykis. Be to, jis, kaip pelno siekiantis asmuo nebūtų sutikęs neatlygintinai prisiimti kito asmens prievolių. Priešingas aiškinimas prieštarautų 2010-01-27 Sutarties Nr. 2 šalių valiai ir faktinei situacijai.

233. Apeliantas be pagrindo teigia, kad jo (atsakovo) atleidimą nuo prievolės lizingo bendrovei patvirtina ta aplinkybė, kad trečiasis asmuo nepareiškė reikalavimo bankroto byloje. Pirma, reikalavimo teisės neįgyvendinimas nereiškia reikalavimo teisės atsisakymo. Antra, trečiasis asmuo turėjo teisę pasirinkti, iš kurio asmens reikalauti įvykdyti prievolę (CK 6.6 str.). Trečia, atsakovo nemokumas nėra ir negali būti pagrindas konstatuoti, jog atsakovas buvo atleistas nuo prievolės.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Teisėjų kolegija nagrinėja, ar skundžiama teismo nutartimi pagrįstai ir teisėtai patvirtintas UAB „Rotas“ 131 012,05 Lt finansinis reikalavimas BUAB „Respublikinis knygų centras“ bankroto byloje.

26Kaip žinoma, teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, nes turi pareigą užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti šį interesą. Dėl to teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ atskirąjį skundą, vadovaujasi jame išdėstytu faktiniu ir teisiniu pagrindu, kreditoriaus UAB „Rotas“ atsiliepimo į jį argumentais, bylos medžiaga, taip pat tarp tų pačių šalių nagrinėtų kitų civilinių bylų duomenimis, gautais iš informacinės teismų sistemos LITEKO (CPK 320, 338 str.).

27Kaip nustatyta aukščiau, šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar kreditorius UAB „Rotas“ pagal 2010-01-27 Sutartį Nr. 2, sudarytą tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Rotas“ (įvardyto skolininkas), už kurio prievoles laidavo UAB „Kalbų erdvė“, sumokėdamas lizingo bendrovei 131 012,05 Lt veikė kaip atsakovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ laiduotojas (papildomas skolininkas), todėl įgijo nurodyto dydžio regreso teisę į atsakovą (CK 6.83 str. 1 d.), ar minėtą pinigų sumą lizingo bendrovei sumokėjo kaip pagrindinis skolininkas. Tai yra ar įvyko 2009-08-28 Sutartimi Nr. 1 atsakovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ prisiimtos prievolės lizingo bendrovei, už kurios įvykdymą laidavo UAB „Rotas“, novacija. Dėl to, kaip teisingai nurodė teismas, siekiant teisingai išnagrinėti kilusį ginčą yra būtina išsiaiškinti reikšmingas šiam teisiniam santykiui aplinkybes: tikruosius sutarties šalių ketinimus, sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kt.

28Iš bylos medžiagos matyti, kad, kaip jau minėta, 2009-08-28 Sutartimi Nr. 1, sudaryta faktoringo sutarties pagrindu tarp UAB „Swedbank lizingas“ (lizingo bendrovė), UAB „Respublikinis knygų centras“ (skolininkas) ir UAB „Rotas“ (laiduotojas) (toliau šalys), skolininkas įsipareigojo sumokėti lizingo bendrovei 98 348,75 eurus, šioje Sutartyje Nr. 1 nurodyta tvarka ir terminais, o laiduotojas įsipareigojo atsakyti lizingo bendrovei, jeigu skolininkas nevykdys visų arba dalies reikalavimų (2.1, 4.1 p.). Be kita ko, šios Sutarties Nr. 1 4.2 punkte nurodyta, jog sutarties įvykdymui užtikrinti skolininkas įsipareigojo išduoti lizingo bendrovei paprastąjį neprotestuotiną vekselį 98 348,75 eurų sumai, o jo apmokėjimas užtikrinamas UAB „Rotas“ laidavimu. Sutarties 8 punktas numatė, jog sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja šalims pasirašius, jei tame sutarties pakeitime ar papildyme nenumatyta kitaip, ir jie yra neatsiejama šios sutarties dalis (b. l. 8-11).

29Teismas nustatė, jog kita sutartimi – 2010-01-27 Sutartimi Nr. 2, sudaryta faktoringo sutarties pagrindu tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Rotas“ (įvardytas skolininku), už kurio prievoles laidavo UAB „Kalbų erdvė“, skolininkas įsipareigojo sumokėti lizingo bendrovei 49 052,66 eurus, šioje Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais, o laiduotojas įsipareigojo atsakyti lizingo bendrovei, jeigu skolininkas nevykdys visų arba dalies reikalavimų (2.1, 4.2 p.). Be kita ko, šios Sutarties 4.2 punkte nurodyta, jog jos užtikrinimui skolininkas įsipareigojo lizingo bendrovei išduoti paprastąjį neprotestuotiną vekselį 49 055,66 eurų sumai, o jo apmokėjimas užtikrinamas laiduotojo UAB „Kalbų erdvė“ laidavimu. Sutarties 7.2 punktas numatė, kad įsigaliojus šiai Sutarčiai, netenka galios 2009-08-28 Sutartis Nr. 1 (b. l. 37-40). Atitinkamai minėtos faktoringo sutarties pagrindu buvo sudaryta ir 2010-05-13 Sutartis Nr. 3 tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Rotas“ (įvardytas skolininku), už kurio prievoles laidavo UAB „Kalbų erdvė“, pagal kurią joje nustatyta tvarka ir terminais skolininkas įsipareigojo sumokėti lizingo bendrovei 23 377,11 eurus (b. l. 41-44).

30Teismas, atmesdamas atsakovo teiginius, jog pasikeitė prievolės šalis (skolininkas), t. y. įsigaliojus Sutarčiai Nr. 2, pagrindiniu lizingo bendrovės skolininku tapo UAB „Rotas“, todėl jis, įvykdęs prievolę, neturi atgręžtinio reikalavimo teisės į atsakovą, ir spręsdamas, kad atsakovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ prievolės lizingo bendrovei pagal 2009-08-28 Sutartį Nr. 1 novacija neįvyko, rėmėsi tuo, jog 2009-08-28 Sutartyje Nr. 1, 2010-01-27 Sutartyje Nr. 2, 2010-05-13 Sutartyje Nr. 3 yra nurodomas vienas ir tas pats UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimų pagrindas – 2008-01-15 faktoringo sutartis, o taip pat tuo, kad nei vienoje iš minėtų sutarčių nėra suformuluota faktoriaus (kreditoriaus) valia atsisakyti reikalavimo teisės į atsakovą BUAB „Respublikinis knygų centras“. Tuo pagrindu teismas patenkino UAB „Rotas“ prašymą ir patvirtinto jo 131 012,05 Lt finansinį reikalavimą.

31Teisėjų kolegija, nesutikdama su teismo sprendimu, laiko, jog vien šių aplinkybių nepakanka paminėtai išvadai padaryti (CPK 185 str.).

32Kaip žinoma, novacija reiškia esamos prievolės pasibaigimą dėl naujos prievolės sukūrimo. Nauja prievolė novacijoje reiškia skirtingą prievolės dalyką, įvykdymo būdą ar skolininko arba kreditoriaus pakeitimą nauju. Novacija sukelia svarbias teisines pasekmes, todėl, kaip teisingai nurodė teismas, ji nėra preziumuojama, ir prievolės šalys turi aiškiai ir neabejotinai išreikšti savo valią pakeisti vieną prievolę kita (CK 6.141 str.). Kaip žinoma, prievolės šalies pasikeitimas kaip prievolės novacija yra kvalifikuojama tam tikrais atvejais. Pagal CK 141 straipsnio 1 dalį pradinio skolininko pasikeitimas nauju yra novacija tuo atveju, kai kreditorius pradinį skolininką atleidžia nuo prievolės įvykdymo. Šiuo atveju novacija galima be pradinio skolininko sutikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-145/2011).

33Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-02 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-772/2011 pagal ieškovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ ieškinį atsakovams UAB „Kalbų erdvė“, AB „Swedbank“, tretiesiems asmenims UAB „Rotas“, J. A., yra konstatuota, kad UAB „Respublikinis knygų centras“ ir UAB „Kalbų erdvė“ per valdymo organus ir dalyvius buvo tarpusavyje susijusios įmonės: UAB „Respublikinis knygų centras“ direktoriumi buvo J. A., kuris taip pat buvo ir UAB „Kalbų erdvė“ vieninteliu akcininku bei direktoriumi. Įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2010-12-30 sprendime už akių pagal ieškovo BUAB „Respublikinis knygų centras“ ieškinį atsakovui UAB „Rotas“ dėl 2009-08-28 susitarimo dėl laidavimo už ieškovo prievoles ir jo pagrindu išduotų 4 vekselių pripažinimo negaliojančiais, konstatuota, kad ši bendrovė ir UAB „Rotas“ yra tarpusavyje susiję asmenys, t. y. UAB „Rotas“ yra vienintelis UAB „Respublikinis knygų centras“ akcininkas, be to UAB „Rotas“ vienintelis akcininkas bei administracijos vadovas yra J. A.. Šiame teismo sprendime už akių, be kita ko, konstatuota, jog atsakovo UAB „Rotas“ nesąžiningumas pasirašant 2009-08-28 susitarimą dėl laidavimo ir šiuo pagrindu vekselių gavimas yra preziumuojamas pagal CK 6.67 straipsnį. Kaip matyti iš 2009-08-28 Sutarties Nr. 1, laiduotojui UAB „Rotas“ atstovavo generalinis direktorius J. A. (b. l. 11).

34Atsižvelgdama į šias įsiteisėjusiais teismų sprendimais bei byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog iš tiesų, kaip teigia apeliantas, UAB „Respublikinis knygų centras“, UAB „Rotas“, UAB „Kalbų erdvė“ yra ar buvo per valdymo organus ir dalyvius (J. A.) tarpusavyje susiję juridiniai asmenys, o tai reiškia, jog ne kartą prisiimdami, vienas kitam perkeldami, ar atsisakydami tam tikrų reikalavimų pagal įvairias prievoles, užtikrindami vieni kitų prievolių įvykdymą, vienas kitam išduodami vekselius, šie asmenys aiškiai žinojo ir turėjo žinoti visų šių sandorių sudarymo teisines pasekmes, galinčias atsirasti kiekvienai iš šių bendrovei, ir veikė turėdami bendrą interesą.

35Kaip žinoma, versle nėra draudžiama sudarinėti sandorių tarp tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių juridinių asmenų, tokie asmenys yra savarankiškos, atskirą ūkinę komercinę veiklą vykdančios bendrovės, kurios siekia, kaip teigiama kreditoriaus UAB „Rotas“ atsiliepime į skundą, pelno. Tačiau iškilus ginčui, šalys visais atvejais turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.). Tai reiškia, jog kreditoriui UAB „Rotas“, ginantis nuo atsakovo atsikirtimų į reikalavimą patvirtinti kreditorinį reikalavimą, tuo, kad yra įvykusi prievolės novacija, nepakanka nurodyti, jog pagal Sutartį Nr. 2 jis negalėjo tapti pagrindiniu skolininku, nes tai prieštarautų juridinio asmens tikslams siekti pelno. Kita vertus, faktas, kad 2010-01-27 Sutartimi Nr. 2 UAB „Rotas“ įsipareigojo lizingo bendrovei išduoti naują paprastąjį vekselį, už kurį laidavo UAB „Kalbų erdvė“, patvirtina, jog Sutarties Nr. 2 šalys iš esmės tiek faktiškai, tiek teisiškai susitarė dėl naujos prievolės sukūrimo, tuo pačiu dėl pradinio skolininko pakeitimo nauju ir šios naujos prievolės užtikrinimo.

36Antra vertus, pagal minimas sutartis kreditoriumi buvo lizingo bendrovė, t. y. įmonė, kurios pagrindinė veiklos funkcija yra finansinių, kreditinių sandorių sudarymas. Todėl, atsižvelgiant į šios prievolės šalis ir esmę, į tai, kad, kaip teigia apeliantas, lizingo bendrovė, sudarydama Sutartį Nr. 2, jau žinojo, kad jo skolininkas BUAB „Respublikinis knygų centras“ yra nemokus, darytina išvada, kad ši bendrovė, pasirašydama sutartį Nr. 2, kurioje keičiamos sutarties Nr. 1 sąlygos: pagal aukščiau nurodytą faktoringo sutartį 49 055,66 eurų skolą jam grąžinti įsipareigoja UAB ,,Rotas“, už šį skolininką laiduoja UAB „Kalbų erdvė“, skolininkas įsipareigoja jam išduoti paprastąjį neprotestuotiną vekselį skolos sumai, be to, susitariama, kad įsigaliojus sudaromai sutarčiai, Sutartis Nr. 1 netenka galios, – darytina išvada, kad lizingo bendrovė nedviprasmiškai ir neabejotinai išreiškė savo valią ir sutikimą, jog pradinis bankrutuojantis skolininkas BUAB „Respublikinis knygų centras“, atleidžiant pradinį jį nuo prievolės vykdymo, būtų pakeistas nauju – UAB „Rotas“. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju teismo nutartyje bei trečiojo asmens UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į kreditoriaus UAB „Rotas“ pareiškimą nurodyti argumentai, jog Sutartis Nr. 2 buvo sudaryta siekiant sukurti sąlygas padengti susidariusį įsiskolinimą dalimis per tam tikrą laikotarpį, yra nepagrįsta nei Sutarties Nr. 2 nuostatomis, nei bylos medžiaga ir nepaneigia fakto, jog prievolės novacija įvyko (CK 6.142 str., CPK 185 str.). Dėl to teisėjų kolegija laiko, kad apeliantas teisingai nurodo, jog yra priešingai, nes išanalizuotos bylos aplinkybės, Sutarties Nr. 2 nuostatos leidžia daryti išvadą, kad lizingo bendrovė, atsisakydama prievolės nemokiam skolininkui, tokiu jam tinkamiausiu ir palankiausiu būdu siekė ir turėjo galimybę atgauti skolą iš mokaus asmens ir turėti realų prievolės užtikrinimą. Be kita ko pažymėtina, kad šioje byloje iš viso nėra keliamas klausimas dėl jokio lizingo bendrovės (faktoriaus) interesų pažeidimo.

37Atsižvelgdama į tai, kas aukščiau paminėta, įvertinusi byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, vadovaudamasi įrodymų pakankamumo taisykle, teisėjų kolegija, daro išvadą, jog atsakovas BUAB „Respublikinis knygų centras“ įrodė savo teiginius, kad jo prievolė trečiajam asmeniui UAB „Swedbank lizingas“ pagal Sutartį Nr. 1, atsiradusi faktoringo pagrindu, pasibaigė, tai yra, kad prievolės novacija faktiškai įvyko (CPK 185 str.). Kaip žinia, laidavimas yra papildoma prievolė, todėl apeliantas teisus teigdamas, jog pasibaigus pradinei prievolei pagal Sutartį Nr. 1 pasibaigė ir UAB „Rotas“, kaip laiduotojo prievolė atsakyti už atsakovą prieš lizingo bendrovę (CK 6.143 str. 1 d.). Taigi teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas netinkamai aiškino bei taikė CK 6.141, 6.143 straipsnių bei nagrinėjamų sutarčių nuostatas, suklydo įvertindamas byloje surinktus įrodymus ir be pagrindo patvirtino kreditoriaus UAB „Rotas“ papildomą 131 012,05 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Respublikinis knygų centras“ bankroto byloje. Dėl to ši teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – minimas kreditoriaus UAB „Rotas“ prašymas netenkintinas (CPK 329 str. 1 d., 330 str., ĮBĮ 26 str.).

38Pažymėtina, kad aukščiau paminėtu įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimu už akių buvo pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento 2009-08-28 UAB „Rotas“ ir UAB „Respublikinis knygų centras“ susitarimas dėl laidavimo ir jo pagrindu išduoti vekseliai. Dėl to nebėra teisinio pagrindo svarstyti su minėta laidavimo sutartimi susijusių skundo bei atsiliepimo į jį argumentų. Be to, kaip teisingai nurodoma atsiliepime į skundą, teisme apeliantas nesirėmė šiomis aplinkybėmis, todėl atskirasis skundas jomis negali būti grindžiamas (CPK 306 str. 2 d. 338 str.). Kiti atsakovo atskirojo skundo, kreditoriaus UAB „Rotas“ atsiliepimo į skundą argumentai teisinės reikšmės neturi, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

40Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Netenkinti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Rotas“ (juridinio asmens kodas 120148057) prašymo patvirtinti 131 012,05 Lt (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis dvylika litų, 15 ct) finansinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Respublikinis knygų centras“ bankroto byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 13 d. nutartimi UAB ,,Respublikinis... 6. Kreditorius UAB „Rotas“ 2009-12-28 padavė pareiškimą, prašydamas... 7. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarties dalis, kuria yra... 8. Byloje nustatyta, kad UAB „Swedbank lizingas“ (buvęs pavadinimas – UAB... 9. Byloje taip pat nustatyta, kad 2010-01-27 buvo sudaryta įsiskolinimo mokėjimo... 10. Atsakovas BUAB “Respublikinis knygų centras” neginčijo 98 348,75 eurų... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 26 d. nutartimi patvirtino UAB... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovas BUAB „Respublikinis knygų centras“ atskiruoju skundu prašo... 15. 1. Teismas be pagrindo nenustatė, kad 2009-08-28 Sutartis Nr. 1 pasibaigė... 16. 2. Teismas be pagrindo neatsižvelgė į tai, kad kreditorius UAB „Rotas“... 17. 3. Kreditorius UAB „Rotas“ savo rizika įsipareigojo trečiajam asmeniui... 18. 4. Novaciją patvirtina trečiojo asmens UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB... 19. 5. Atsakovas nėra 2010-01-27 Sutarties Nr. 2, 2010-05-13 Sutarties Nr. 3... 20. Kreditorius UAB „Rotas“ atsiliepimu prašo skundą atmesti, nutartį... 21. 1. Teismas teisingai sprendė, kad 2010-01-27 Sutartimi Nr. 2 ir 2010-05-13... 22. 2. Teismas teisingai nurodė, kad 2010-01-27 Sutarties Nr. 2 7.2 punktas,... 23. 3. Apeliantas be pagrindo teigia, kad jo (atsakovo) atleidimą nuo prievolės... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Teisėjų kolegija nagrinėja, ar skundžiama teismo nutartimi pagrįstai ir... 26. Kaip žinoma, teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, nes turi pareigą... 27. Kaip nustatyta aukščiau, šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar kreditorius... 28. Iš bylos medžiagos matyti, kad, kaip jau minėta, 2009-08-28 Sutartimi Nr. 1,... 29. Teismas nustatė, jog kita sutartimi – 2010-01-27 Sutartimi Nr. 2, sudaryta... 30. Teismas, atmesdamas atsakovo teiginius, jog pasikeitė prievolės šalis... 31. Teisėjų kolegija, nesutikdama su teismo sprendimu, laiko, jog vien šių... 32. Kaip žinoma, novacija reiškia esamos prievolės pasibaigimą dėl naujos... 33. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad... 34. Atsižvelgdama į šias įsiteisėjusiais teismų sprendimais bei byloje... 35. Kaip žinoma, versle nėra draudžiama sudarinėti sandorių tarp tiesiogiai ar... 36. Antra vertus, pagal minimas sutartis kreditoriumi buvo lizingo bendrovė, t. y.... 37. Atsižvelgdama į tai, kas aukščiau paminėta, įvertinusi byloje esančius... 38. Pažymėtina, kad aukščiau paminėtu įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 26 d. nutartį ir klausimą...