Byla 1-50-298/2015

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Jasiulevič, dalyvaujant prokurorui K. Poplovuchinui, kaltinamajam B. B., kaltinamojo gynėjui A. Kviatkovskiui, nukentėjusiajai S. Ž., nedalyvaujant civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos atstovui Ž. K., vertėjoms A. Stančinskai, G. Tijūnėlienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

3Boleslavas (Boleslav) Buiko, a. k. ( - ) gimęs ( - ), Vilniaus r., Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ) , 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, registruotas Darbo biržoje, 7 kartus baustas administracine tvarka, teistas: 1) 2013-03-12 Vilniaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 str. 1 d. 6 mėn. viešųjų darbų, įpareigojant per mėnesį dirbti po 30 valandų. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-12-06 nutartimi paskirti vešieji darbai pakeisti 16 parų areštu. Paskirtą bausmę atliko; 2) 2014-02-27 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 138 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams, pritaikius BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p.,

Nustatė

5B. B. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:

62014 m. balandžio 2 d. apie 15 val., Vilniaus r., Nemėžio k., Kooperatyvų g. 14, savo namuose, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tarpusavio konflikto metu, panaudojo fizinį smurtą prieš S. Ž., o būtent: konflikto metų rankos kumščiu sudavė S. Ž. į kairįjį šoną, sudavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą smūgių skaičių rankomis jai į įvairias kūno vietas, tuo padarydamas S. Ž. poodines kraujosruvas kairės akies apatiniame voke, kairės ausies srityje, kairėje krūtinėje, kairiųjų IV-V-o šonkaulių lūžius, odos nubruzdijimus kairiame kelyje, vertinamus nesunkiu sveikatos sutrikdymu,

7t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatyta BK 138 str. 1 d.

8Kaltinamasis B. B. kaltu padaręs šį nusikaltimą prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2014-04-02 susiginčijo su S. Ž. jo namuose Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., Kooperatyvo g. 14. Gyveno ten iki ginčo kartu. Ginčo metu jis trenkė S. Ž. į kūną porą kartų, gal daugiau. Jis tiksliai neatsimena, nes buvo girtas. Prieš tai vartojo alkoholį kartu. Šiuo metu jie negyvena kartu su S. Ž. jau porą mėnesių. Ateityje daugiau to nepasikartos. Daugiau jie negyvens kartu. Kai jis nevartoja alkoholio, tai nėra konfliktų. Šiuo metu jis nevartoja alkoholio, nes mokosi. S. Ž. nevartoja alkoholio. Kai susitikinėjo, tai išgėrinėjo ir tuomet nesutardavo. Bausmės atidėjimo metu jis panaudojo fizinį smurtą dėl to, kad buvo neblaivus. Pagal ankstesnį ieškinį Ligonių kasų ieškinio jis dar neatlygino, nes neturėjo tam galimybių. Baigęs mokslus, eis dirbti ir atlygins visus ieškinius. Nukentėjusioji jam artimas žmogus. Jie pažįstami jau 4 metus. Nepastoviai gyveno kartu. Ji buvo tai pas jį, tai savo namuose. Kai gyveno kartu, tai pirko maistą ir alkoholinius gėrimus už S. Ž. pinigus. Jis mylėjo ir dabar myli S. Ž.. Ligonių kasų civilinį ieškinį jis pripažįsta. Kai pradės dirbti, tai atlygins jį. S. Ž. žalą atlygins, kai atsiskaitys su valstybe. Jam reikia gal 4 mėnesių.

9Be kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

10- nukentėjusiosios S. Ž. paaiškinimu teisme, kad 2014-04-02 atėjo pas B. B., nes tikėjosi, kad jis jai grąžins pinigus už auksinius dirbinius. Tuo metu ji negyveno pastoviai pas jį, o buvo ten tik savaitę. Ji gyveno tai pas B. B., tai savo namuose. Ji nevartojo alkoholio. Ji pradėjo jam priekaištauti, kad negrąžina pinigų. B. B. buvo išgėręs. Konfliktas įvyko apie 15 val. Ji buvo nepatenkinta, kad jis vartoja alkoholį, nedirba, negrąžina jai pinigų už auksinius papuošalus. Konfliktas iš pradžių buvo tik žodinis. Po to B. B. sudavė jai kumščiu į kairę šono pusę. Po to dar jai sudavė porą smūgių į veido sritį ir į kitas kūno vietas. Buvo apie 5 smūgiai ir ji pabėgo. Ji nuvyko į ligoninę. Jai konstatavo dviejų šonkaulių lūžius, skaudėjo. Ji paskambino policijai. B. B. po to įvykio labai gailisi, atsiprašinėja, sako, kad baigs mokslus, pradės dirbti ir viską atlygins. B. B. ji atleis, jei jis pažadės, kad atlygins žalą už auksinius daiktus. Dėl šio įvykio ji nepareiškė civilio ieškinio. Po šio įvykio ji nesilankys ir nesimatys su B. B.. Su B. B. jie pažįstami jau 3 metai. Kartu niekada pastoviai negyveno. Kažkiek laiko ji gyveno pas jį, po to pas save. Prieš paskutinį konfliktą ji gyveno pas jį maždaug savaitę. Po to konflikto ji pabėgo namo. B. B. blaivus nėra agresyvus. Kai ji atėjo pas B. B. 2014-04-02, tai jis dar nebuvo išgėręs. Pas jį atėjo kaimynas ir jie išgėrė. Ji duodavo pinigų B. B., kai ten gyveno maistui. Šiuo metu jie nesusitikinėja. Galutinai išsiskyrė su B. B. po šio konflikto;

11- S. Ž. 2014-04-02 protokolu - pareiškimu, kad 2014-04-02 apie 15 val. Vilniaus r., Nemėžio k., Koperatyvo g. 14, su B. B. kilo konfliktas, kurio metu jis pradėjo ją tampyti už plaukų, kelis kartus trenkė jai delnu į veidą, kumščiu trenkė į šoną, dėl ko jai lūžo du šonkauliai (b. l. 1);

12- įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, iš kurių matyti, kad apžiūrėta nusikaltimo vieta Vilniaus r., Nemėžio k., Kooperatyvo g. 14, gyvenamasis namas (b. l. 3-6);

13- tarnybiniu pranešimu dėl gauto pranešimo iš ligoninės, kad gautas Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pranešimas, kad į ligoninę dėl kairės pusės 5, 6 šonkaulių lūžių kreipėsi S. Ž., kuri paaiškino, kad svečiuose ją sumušė B. B. (b. l. 7);

14- Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvada Nr. G 1120/14(01), kurioje nurodyta, kad S. Ž. padaryta poodinės kraujosruvos kairės akies apatiniame voke, kairės ausies srityje, kairėje krūtinėje, kairiųjų IV-VI-o šonkaulių lūžiai, odos nubrozdinimas kairiame kelyje. Sužalojimai visumoje vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimams padaryti galėjo pakakti 5 trauminių poveikių, iš kurių nubrozdinimas kairiame kelyje galėjo atsirasti griuvimo metu. Sužalojimai nebūdingi savęs žalojimu (b. l. 9).

15B. B. teismui buvo perduotas kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 3 p., t. y. kaltinant jį tuo, kad nesunkiai sužalojo savo šeimos narį – sugyventinę S. Ž.. BK 248 str. 2 d. numato, kad nusikaltimą padariusio asmens šeimos nariai yra kartu su juo gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, taip pat nusikaltimą padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvai. Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad jie kartu pastoviai negyveno. Byloje nustatyta, kad jie bendro ūkio nevedė, todėl šiuo atveju nukentėjusioji S. Ž. negali būti laikoma kaltinamojo B. B. sugyventine ir šeimos nariu. Pripažinus, kad S. Ž. nebuvo B. B. šeimos narys, jo padaryta nusikalstama veika perkvalifikuotina į BK 138 str. 1 d. dėl nesunkaus kito asmens sveikatos sutrikdymo.

16Kaltinamasis prisipažino sudavęs nukentėjusiajai S. Ž.. Nukentėjusioji nuo ikiteisminio tyrimo pradžios išsamiai išdėstė įvykio aplinkybes, o jos patirtų sužalojimų sunkumą, kad jai nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas patvirtina specialisto išvada. Įvertinęs kaltinimo pagrįstumą, atsižvelgęs į byloje esančius įrodymus ir teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis tyčia mušdamas nesunkiai sužalojo nukentėjusiąją ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą BK 138 str. 1 d.

17Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkina, kad nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jo padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

18Skiriant bausmę atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuris priskiriamas nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str.), į jo padarymo aplinkybes, motyvus, kaltės formą – tiesioginę tyčią, padarytų sužalojimų sunkumą ir jų pasekmes, į tai, kad kaltinamasis nukentėjusiosios atsiprašė, į kaltinamojo asmenybę, kuris baustas administracine tvarka, anksčiau teistas, naują nusikaltimą padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu, todėl yra nusikaltimų recidyvas (BK 27 str.), kad B. B. ne kartą panaudojo fizinį smurtą S. Ž. atžvilgiu, sukeldamas jai fizinį skausmą, į tai, kad jis nedirba, yra registruotas Darbo biržoje, kad yra po vieną jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę, todėl jam skirtina sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta laisvės atėmimo bausmė. Paskirta bausmė ją iš dalies sudedant bendrintina su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-02-27 nuosprendžiu paskirta bausme (BK 64 str. 1, 3 d.).

19Valstybinė ligonių kasa pateikė 26,26 eurų (90,67 Lt) civilinį ieškinį (b. l. 13-15), kuris pagrįstas įrodymais, pripažintas kaltinamojo ir todėl tenkintinas visiškai (( - ) str.).

20Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba prašė valstybės naudai iš kaltinamojo priteisti 92,68 eurus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. Šios išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamojo (( - ) str. 2 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 301-302, 303 str. 2 d., 304-305, 307-308 str.

Nutarė

22B. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteisti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

23Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d. prie Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-02-27 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės pridėti dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 9 (devyniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

24Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.

25Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus panaikinti.

26Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš B. B. 26,26 eurų turtinei žalai atlyginti.

27Priteisti iš B. B. 92,68 eurus valstybės naudai antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

28Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. Boleslavas (Boleslav) Buiko, a. k. ( - ) gimęs ( - ), Vilniaus r., Lietuvos... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p.,... 5. B. B. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:... 6. 2014 m. balandžio 2 d. apie 15 val., Vilniaus r., Nemėžio k., Kooperatyvų... 7. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatyta BK 138 str. 1 d.... 8. Kaltinamasis B. B. kaltu padaręs šį nusikaltimą prisipažino visiškai ir... 9. Be kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 10. - nukentėjusiosios S. Ž. paaiškinimu teisme, kad 2014-04-02 atėjo pas B.... 11. - S. Ž. 2014-04-02 protokolu - pareiškimu, kad 2014-04-02 apie 15 val.... 12. - įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, iš kurių matyti, kad... 13. - tarnybiniu pranešimu dėl gauto pranešimo iš ligoninės, kad gautas... 14. - Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvada Nr. G 1120/14(01),... 15. B. B. teismui buvo perduotas kaltinant jį padarius nusikalstamą veiką,... 16. Kaltinamasis prisipažino sudavęs nukentėjusiajai S. Ž.. Nukentėjusioji nuo... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 18. Skiriant bausmę atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir... 19. Valstybinė ligonių kasa pateikė 26,26 eurų (90,67 Lt) civilinį ieškinį... 20. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba prašė valstybės... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 301-302, 303 str. 2 d., 304-305,... 22. B. B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 23. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 d. prie Vilniaus rajono apylinkės teismo... 24. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.... 25. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - palikti iki... 26. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš B. B.... 27. Priteisti iš B. B. 92,68 eurus valstybės naudai antrinės teisinės pagalbos... 28. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...